AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google

 


Nyheter februar 2008

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden
 

29.02.2008: OL i Beijing
Du store kineser, for noen stålbygg!
Det er byggeboom i Beijing i anledning sommer-OL i år. Fra sportsarenaer til TV-senter, flyplass og turistattraksjoner: Her er noen av mega-byggene.

29.02.2008: Aktuelt kurs
Krav til sveising og sveiseteknisk personell
Det arrangeres kurs 10. april i Krav til sveising og sveiseteknisk personell etter ny utførelsesstandard for stålkonstruksjoner, EN 1090-2. På dette kurset som retter seg mot sveiseteknisk personell, vil kravene til sveiseprosessen og personalet stå i fokus. Temaet står også sentralt for rådgivende ingeniører som utarbeider spesifikasjoner og beskrivelser med krav til sveising. Følgende standarder omhandles på kurset: EN 1090-1: Del 1: Krav til samsvarsvurdering og CE-merking, EN 1090-2: Tekniske krav til utførelse, NS-EN ISO 3834-serien: Kvalitetskrav for smeltesveising og NS-EN ISO 14731 Sveisekoordinering. Last ned programmet her.

28.02.2008: Handel
Sterk vekst for E. A. Smith
E.A. Smith-konsernet økte i 2007 omsetningen med 46 prosent, fra 2 244 millioner kroner til 3 276 millioner kroner. Resultat før skatt i 2007 er 126,8 mill.kr. - Det vil bli åpnet et nytt anlegg på Forus i Stavanger i 2008, der dagens stålvirksomhet utvides til å omfatte byggevarer og åpning av Bygger`n butikk. Smith-gruppen vil i perioden 2008/2009 etablere nye Bygger`n virksomheter i Porsgrunn, Sandefjord, Oppegård samt på Stavset i Trondheim, sier konsernsjef Trond R. Reinertsen. www.bygg.no har mer. 

27.02.2008: Anlegg
Hardangerbrua er forsinket med ca.1 år
Samferdselsdepartementet har valgt å avbryte tilbudskonkurransen på tilførselsveiene til Hardangerbrua. Tilbudene vil bli utarbeidet i to tilbudspakker: Tilførselsvegar/tunneler og Bruarbeid. Tilbudspakkene vil bli delt opp slik at det er mulig å gi tilbud på et eller flere elementer i prosjektet. Alle tilbudspakker er planlagt lagt ut i mai 2008. Planlagt byggestart er årsskifte 2008/2009. Åpning av brua er planlagt i 2012. www.vegvesen.no har mer.

25.02.2008: Offshore
NLI får jobb av VetcoGray
VetcoGray Scandinavia AS har valgt NLI Alfr. Andersen i Larvik som underleverandør for fabrikasjon av undervannsstrukturer til oljefeltet Yme, som opereres av oljeselskapet Talisman. Kontrakten omfatter blant annet en manifold med tilhørende beskyttelsesstruktur, samt en beskyttelsesstruktur til juletre. Strukturene vil ha en vekt på henholdsvis 67, 82 og 115 tonn. Leveransen omfatter alt av stål, rør, maling og elektroarbeid samt testing. www.offshore.no har mer.

25.02.2008: Bygg
Snekkere sveiser på byggeplasser
Sveiser som ikke er sveist. Sveiser som er utført av snekkere. Prefabrikkerte konstruksjoner fra verksted som ikke holder mål. Dette er noen av tilfellene kontrollører finner på norske byggeplasser. – Senest i forrige uke ble vi tilkalt til et kjøpesenter der kunden fattet mistanke til noen stålkonstruksjoner fra Tyskland. Det viste seg å være helt forferdelig, ingen tysk kvalitet overhodet, sier Bjørn Korsmo, administrerende direktør i Røntgenkontroll AS. www.tu.no har mer.

25.02.2008: Byggearealstatistikk, 4. kvartal 2007
Fortsatt høy igangsetting av blokkleiligheter
Det ble i løpet av 2007 igangsatt 32 679 boliger, 2 % færre enn i 2006. Bygging av blokkleiligheter har siden 2003 dominert boligbyggingen, og utgjorde 47,3 % av den totale igangsettingen i 2007. Igangsettingen av blokkleiligheter falt imidlertid med 3,5 % fra året før. For tomannsboliger og for rekkehus, kjedehus og andre småhus var det en nedgang i igangsatte boliger med henholdsvis 9,6 og 7,8 prosent fra 2006. Påbegynt bygging av eneboliger økte derimot litt - opp 4,3 prosent fra 2006 til 2007. www.ssb.no har mer.

22.02.2008: Jordskjelv i Norge
Kunne blitt katastrofe 
Det var griseflaks at det ikke gikk verre på Svalbard, sier Øystein Løset, sivilingeniør og RIF-ekspert. Torsdag ble Svalbard rammet av det største jordskjelvet i Norge i moderne tid. Skjelvet nådde 6,2 på Richters skala, og det er det største siden skjelvet i Oslo for over 100 år siden. Skjelvet kunne ha ført til store ødeleggelser og mange døde dersom det hadde rammet et bebygd område. Øystein Løset advarer mot å ta for lett på reglene for dimensjonering av nye bygninger. www.aftenposten.no har mer.

20.02.2008: Kurs
Sikkerhet og laster: snø, vind og brann
Norsk Stålforbund minner om kurs i prosjektering av konstruksjoner 11. mars. Det vil bli fokus på sikkerhet og laster fra snø, vind og brann. Utgivelsen av Eurokodene vil medføre diverse endringer i de norske standarder. Det er blant annet nye metoder for vindlastberegninger og nye formfaktorer for snø på buede tak. På dette kurset vil det også bli en gjennomgang av de viktigste prosjekteringsmetodene for konstruksjoner i branntilstand. Program og påmelding her.

18.02.2008: Seminar
Mer enn 200 til Arena-seminar 
Stålbyggnadsinstitutet (SBI) melder om mer enn 200 påmeldte til Arena-seminar den 21. februar i Stockholm. På seminaret "Framtidens arenor byggs i stål" vil det bli fokus på forutsetninger, byggeløsninger, finansiering og eksempler på ulike typer arenaer. Det pågår for tiden flere større og mindre arenaprosjekter i Sverige og enda flere er under planlegging. Også internasjonale arenaer er ett hett tema med blant annet OL i London 2012. Last ned program her.

15.02.2008: Byggesak
Vil trekke tilbake godkjenning
Kynningsrud Prefab har mottatt varsel om tilbaketrekking av den sentrale godkjenningen fra Statens bygningstekniske etat. Det var i forbindelse med prosjektet Nye Gamlebyen i Oslo at fire balkonger i de øverste etasjene løsnet og tre av dem falt helt ned til bakken 30. november i fjor. Kynningsrud Prefab AS stod som ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende for prefabrikerte stål- og betongelemeneter. www.bygg.no har mer.

15.02.2008: Bygge- og anleggsvirksomhet, ordrestatistikk, 4. kvartal 2007
Boom i næringsbyggsektoren
Tilgangen på nye næringsbygg har hatt en rekordartet vekst gjennom hele fjoråret. Samtidig har tilgangen på nye boligprosjekter sunket i annet halvår 2007. Ved inngangen til 2008 var verdien av entreprenørenes beholdning av andre bygg enn boliger, i hovedsak nye næringsbygg, hele 41% høyere enn på samme tid året før. Tar vi hensyn til den sterke kostnadsveksten gjennom 2007, tilsier dette en økning i volumet på rundt 30%. I samme periode har verdien av reserven av nye boligbygg sunket med 12%. Det gir en volumnedgang for boliger på om lag 20%. www.ssb.no/bygganlord/ har mer.

15.02.2008: BA, produksjonsindeks, 4.kv/07
Byggevirksomheten opp 6,6 prosent
Produksjonen av nybygg økte med 8,5% fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal i fjor. Aktiviteten innenfor rehabilitering av bygninger, som omfatter ombygging, reparasjon og vedlikehold, økte med 4,0% i den samme perioden. Produksjonen i den totale byggevirksomheten var dermed 6,6% høyere sammenlignet med 4. kvartal 2006. Byggeaktiviteten steg gjennom hele 2007, og korrigert for normale sesongvariasjoner økte produksjonen med 1,3% fra 3. til 4. kvartal. www.ssb.no/bygganlprod/ har mer.

14.02.2008: Byggearealstatistikk, desember 2007
Rekordhøy igangsetting av næringsbygninger
Foreløpige tall viser at det i løpet av 2007 ble igangsatt bygging av hele 4,5 millioner m2 bruksareal til næringsformål. Det er en økning på 26,2% fra det allerede rekordhøye nivået i 2006. Mest bruksareal ble igangsatt til varehandel med 929 900 m2 i løpet av året, en økning på 6,8% sammenlignet med 2006. www.ssb.no/byggeareal har mer.

13.02.2008: Byggearealstatistikk, desember 2007
Nedgang for boliger i desember
Til og med november 2007 økte igangsettingen av boliger sammenlignet med året før, men på grunn av lavere igangsetting i desember ble det en liten nedgang sammenlignet med 2006. Foreløpige tall viser at det i løpet av 2007 ble igangsatt bygging av 32 402 boliger, en nedgang på 1,1% sammenlignet med året før. I desember ble det igangsatt 1 982 boliger, hele 45,8% færre enn i desember 2006. www.ssb.no/byggeareal har mer.

12.02.2008: Bygg
Vil bygge 200 meter høyt hotell i Oslo
I forrige uke åpnet hotellet Clarion Sign i Stockholm. Arthur Buchardt er byggherre for hotellet som er Stockholms største. Da Buchardt hadde et innlegg under et seminar i den svenske hovedstaden nylig, røpet nordmannen at han gjennom eiendomsselskapet Øyer Invest planlegger å bygge Nordens høyeste hus i Oslo. - Det skal bli 200 meter og innvies 17. mai 2014, som er 200-årsjubileet for den norske grunnloven. Bygget skal romme 73. 050 m2 og skal fordeles likt mellom kontorer, leiligheter og hotell. Størrelsen på bygget er ikke tilfeldig valgt. 73. 050 er antall dager fra grunnloven ble vedtatt til planlagt åpning. www.dagbladet.no har mer.

Hotellkongen åpnet Clarion Sign i Stockholm forrige uke.

08.02.2008: Arkitektur
Ny bru over Lågen
På lørdag ble to modeller for bru over Høse presentert i Kulturhuset. Den finske arkitekten Sami Rintala, den tsjekkiske kollegaen Ivan Kroupa og Dagur Eggertson fra Island la fram tankene bak de to forslaga sine. – Den skal kryssa Lågen, og den skal være både vakker og trygg, mener Dagur Eggertson. Den islandske arkitekten la også vekt på brua som blikkfang og skulptur. www.suldalsposten.no har mer.

07.02.2008: Firmanytt
LINK signatur AS inngår strategisk samarbeid
Gjennom avtale mellom LINK Signatur AS og MULTICONSULT AS etableres et nært strategisk samarbeid mellom selskapene. En slik konstellasjon har det norske markedet ikke sett tidligere, skriver Link signatur på sin hjemmeside. Grunnstammen i dette selskapet er 150 medarbeidere fra LINK signatur AS, 50 arkitekter og landskapsarkitekter fra MULTICONSULT AS. Også 4 arkitekter i Kustlinje AB i Strømstad, som i dag er eiet av MULTICONSULT, inngår i avtalen. Alle samles i LINK signatur AS Norge, med heleide datterselskaper i Sverige og Danmark. Selskapet vil fra starten ha til sammen ca. 200 medarbeidere, og være blant de ledende i Norden. Avtalen innebærer at MULTICONSULT overtar 40% av aksjene i LINK signatur AS.

06.02.2008: Miljø
Vil gjenbruke stål på ungdomsskole 
Ved å bruke deler av skolekonstruksjonen om igjen kan Stjørdal kommune spare 100 millioner kroner av de mellom 260 og 300 millionene en helt ny Stokkan ungdomsskole vil koste. Det mener Kasper Andresen, som var leder av byggekomiteen da Stokkan Ungdomsskole ble bygget. – Fundamentet og stålkonstruksjonen er helt intakt også i dag 30 år etter oppførelsen, sier Kasper Andresen som selv er ingeniør. bladet.no har mer.

06.02.2008: WTC-ulykken
Forsker imøtegår offisiell forklaring på tre tårnfall
Ikke noe sted i verden, verken før eller etter 11. september, har bygninger med stålkjerne rast helt sammen etter brann. - Den offisielle forklaringen på at World Trade Center bygningene 1, 2 og 7 kollapset på grunn av brann, holder ikke, mener fysikkprofessor Stephen E. Jones som har gjort en grundig analyse av tilgjengelig foto- og videomateriale av de tre kollapsene. Basert på dette har han funnet 13 grunner til å forkaste den offisielle hypotesen. www.aftenbladet.no har mer.

05.02.2008: Byggesak
Statsbygg krever miljødeklarasjon 
Myndigheter og marked stiller stadig strengere krav om miljøvennlige materialer og løsninger. Statsbygg skjerper derfor nå inn sine innkjøpsrutiner og vil etterspørre Environmental Product Declaration (EPD) for produkter, som er en ISO-standard for miljødeklarasjon for de bygningsproduktene som skal kjøpes inn. Det nye Regjeringskvartalet som nå prosjekteres, er ett eksempel der disse kravene kommer inn med full tyngde. Mange produsenter vil derfor veldig snart merke etterspørselen etter miljøinformasjon fra Statsbygg og gjør klokt i å ruste seg til dette, skriver Statsbygg. Norsk Stålforbund har nylig fått laget 4 stk EPD´er som går fra "vugge til port" og 4 stk fra "vugge til grav". EPD´ene er gratis å laste ned, men det er kun de firmaer som er oppgitt i EPD´en som har bruksrett. Det kan dog gjøres avtale om kjøp eller ev. bistand for å få utstedt EPD´er i ditt firmas navn. Kontakt Kjetil Myhre, kmy@standard.no.

04.02.2008: Kurs
Eurokode 3 kurs i Bergen 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner arrangerer kurs i nye Eurokode 3 i Bergen 12. og 13. februar i henholdsvis del 1, generelle regler og regler for bygninger og del 2, knutepunkter. Forelesere er Professor Per Kr. Larsen, NTNU og Dr. ing Bjørn Aasen, Norconsult. Eurokodene er tilgjengelige, men de er ikke tillatt brukt før de nasjonale tillegg er utgitt. Det skal etter planen skje snart. Program og påmelding her.

01.02.2008: Prefab
Contiga Moss fikk pris
Prisen som Årets betongelementfabrikk er gått til Contiga Moss. Prisen ble delt ut i forbindelse med Betongelementdagene som startet på Gardermoen denne uken. Årets betongelementfabrikk CONTIGA AS Moss har hatt et langsiktig engasjement både med tanke på HMS i virksomheten og på sin profil i forhold til det ytre miljø. www.bygg.no har mer.

 

Nyhetsarkiv
År 2010 År 2009

Nyheter mars 10 
Nyheter februar 10 
Nyheter januar 10
 
Nyheter desember 09 
Nyheter november 09 
Nyheter oktober 09
 
Nyheter september 09 
Nyheter august 09
 
Nyheter juli 09 
Nyheter juni 09 
Nyheter mai 09 
Nyheter april 09 
Nyheter mars 09 
Nyheter februar 09 
Nyheter januar 09
 
År 2008 År 2007 År 2006

Nyheter desember 08 
Nyheter november 08 
Nyheter oktober 08
 
Nyheter september 08 
Nyheter august 08 
Nyheter juli 08 
Nyheter juni 08 
Nyheter mai 08 
Nyheter april 08
Nyheter mars 08
Nyheter februar 08
Nyheter januar 08
 

Nyheter desember 07
Nyheter november 07
Nyheter oktober 07
Nyheter september 07
Nyheter august 07
Nyheter juli 07
Nyheter juni 07
Nyheter mai 07
Nyheter april 07
Nyheter mars 07
Nyheter februar 07
Nyheter januar 07
Nyheter desember 06
Nyheter november 06
Nyheter oktober 06
Nyheter september 06
Nyheter august 06
Nyheter juli 06
Nyheter juni 06
Nyheter mai 06
Nyheter april 06
Nyheter mars 06
Nyheter februar 06
Nyheter januar 06
År 2005 År 2004 År 2003

Nyheter desember 05
Nyheter november 05
Nyheter oktober 05
Nyheter september 05
Nyheter august 05
Nyheter juli 05
Nyheter juni 05
Nyheter mai 05
Nyheter april 05
Nyheter mars 05
Nyheter februar 05
Nyheter januar 05

Nyheter desember 04
Nyheter november 04
Nyheter oktober 04
Nyheter september 04
Nyheter august 04
Nyheter juli 04
Nyheter juni 04
Nyheter mai 04
Nyheter april 04
Nyheter mars 04
Nyheter februar 04
Nyheter januar 04
Nyheter desember 03
Nyheter november 03
Nyheter oktober 03
Nyheter september 03
Nyheter august 03
Nyheter juli 03
Nyheter juni 03
Nyheter mai 03
Nyheter april 03
Nyheter mars 03
Nyheter februar 03
Nyheter januar 03

År 2002

År 2001

 År 2000

Nyheter desember 02
Nyheter november 02
Nyheter oktober 02
Nyheter september 02
Nyheter august 02
Nyheter juli 02
Nyheter juni 02
Nyheter mai 02
Nyheter april 02
Nyheter mars 02
Nyheter februar 02
Nyheter januar 02

Nyheter desember 01
Nyheter november 01
Nyheter oktober 01
Nyheter september 01
Nyheter august 01
Nyheter juli 01
Nyheter juni 01
Nyheter mai 01
Nyheter april 01
Nyheter mars 01
Nyheter februar 01
Nyheter januar 01

Nyheter nov-des 00
Nyheter sep-okt 00
Nyheter juli-aug 00
Nyheter mai-jun 00
Nyheter mar-apr 00
 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009