AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter
april 2001

30.04.2001:
CORUS sier opp 9.000 ansatte
Det hollandsk-britiske stålselskapet Corus sier opp til sammen 9.000 ansatte i løpet av de nærmeste to årene som et tiltak for å forsøke å stoppe tap på omlag 1 million pund per dag. Det oppgir Bloomberg News. Kilde: Jernkontoret
28.04.2001:
Optimisme i industrien
Industriledernes vurderinger for 2. kvartal 2001 er positive, og det forventes vekst i produksjon og etterspørsel. Utviklingen i 1. kvartal var god, og spesielt verkstedindustrien viser positive tegn. Kilde: SSB
28.04.2001:
Sterkoder sier opp 50 ansatte
Styret i Umoe Sterkoder i Kristiansund vedtok torsdag å nedbemanne bedrifter med om lag 80 ansatte. Rundt 50 av disse vil bli oppsagt, mens de resterende vil fratre ved ulike ordninger for naturlig avgang. DN har mer.

25.04.2001:
Stålproduksjonen opp 0,5 %
Total stålproduksjon i mars for de 63 landene som rapporterer til det Internasjonale Jern og Stål Instituttet var på 71,1 millioner tonn. Dette representerer en oppgang på 0,5 % i forhold til samme periode i fjor. Blant Europas EU-land var det en nedgang på 1,2 %. Øvrige europeiske land hadde en økning på 3,4 % mens Norge kan vise til en pen økning på 9,7 % (fra 58 tonn til 68 tonn). Midtøsten hadde en økning på hele 11,1 %, Sør-Amerika 3,2 %, Afrika 5,7 % og Asia 5,8 %  i forhold til samme periode i fjor. Verre var det for Australia og New Zealand som opplevde en reduksjon på hele 15,6 %. Tallene for Nord Amerika viser samme negative trend som tidligere med en reduksjon i produksjonen på 12,6 %. Kilde: International Iron and Steel Institute

21.04.2001:
Første understell i to
For første gang lages et stålunderstell for Nordsjøen i to deler. Det er Statoils Kvitebjørn-plattform som krever en slik utradisjonell løsning da det finnes ikke tilgang på kraner som kan løfte større enheter. Kvitebjørnplattformen skal plasseres på 190 meter dyp. Stålunderstellet er hele 215 meter høyt. Nederste delen veier 4500 tonn, mens den øverste delen av understeller veier hele 7500 tonn. Aker Verdal har kontrakten på ingeniørtjenester, innkjøp og fabrikasjon. Kontraktsverdien er på ca. 600 millioner kroner. Understellet skal leveres neste sommer. Selve installasjonen på feltet skal utføres av italienske Saipem, som bruker verdens største kranfartøy, Saipem S 7000 til oppgaven. ABB har kontrakten på selve dekket, som med boreinnretning, boligkvarter og produksjonsutstyr veier hele 22.000 tonn. Når denne vekten skal bæres av et firebens stålunderstell, blir det store dimensjoner på stålet. Les mer her: Tekblad
20.04.2001:
Nå kommer kyborg-inspektørene
Det Norske Veritas Research (DNVR) har testet en prototyp av datagiganten IBMs kroppsbårne PC under skipsinspeksjoner. Felttestene indikerte at inspektørene på denne måten kan spare mye tid og bedre kvaliteten på arbeidet. Når man kombinerer et menneske med en maskin kaller man det en kyborg. I dette tilfellet en kyborg-inspektør. Les mer her: Tekblad
20.04.2001:
Choice størst i Stockholm
Choice Hotels har inngått en kontrakt med Skanska for bygging av et hotell med 550 rom i Stockholm. Hotellet får 900 konferanseplasser, og hotellet blir dermed det største i Stockholm. heter det i en melding fra Skanska. Hotellet skal eies av norske Aspelin-Ramm Gruppen og får navnet Clarion Hotel Scandinavia. Hotellet er planlagt innviet våren 2003. Kilde: DN
19.04.2001:
Startskudd for gigantprosjekt i dag
I dag tas det første spadestikket for et av de største byggeprosjektene i Kristiansand sentrum noen gang - nybygget til Kvadraturen videregående skole. Skolen skal være ferdig høsten 2003 og sluttsummen er beregnet til 250 mill. kroner. Prosjektet gjennomføres av prosjektalliansen "Kuben" som består av hoved- entreprenør NCC Bygg, rådgivende ingeniør Unico, arkitektgruppen Cubus, rørleggerfirmaet Hallvard Thorsen, GK Sørlandet ventilasjon, Sønnico installasjon, Kvadraturen videregående skole og Vest-Agder fylkeskommune. Les mer her: Fedrelandsvennen
18.04.2001:
Renere maling
Fra 1995 til 1999 har forbruket av helse- og miljøfarlige stoffer i maling og lakk gått betydelig ned. Dette viser en rapport fra Statens forurensningstilsyn (SFT) i samarbeid med Maling- og lakkfabrikkenes forbund, Produktregisteret og InterConsult Group ASA (ICG). Les mer her: Tekblad
18.04.2001:
Sentral godkjenning må bli raskere
Statens bygningstekniske etat styrker staben og rydder opp for å få opp tempoet i sentral godkjenning igjen. Arbeidet med sentral godkjenning inngår nå i den nye avdelingen for byggesak, etter at organisasjonen ble justert for en måned siden. Les mer her: Statens Bygningstekniske Etat
18.04.2001:
Messehaller reiser seg
Monteringen av stålet til Norges Varemesses nye messehaller på Lillestrøm er nå startet. Det er det finske selskapet PPTH som er stålentreprenør. Etter planen skal stålarbeidene ferdigstilles i løpet av september måned i år. Hovedentreprenør er Veidekke ASA. Hele prosjektet skal stå ferdig 1. juli 2002.
Tidligere nyheter i Stålguiden:
08.01.01: PPTH vant konkurransen om stålarbeidene
25.10.00: Nye messehaller med 1800 tonn bærestål!
27.06.00: Bæresystem av stål vil prege Norges Varemesses nye nasjonale messe- og kongressanlegg på Lillestrøm
17.04.2001:
Rust sover aldri
Mens USAs president får kjeft fra hele verden for å ha lagt Kyoto-avtalen død, viser det seg at den økte vann- og luftforurensingen gjør at korrosjonen (rusten) blir farligere for hver dag som går. I mange industrialiserte land går 3-4% av landets brutto nasjonalprodukt tapt på grunn av rust. Men det utvikles stadig nye standardiserte systemer for korrosjonskontroll og forebygging. Les mer her: NSF
11.04.2001:
Nye standarder for takplater
Vi minner om at det har utkommet nye standarder med krav til selvbærende takplater av stål, aluminium og rustfritt stål, henholdsvis NS-EN 508-1, NS-EN 508-2 og NS-EN 508-3. Også for takplater av kobber eller sink har det kommet ny standard, NS-EN 506. Bestill her: NSF
10.04.2001:
Prisøkning på rørleggerarbeid
SSB´s byggekostnadsindeks for boliger, mars 2001: Materialkostnadene for rørleggerarbeid steg med 1,4 prosent for eneboliger og 1,6 prosent for boligblokker fra februar til mars i år. De totale rørleggerkostnadene økte i samme periode med respektive 0,9 og 1,1 prosent for eneboliger og boligblokker. Kilde: http://www.ssb.no/bkibol/
09.04.2001:
Montasje av ny dokkhall i stål for Ulstein Verft
Grønstad & Tveito har prosjektert ny dokkhall for Ulstein Verft. Arbeidene er nå inne i monteringsfasen og på Grønstad & Tveito sine hjemmesider kan du følge denne prosessen med nye bilder etter hvert som hallen reiser seg over dokken. Utvidelse av dokk og fundamenter for hallen er utført av NCC Anlegg AS mens stålkonstruksjoner leveres og monteres av NORMEK OY fra Finland. Kilde: Grønstad & Tveito

09.04.2001:
Forslag og innspill etterlyses til "Steel-IT 2001"
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) i samarbeid med Norsk Sivilingeniørers Forening og Norsk Stålforbund planlegger årets arrangement av "Steel-IT 2001" som skal avholdes den 15. november i Ingeniørens Hus i Oslo. Fagsjef Karl Boine i NIF var strålende fornøyd med fjorårets arrangement, og han fikk takkebrev fra utenlandske deltagere som kom fra Sverige, Danmark, Finland og England. Utviklingen innen IT-teknologien går meget raskt for tiden og det er derfor et sterkt behov å holde seg oppdatert innen IT-verktøy. "Steel-IT 2001" vil bestå av tekniske presentasjoner basert på foredrag om aktuelle emner og prosjekter hvor IT spiller en sentral rolle samt gjennomgang av aktuelle IT-produkter innen ståldesign og beregning. Det vil også bli utstillinger av IT-leverandører. Til "Steel-IT 2001" etterlyser arrangørene forslag og innspill til aktuelle emner/foredrag, presentasjoner og utstillere. Ta kontakt med: karl.boine@nif.no Kilde: Norsk Forening for Stålkonstruksjoner

05.04.2001:
Bort med godkjenn.nemnda og fagrådet
Sentral godkjenning skal vare i 3 år

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å nedlegge både godkjenningsnemnda og fagrådet i den sentrale godkjenningsordningen. Etter forslaget skal Statens bygningstekniske etat stå for administrativ behandling av godkjenningssaker, mens bransjene skal sikres innsyn gjennom en utvidet klagenemnd. Dette går fram av et høringsforslag som departementet sendte til trykkeriet i dag. Godkjenningsordningen foreslås å sette mer fokus på foretakenes samlede ledelse enn dagens praksis som ser på de faglige lederne en og en. Endelig foreslår departementet at sentral godkjenning skal vare i tre år, ett år lengre enn i dag. Det gir foretakene sjeldnere papirarbeid for søknad om fornyelse. Kilde: www.be.no

04.04.2001:
Hydroutbygging ga TESS-etablering
Tanken om å etablere oss på Sunndalsøra har vi hatt i tre, fire år. Men det var uten tvil utbyggingen ved Hydro som medførte at det kom så fort, sier avdelingsleder for TESS Møre, Magne Orvik. Mandag morgen åpnet en ny butikk i de gamle lokalene til Meieriverkstedet. Med en åpningstid som starter før de fleste får slått opp øynene, retter man seg i særlig grad mot anleggsbransjen - som vil bli stor i årene som kommer. Kjeden har landsomfattende avtaler med betydelige entreprenører og regner med at flere av disse kan bli engasjert i forbindelse med Su4-utbyggingen. Avtaler som tidligere har gått gjennom butikker andre steder i landet blir da videreført på Sunndalsøra. Kilde: Aura avis
Tips en bekjent om denne nyheten

03.04.2001:
Leif Hübert Stål kjøper Macon
Den 30.03.01 ble det inngått avtale mellom Leif Hübert Stål AS og Macon AS om at Leif Hübert Stål kjøper samtlige aksjer i Macon. Macon ble grunnlagt i 1987 og hadde i år 2000 en omsetning på ca. 27 mill. kr. Selskapet driver med import, videre-bearbeiding, salg og distribusjon av armeringsstål og er godt innarbeidet i Rogaland. Hovedkundene er innen bygg og anlegg. Selskapet har per i dag 5 ansatte. For Leif Hübert Stål er kjøpet av Macon et strategisk skritt i retning av en utvidelse av markedsposisjon og kundebasis innen armeringsstål. Selskapet vil fremover bli drevet som et eget selskap under samme navn som i dag. Kontrakter og avtaler med ansatte, kunder og leverandører bibeholdes. Tidligere eier, Magnar Halvorsen fortsetter som daglig leder i selskapet. Kilde: Leif Hübert Stål

02.04.2001:
Kjell Inge Røkke til Norsk Ståldag?
I det foreløpige programmet for Norsk Ståldag 2001 er Kjell Inge Røkke oppført som foredragsholder med tema "Norsk verkstedindustris utfordringer". Det er Norsk Forening for Stålkonstruksjoner som i samarbeid med Norsk Stålforbund og Norske Sivilingeniørers Forening arrangerer Norsk Ståldag den 31. mai på Grand Hotell i Oslo. Norsk Ståldag arrangeres for 13. gang og er den viktigste møteplassen for den norske stålkonstruksjonsbransjen. Nytt for året er at det arrangeres en dag nummer 2, den 1. juni, med ekskursjon til Telenors nye hovedkvarter på Fornebu. Det vil bli orientering om stålkonstruksjonene av PPTH og en virtuell 3D framvisning av Telenor-bygget i Visjonariet.
Kilde:
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
Tips en bekjent om denne nyhetenTil Nyheter mars    2001
Til
Nyheter februar 2001
Til
Nyheter januar  2001
Til Nyheter nov-des 2000

Til Nyheter sep-okt 2000
Til Nyheter juli-aug 2000
Til Nyheter mai-jun 2000
Til Nyheter mar-apr2000

 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009