AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter desember 2001

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden!

27.12.2001:
Gigantkontrakter for Bakke og Veidekke
Martin M. Bakken AS og Veidekke har sikret seg de to første kontraktene for utbygging av Rena Leir. Kontraktene er totalt verdt 290 millioner kroner. Martin M. Bakken skal bygge ut 240 hybler i Rena Leir. De har også førsteretten på en utvidelse til 360 hybler. De 40 første hyblene skal være ferdig 1. desember 2002. Resten skal være ferdig til 1. juni 2003. Kontrakten er verdt 200 millioner. Kilde NRK.
27.12.2001:
Professor advarer byggebransjen mot dårlige ingeniører 
Professor Kollbein Bell ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) advarer byggenæringen mot nyutdannede sivilingeniører. Bell frykter studentens manglende regneferdigheter kan føre til fatale feil. - Jeg frykter for feilkonstruksjoner. I nye bygg som tas i bruk bør man om noen svært få år gå med hjelm, sier Bell. Kilde: Aftenposten.
27.12.2001:
Leverer leddporter til Varemessen 
Rosing´s Industrier AS har i det siste vunnet flere større kontrakter. Blant prosjektene er montasje av 28 stk. Hørmann leddheiseporter til Norges Varemesse sitt nye bygg på Lillestrøm. Leddheiseportene vil ha meget avanserte styringer med strenge krav til hastigheter, tilpasset rømningsformål mm. Portene er nyutviklede serie 40 fra Hørmann, som ble lansert for markedet i 2001. Kilde: Ingeniørnytt nr. 22.
21.12.2001:
Milliardtap i NCC 
I en børsmelding har den nye toppsjefen i NCC - Alf Göransson - varslet at selskapet kan få et tap på to milliarder svenske kroner i år. Det er avdekket store tap i en lang rekke av virksomhetsområdene. Han gjennomfører nå en storstilt omorganisering. I løpet av kort tid vil det også bli offentliggjort en omorganisering av virksomheten i Norge. Etter det Byggeindustrien har grunn til å tro, er det også tap i Norge, spesielt innenfor anlegg. Konsernsjef Paul E. Lødøen vil nå selv ta styringen over hele den norske virksomheten. Han sitter også i konsernledelsen i NCC. Byggeindustrien har mer.
21.12.2001:
Ros og ris på byggeplassen
Norges Miljøvernforbund har tatt ti byggeplasser i Osloregionen på pulsen. Rapporten fra undersøkelsen inneholder både ros og ris til entreprenørene. De ti byggeplassene er tilfeldig valgt. Nestleder Eirik Wærner i Miljøvernforbundet sier til Teknisk Ukeblad at disse byggeplassene totalt kan spare 1,2 mill kroner ved å kildesortere avfallet. - Det er naturlig å forvente at de entreprenørene som kildesorterer dårligst, har de høyeste byggekostnadene, sier han. Resultatene av undersøkelsen viser at NCC deltar i de tre best vurderte prosjektene. FF hage og miljø deltar som avfallsentreprenør i de to beste byggeprosjektene. Telenors byggeprosjekt på Fornebu er klart det mest miljøvennlige av de undersøkte. Tekblad har mer.
20.12.2001:
Ingen terrorfrykt for Europas høyeste bygg 
Arthur Buchardt har overhodet ingen frykt for at det 325 meter høye giganthotellet Scandinavian Tower han skal bygge i Malmø kan bli et mål for terrorhandlinger. Tidligere har mediamilliardæren Donald Trumph, som blant annet eier tv-stasjonen Sky Channel, stoppet byggingen av verdens høyeste skyskraper i Chicago i USA, nettopp på bakgrunn av terroren i New York 11. september. Men brumunddølen Arthur Buchardt anser altså sjansene for at en tilsvarende katastrofe skal skje i Skandinavia som små. Han tror heller ikke terrorfrykten har ført til skepsis mot høye bygg blant hotellgjestene. Giganthotellet Scandinavian Tower skal ved siden av hotellrom inneholde 40 etasjer med kontorer. - Kontorlokalene skal fylles av store bedrifter med skandinavisk og internasjonal tilknytning. Interessen er så stor at jeg kunne ha leid ut lokalene flere ganger, fortsetter Buchardt. Europas høyeste bygg er godkjent både av lokale myndigheter i Malmø og den svenske regjeringen. Hamar Dagblad har mer.
19.12.2001:
Veksten i boligbyggingen flater ut
Antall igangsatte boliger har hatt en sterk økning tidligere i år, men nå flater veksten i boligbyggingen ut. Bare i Hordaland og Oslo fortsetter økningen. Det er igangsatt 21 124 boliger de ti første mnd i år, mot 18 989 i samme periode i fjor. Dette er en økning på 11 %. Men veksten har flatet ut de siste mnd. I sept og okt i år er det registrert 8 % færre igangsatte boliger. Det er bare i Oslo og Hordaland at boligbyggingen fortsatt øker. I Oslo er det igangsatt nesten dobbelt så mange boliger fra januar til oktober i år. I Hordaland er det igangsatt 1 990 boliger hittil i år, mot 1 586 i samme periode i fjor. Det har vært mangelfull registrering av nye næringsbygg i Oslo kommune i år. Statistikken over godkjente, igangsatte og fullførte næringsbygg for Oslo de ti første mnd i år er derfor for lav. Kilde SSB
18.12.2001:
Operaen i rute
Arkitektene og ingeniørene som planlegger byggingen av den nye operaen i Bjørvika, er nå ferdige med forprosjektet. Gruppen mener det er mulig å bygge en operabygningen for de drøye 2 milliarder kronene Stortinget har satt av. Prosjektleder for operaen i arkitektfirmaet Snøhetta, Tarald Lundval, har det siste året sammen med omkring 100 andre arkitekter, ingeniører og ulike spesialister, laget en plan for hvordan den nye operaen skal se ut. I går kunne han gå til byggherren Statsbygg og levere rapporten. NRK har mer.
18.12.2001:
Markert nedgang i dødsulykker i arbeidslivet
Mens det i fjor døde 57 personer i arbeidsulykker i Norge, er tallet hittil i år 38, viser tall fra Arbeidstilsynet. Særlig bygg- og anleggssektoren opplever en markert nedgang i antall dødsulykker, med bare fire dødsfall i år. - I 2000 ble det registrert seks omkomne i denne bransjen, mens det i 1999 var 13 omkomne og 15 omkomne i 1998, sier overingeniør Knut Elkjær til Nationen, som tror nedgangen i dødsulykker skyldes en holdningskampanje i regi av Arbeidstilsynet og bransjen selv som ble innført i fjor og fortsatte i år. Kilde Aftenposten.
17.12.2001:
Ikke nok ingeniører
Bedrifter i privat og offentlig sektor frykter det vil bli vanskelig å rekruttere nok ingeniører i fremtiden. To av tre bedrifter synes det er litt eller meget vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører, og de har ingen tro på at situasjonen vil bedre seg i løpet av de neste tre årene. Halvparten mener etterspørselen vil være høyere enn tilbudet. Dette går frem av en undersøkelse gjennomført av Norges ingeniørorganisasjon (Nito), blant personer med ansettelsesansvar i 250 bedrifter i privat og offentlig sektor. Bedriftene anslår at det vil være behov for 10.000 nye ingeniørstillinger i årene som kommer. Kilde: tekblad.no
17.12.2001:
Million-underskudd
Norsk Stål Tynnplater på Øra har varslet permittering for 11 av sine ansatte. Bedriftens underskudd i år vil overstige ti millioner kroner. Hovedårsaken til det betydelige underskuddet er at stålprisene på verdensmarkedet har rast nedover, i følge Adm. direktør Gunnar Lyngaas. Bedriften sitter på enorme lagre av stål, og har derfor måttet nedskrive verdien av lagerbeholdningen. Bedriften har altså varslet permittering av 11 ansatte fra nyttår. Dette fordeler seg på fire kontoransatte og syv i produksjonen. Adm. direktør Lyngaas forteller at bedriften sliter med to problemer. – Vi merker at hos kundene våre har stålforbruket sunket. Det er udramatisk. Det andre forholdet er at stålprisene fortsatt faller, og kundene våre utsetter derfor sine innkjøp i håp om å spare penger. Kilde: f-b.no
14.12.2001:
Flytebru til to milliarder
To milliarder kroner er prislappen for bruløsningen over Storfjorden med kombinert flyte- og høybru mellom Ørsneset og Magerholmover som nå blir lansert. - Fordelen med denne broløsningen er som på Nordhordlandsbrua, bare at brua over Storfjorden blir mer enn dobbelt så lang, sier prosjektleder Jonny Hermansen i Selmer Skanska, som har ledet utarbeidingen av skisseprosjektet. Kostnadene tilsvarer 15 sykkylvsbruer. Prosjektet er enormt, men utover det er det kjent teknologi. Det vil gå med 46.000 tonn stål og 79.000 tonn betong på flytebrua. Til høybrua vil det gå med 800 tonn kabler og 17.750 kub.meter betong til fundament og tårn, overbygning og viadukt. Sunnmørsposten har mer.
14.12.2001:
Ny utbygging på Kollsnes i Hordaland
Et nytt anlegg med investeringer på rundt 3 milliarder kroner skal bygges på Kollsnes i Hordaland i forbindelse med behandling av gass fra Kvitebjørn-feltet. Planen er at gassen fra Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen fra oktober 2004 skal omdannes til våtgass ved det nye anlegget på Kollsnes. Det er Troll-partnerne som har valgt denne løsningen, og en plan for utbygging og drift skal med det første sendes til Olje- og energidepartementet. –Vedtaket om det nye anlegget ble fattet onsdag, og torsdag ble hovedkontrakten med det tyske selskapet Linde AG i München undertegnet med forbehold om departementets godkjennelse, sier assisterende informasjonssjef i Statoil, Else K. Nesmoen. Kilde: Offshore.no
13.12.2001:
Newco blir ARCELOR
Styreformannen i det nye selskapet bestående av Aceralia, Arbed og Usinor Groups, bekreftet i Luxembourg i går at deres styrer anbefaler sine aksjonærer å innløse sine aksjer i det nye selskapet. Tilbud om dette skjer rund årsskiftet. Innløsningen vil pågå ut februar måned og så snart resultatet er kjent, vil selskapet bli virksomt og børsnotert i Madrid, Luxembourg og Euronext (Paris, Brussels). Det nye selskapet vil ha en eierstruktur i ifølge de tre styrers ratifisering av 21.11.01. Styret offentliggjorde navnet på det nye selskapet som erstatter dagens navn Newco. Det nye navnet Arcelor representerer bestemmelsen om å samle erfaring og ekspertise fra de tre selskapene ARbed, aCEraLia og UsinOR. Kilde: GRIPS
12.12.2001:
Ny arkitektperle fra Snøhetta
Gjør deg klar for en ny arkitektperle og et nytt arkitektunder fra Snøhetta. Gjennom Olrudgruppen og selskapet Centrumgården AS ble arkitektfirmaet Snøhetta engasjert til å tegne et utkast for en bygning på Fuglseth-tomta i Hamar sentrum. Prosjekt «Stiftstaden» består av et totalt nyskapende bygg. På kjellernivå skal det være dagligvarebutikk og underjordisk p-hus med plass til over 480 biler. På bakkenivå skal det ligge et 20.000 kvm stort kjøpesenter på fem sammenhengende nivåer i glass og tre. Taket på kjøpesenteret utgjør en ny park i Hamar - med plass til barnehage, kafé eller skøyteis. Og som kronen på juvelen skal det bygges en nærmest sigar-formet boligblokk med selveierleiligheter med utsikt over byen og Mjøsa. Boligdelen består av en elipseformet blokk som står på påler over parknivået og kjøpesenteret. Hamar Dagblad har mer.
12.12.2001:
3D modell av virkeligheten
Ville det ikke være fint å ta et par bilder av en konstruksjon og så få en nøyaktig 3D-modell til bruk i et DAK-program like etterpå? Det nyetablerte selskapet Scandinavian 3D Scanning tar sikte på å tilby slike tjenester. Med bruk av et kamera som sender ut 800 laserpulser i sekundet og i 40 graders bredde og høyde, vil det reflekterte lyset gi en sky av punkter fra konstruksjonen som skannes. Ved å skanne fra forskjellige vinkler kan koordinatene fra skanningene kobles sammen og gjøre det mulig å lage en 3D modell. Teknisk Ukeblad har mer.
12.12.2001:
Nye Ekofisk-plattformer
Phillips Petroleum i Stavanger har planer om flere nye plattformer på Ekofisk. Det er behov for nye brønnhodeplattformer og en ny hotellplattform. Frem til 2010 vil investeringene ligge på minst 15 milliarder kroner. Ekofisk har vært i produksjon siden 1971 og hittil er det planlagt drift frem til 2028 med mulighet for ytterligere forlengelse. Det er avhengig av om Phillips klarer å utnytte reservoaret godt nok. Oljesonen på Ekofisk ligger i krittsteinsformasjoner og er vanskeligere å utnytte enn formasjonene på Tampen-området. Teknisk Ukeblad har mer.
10.12.2001:
Ny standard for sveising
AWS D1.1 Structural Welding Code Steel har vært en viktig standard for sveising siden 1928. Standarden er nå oppdatert med informasjon og krav for å gjøre den til et enda bedre verktøy enn tidligere. Denne nye utgaven av AWS D1.1/D1.1M inkluderer både amerikansk og metrisk målesystem. Den inneholder også bestemmelser med nye krav til ansvar for ingeniører, leverandører og kontrollører. 2002-utgaven har omfattende endringer i Seksjon 2, del A, B og C. Kilde Standard.no
09.12.2001:
Stålbru over Tresfjorden til 410 mill. kroner
Dersom Tresfjordbrua hadde blitt bygd i stål og med dagens priser, hadde den kostet 410 millioner kroner. I betong ville kostnadene på tilsvarende måte blitt 430 millioner. Det er 20-40 millioner kroner billigere enn det en til nå har regnet ut at det vil koste å bygge brua. Det er den klare konklusjonen på den eksterne kostnadskontrollen som er blitt utført på prosjektet like før spørsmålet om Tresfjordbrua skal behandles i Fylkestinget. Rapporten blir presentert på Fylkestinget. På tirsdag eller onsdag skal politikerne ta stilling til søknaden om delvis bompengefinansiering av Tresfjordbrua. Kilde: Sunnmørsposten
08.12.2001:
Prosjektering av bygningskonstruksjoner med stål tynnplateprofiler
En grundig og praktisk innføring i emnet, med den hensikt å gi hjelp til selvhjelp. Dette er rammen for kurset, som går 7.-8. januar under Kursdagene. Hele programmet med elektronisk påmelding finner du her. Kilde: NIF. Tips oss om kommende kurs! Se vår kursoversikt her!
08.12.2001:
Eiva til Borgeskogen
Eiva har flyttet sine virksomheter i Tønsberg og Sandefjord til nybygg på Borgeskogen, et bygg som har kostet 8,5 millioner kroner og huser 20 arbeidsplasser. – I tillegg har vi overtatt Vidum AS med agenturer og grossistvirksomhet, og denne delen skal være på plass her før jul, sier daglig leder Ole Martin Martinsen. Eiva, som ble etablert i 1990, eies i dag med 40 prosent av Hydro og 60 prosent av Vess - som igjen eies av Martinsen. Foruten hovedkontoret i Stokke har Eiva avdelinger i Oslo, Østfold og Telemark. Tønsbergs Blad har mer.
07.12.2001:
Frykter bakken ikke tåler høyhuset - sa opp i protest
En rekke dokumenter Aftenposten har innhentet viser nå at opptakten til "nye Philipsbygget" skapte store bølger internt i Oslo kommune. En av overingeniørene ved plan- og bygningsetaten var nemlig ikke overbevist om at bygningens fundamentering ville tåle den enorme vekten av stålkonstruksjonen. Da han ikke vant gehør hos sin overordnede for å utrede spørsmålet videre, sa han opp sin stilling i protest. Aftenposten.no har mer.
07.12.2001: Prisindeks for arkitekttjenester, 3. kvartal 2001
Prisen på arkitekttjenester vokser
Prisveksten for arkitekttjenester holder seg. Fra 3. kvartal 2000 til samme kvartal i år økte prisene med 8,2 prosent. Årsveksten er den høyeste siden prismålingene tok til. Sammenlignet med foregående kvartal gikk prisene opp med 1,8 prosent. Selv om prisøkningen over de fire foregående kvartalene var høyere i 3. kvartal enn i 2 kvartal 2001, var prisøkningen fra 2. til 3. kvartal lavere enn prisøkningen fra 1. til 2. kvartal i år. Kilde: SSB
06.12.2001:
Veidekke skal bygge leiligheter for SEK 53 millioner 
Veidekke Stockholm AB har av Uppsalahem fått i oppdrag å utføre Kvartal Lagerlöf i Uppsala. Prosjektet omfatter to bygg med to etasjer og to bygg med fire etasjer på til sammen ca. 5 100 m2 med 54 utleieleiligheter. Byggeprosjektet utføres som totalentreprise. Kontraktssummen er ca. SEK 53 millioner uten verdiavgift. Arbeidene settes i gang i januar 2002 og innflytting skjer i mai 2003. 
Kilde: Veidekke.no
06.12.2001:
Fortsatt høy byggeaktivitet
Terroraksjonen i USA bidro til at usikkerheten omkring den økonomiske utviklingen hos våre handelspartnere ble betydelig forsterket. Byggenæringens planlagte pressekonferanse 25. sept ble derfor utsatt. Prognosene som fremlegges nå er justert i henhold til den nye situasjonen. Hovedkonklusjonen for høstens prognoser er: 1) Fortsatt høy aktivitet neste år i bolig- og yrkesbyggmarkedet og 2) Anleggsvirksomheten vil øke i 2002 med bakgrunn i økte bevilgninger til vei og jernbane. Byggeindustrien.no har mer.
06.12.2001:
350.000,- per årsverk i BA
Den gjennomsnittlige arbeidskraftskostnaden per årsverk innen bygge- og anleggsvirksomhet var 350.000 kroner i 2000. Tilsvarende tall i industrien og i varehandelen var på henholdsvis 353.000 kroner og 332.000 kroner. Statistikken gir en oversikt over samlede kostnader ved å sysselsette arbeidskraft i ulike næringer. Tallene er samlet av Statistisk Sentralbyrå, og bygger på opplysninger fra et utvalg på 1187 foretak i industri, 351 foretak i bygge- og anleggsvirksomhet og 635 foretak i varehandel. Kilde: Maleren.no
06.12.2001:
Forskningsparken på Svalbard; arkitektkonkurransen avgjort
- Et robust prosjekt med et klart arkitektonisk grep. God tilkopling til det eksisterende UNIS-bygget er det også, sier Astrid Reikvam, prosjektansvarlig og leder av evalueringsgruppen. Juryen har vedtatt at det skal innledes forhandlinger med Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter om Svalbard forskningspark, med sikte på inngåelse av kontrakt. Evalueringsgruppens flertall har ut fra en totalvurdering kommet fram til at prosjektet til Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter rangeres som nummer 1 og at KHR AS Arkitekter er nummer 2. Dersom ikke forhandlingene fører fram med Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter innledes tilsvarende forhandlinger med KHR AS Arkitekter. Kilde: Statsbygg.no
05.12.2001:
Tidenes dyreste plaster
Londonerne foreslår å gi bort den brysomme Millennium-domen til New York som et plaster over Ground Zero. Representanter fra New York skal allerede ha vært i kontakt med ingeniørene og designerne bak Millennium-domen ved Themsens bredd, for å få råd om hvordan de selv kan bygge en dom over Ground Zero. Domen, som er 325 m i diameter, har vært stengt siden 31. des i fjor, og koster 6,5 mill kroner i forsikring og sikkerhetsutgifter pr. mnd. TU har mer.
05.12.2001:
Stålimport-restriksjoner planlegges i asia
Flere Sydøst-asiatiske land planlegger restriksjoner på stålimporten for ikke å oversvømmes av lavprisstål når USA nå overveier ytterligere toller. I Thailand innføres toll på tre viktige plateprodukter, i Malaysia kommer trolig færre importlisenser å deles ut og i Indonesia ventes det innføring av antidumpingslover. Restriksjonene kan komme til å minske japansk eksport. George W Bush ventes å innføre restriksjoner på stålimporten til USA fra midten av februar. Kilde: Jernkontoret.se
05.12.2001:
Nestor bedre enn forventet
Nestor AS, Norges største cad-leverandør, regner med å få en omsetning på 45 millioner kroner og et nettoresultat på én million kroner. - Bedre enn forventet, sier administrerende direktør Lars Hagen. 2001 har vært et år med store, strukturelle endringer i Nestor, men samtidig har salget vært svært godt. Det kan være vanskelig å kombinere omfattende omstrukturering med økt salgsinnsats, det var lettere enn vi i utgangspunktet regnet med, sier Lars Hagen. - Nestor hadde ved forrige årsskifte kontorer i Bergen, Ålesund, Trondheim og Oslo. Computerworld.no har mer.
05.12.2001:
Småjobber til 143 millioner
Veidekke fortsetter det gode samarbeidet med eiendomsselskapet Profier. De har nettopp fått nye oppdrag for 143 mill kroner: et boligprosjekt med 32 leiligheter på Bekkestua utenfor Oslo, et kombikompleks med forretninger og 22 boliger i Sem i Tønsberg, dagligvareforretning og boliger i Lyngdal i Vest-Agder og 20 boliger og dagligvareforretning og bensinstasjon på Heimdal i Trondheim. Profier er en av landets største eiendomsutviklere. De har bl. a. det meste for Hakon-gruppen, og er engasjert i rundt 80 prosjekter over hele landet. De er Veidekkes nest største kunde. Kilde: TU (Tidlig. nyhet: Veidekke med kontrakter for 143 mill. i Bergen)
04.12.2001:
KB Gruppen eier 14 prosent i AF
KB Gruppen har kjøpt seg inn i AF Gruppen med om lag 14 prosent. I konkurranse med blant annet OBOS har man sikret seg postene til SND og Vital samt noen mindre poster. – Vi ser noen tilleggsmuligheter utenom det at AF Gruppen er lavt priset, sier adm. direktør Tore Thorstensen i KB-Gruppen Kongsvinger AS til Byggeindustrien. AF Gruppen er fra før av kunde hos Contiga hvor KB-Gruppen eier 49 prosent. Bak KB-Gruppen Kongsvinger AS står Erik T. Veiby (20 prosent) samt at Roy Holt og familien Fjeld hver har 39 prosent. I tillegg eier adm. direktør Tor Thorstensen to prosent. KB-Gruppen er 100 prosent eier av Kongsvinger Betong AS og KB Spennteknikk AS. Selskapet eier videre 49 prosent i stål- og betongelementprodusenten Contiga AS og 75 prosent av Buskerud-entreprenøren Strøm Gundersen AS. Videre er entreprenørbedriften Ø.M. Fjeld AS og G. Holth Grusforrretning AS organisasjonsmessig tilknyttet KB-Gruppen. Kilde: byggeindustrien.no. (Tidligere nyhet: Norsk entreprenørselskap på topp i Skandinavia)
01.12.2001: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2001
Flere nye anleggsprosjekter
Entreprenørenes tilgang på nye anleggsprosjekter økte med 38 % i 3. kvartal 2001 sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Vi må tilbake til 1998 for å finne et kvartal med høyere verdi på ordretilgang enn i 2. og 3. kvartal i år. Verdien på bedriftenes beholdning av anleggsprosjekter steg med 9 % i løpet 3. kvartal i år og ligger nå 17 % over nivået på samme tid i fjor. Totalt for hele bygge- og anleggsvirksomheten økte verdien av bedriftenes ordrereserve med 3 % i løpet av 3. kvartal i år. Sammenlignet med utgangen av 3. kvartal i fjor er veksten 14 %.
Færre nye boligprosjekter
Tilgangen på nye boligbygg gikk ned med 17 % fra 2. til 3. kvartal i år og var 5 % lavere enn i 3. kvartal i fjor. Verdien av bedriftenes ordrebeholdning av nye boligbygg ligger fortsatt stabilt på et høyt nivå. I næringsbyggsektoren - andre bygg enn boliger - er det fremdels stor tilgang på nye byggeprosjekter. Bedriftenes beholdning av nybygg steg med 8 % i løpet av 3 kvartal i år og ligger 21 % over nivået på samme tid i fjor. Byggebransjens beholdning av boligrehabilitering gikk ned med 10 % fra 2. til 3. kvartal i år, men ligger fortsatt høyt over fjorårets nivå. Tilgangen på nye rehabiliteringsprosjekter i næringsbyggsektoren er fortsatt stabil og har ligget på samme nivå siden høsten 1998. Kilde: ssb.no
01.12.2001: Byggearealstatistikk, 3. kvartal 2001
Flere bygger hytte
Hyttebygging blir mer populært. Fram til og med 3. kvartal i år er det igangsatt bygging av 272 000 m2 bruksareal til hytter og andre fritidsbygninger. Dette er en økning på 14 % sammenlignet med året før. Blant næringsbygg er det bruksareal til sykehus, sykehjem o.l. som øker mest, fra 142 000 m2 i de tre første kvartalene i fjor til 211 000 m2 i de tre første kvartalene i år. Bruksareal til kontor- og forretningsbygninger går ned i samme periode fra 621 000 m2 i fjor til 499 000 m2 i år.
Flere nye blokkleiligheter og færre nye eneboliger
I årets tre første kvartal er det igangsatt bygging av 18 938 boliger (leiligheter og hybler), av disse er 6 918 i enebolig. I samme periode i fjor var det bygd færre boliger, 16 494, hvorav 7 396 i eneboliger. Størst økning er det for blokkleiligheter. I de tre første kvartalene i år er det igangsatt 5 613 blokkleiligheter, en økning på 60 % fra samme periode i fjor. Antall igangsatte studentboliger, omsorgsboliger o.l. har økt fra 749 boliger til 1 349 boliger i samme periode. Dette er en økning på 80 %. Kilde: ssb.noTil Nyheter november  2001
Til
Nyheter oktober      2001
Til
Nyheter september 2001
Til
Nyheter august       2001
Til
Nyheter juli            2001
Til
Nyheter juni           2001
Til
Nyheter mai           2001
Til
Nyheter april          2001

Til Nyheter mars         2001
Til
Nyheter februar      2001
Til
Nyheter januar       2001
Til
Nyheter nov-des     2000
Til
Nyheter sep-okt      2000
Til Nyheter juli-aug      2000
Til Nyheter mai-jun      2000
Til Nyheter mar-apr     2000

 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009