AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter
mars  2001

29.03.2001:
Skyskraperen over dem alle
Med vanlig sans for storhet, overveier de kinesiske myndighetene å bygge verdens høyeste hus. Prosjektet heter Det Bioniske Tårn, og er lagt i hendene på den spanske arkitekt og professor Javier Pioz. Huset skal bli 1.128 meter høyt, d.v.s. 3 ganger så høyt som Eiffeltårnet i Paris eller 2,5 ganger høyere enn verdens høyeste hus i dag, Petronas Tower i Kuala Lumpur, Malaysia, med sine 452 meter. Det Bioniske Tårn skal romme boliger og arbeidsplasser til omkring 100.000 mennesker fordelt på 300 etasjer. Prisen ventes å bli omkring 130 milliarder kroner. Tårnet skal deles opp i 12 åpne plan, hver med 25 etasjer, med beboelses- og ervervseiendommer, hoteller og parker. Det vil ikke være mulig å åpne vinduene, men en membran lar frisk luft trenge igjennom tårnet. 92 søyler avstiver bygningen og skal dessuten brukes som bygningens infrastruktur for vann, energi, avfald og kommunikasjon. Tårnets fundament blir konstruert som røtter på et tre, i et mønster som en omvendt paraply, og plasseres i en kunstig sjø som skal fungere som jordskjelvssikring. Kilde: Ingeniøren Tips en bekjent om denne nyheten

28.03.2001:
Fall innen næringsbygg - 
lysere tider for anleggsbransjen

Byggeaktiviteten innen yrkesbygg har holdt seg sterk de siste årene, men nå venter Byggenæringens Landsforening at byggeaktiviteten vil falle. Det ventes en svakere utvikling i byggingen av kontor- og forretningsbygg de neste årene. Store prosjekter som Sentralsykehuset i Akershus og Regionsykehuset i Trondheim utsetter fallet i igangsatt yrkesbyggareal i år, men allerede neste år forventes en nedgang i det viktige kontor- og forretningsbyggmarkedet.
Etter kontinuerlig og kraftig nedgang i anleggsbransjen de siste fem årene, ligger også 2001 an til å bli et bunnår. Men så går det mot lysere tider. Neste år ventes veksten i bransjen å bli på 15 %. Investeringer i anleggsbransjen har falt med rundt 7,5 milliarder kr. de siste årene. Anleggs-investeringene var ifjor 25 % lavere enn i 1996. Men hvis det bevilges penger over statsbudsjettet neste år, slik Stortinget legger opp til Nasjonal Transportplan, er anleggsbransjen på vei ut av elendigheten. Kilde: Dagens Næringsliv

27.03.2001:
Europa får nytt kjempetårn
En ny bygning vil med en høyde på 306 meter bli Europas høyeste. Den blir bygget i det sentrale London og ventes ferdig i 2005. London Bridge Tower, som er det offisielle navnet, kommer til å huse kontorer, hoteller og restauranter samt et par eksklusive leiligheter i toppen. Det er den anerkjente italienske arkitekten Renzo Piano som i samarbeide med det britiske arkitektfirma Broadway Maylan har designet tårnet i en spiss form. Se bildene: Ingeniøren

27.03.2001:
Stålimporten til USA synker
Stålimporten fortsetter å synke i USA. I januar sank den med 18,5 prosent sammenlignet med forrige år. I februar sank importen ytterligere. Denne gang sank importen 44,3 prosent. Detta er ytterligere ett tegn på at den tidligere så hete amerikanske økonomien holder på å kjøles ned. Kilde:
Jernkontoret.se

Hydralift overtar Stålprodukter
Børsnoterte Hydralift ASA overtar Stålprodukter i Molde, og blir etter oppkjøpet verdens ledende leverandør av offshore kraner.
Les mer her: Aftenposten

23.03.2001:
Stålproduksjonen ned 3 %
Total stålproduksjon i februar for de 63 landene som rapporterer til det Internasjonale Jern og Stål Instituttet var på 63,6 millioner tonn. Dette representerer en nedgang på 3 % i forhold til samme periode i fjor. I Europa var det en nedgang på 2,2 %. Totalt for januar og februar er det en beskjeden nedgang på verdensbasis på 0,1 % og en oppgang i Europa på 0,1%. Nord-Amerika hadde i februar en reduksjon på 15 % og Canada hele 25 % i forhold til samme periode i fjor. Kilde: International Iron and Steel Institute

23.03.2001:
Fusjon skaper entreprenørgigant
De danske entreprenørselskapene Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz fusjonerer til selskapet HMT Entreprenører. Dermed skjerpes kampen blant de nordiske byggegigantene. Det nye selskapet får en omsetning på over ni milliarder danske kroner. På det nordiske markedet er Skanska, NCC og Veidekke større. Alle disse har foretatt aggressive inntog i Danmark, senest Veidekke som kjøpte opp Hoffmann & Sønner. Både Skanska og Veidekke ser frem til øket konkurranse. Konserndirektør Jørgen Huno Rasmussen i Veidekke oppfatter fusjonen som positivt for bransjen. Han viser til at det er for mange små aktører. Kilde:
Finansavisen

23.03.2001:
AF Ragnar Evensen med ny kontrakt
AF Ragnar Evensen, et heleiet datterselskap av AF Gruppen ASA, har inngått kontrakt med Akershus fylkeskommune, om nybygg av parkeringshus på SiA (Sentralsykehuset i Akershus ) Kontraktssummen er på om lag 100 millioner kroner inklusive merverdiavgift. Arbeidene utføres i totalentreprise. Byggestart er planlagt i mai 2001 og med syv måneders byggetid. Prosjektet vil sysselsette om lag 40 egne betongarbeidere, tømrere og murere, i tillegg til underentreprenører. AF Gruppen er dagens børsvinner. Kursen ligger på 27 kroner, som er en oppgang på åtte prosent i forhold til i går. Kilde: Finansavisen

21.03.2001:
Ny stadion trues av EØS-regler
Uavhengig av privat eller offentlig utbygging av Nye Stavanger Stadion kan EØS- reglene om offentlig anbud komme til å gjelde. Det kan bety at Stadion ikke åpner i 2003. Torsdag kveld vedtok Stavanger formannskap å opprette en plankomité som skal utvikle et forprosjekt for utbyggingen av byens nye fotballarena. Les mer her:
Stavanger Aftenblad

21.03.2001:
Entreprenør dømt etter arbeidsulykke
To menn falt ni meter da stillaset veltet. Begge montørene ble skadet i fallet. Den ene pådrog seg bruddskader i ryggen og en punktert lunge. Han var sykemeldt i ett år etter ulykken og er nå på attføring. Nå er byggherren dømt for brudd på arbeidsmiljøloven. Stillaset var over ti meter høyt, men ikke festet til veggen. Bergen byrett mener entreprenøren, Berland Bygg AS, har brutt arbeidsmiljøloven. Selskapet fikk en bot på 50.000 kroner og må i tillegg dekke saksomkostninger på 10.000 kroner. Kilde:
Bergens Tidende

20.03.2001:
USA overveier nye restriksjoner for stålimport
USA´s president George Bush funderer på å innføre nye restriksjoner for stålimporten for å beskytte den kriserammede amerikanske stålindustrien. Forslaget går ut på å innføre importkvoter og belegge import som overstiger kvotene med høye toller. Nivåene er ennå ikke fastsatte. USA kan legge restriksjoner på stålimporten i henhold til verdenshandelsorganisasjonen WTOs regler. Restriksjonene som foreslås å gjelde i tre år, skal gi den amerikanske stålindustrien tid til å gjennomføre de omstruktureringer som behøves. Kilde:
www.di.se

19.03.2001:
Solid og oppdatert SolidWorks
Mer enn 150 forbedringer er gjort når SolidWorks 2001 nå introduseres. Den nye utgaven skal blant annet gjøre det lettere å importere 2D-tegninger mot 3D-miljøet. Andre viktige stikkord er bedre brukergrensesnitt, platekonstruksjon, komponentmodellering, bedre håndtering av sammenstillinger og verktøy for samarbeid over Internett. Kilde:
TU

19.03.2001:
Fosdalen bygger elektrolysehaller
Fosdalen Industrier har inngått en intensjonsavtale med SØRAL (Sør-Norge Aluminium) om å levere og montere ca. 1000 tonn stålkonstruksjoner til utvidelse av elektrolysehallene til Sør-Norge Aluminium A/S på Husnes i Kvinnherad. Entreprisen omfatter utvidelse av begge elektrolysehallene, ovnshall A og B med ca. 212 meter pr. hall. Kilde: Red.

15.03.2001:
10.000 tonn stål ute på anbud
Stålentreprenører regner i disse dager anbud på mer enn 10.000 tonn stål-konstruksjoner til Hydro Aluminiums utvidelse av elektrolysehaller på Sunndalsøra. Under den store utbyggingen skal produksjonen ved verket hele tiden holdes oppe. Det skal rives og bygges samtidig. To nye haller skal bygges og stå ferdig, før de gamle fra 1954 rives for å gi plass til en tredje ny hall. De nye hallene får en samlet lengde på 1,1 kilometer med til sammen 336 ovner. Hydro Aluminium satser 5,4 milliarder kroner på å bygge ut aluminiumsverket på Sunndalsøra. Når det hele står ferdig i 2004, vil det være Europas største aluminiumsverk med en produksjonskapasitet på 321.000 tonn. Kilde: Red. +
Romsdals Budstikke   Tips en bekjent om denne nyheten

14.03.2001:
Kruse Smith passerer 1. milliarden!
Kruse Smiths omsetning steg fra 627 mill i 1999 til 1.013 mill i 2000 som utgjør en økning på 61 %. Den vesentligste årsaken til veksten er oppkjøpet av entreprenørdelen i AS Betong. Resultatet i 2000 ble et overskudd på kr.37,5 mill. før ”goodwill” avskrivninger og 33,8 mill før skatt. Med en solid ordrereserve på 800 mill kr. for 2001 ser Kruse Smith optimistisk på fremtiden. Kilde: Kruse Smith

14.03.2001:
Kruse Smith på ny handletur
Kruse Smith AS kjøper 70 prosent av entreprenørselskapet Einar Tangjerd AS på Kopervik ved Haugesund. Ingen av partene vil ut med prisen. Dette er andre kjøpet i regi av Kruse Smith så langt i år. Selskapet overtok i januar i år Kragerøbedriften Sandtangen Bygg, og venter i år en omsetning på 1,2 mlliarder kroner. Kilde: Byggeindustrien
Tips en bekjent om denne nyheten

13.03.2001:
Selmer Skanska bygger universitet
Selmer Skanska har fått oppdraget med å bygge ut universitetet i Tromsø i Nord-Norge. Kontrakten er på 315 mill. kroner. Oppdragsgiver er Statsbygg. Oppdraget gjelder undervisningslokaler for det juridiske fakultetet. Lokalene som inkluderer en komplett rettssal skal romme 500 studenter. Prosjektet omfatter seks bygg som sammenlenkes med innglassede korridorer. Den totale flaten er nær 38.000 kvm. Arbeidene starter umiddelbart og sluttføres i desember 2003. Kilde: Skanska

13.03.2001:
Selmer Skanska bygger hotell i Molde
Et 16 etasjers hotell i glass, formet som et seil - og et kulturhus i bakkant. Det blir det nye landemerket for alle som nærmer seg Molde fra vest. Etter påske er det bygge- start. Kosbergs Arkitektkontor har tegnet det nye hotellet og kulturhuset i Molde. Bak hotellet står Park Hotell Eiendomsselskap AS, der Bjørn Rune Gjelsten eier 50 prosent, mens den andre halvparten eies av Berg Jacobsen Gruppen AS - der eierne er Stig O. Jacobsen, Erik Berg og Stein Erik Hagen. Entreprenørfirmaet Selmer Skanska AS har fått byggeoppdraget. Det blir byggestart like over påske med ferdigstillelse 15.09 2002.
Kilde: SMP    Tips en bekjent om denne nyheten

13.03.2001:
Veidekke bygger hotell på Lillestrøm
Veidekke er tildelt oppdraget på oppføring av et Rainbow hotell på Lillestrøm. Oppdrags- giver er Thon Hotell AS. Bygget er på 23.500 kvadratmeter og utføres i totalentreprise. Kontrakten er på 300 millioner kroner. Det nye hotellet ligger ved siden av Norges Varemesses messesenter som er under oppføring på Lillestrøm. Bygget blir på sju etasjer og inneholder et hotell med 286 rom, et stort konferansesenter, samt kontorer for utleie. Bygget utføres i plasstøpt betong med fasader i naturstein og glass. Arbeidene på tomta startet opp i desember, og alle bygningsmessige arbeider skal være avsluttet ultimo august 2002. Kilde: Veidekke
Tips en bekjent om denne nyheten

12.03.2001:
Byggekostnadene økte 0,4 prosent
Byggekostnadene for boliger steg med 0,4 prosent fra januar til februar i år. Materialkostnadene steg med 0,6 prosent i samme periode. Kostnadene til rørleggerer økte mest. Materialkostnadene for rørleggerarbeider økte med 2,3 prosent for eneboliger og 3,0 prosent for boligblokker. Delindeksen for grunnarbeider steg med respektive 1,2 og 1,6 prosent for eneboliger og boligblokker. For de andre delindeksene er det økninger på opp til 0,6 prosent. Byggekostnadene for boliger steg med 5,4 prosent fra februar i fjor til februar i år. Materialkostnadene for boliger økte med 5,1 prosent i samme periode. Delindeksen for elektrikerarbeider steg mest, med 9,2 prosent for eneboliger og 9,3 prosent for boligblokker. Les mer her: SSB

09.03.2001:
Svak økning innen industrien
Industrien hadde en økning i produksjonen på omtrent 1 % fra des. 2000 til jan. 2001, viser sesongjusterte tall. Dette kommer etter en nedgang på slutten av fjoråret. De seks siste månedene har nedgangen vært på 1 %. Flere av verkstednæringene kan vise til en liten økning inn i det nye året. Dette henger sammen med en viss bedring av etterspørselen gjennom siste del av år 2000. Produksjonsveksten er foreløpig ikke spesielt stor, og for plattformindustrien har det i det siste halve året vært en nedgang på omtrent 5 %. Les mer her: SSB

08.03.2001:
Industri rammes hardt
Industribedriftene i Norge blir straffet knallhardt av de nye avskrivningsreglene. Teknologibedriftenes lands- forening (TBL) krever at Stortinget omgjør satsene. I et brev til Stortingets finans- komité, hevder TBL at norske industribedrifter vil påføres nær 500 millioner kroner i ekstrakostnader fordi avskrivningssatsene for maskiner er senket. Merkostnadene på rundt en halv milliard kroner er regnet ut bare for første året. Over tid blir «straffen» enda verre. Les mer her: Teknisk Ukeblad

07.03.2001:
Alfred gir ikke opp
Larvik: Den tradisjonsrike verkstedsbedriften Alfred Andersen AS har kommet seg over den tøffeste kneika i sitt 108-årige liv. De nye eierne ser optimistisk på fremtiden. –Vi regner med å ha nærmere 150 ansatte og omsette for rundt 200 millioner kroner i år. Da er det liv laga i sporene etter den gamle smeden Alfred Andersen, sier den nyansatte administrerende direktøren Bjørn R. Hellevammen. Les mer her: Teknisk Ukeblad

07.03.2001:
Vekst for Norsk Stål AS i Horten
For to år siden vedtok styret i Norsk Stål AS at bedriften skulle satse i Horten. - Det har medført en kraftig vekst ettersom antall ansatte har økt fra 23 i 1998 til 70 personer i dag, forteller plassjef Bjørn Akselsen. Allerede for tre år siden tok tidligere adm. direktør Odd Gulbrandsen i Norsk Stål AS opp spørsmålet om hvor bedriften skulle ha sitt hovedlager. Valget sto i første rekke mellom Lierstranda ved Drammen, Horten og Larvik. Da valget falt på Horten, uttrykte både daværende ordfører Jon Brække og direktør Ragnar Severinsen i Horten Industripark stor glede over at Horten ble valgt. Les mer her: Staal.no

07.03.2001:
Stene Stål deles opp i tre selskaper
Fra 1. mars ble det vedtatt at det nystiftede selskapet Stene Staalprodukter tar over grossistvirksomheten til Fredrikstadfirmaet Stene Stål. Styret i Stene Stål har kommet frem til at denne løsningen vil våre det rette for Stene Stål A/S sine aksjonærer for å videreføre driften i selskapet, da den eldre generasjonen i Stene Stål nå ønsker å trekke seg tilbake. For å "spisse" bedriftens kompetanse så er forretningsområdene stålprodukter og gjenvinning nå skilt ut i to selvstendige selskaper. Stene Stål vil etter dette våre et rent eiendomsselskap, og fungere som utleier av bygningsmasse til Stene Staalprodukter og gjenvinningsselskapet Stene Stål Gjenvinning. Daglig leder i Stene Staalprodukter er Rune Stene som også er hovedaksjonær. Kilde: Stene Staalprodukter.

07.03.2001:
Cowi bygger bro i Hongkong
Det danske ingeniørfirma Cowi har vunnet en stor brokontrakt i Hongkong. Sammen med Ove Arup og Partners i Hongkong skal det danske firmaet detaljprosjektere den såkalte Stonecutters bro, som får det største frie spenn i verden for skråstagsbroer, nemlig 1018 meter. Til å løse oppgaven i Hongkong vil Cowi bl.a. trekke på sine erfaringer fra Øresundsbroen, Farøbroen og Pont de Normandie i Frankrige, hvor hovedspennet også er en skråstagsbro. Kilde: Politiken.dk

06.03.2001:
Standard for siloer
Den første norske standarden som ivaretar bygingsmessige belastninger i siloer vil bli tilgjengelig i løpet av året. Den vil beskrive belastningene ved både fylling og tømming. Det er krevende å analysere og utforme store siloer. Disse slanke konstruksjonene utsettes ofte for både statiske og dynamiske belastninger. Kilde: Teknisk Ukeblad

06.03.2001:
Omsetningsrekord for Veidekke i Telemark
Veidekkes byggevirksomhet i Telemark oppnådde i fjor omsetningsrekord. Omsetningen økte med 12 mill. kroner til 107 mill. kroner. Dette er 13 prosent høyere enn i 1999. Ved årsskiftet hadde Veidekke i Telemark en ordrereserve på 55 mill. kroner, fordelt på bl.a. bygging av et nytt handelshus i Rjukan, et nytt omsorgssenter for Notodden kommune og et forretnings- og boligkompleks i Larvik. Kilde: Veidekke.no

03.03.2001:
Telenor-oppdrag til Spenncon
Spenncon AS har fått i oppdrag å levere og montere stål- og betongelementer til Telenors nye Kundesenter. Kontrakten er verd 12 millioner kroner, og skal utføres i perioden juni til september i år. Sandvika-bedriften har også vunnet en kontrakt for levering av et bæresystem i stål til Åråsen Syd, Lillestrømklinikken. Montasjearbeidene begynte i februar, og skal være avsluttet i mai. Kontraktsverdien her er 7,8 millioner kroner. Og i Bodø skal bedriften levere og montere hulldekker og bæresystem til parkeringsanlegget Torggarasjen AS. Jobben til 5,3 millioner kroner skal være avsluttet til sommeren. Kilde: Budstikka
Tips en bekjent om denne nyheten

03.03.2001:
Grane-jubel for Kværner
Kværner kunne fredag juble over å ha slått Røkkes Aker Maritime i kampen om kontrakt med Norsk Hydro for modulkontrakt til Grane-plattformen. Kværner Oil and Gas ble tildelt kontrakten på ca. 500 millioner kroner for kraftgenereringsmodulen og boligkvarteret til Grane-plattformen. Det gir mange jobber til frustrerte industriarbeidere ved Rosenberg Verft i Stavanger. Verftet frykter nedleggelse dersom Aker Maritime lykkes i forsøkene på å fusjonere med Kværners Olje- og gassvirksomhet. Grane-kontrakten gir et pusterom. Modulen på rundt 5.5000 tonn skal være klar for levering 1. mai 2003. Verftet regner med at ca. 400 personer vil være involvert i byggingen på det meste. Kilde: Tekblad.no

03.03.2001:
Månedsfortjenesten økte med 1.000 kroner
Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 23 200 kroner per 1. oktober 2000. Dette var 1 000 kroner mer enn på samme tidspunkt året før eller en økning på 4,4 prosent. Les mer her: SSB

03.03.2001:
Sveisetabbe til én milliard
Sveiseskjøtene på Åsgard-feltet holder ikke mål. Nå viser det seg at reparasjonen kommer til å koste over én milliard kroner. Skandalefeltet Åsgard har allerede kostet et styre og en toppledelse i Statoil jobben. Nå har operatøren Statoil fått et nytt problem: For et par uker siden ble det kjent at 72 sveiseskjøter i rørledninger på feltet er så dårlige at de må gjøres om igjen. Les mer her: Aftenposten

02.03.2001:
Døde av sveiserøyk
Arbeidstilsynet har registrert tre dødsfall som trolig har sammenheng med sveiserøyk. Dødsfallene skjedde i perioden 1996–1999. Alle de tre som døde hadde sveiset på manganholdig stål. Stålet var behandlet med sinkmaling eller epoxymaling. Arbeidsmiljøet på de aktuelle stedene har ikke vært verre enn det som er vanlig i bransjen. I tillegg har Telemark sentralsykehus oppdaget tilfeller der verftsarbeidere er blitt alvorlig syke av lungebetennelse etter arbeid med sveising eller skjærebrenning på et malt skipsskrog. Kilde: Teknisk Ukeblad
Tips en bekjent om denne nyheten


02
.03.2001:
Omsetningsvekst i bygg og anlegg  
Omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten økte med 1,8 milliarder kroner i 5. termin (september og oktober) 2000 sammenlignet med 5. termin 1999. Dette tilsvarer en vekst på 8,1 prosent. Kilde: SSB´s omsetningsstatistikk

02.03.2001

Stabil høy byggevirksomhet
Entreprenørenes beholdning av byggeprosjekter ved utgangen av 2000 ligger på samme høye nivå som ved utgangen av de to foregående kvartalene. Tilgangen på nye anleggsprosjekter er fortsatt lav, og verdien av bedriftenes reserve ved utgangen av 2000 er 5 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Kilde: SSB´s ordrestatistikk

01.03.2001:
Spenncon solgt til irske CRH plc  
Spenncon som er den største norske betongelement produ- senten, blir nå solgt til det irske storkonsernet CRH plc. Spenncon som har hatt ulike eiere de siste årene, var nå eid av Addtek International. Addtek er Europas ledende produsent av betong- elementer med 45 fabrikker i ni land. Konserndirektør Terje Søhoel i Spenncon i Norge, sier at han er glad for den løsningen som nå er valgt. Kilde: Byggeindustrien

01.03.2001:
ElektroVakuum etablerer seg i Danmark  
Det norske selskapet ElektroVakuum, som produserer lysbaserte skilt og reklameflater,  etablerte seg på mandag i Danmark. Gjennom selskapet E.V. Colorlux a/s, som ble stiftet torsdag, overtok ElektroVakuum i går produksjonslokaler, nødvendige aktiva og pågående prosjekter fra konkursrammede Colorlux Europe a/s. –Et betydelig skritt videre i vår internasjonale strategi, sier administrerende direktør Terje Maarud i ElektroVakuum as. Kilde: Newsfact
Til
Nyheter februar 2001
Til
Nyheter januar  2001
Til Nyheter nov-des 2000

Til Nyheter sep-okt 2000
Til Nyheter juli-aug 2000
Til Nyheter mai-jun 2000
Til Nyheter mar-apr2000

 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009