AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter juni 2001

27.06.2001:
Storkontrakt til Stålgrossisten 
Stålgrossisten AS i Ålesund skal levere 5500 tonn armeringsstål til Hydro Aluminium Sunndals nye elektrolysehaller. Kontrakten har en verdi på om lag 35 millioner kroner. - Dette passet bare så bra. Vi er nylig ferdig med en større leveranse - 8000 tonn til Hamborgstrøm veianlegg i Drammen og hadde ledig kapasitet, sier en strålende fornøyd disponent i Stålgrossisten AS, Hans-Peter Kaaresen. - Første leveranse av bearbeidet, kappet, bøyd og sveiset armeringsstål skjer allerede 30. juli. Deretter skal vi fortsette med jevnlige leveringer i to og et halvt år, forteller han. Fra før har Stålgrossisten vært involvert i flere store prosjekter, blant annet Gardermoen, Filipstad, Akslatunnelen og kjøpesentrene Moa Gård og det som før var Moa Syd, for å nevne noen. Kilde: Sunnmørsposten
21.06.2001:
Boligbyggingen øker
Den høye renten skremmer ikke boligbyggerne. Det er påbegynt bygging av 16,5 prosent flere boliger i år enn i fjor i årets fire første måneder. Økningen er på hele 30 prosent i Oslo og Akershus, opplyser Statistisk sentralbyrå. Andre bygg enn boliger viser ikke den samme økningen.  I kategorien "annet enn bolig" er det påbegynt 1 232 200 kvadratmeter bruksareal hittil i år. Det er 1,5 prosent mindre bruksareal enn i samme periode året før. Yrkesbygg og annet som bedriftene står bak, har dermed en nedgang. Les mer her: Finanskanalen
21.06.2001:
Lerkendal tribune, 14.06.01Farlig applaus
Nye fotballarenaer kan bryte sammen under en skikkelig trampeapplaus; arkitekter og ingeniører kan for lite om dynamiske belastninger og egensvingninger. For tiden bygges og planlegges en rekke fotballarenaer i Norge. I Trondheim måtte Rosenborgs tribune på Lerkendal forsterkes umiddelbart etter byggingen på grunn av for lav egenfrekvens. Les mer her: Tekblad.no
20.06.2001:
Materialet II- form og mulighet i stål og betong
Det Norske Arkitektakademi inviterer til del 2 i den årlige kursserien om byggematerialer og arkitektonisk form. Dette kurset Materialet II, tar for seg materialene stål og betong der teknologien har åpnet for en større frihet i formvalget. Kurset finner sted i Arkitektenes Hus i Oslo den 13. - 14. september og er laget i samarbeid med Norsk Betongforening, FABECO, Betongelementforeningen, Norsk Stålforbund og Norcem. Les mer her: http://www.mnal.no/Akademiet/kurs2001.htm
19.06.2001:
20 kraner skal heve atomubåten Kursk
15. september i år skal atomubåten Kursk heves fra bunnen av Barentshavet. Løftet skal utføres av 20 individuelle løftemekanismer, som blir montert på en stor pram. Når Kursk er hevet, fastgjøres den på undersiden av prammen. Deretter trekkes Kursk til en militærhavn, hvor den skal undersøkes og om mulig gjenbrukes. Metoden er uttenkt av det hollandske løftefirmaet Mammoet, som overraskende fikk kontrakten på den helt spesielle oppgaven. Før løftet kan utføres, skal det lages 20 løftehull i skroget på Kursk, som er framstilt i titan. Ordren på å lage hullene er nettopp gått til det norske firmaet, Norse Cutting & Abandonment (NCA). Eksperter fra NCA var med på å skjære seg vei inn i Kursk kort etter forliset i august i fjor. De 20 hullene skal lages med vannstråleskjæring. Kursk ligger på 108 meters dyp, er 158 meter lang og veier 18.000 tonn. 135 personer omkom i ulykken. www.ing.dk har mer.
18.06.2001:
Europeisk Stålkonstruksjonspris tildelt Flytogterminalen
Norsk Stålforbund har fått den hyggelige nyheten fra juryen i ECCS om at Flytogterminalen Oslo S har fått den Europeiske Stålkonstruksjonsprisen 2001, (ECCS Steel Design Award 2001). En norsk delegasjon med representanter fra blant annet Norsk Stålforbund, byggherren og stålentreprenøren vil reise til prisutdelingen i Venezia den 26. september for å motta prisen. Flytogterminalen Oslo S var nominert til den europeiske priskonkurransen etter å ha vunnet den Norske Stålkonstruksjonsprisen 2001. Kilde: Red.
14.06.2001:
Vil bygge stadion for 1,2 milliarder kroner
Det går mot ny stadion i Bergen. Skal Norge få EM, Brann spille mesterliga på hjemmebane og ikke minst Bergen holde tritt med Molde, Rosenborg og Lille-strøm trengs ny stadion, og det litt kvikt. Etter mye planarbeidet sitter kommunen tilbake med fire alternative lokaliseringer for nye Brann stadion. Forslagene er sentrumsnære Dokken på Nøstet og Nygårdstangen, og mer perifere Mindemyren og Rådalen. Foreløpig er det bare Mindemyren det eksisterer et håndfast prosjekt på. På Mindemyren er det Hermund Linde og hans ArealUtvikling som vil bygge sammen med NCC og NSB. Kilde: Finans Eiendom
13.06.2001:
Lynhurtig og gratis dimensjonering av stålhaller på nett!
Det danske firmaet Halber har utviklet programvare for overslagsmessig dimensjonering av stålhaller på internett med lynets hastighet! Halber har også programvarer for nøyaktige beregninger. Den største programpakken har komplett dokumentasjon med beregninger, CAD-tegninger og stykklister. Prisen er deretter. Halber reklamerer med rasjonell, hurtig og sikker prosjektering av stålhaller med beregningene utført etter nasjonale normer eller Eurocode. Prøv nettversjonen av hallprogrammet her: http://www.halber.dk/
12.06.2001:
Legger ned bedrift med 35 ansatte - satser i Polen i stedet
De 35 ansatte på Reime Galvamek raser mot staten og mot eierne etter at de mottok sjokkmeldingen om at den mekaniske bedriften på Krøgenes som har røtter tilbake til forrige århundre, nå blir nedlagt. Eierne vil heller satse i Polen. I Polen har Reime-gruppen gjennom bedriften «Tallbro Polska» det siste halvannet året bygd opp en betydelig mekanisk produksjon. Oppbyggingen er skjedd med støtte fra Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond, SND som sitter med 33 prosent av aksjene i bedriften. Kilde: Agderposten
12.06.2001:
Små endringer i byggekostnadene
Byggekostnadene for boliger viste ingen endring fra april til mai i år, mens materialkostnadene økte med 0,1 prosent i samme periode. Materialkostnadene til elektrikerarbeid har endret seg mest, med 0,5 prosent fra april til mai for både eneboliger av tre og boligblokker. Materialkostnadene for rørleggerarbeid steg med 0,4 prosent for begge boligtypene. Byggekostnadene for boliger steg med 5,1 prosent fra mai i fjor til mai i år. Materialkostnadene for boliger økte med 4,8 prosent i samme periode. Delindeksene for elektrikerarbeid har steget mest det siste året, med 7,4 prosent for eneboliger og 7,3 prosent for boligblokker. Kilde: Statistisk Sentralbyrå
11.06.2001:
Nye indekser for forbruk og pris av stål
Norsk Stålforbund har startet en ny tjeneste på internett med jevnlige publisering av indekskurver over stålproduksjon på verdensbasis samt forbruks- og prisutvikling over totalt stålvolum og pris i Norge. Nå er kurver for april utlagt: Her. Norsk Stålforbund kan tilby tilsvarende indekskurver over spesifikke anvendelsesområder som bygg og anlegg, skip og offshore, tynnplateprodukter eller helt skreddersydde områder for en bedrift. I slike tilfeller blir det snakk om et abonnement som vil koste fra 1500,- til 2500,- per år. Som en demonstrasjon vil kurver for forskjellige anvendelsesområder ligge ute i en periode. Nå ligger kurver for forbruksutvikling for bygg/anlegg og for skip/offshore ute. Kilde: Norsk Stålforbund
08.06.2001:
Svak utvikling i industrien
Samlet produksjon innenfor olje- og gassutvinning, industri og bergverksdrift og kraftforsyning hadde en liten nedgang fra mars til april i år. Dette henger sammen med en svak utvikling i industrien. Sesongjusterte tall for norsk olje- og gassutvinning viste en økning på ca. 1 % fra mars til april. Norsk olje- og gassutvinning var om lag 9 prosent høyere enn i same periode i fjor. Dette henger sammen med en klar økning i oljeproduksjonen. Flere nye felt har hatt en økning i oljeproduksjonen gjennom 2000 og inn i dette året. Kilde: Statistisk Sentralbyrå
08.06.2001:
Åsgardfeltet åpnet av fornøyd minister
Det var olje- og energiminister Olav Akselsen som sto for den offisielle åpningen av Åsgardfeltet på Haltenbanken onsdag. Etter mye kritikk, var dette dagen for de rosende ord om et av verdens største olje- og gassfelt til havs. Det var til gassplattformen Åsgard B Statoil hadde invitert sine gjester. Denne halvt nedsenkbare stålplattformen er Åsgardfeltets senter for behandling av gass. Giganten veier 80.000 tonn, og er verdens største i sitt slag. Anlegget er det mest komplekse som finnes på de installasjonene Statoil opererer til havs. Tidens krav har mer.
07.06.2001:
Bush verner egen stålindustri
USAs president får varm ros fra amerikansk stålindustri, men både i Japan og EU er man redd for at George Bush kan utløse en ny handelskrig. Bush ba tirsdag om en nøye granskning av amerikansk stålimport for å se om det er behov for å beskytte amerikanske smelteverk mot konkurrentene. Det utløste jubel i industrien. Aftenposten har mer.
06.06.2001:
Nye byggesaksblanketter - Enklere saksbehandling
Et helt nytt sett blanketter til bruk ved byggesøknad og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven er utarbeidet av blankettutvalget i Norges Byggstandardiseringsråd (NBR). Blankettene forelå 1. juni 2001, og er utarbeidet for å legge forholdene til rette for elektronisk innsending og behandling av byggesaker. Dette vil i følge Statens Bygningstekniske Etat føre til enklere saksbehandling og redusert skjemavelde. Kilde: Statens Bygningstekniske Etat De nye blankettene fra NBR er tilgjengelige her.
05.06.2001:
Stålpris til SKV
Stålentreprenøren SKV på Lisleby er tildelt Norsk Stålkonstruksjonspris 2001 for arbeidet med flytog-terminalen på Oslo S. Annenhvert år deler Norsk Stålforbund ut konstruksjonsprisen. I år gikk den til Flytogterminalen på Oslo S. Prisen ble delt ut på Norsk Ståldag 31. mai på Grand Hotel i Oslo. Under oppføringen av bygget hadde SKV på Lisleby en sentral rolle. De satte opp alt stålet i reisverket – totalt cirka 400 tonn. – Terminalen var en krevende jobb. Derfor er det moro når man blir belønnet på denne måten, sier en godt fornøyd og stolt daglig leder i SKV, Bent Stene. Juryen, som består av representanter fra blant Norske Arkitekters Landsforbund og ingeniørforeningen, begrunnet valget slik: «Terminalen utgjør en moderne og elegant utvidelse av den klassiske sentralbanehallen fra det 19. århundre. Ved at utvidelsen er utformet med store, sammenhengende glassfasader, fremstår terminalbygningen som et transparent paviljongbygg der de høyreiste stålkonstruksjonene fullt ut kommer til sin rett. Utformingen er spennende og estetisk overbevisende». – Det er første gangen prisen går til en bedrift i Østfold, etter den informasjonen jeg har fått, sier Stene. Foruten hans bedrift gikk prisen også til de andre aktørene: Byggherren (Flytoget), arkitekt (Linje Arkitekter AS) og rådgivende ingeniør (Scandiaconsult). Norsk stålkonstruksjonspris ble delt ut for sjette gang i år. Tidligere premierte bygg er Stranden på Aker Brygge, Tønsberg bibliotek, Nordhordalandsbroa, Terminal A på Værnes og vernebygget over Hamar domkirkeruiner. Kilde: Fredrikstad Blad.


 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009