AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter mars 2002

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden!

27.03.2002:
Heerema får bygge Valhall-plattformen
Det er travle tider hos Heerema Tønsberg. Foruten offshoreverkstedets 300 egne ansatte er 900 eksterne arbeidere i gang med ulike oppgaver. I helgen ble det også klart at Heerema Tønsberg får bygge Valhall-plattformen de har hatt opsjon på siden i sommer. Det er BP som har Valhall, og de plasserte bygging av en plattform hos Heerema Tønsberg i 2001. – Kontrakten hadde en verdi på nær en milliard kroner inklusive opsjonen. For tiden holder Heerema Tønsberg på med to større oppdrag. Ringhorne-plattformen er synbar for alle der den ligger på lekter ved utrustningskaia. Denne plattformen skal skipes ut i slutten av juni måned. Selskapet er også godt i gang med Kvitbjørn-plattform for Statoil. Den er under bygging i storhallen, og skal være ferdig i mars. Den første av de to Valhall-plattformene til BP skipes ut i juli 2003. Kilde Tønsbergs Blad.
26.03.2002:
AF-datter bygger på Kollsnes
AF Spesialprosjekt AS, et heleiet datterselskap av AF Gruppen ASA, har i dag inngått kontrakt med det tyske entreprenørselskapet Linde AG om utførelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med utvidelse av gassterminalen på Kollsnes. Kontraktssummen er på rundt 70 millioner kroner. Ifølge AF Gruppen skal arbeidene utføres i tidsrommet mai 2002 til våren 2004, hvorav størstedelen skal utføres innen mars 2003. Kilde Hegnar.no.
25.03.2002:
Oppgang for bygge- og anleggsnæringen
Omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten økte med 11,1 prosent i 4. termin som omfatter juli og august 2001, sammenlignet med samme periode i 2000. Det ble omsatt for 22,2 milliarder kroner innenfor bygge- og anleggsvirksomheten i 4. termin 2001. Det er 2,2 milliarder kroner mer enn i samme periode året før. SSB har mer.
25.03.2002:
Hydro bygger LNG-anlegg
Norsk Hydro skal bygge en LNG-fabrikk på Kollsnes ved Troll-terminalen gjennom sitt eierskap i Naturgass Vest. Anlegget vil koste 270 mill kroner og kan produsere omtrent 40.000 tonn flytende naturgass årlig. LNG skal fraktes av skip. Naturgass Vest har allerede sikret store deler av sin avsetning til Hydro Aluminium på Sundalsøra, som skal bruke gass i fremstillingen av aluminium på det nye anlegget, til forsyningsskip og annen industri. Kilde Tekblad.no.
25.03.2002: Frykter dumping
EU innfører stålkvoter
EU vil innføre inntil 25 prosent toll på visse stålprodukter som svar på USAs straffetoll på stål. Kommisjonen frykter dumping av billig stål på det europeiske marked etter at USA innførte straffetoll, skriver avisen Financial Times Deutschland. Ifølge avisen vil kommisjonen i samarbeid med de 15 EU-landene fastsette kvoter for stålimporten mandag. Kvotene vil bli satt til gjennomsnittet for de siste tre årene pluss 10 prosent, het det videre. For visse stålprodukter vil det bli innført toll på opp til 25 prosent, når kvotene overstiger denne grensen. Dette er i samsvar med den straffetollen USA har fastsatt for den samme gruppen på 15 bestemte produkter. Kilde: Nettavisen.
22.03.2002:
Arbeidsgiveren tok Su4-arbeideres lønn
Polske arbeidere har siden før jul arbeidet på Su4 for lusne 26 kroner timen. Etter norsk lov er minstetariffen 134 kroner. Mellomlegget beholdt arbeidsgiveren, Mostustal, i Polen. Det var tillitsvalgte som reagerte spontant da de fikk nyss om forholdene, og Hydro Aluminium Sunndal ville heller ikke akseptere slike forhold. - Vi må være årvåkne hele tiden, vi kan ikke utelukke at slike ting skjer, sier LO-koordinator Svein Furuli og informasjonsleder Jon Kr. Schnell ved Hydro Aluminium Sunndal. De bekrefter at det nå er ryddet opp og at de i overkant av 40 polske arbeiderne vil få sin lønn etterbetalt. Polakkene arbeider med montering av stål-, tak- og veggkonstruksjoner og kranbjelker i den nye elektrolysehallen Su4, et arbeid som vil pågå til våren 2004. Hydro har i forbindelse med Su4-prosjektet satt ut kontrakter til AF Sunndal, og det polske firmaet Mostustal er deres underleverandør. Kilde Tidens Krav.
21.03.2002:
Aker Verdal har fått sin første kontrakt på britisk sektor
Aker Verdal vant i dag sin første kontrakt på britisk sektor. Kontrakten er inngått med oljeselskapet Shell UK Exploration and Production og gjelder bygging av stålunderstellet til Goldeneye-plattformen. Kontrakten er en EPC-kontrakt og omfatter prosjektering, materialanskaffelser, fabrikasjon og ferdigstillelse av stålunderstellet med peler. Kontrakten har en verdi på omtrent 150 millioner kroner. Prosjektet er et samarbeid mellom Aker Verdal og Aker Kværner Technology. Kilde Stocklink.
21.03.2002:
Bygger nytt av gammelt
Gamle doer, dører og vinduer fra sykehuset har fått forlenget levetiden. I stedet for å havne på dynga skal de gjøre nytte for seg i det som skal bli et såkalt gjenbrukshus i Pilestredet Park. Statsbygg har utarbeidet et forprosjekt som viser at det er både teknisk og økonomisk mulig å bygge et nytt hus av gamle materialer. I Norge havner 80 % av alt byggavfall på dynga. I Danmark bare 5 %. Resten går til gjenbruk. Nå mener Byggenæringens Landsforbund at vi ikke lenger har råd til denne sløsingen. Den økonomiske gevinsten ved gjenbruk er beregnet å være på rundt 1,5 milliarder kroner i året. Kilde Avis1.com.
Contiga leverer hovedbæresystemet til Pilestredet Park, felt H. Bæresystemet består av søyler og bjelker i stål, sjakter og avstivning som vegger i prefabrikkert betong. Dekkekonstruksjonen er hulldekke elementer som spenner fritt mellom ytterveggene. Leveransen er på ca 17.000 m2 dekker og  kontraktssummen er på ca. 19 mill kr. Prosjektet inneholder 155 leiligheter med parkering i kjeller. Prosjektet har et eget miljøoppfølgingsprogram og Contiga har derfor lansert et nytt produkt, et miljødekkeelement/ hulldekkeelement produsert med tilslag fra resirkulert betong. Stålkonstruksjonene i bygget er i stor grad basert på resirkulerte materialer. Som kjent er stål det eneste materialet som er 100 % resirkulerbart. Mer om Pilestredet Park samt 3D-modell: Trykk her!
20.03.2002: IISI World Conference 2002
Steel in Sustainable Construction
Nå kan du bestille det offisielle programmet til konferansen "Steel in Sustainable Construction" som finner sted den 15.-17. mai 2002 i Luxemburg. Konferansen er den andra store internasjonale konferansen om stålbygging og miljø. Den første ble holdt i Orlando, Florida i mars 1998. Er du interessert i stål, stålbygging og miljøspørsmål, så anbefaler vi at du melder deg på konferansen. Skriv til kmy@standard.no.
20.03.2002:
Kynningsrud overtar Maxlift AB
Fra 1. april overtar Kynningsrud virksomheten til Maxlift AB, og bekrefter da sin stilling som en av Skandinavias største løfteentreprenører. Med den seneste utvidelsen har vi i løpet av to år samlet seks store aktører innen mobilkraner og tunge løft i Norge og Sverige under samme paraply. Dette gjør oss i stand til å levere komplette løsninger for ethvert prosjekt i Skandinavia sier Styreleder i Kynningsrud, Harald Kynningsrud. Byggeindustrien.no har mer.
19.03.2002:
Svakere byggestart enn i fjor
Fra et høyt nivå i januar 2001 gikk antallet igangsatte boliger i januar i år ned med 13 %. Igangsettingen av næringsbygg har også en svakere start i år. I januar er det igangsatt 2 152 boliger i hele Norge. Hordaland og Rogaland har størst byggeaktivitet med henholdsvis 332 og 296 igangsatte boliger. I Akershus er det igangsatt 204 boliger. Det er igangsatt bygging av 612 400 kvm bruksareal totalt i januar i år. Av dette bygges 325 100 kvm til andre formål enn boliger, som er 19 % mindre enn i januar i fjor. Også når det gjelder andre bygninger enn boliger, er det i Rogaland og Hordaland det bygges mest. Rogaland har igangsatt 66 100 kvm til andre bygg mens Hordaland har igangsatt 33 300 kvm til dette formålet. Kilde SSB.
19.03.2002:
Kvitebjørn reiser seg
550 personer er i sving bare med byggearbeider når arbeidet med Kvitebjørn-dekket nå reiser seg ved ABB Offshore Systems i Haugesund. Rundt Nordsjøhallen på Risøy står massive rammekonstruksjoner plassert. I løpet av helgen kom en modul på 1.400 tonn fra Polen på lekter. Nå skal konstruksjonen fylles med rør og utstyr, før den heises på plass på plattformdekket inne i den kolossale verftshallen.
- Alt går etter planen. Prosjektet er 60 prosent fullført. 1,2 millioner arbeidstimer er lagt ned så langt, konstaterer ABBs fabrikasjonsdirektør Alf Kristian Haugland. Haugesunds Avis har mer.
18.03.2002:
Shell-funn kan gi oljeterminal på Tjeldbergodden
Shell har funnet olje og gass i feltet Presidenten i Norskehavet. Det skal være et av de største funn på norsk sokkel. Shells funn kan få Statoil til å investere i en ny oljeterminal på Tjeldbergodden. Shell har tidligere gitt uttrykk for at de håpet å finne mye olje og gass i feltet Presidenten. Funnet av olje og gass kan åpne for en ny diskusjon om ilandføring av gass på mørekysten. Kilde Offshore.no.
18.03.2002:
Slik er Telenor-bygget på Fornebu
Glass, stål, tre, ymse kunstverk og åpne arealer preger Telenors hovedkvarter på Fornebu. Den gamle hovedflyplassen er bygd om til det ugjenkjennelige. På kjempearealene på Fornebu har Telenor bygget sin nye storstue og samlet mye av virksomheten sin på Østlandet. Når Telenor-bygget er helt ferdig i august i år skal 7700 mennesker ha sitt daglige virke på stedet. Til de 7700 bygges det 6000 arbeidsplasser. 1700 i manko altså. - Alle er ikke på jobb samtidig. Dessuten er alle kontorløsningene svært fleksible. De færreste skal ha faste arbeidsplasser, sier Arve Paulsen, kommunikasjonsdirektør på Telenors Fornebuprosjekt. Kilde Fædrelandsvennen.
18.03.2002:
Samarbeid øker kvaliteten
Et unikt samarbeid mellom skoleetaten i Oslo, Fellesforbundet, Arbeidstilsynet og Byggenæringens Landsforening har gitt bedre byggkvalitet og et sikrere arbeidsmiljø i byggeprosessen. Gjennom et to år langt samarbeid ble to skoler under prosjektering spesielt fulgt opp i tillegg til 15 skoler som var under rehabilitering. Prosjektet har ført til at partene er blitt enige om en mal for enklere bruk av byggherreforskriften. Denne malen vil føre til større lovlighet og mindre papirarbeid i byggeprosjekter over hele landet dersom den følges, mener de involverte. Kilde Teknisk Ukeblad.
15.03.2002:
Rekordmange blokkleiligheter - Færre kontor og industribygg
Fra bunnivået i 1993 har antallet påbegynte leiligheter i boligblokker, på 3 etasjer eller mer, steget fra 1 108 til 6 471 i 2001. Vi må helt tilbake til 1975 for å finne et høyere nivå på igangsatte blokkleiligheter. I 2001 er det igangsatt 25 266 boliger, ifølge de endelige tallene fra Statistisk sentralbyrå. Av disse var 30 % blokkleiligheter, når også lavblokker på 2 etasjer regnes med. Veksten i boligbyggingen de siste to årene har kommet i blokksegmentet. Igangsettingstallene for eneboliger, rekkehus og andre småhus har ligget relativt stabilt de siste årene. Over 40 % av blokkleilighetene bygges i Oslo og Akershus. Det er igangsatt 692 000 kvm kontor- og forretningsbygg i 2001. Det er 25 % mindre areal enn året før. Påbegynt areal til industri- og lagerbygg gikk ned med 15 % fra 2000 til 2001. Påbegynt areal til sykehus, sykehjem og andre helsebygninger økte med 27 % i samme periode. Totalt i 2001 er det igangsatt 7 184 000 kvm bruksareal hvorav 3 356 000 kvm til boliger og 3 828 000 kvm til andre bygg enn boliger. I sum er dette omtrent det samme som året før. Økt boligbygging har kompensert for nedgang i yrkesbyggsektoren. Kilde SSB.
15.03.2002:
Arkitekten mener 160 mill. er nok
Stadionarkitekt Kolbjørn Jensen er klar til å begynne jobben: Like over nyttår skal arbeidet med Nye Stavanger stadion gå i gang. Jensen avviser at kalkylene er for lave – de 160 mill kr skal være nok til et fiks ferdig stadion. Når bystyret mandag vedtar Stavanger kommunes kontantbidrag på 50 mill kr, setter Kolbjørn Jensen prosjektgruppen i sving med å tegne Vikings nye hjemmebane i Jåttåvågen. Sammen med den norskamerikanske arkitektguruen Peter Pran har daglig leder Kolbjørn Jensen i arkitektfirmaet Signatur bare 15 måneder på seg til å lage et stadion som skal bli Nordens vakreste. Vikings finslepne teknikere vil briljere i omgivelser av betong, stål og høyteknologi. Arkitektene Jensen og Pran vil knytte stadionet til de historiske omgivelsene der oljenasjonens condeeper ble bygd. Aksen mellom stadionet, teknologibygningen med storskjerm på 30x10 m og Skråtårnet skal binde fotballen sammen med framtid og fortid. Kilde Rogalands Avis.
14.03.2002:
Nyhamn valgt til ilandføringssted
Aukra står fram som den soleklare vinner av Ormen Lange-kappløpet når Norsk Hydro offentliggjør sin beslutning om valg av ilandføringssted i Molde i dag. Nyhamn på Gossen er valgt, og skal konkurrere mot en ren offshoreløsning. Norsk Hydro har holdt kortene meget tett til brystet, og vil først i dag orientere ledelsen i de fire aktuelle ilandføringskomunnene om at stedsvalget falt på Nyhamn i Aukra. Mens Aukra-ordfører Aud Mork kan belage seg på å feire seieren, må kollegene Oddbjørn Vatne fra Haram og John Harry Kvalshaug i Averøy reise hjem til sine kommuner med beskjed om at deres alternativer falt ut. Harams alternativ var Baraldsneset og Averøys var Stavneset. Kilde Romsdals Budstikke.
14.03.2002:
Småbedriftene: Det snur, det snur
Småbedriftene har langt større forventninger til inntjening og sysselsetting nå enn de hadde i desember, ifølge en fersk undersøkelse. - I høst holdt mange oppdragsgivere igjen, slik er det ikke lenger, sier daglig leder Atle Helland i Scan Heis. Etter synkende optimisme siste halvår ifjor er tendensen snudd. En undersøkelse blant 500 bedrifter viser markant endring til mer optimisme, ifølge daglig leder Arve Østgaard i Sentio as, som har utført undersøkelsen. Det er Bedriftsforbundet og flere offentlige institusjoner som står bak småbedriftsbarometeret. Kilde Dagens Næringsliv.
13.03.2002:
Godt marked for lærlinger
I verkstedindustrien er det for tiden uten tvil marked for lærlinger. En av de bedriftene som tar fagarbeider-situasjonen på alvor er Torp Mekaniske Verksted. - Det har blitt slik at det nesten er umulig å få tak i fagfolk. Derfor har det å utdanne lærlinger blitt en prioritert oppgave for oss, sier personal og lærlingeansvarlig Michael Johansen ved Torp Mekaniske Verksted. Johansen ser ikke optimistisk på fremtiden når det gjelder tilgangen på fagarbeidere. - Faktum er at vi i løpet av få år vil vi oppleve en akutt krise. Derfor er det å utdanne lærlinger selv et virkemiddel vi er nødt til å ta i bruk. Det har jo også sine fordeler. Lærlingene får et forhold til bedriften og vi får anledning til å forme dem etter våre behov, sier Johansen. Kilde Demokraten.
12.03.2002:
Sveising utløste storbrann
Et hybelhus i Hausmannsgate i Oslo sentrum begynte å brenne kraftig mandag ettermiddag. Røyk i store mengder tøt ut av taket i nybygget. Det var et hybelkompleks ved Anker Hotell i Hausmannsgate som sto i brann. – Det var sveisearbeid på taket som utløste brannen. Sveising i takplater førte til at det tok fyr i isopor under platene. Kraftig vind gjorde at brannen spredde seg svært raskt. Kilde: Nettavisen.
12.03.2002:
Rekordstor ordreinngang
I går ble Aker og Kværner slått sammen, med kakefest for 1.500 tilsette på Stord. Aker Kværner er det nye navnet på fusjonsbarnet, og både ansatte og markedet har stor tro på framtiden for et av verdens største offshoreselskaper. Siden begynnelsen av februar i år har datterselskapene i det nye Aker Kværner vunnet kontrakter for hele 15,5 milliarder kroner. Haugesunds Avis har mer.
12.03.2002:
Avgjørende uker for Aker Verdal
De neste ukene blir avgjørende for Aker Verdal. Kampen står om tre kontrakter. De avgjør om verkstedet har arbeid etter våren 2003. Stålunderstellene for Kvitebjørn (Statoil) og Valhall (BP) blir ferdig som planlagt tidlig i høst. Uten påfyll av nye oppdrag, må Aker Verdal redusere bemanningen. Og når neste oppdrag - stålunderstellet for Grane (Hydro) - leveres våren 2003, er det tomt i ordreboka. - Vi går inn i en stille periode for nye prosjekter 2. halvår 2002. Derfor er de tre kontraktene vi har lagt inn eller skal levere anbud på, svært viktige for oss, sier adm.dir. Arnstein Ansnes. Det er over ti år siden sist Aker Verdal klarte å kapre ett oppdrag i utlandet. Desto større betydning kan det få hvis verkstedet lykkes nå. Første sjanse kan bli rene påske-egget: Stålunderstellet til Golden Eye-plattformen på britisk sokkel skal tildes om få uker. Får Aker Verdal tilslaget, betyr det at man unngår å nedbemanne i høst. Jobben skal være ferdig høsten 2003. Andre sjanse er stålunderstell for Clear-plattformen vest av Shetland. Den vil sikre arbeid ut i 2004. Men det store målet er å få bygge skroget til Statoils Kristin-plattform. Kontrakten tildeles før sommeren og Aker Verdal konkurrerer med koreanere og spanjoler. Kilde: Trønder-Avisa.
11.03.2002:
Studiereise til Berlin i mai
Det Norske Arkitektakademi arrangerer på nytt en studiereise. Denne gangen går turen til Berlin. Europas største byggeplass begynner å ta form etter å ha vært i dramatisk forvandling det siste tiåret. Det 21. århundrets metropol har et stort antall spennende prosjekter å velge blant. Blant annet Schultes Bundeskansleramt i hjertet av Berlin med omvisning i hans vakre krematorium. Daniel Liebeskinds jødiske museum og Frank Gehrys DG Bank står også på programmet. Her vil det være mye interessant både for arkitekter og ingeniører!
11.03.2002: Kostnadsindeks for boliger, februar 2002
Små endringer i byggekostnadene
Byggekostnadene for boliger økte med 0,2 % fra januar til februar i år. Arbeidskraftskostnadene var uendra mens materialkostnadene økte med 0,2 % i samme perioden. Det var små endringer i materialkostnadene for alle byggefaga unntatt stein-, jord- og sementarbeid for eneboliger som steg med 0,6 %. Fra februar i fjor til februar i år steg byggekostnadene for boliger med 3,0 %. Materialkostnadene økte med 2,6 % og arbeidskraftskostnadene steg med 4,0 % i samme perioden. Delindeksene for elektrikerarbeid har steget mest det siste året, med 6,1 % for eneboliger og 6,0 % for boligblokker. Kilde SSB
11.03.2002: Lynavstemning
3 av 4 vil legge ned Statsbygg
I vår Lynavstemning har 74 % svart ja på spørsmålet om de er enig i at Statsbygg bør nedlegges. 16 % har svart nei mens 8 % har svart "vet ikke". Totalt var det avgitt 71 stemmer. Ny Lynavstemning er nå lagt ut og vi spør "Er du enig i å stanse planene om å bygge opera i Bjørvika?". Fremskrittspartiet har foreslått å skrinlegge planene om å bygge opera i Bjørvika. Det viser seg nå at operaen blir svært dyr, kanskje opp mot fire milliarder kroner. I tillegg vil infrastrukturløsninger kanskje komme opp mot 10 milliarder. Dette er penger vi bør bruke på andre deler av samfunnet, for eksempel til å rette opp skjevheter i skolen og helsevesenet, uttaler Ulf Erik Knudsen i Fremskrittspartiet til NRK.
11.03.2002:
Operapris: 2,8 milliarder
Regjeringen har bestemt seg for opera i Bjørvika til 2,8 milliarder kroner. I tillegg er det satt av en reservepott på 500 millioner kroner til eventuell sprekk før operaen er ferdig. Området rundt den planlagte operaen i Bjørvika er en politisk akilleshæl. Etter det Aftenposten erfarer, har Regjeringen bestemt seg for opera-prisen og er nesten i mål med en tunnel- og veipakke. Med årelang tautrekking, vil Bondevik II-regjeringen nå sette hardt mot hardt overfor Oslo kommune. Kilde: Aftenposten
08.03.2002:
Russland og EU inngår stålavtale
Russland og EU er blitt enige om retningslinjene for en avtale, som skal regulere importen av russisk stål til det europeiske markedet de kommende tre år. Det meddeler den russiske viseminister for økonomisk utvikling, Maxim Medvedkov. Avtalen innebærer en stigning i importkvoten på 28 % det første året og ytterligere 2,5 % stigning de etterfølgende år. Hvis Russland i løpet av avtalens tidsramme blir opptatt som medlem av verdenshandelsorganisasjonen, WTO, vil den bli annullert. Avtalen ventes å bli underskrevet i april i år og trer i kraft i midten av året. Kilde CNN.
08.03.2002:
Rautaruukki i Norge slipper USA-toll
Rautaruukki Profiler AS i Mo i Rana blir ikke rammet av straffetoll på stål som USA innførte denne uken. Årsaken er at bedriften i Mo Industripark produserer såkalte nisjeprodukter som ikke produseres i USA. -Produktene våre blir derfor høyst sannsynlig fritatt fra straffetoll, sier fungerende verksdirektør ved Rautarukki Profiler, Kjartan Kibsgård. Kilde NRK.
08.03.2002:
Snøhvit-utbyggingen vedtatt
Stortinget vedtok torsdag kveld, med 75 mot 25 stemmer, å bygge ut Snøhvitfeltet. Utbyggingen, som har møtt sterk motstand fra miljøbevegelsen og skal skje i regi av Statoil, er beregnet til å koste 46 milliarder kroner. Det nye gassanlegget utenfor Hammerfest skal produsere 5,7 milliarder kubikkmeter flytende naturgass (LNG) per år i 25 år, når det står klart i 2006. NRK har mer.
07.03.2002: Byggearealstatistikk, 4. kvartal 2001
Nå bygges det blokkleiligheter
Bygging av blokkleiligheter økte kraftig i fjor på tross av en samlet nedgang i boligbyggingen sist høst. I 2001 ble det igangsatt 46 % flere blokkleiligheter enn året før. I tillegg er det påbegynt om lag 36 % flere studentboliger, omsorgsboliger og lignende i 2001 sammenlignet med 2000. Til tross for nedgang i antall påbegynte boliger mot slutten av 2001, fortsatte veksten i antall igangsatte blokkleiligheter i 4. kvartal i fjor sammenlignet med året før. Antallet påbegynte eneboliger lå på et lavere nivå enn året før gjennom hele 2001. SSB har mer.
07.03.2002: Prod.-indeks, bygg og anlegg
Produksjon av nybygg opp 10 prosent
Produksjon av nybygg steg med 10 % fra 2000 til 2001, mens rehabiliteringsvirksomheten gikk ned med 2,6 % i samme periode. Byggevirksomheten sett under ett økte med 4 % fra 2000 til 2001. Veksten i produksjon av nybygg var kraftigst i begynnelsen av året. Sammenlignet med samme kvartal året før, steg delindeksen for nybygg med mellom 10,7 og 12,7 % i de tre første kvartalene i 2001. Men i 4. kvartal falt veksten til 5,9 %. Produksjonen i anleggssektoren sank til et bunnivå i 1. kvartal 2001, for så å stige mot slutten av året. I 1. kvartal 2001 var produksjonen 15,2 prosent lavere enn i 1. kvartal 2000, mens produksjonen i 4. kvartal 2001 kun var 1,9 prosent under nivået i 4. kvartal 2000. I gjennomsnitt for hele 2001 var anleggsvirksomheten 8,3 prosent lavere enn året før. Totalt for hele bygge- og anleggsnæringen steg produksjonen i fjor med 1,3 prosent sammenlignet med året før. I 4. kvartal var veksten 2,4 prosent ifølge den kvartalsvise produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Kilde SSB.
06.03.2002:
Sterke reaksjoner på USAs toll på stål
USA innfører opptil 30 % toll på stål. Vedtaket vekker kraftige reaksjoner verden over. EU fordømmer USAs beslutning og klager vedtaket inn til Verdens handelsorganisasjon (WTO). - USAs avgjørelse om å innføre proteksjonistiske tiltak er et stort tilbakeskritt for verdens handelssystem, sier EUs handelskommissær Pascal Lamy i en melding. Ifølge Bush er verdens stålmarked fordreid som følge av at andre lands regjeringer har subsidiert sine stålprodusenter i 50 år. Aftenposten har mer.
06.03.2002:
Slik blir Nye Stadion
- Stadion i Jåttåvågen skal bli et anlegg med internasjonale kvaliteter, som vil sette en ny standard for hvordan slike anlegg skal bygges. Det sier arkitekt Peter C. Pran. Han betegnes i bransjekretser som en av verdens ledende arkitekter, med et lass av priser og juryoppdrag bak seg. Pran er bosatt i Seattle i USA. Blant hans siste arbeider er Telenors hovedkvarter på Fornebu og koreanske Seoul Dome, som skal huse flere av kampene under det forestående VM i fotball. Aftenbladet presentere de første skissene.
04.03.2002:
AF Gruppen bygger for Norgesgruppen
A/S Brødr. Holstad, et datterselskap av AF Gruppen, skal bygge nytt lager for Norgesgruppen. Kontrakten har en verdi er på rundt 155 mill kroner, uten merverdiavgift. - Totalt skal det bygges cirka 30.000 kvm fordelt på administrasjonsbygg, fryse-, kjøle- og tørrvarelager. Forberedende arbeider er allerede igangsatt. Prosjektet skal ferdigstilles i begynnelsen av 2003, heter det i en børsmelding fra AF Gruppen. Lageret ligger på Deli Skog i Vestby kommune og detter er den største kontrakten Brødr. Holstad har inngått. Kilde DN.no
04.03.2002:
Storfengsel til Halden
Justisdepartementet har bestemt å bygge et nytt fengsel på Torpum i Halden. Fengselet, som blir landets nest største, skal stå ferdig i 2006. Anstalten vil ha 250 soningsplasser og er foreløpig beregnet å koste 700 mill kr. - Byggingen av fengselet blir det viktigste tiltaket vi iverksetter for å redusere soningskøene i årene som kommer. Fengselet skal ha alt fra en fluktsikker avdeling for langtidsdømte til åpen soning for dem som er skikket til det, sier ekspedisjonssjef Erik Lund-Isaksen i Justisdepartementet. Dagsavisen har mer.
04.03.2002: Lønnsstatistikk
Månedsfortjenesten økte med 1 100 kroner
Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 24 300 kr per 1. oktober 2001. Dette tilsvarte en økning på 4,6 % fra samme tidspunkt året før. Høyest lønnsnivå hadde heltidsansatte i virksomheter tilknyttet bygginstallasjon, med en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 24 700 kr. Dette var 900 kr mer enn på samme tidspunkt året før eller en økning på 4,1 %. Til sammenligning hadde heltidsansatte i grunnarbeid og annen bygge- og anleggsvirksomhet en månedsfortjeneste på 24 300 kr, eller en vekst på 1 100 kr eller 4,9 %. I virksomheter knyttet til ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner, og utleie av bygge- og anleggsmaskiner lå månedsfortjenesten på 22 500 kr, hvilket tilsvarte en vekst på vel 900 kr eller 4,2 %. Kilde SSB.
01.03.2002:
Stortinget sier ja til Snøhvit
Som ventet gikk Stortinget i går inn for å åpne for utbygging av Snøhvit-feltet. KrF og Høyre prøver i innstillingen å legge et sterkt press på Statoil for å løse Co2-problematikken, men de innser at det ikke vil bli satt i gang et pilotprosjekt for Co2-fritt anlegg på Melkeøya. Statoil har forsert nok et hinder for å starte utbygging av Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest. Et flertall i Energi- og miljøkomiteen gir klarsignal for utbygging av feltet, men sier i innstillingen at nye tillatelser til oljeutvinning eller ytterligere gassutvinning ikke vil bli gitt før det er gjort en ny konsekvensutredning av Barentshavet. Det betyr at en utbygging av Goliat-feltet like i nærheten av Snøhvit vil bli utsatt i lang tid. Kilde dn.no.
01.03.2002:
Veidekke fikk Statoil-kontrakt
Statoil har tildelt Veidekke en kontrakt på 20 millioner kroner på Kårstø. Kontrakten markerer startskuddet for det storeutbyggings-prosjektet som er beregnet å koste rundt 1,1 milliarder kroner. Anleggene på Kårstø skal fra oktober 2003 ta i mot og prosessere gass fra Mikkel-feltet. Veidekkes avdeling i Haugesund som skal utføre betongarbeidene, fundamentering av rørgater og moduler. Selskapet skal også bygge veier og stå for planeringsarbeid og arbeide med tilrettelegging av grøfter for kabler og rør. Kilde Offshore.no.
01.03.2002:
Selmer Skanska skal bygge nytt politi- og tinghus i Moss
Moss får nytt tinghus og nytt politihus til 80 mill kroner. Gravearbeidene starter etter sommerferien – og praktbygget på 4400 kvm skal stå ferdig tidlig i 2004. Dette ble klart etter et møte i Justisdepartementet i går. Byggherre og eier blir Entra Eiendoms A/S med hovedkontor i Oslo. Selmer Skanska A/S i Østfold kommer til å stå bak byggingen av hoveddelen av det nye ting- og politihuset som skal leies ut til Justisdepartementet (tingretten) og Politidirektoratet (politihuset). Kilde Moss AvisTil Nyheter februar      2002
Til
Nyheter januar       2002
Til
Nyheter desember  2001
Til
Nyheter november  2001
Til
Nyheter oktober      2001
Til
Nyheter september 2001
Til
Nyheter august       2001
Til
Nyheter juli            2001
Til
Nyheter juni           2001

Til Nyheter mai           2001
Til
Nyheter april          2001
Til
Nyheter mars         2001
Til
Nyheter februar      2001
Til
Nyheter januar       2001
Til
Nyheter nov-des     2000
Til
Nyheter sep-okt      2000
Til Nyheter juli-aug      2000
Til Nyheter mai-jun      2000
Til Nyheter mar-apr     2000

 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009