AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter juli og aug. 2000:

31.08.2000: 
Byggeskikkpris til Planteforsk og Statsbygg
Statens Byggeskikkpris 2000 går til Planteforsk Ullensvang forskningssenter. "En sjelden perle av et industribygg". Slik omtales forskningssenteret som er designet av Lund Hagem Arkitekter. Den 7. september overrekkes prisen på 75.000 kroner til arkitekten og byggets eier, Statsbygg. Les mer her: Statsbygg

30.08.2000: 
Nytt kurs: Form og mulighet i stål og betong
Kurset arrangeres av Det Norske Arkitektakademi i samarbeid med Stålforbundet og Betongforum. Tid og sted: 21.-22. september 2000 i Arkitektenes hus, Oslo. Kurset er del 2 i en kursserie som omhandler byggematerialer og arkitektonisk form. Kilde: Det Norske Arkitektakademi

28.08.2000: 
Brennaktuelt: Temakveld om stål og brann - aktuelle nyheter
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner arrangerer den 27. september "Temakveld om stål og brann - aktuelle nyheter" for de som vil holde seg oppdatert innen branndimensjonering av stålkonstruksjoner. Nordiske fagfolk vil sette fokus på nye standarder og praktiske beregningsmetoder samt interessante løsninger for passiv brannisolering bl. a. ved hjelp av treverk.

25.08.2000: 
Økobyggs Miljøpris 2000 tildelt Fredrikstad Kommune for Kvernhuset Ungdomsskole
Det var tre nominerte til Økobyggs Miljøpris 2000. De to andre kandidatene var Telenors kontorbygg i Bergen og Veidekke ASA med samarbeidsprosjektet Resiba. Prisen gikk til Fredrikstad Kommune for deres mer enn 10 års engasjement i miljøspørsmål. I planleggingen av skolen er det tenkt miljø og energi i alle ledd. Kilde: Byggmesteren
Kvernhuset Ungdomsskole er dessuten ett av to norske prosjekter som har fått plass på verdens største arkitekturutstilling i Venezia. Kilde: Fredrikstad Blad

23.08.2000: 
Omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten økte med 3,8
prosent 1. termin
Omsetningsøkningen på 3,8 prosent  i 1. termin (januar og februar) er  sammen-lignet med samme periode i fjor. Veksten er på 642 millioner kroner. Det ble omsatt for i overkant av 17 milliarder kroner i 1. termin 2000. Omsetningen økte mest i Sør-Trøndelag og Oppland med henholdsvis 19,9 og 19,5 prosent. I Hedmark økte omsetningen med 16,2 prosent. I Oslo og Hordaland derimot gikk omsetningen ned med henholdsvis 7,4 og 2,0 prosent.
Kilde: SSB´s omsetningsstatistikk

22.08.2000: 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner planlegger Stål/IT-seminar i november 
Formålet med seminaret er å gi ingeniører og arkitekter en samlet oversikt over tilgjengelige IT-hjelpemidler innen design/analyse, presentere tekniske erfaringer fra prosjekter (land- og offshoreprosjekter), sette fokus på produksjonstid/ arbeidsbesparelser og fremtidig Stål/IT-utvikling. Det vil også bli utstillinger av IT-leverandører. Seminaret er tenkt avholdt i Ingeniørenes Hus i Oslo i november måned. Arrangør ønsker tips/ideer og forslag til foredragsholdere. Kontakt:
Thor Dahl, Norsk forening for Stålkonstruksjoner - Thor.Dahl@kvaerner.com
Karl Boine, fagsjef - karl.boine@nif.no

21.08.2000: 
Mangel på arbeidskraft i byggebransjen
Aetats bedriftsundersøkelse viser at en tredjedel av bedriftene forventer økt sysselsetting i år. Mangel på arbeidskraft blir det største problemet i tiden som kommer, spesielt innen byggebransjen. Rekrutteringsproblemene er langt større innenfor byggsektoren enn innenfor anleggssektoren. Det mangler nå ca. 3500 bygningsarbeidere, noe som er en økning på over 1500 fra i fjor.
Kilde: Aetats pressemelding 17.08.00

18.08.2000: 
Veidekke med solide tall i 2. kvartal og høy ordrereserve
Veidekke er godt fornøyd med tallene for 2. kvartal. Omsetningen ble på 1841 mill.kr mot 1673 mill.kr i fjor, og resultatet før skatt ble på 80 millioner som er 6 millioner bedre enn i fjor. Ordrereserven er på 4.102 mill.kr som er en økning på hele 905 mill. kr (28,3 %) fra samme tidspunkt i fjor.
Les mer: Veidekkes pressemelding 17.08.00

17.08.2000: 
Norsk Hydro skal bygge ut aluminiumsverket i Sunndal for 5,4 milliarder kroner
Norsk Hydro har besluttet å modernisere og utvide Hydro Aluminium Sunndal for 5,4 milliarder kroner. Anlegget skal etter planen stå ferdig i 2004 og vil bli Europas største aluminiumsverk. Samlet elektrolysekapasitet vil bli på 321.000 tonn. Norsk Hydro regner med god lønnsomhet på prosjektet. 
Kilde: IT-KANALEN 16.08.00

17.08.2000: 
Nytt prosjekt på SBI: Lettbygg av stål i om-, til- og påbygging av eksisterende bygg
Etterspørselen etter sentrale lokaler og boliger i storbyene er stor i dag og vil bare øke i fremtiden. Dermed øker interessen for fortetninger som vil resultere i om-, til- og påbygninger. Dette er bakgrunnen for at Svenske Stålbyggnadsinstitutet og Luleå Tekniske Universitet starter et 5 års studieprosjekt med å utvikle effektive og rimelige produksjonsmetoder for om-, til- og påbygging av eksisterende bygg ved å anvende stål. Tidligere forskning viser at lettbygg av stål har en egenvekt på ca. en femtedel av motsvarende bygningsdel i betong. I stålbygg er risken for fukt og mugg liten ettersom inngående materialer er uorganiske og tørre. Rask produksjon og monteringstid forkorter byggetiden og minsker dermed byggekostnadene.
Kilde: Stålbygnadsinstitutet, nyhet

16.08.2000 (rev.17.08.00): 
Veidekke kjøper opp entreprenørselskapet Br. Reme og fundamemteringsvirksomheten til Kynningsrud
Veidekke kjøper 85 % av Agders største entreprenørselskap Br. Reme. Selskapet regner med en en årsomsetning på ca. 350 mill. kroner i år. Veidekke kjøper også 80 % av fundamenteringsavdelingen til Kynningsrud som i 1999 hadde en årsomsetning på 132 mill. kroner. Vi nevner også at Veidekke har inngått en intensjonsavtale med Samvirkelaget Indre Vestland om å overta deres entreprenør- virksomhet, Nordbohus, som har hatt en årlig omsetning på ca. 25 mill. kroner.
Kilde: Finansavisen 17.08.00
Kilde: Veidekkes pressemelding 14.08.00
Kilde: Veidekkes pressemelding 15.08.00

15.08.2000: 
Rogaland: Kruse Smith og AS Betong danner nytt storselskap. Selmer og Aadnøy flytter sammen. 
Som en følge av Skanskas overtagelse av Selmer slås nå Selmer Bygg og Skanska Aadnøy (også kjøpt opp av Skanska) sammen til et nytt regionkontor for sør-vestlandet. De flytter sammen inn i nye lokaler på Forus. Største entreprenør i Rogaland blir imidlertid Kruse-Betong AS med 700 millioner i omsetning. Kruse-Betong AS er dannet av Kruse-Smith AS og AS Betong. Det har det siste året vært store omstruktureringer i Rogaland innen entreprenørbransjen. I fjor kjøpte Veidekke opp Block Berge Bygg (Veidekke kjøpte også opp Norske Stålbygg i Sandefjord), og NCC jobber aktivt med å få etablert seg i distriktet. 
Kilde: Kruse-Smith.no (http://www.kruse-smith.no/frame.htm)
Kilde: Aadnoy.no (http://www.aadnoy.no/nytt.htm)

11.08.2000: 
Byggekostnadene for boliger opp 0,5 prosent fra juni til juli i år
Økte priser på materialer til elektrikerinstallasjoner var den viktigste årsaken til de økte byggekostnadene. Fra juli 1999 til juli 2000 økte byggekostnadene for boliger totalt med 4,1 prosent og materialkostnadene med 4,2 prosent. Kostnadene for elektrikerarbeid og rørleggerarbeid steg mest. Se hele kostnadsindeksen for boliger her: Statistisk Sentralbyrå (http://www.ssb.no/bkibol/)

09.08.2000: 
Orkladirektør valgt til ny styreleder i Norconsult
Norconsult, som er Norges ledende rådgivende ingeniørfirma, har valgt Orkladirektør Egil Martin Ullebø til ny styreleder. Ullebø er i dag direktør og ansvarlig for Orklas kjemidivisjon. Han har vært i Orkla i 30 år og var fra 1986 til 1999 adm. direktør for Orkla-Borregaard. Tidligere i år ble Jon Sivert Nielsen ansatt som Norconsults adm. direktør. Norconsult er kjent for å ha meget høy kompetanse innen stålteknikk. Kilde: Newswire 07.08.00

08.08.2000: 
Byggebransjen med rekordmange boligprosjekter
SSB´s ordrestatistikk for bygge- og anleggsvirksomheten, 1. kvartal 2000, viser at bedriftenes ordrereserve for nye boligprosjekter har steget hele 40 % siste året. Byggevirksomheten for yrkesbygg har vært høy gjennom hele 1998 og 1999. Også år 2000 ser ut til å bli et bra år. Bedriftenes ordrereserve for nye yrkesbygg ligger 8 % høyere enn et år tidligere. Kilde SSB´s ordrestatistikk:
http://www.ssb.no/bygganlord/

04.08.2000: 
Prisene på galvaniseringstjenester har steget kraftig i 2. kvartal
Prisene på galvanisering av stål har steget med opp til 10 % i 2. kvartal. Årsaken til den kraftige prisøkningen er at Zink blir notert på LME-børsen i London og omsettes i US- dollar, noe som slår negativt ut i forholdet NOK/USD. Samtidig har prisene på Zink hatt en generell prisøkning i den senere tid. Prisene på disse tjenestene forventes ikke å gå ned i løpet av året, med mindre vesentlige endringer skjer. 

02.08.2000: 
Svenske Steelscreen vil bli ledende på netthandel av metall i Europa
Steelscreen startet handelen i våres og var først i Europa med en uavhengig markedsplass på nett for kjøp og salg av stål og metallvarer. Som kjøper eller selger må du tegne deg som medlem (gratis). Direktehandel over nett vil effektivisere markedet med billigere varer og raskere saksgang. Steelscreen tar kun 1 % fortjeneste som gir store besparelser. Forespørsler og tilbud distribueres umiddelbart til de aktuelle medlemmer. Steelscreen er i en voldsom ekspansjon med etableringer rundt om i hele Europa. De har allerede mottatt flere hundre innmeldinger og ansatt 50 personer.

31.07.2000: 
Saksbehandlingstiden for byggesaker er på vei ned
Undersøkelser viser at saksbehandlingstiden for byggesaker er på vei ned i kommunene, men at variasjonene er store. Statens Bygningstekniske Etat og Statens Kartverk arbeider med et prosjekt som vil bidra til forbedringer i tillegg til de forenklinger i regelverk og praktisering som allerede er gjennomført. Prosjektet, elektronisk plan- og byggesak, skal gjøre det mulig å overføre elektroniske byggesaksblanketter, tegninger og eiendoms/ kartdata direkte inn i kommunenes saksbehandlingssystemer. De første resultatene vil være klare tidlig i 2001. 
Kilde: Statens Bygningstekniske etat (http://www.be.no/#allersistenytt)

28.07.2000: 
Verkstedindustrien med positiv utvikling i 2. kvartal og utsikter til økt ordretilgang viser SSB´s konjunkturbarometer. 
Verkstedindustrien sliter fortsatt med svak produksjonsutvikling - spesielt i offshore-rettet virksomhet. Deler av verkstedindustrien har hatt en rimelig god utvikling for 2. kvartal og utsiktene fortoner seg som klart bedre i dag enn på lenge. Mange ledere ser positive tegn for virksomheten på kort sikt. Industrien sett under ett venter på lengre sikt en økning i produksjonen og etterspørselen.
Kilde: Statistisk Sentralbyrå 27.07.00 (http://www.ssb.no/kbar/)

26.07.2000: 
"IT, ett medel att förnya branschen?" er ett av hovedtemaene på den Svenske Stålbyggnadsdagen 2000
Det er verdt å merke seg at data og IT innen stålbransjen vil få en enda større plass i fremtiden som hjelpemidler for å effektivisere og kvalitetssikre bransjen. Dette kommer klart til uttrykk i det program som er satt opp på den Svenske Stålbyggnadsdagen 2000. Et annet interessant tema er: "Nya trender inom brandskydd av stålkonstruktioner". Stålbyggnadsdagen avholdes for 33. gang i Stockholm, den 19.-20. oktober 2000. Fredag den 20. oktober er avsatt til studiebesøksreise til 3 ulike prosjekter. Program og påmeldingskjema finner du her: SBI´s sider om Stålbyggnadsdagen 2000

25.07.2000: 
Stålkonstruksjoner tar mer og mer over som hovedbæring i Norske yrkesbygg
Prognosesenterets undersøkelse viser at 37,5 % av alle yrkesbygg i 1999 hadde stål som hovedbæresystem. Dette er en økning på 15 % siden 1990 og en økning på 5,5 % prosent de siste 3 år. Hvis denne positive utviklingen fortsetter vil andelen være på over 45 % i 2005. England og Sverige ligger et hestehode foran med godt over 50 % andel. Størst økning har det vært innen hotellbygg, undervisning og helse- og sosialbygg mens økningen har vært minst innen forretningsbygg. 
Kilde: Stålnytt nr. 2 - 2000

21.07.2000: 
"For meget rod på internett" skriver det danske tidsskriftet Ingeniøren 
Antallet hjemmesider på internett vokser med 7 millioner hver dag og totalt er det i dag 2,1 milliarder enkeltsider som om et halvt år vil være fordoblet! Søkemaskiner på internett klarer ikke lenger å følge med og det er blitt så rotete at det nesten er umulig for brukerne å finne de nyeste informasjoner. Derfor er det nå et akutt behov for kategorisering og strukturering av internett. Vi i Stål-Guiden så dette problemet i fjor og ønsket å gjøre det enklere for folk som arbeider med stålkonstruksjoner å finne produkter og tjenester. Slik ble Stål-Guiden til (og ytterligere 40 sider ble lastet opp på internett...)  
Kilde: Ingeniøren 21.07.00

17.07.2000: 
Norges Boligbyggelag bygger rekordmange boliger 
"Norske boligbyggelag bygger i dag så det griner" uttaler avdelingsdirektør Tore Johannesen i Norske Boligbyggelags Landsforbund til NTB. Boligbyggelagene kommer i år til å begynne å bygge 4.500 boliger. Hvis dette slår til, er det de høyeste byggetallene på 17 år. I fjor var antallet igangsatte boliger 3500.
Kilde: Aftenposten 17.07.00
12.07.2000: 
"Bruk godkjente firmaer, unngå rølp i byggebransjen" skriver Statens Bygningstekniske Etat i en pressemelding
I en pressemelding, 11.07.00, skriver Statens Bygningstekniske Etat at en bør bruke de foretakene som har sentral godkjenning eller firmaer med mester- godkjenning for å unngå "rølpefirmaene" i byggebransjen. Det finnes i dag databaser på internett for de firmaer som er godkjente. De 7238 sentralt godkjente firmaene står oppført i databasen på www.be.no og de med mestergodkjenning finnes på Mesterbrevnemndas database på www.mesterbrevnemnda.no
Kilde: Statens Bygningstekniske Etats pressemelding 11.07.00
10.07.2000: 
Byggekostnadene for boliger opp 3,6 prosent fra juni 1999 til juni 2000
Fra juni 1999 til juni 2000 økte byggekostnadene for boliger totalt med 3,6 prosent og for materialkostnader med 3,4 prosent. Fra mai til juni i år var det 0,3 prosent økning både for boliger totalt og materialer. Se hele kostnadsindeksen for boliger her: Statistisk Sentralbyrå
06.07.2000: 
Aker Verdal har fått oppdraget med å bygge understellet til Kvitebjørn-plattformen
Enda et oppdrag innen offshore verkstedindustri har gått til et norsk selskap. Aker Maritimes datterselskap Aker Verdal skal levere understellet til Kvitebjørn- plattformen. Kontrakten som har en verdi på 600 millioner kroner, ble vunnet i hard internasjonal konkurranse. Prosjektet er et samarbeid med Aker Engineering. Understellet skal leveres i august 2002. 
04.07.2000: 
Mer enn 7100 foretak er sentralt godkjent
Nå strammes det inn på foretak hvor faglig leder mangler utdanning
Benytt nr. 3 fra Statens Bygningstekniske Etat rapporterer om at antallet godkjente foretak har vært raskt økende siden oppstarten i 1997. Saksbehandlingstiden skal ha gått ned fra 98-nivå på 17 uker til dagens nivå som ligger på 4 - 6 uker. Det som nå lager restanser er klagesaker og søknader om utvidelse. Mer enn 2000 foretak må i år søke om fornyet godkjenning. Ca. 20 prosent av foretakene får fjernet godkjenningsområder p. g. a. endret praksis siden godkjenning ble gitt. 
Godkjenningsnemnda strammer inn på praksisen med å gi sentral godkjenning til foretak hvor faglige ledere mangler utdanning tilsvarende nivå a): Svenn / fagbrev. Spesielt gjelder dette bygghåndverksfagene. Det finnes dog spesielle godkjenningsordninger hvor en faglig leder med lang og solid praksis kan melde seg opp til fagprøve og innen 2 år ha bestått prøven.
Kilde: Statens Bygningstekniske etatTil Nyheter jan. 2001
Til
Nyheter nov-des 2000
Til Nyheter sep-okt 2000
Til Nyheter juli-aug 2000
Til Nyheter mai-jun 2000
Til Nyheter mar-apr2000

 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009