AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter mai 2001

31.05.2001:
Verdens stålindustri er i en dyp bølgedal
Ifølge Financial Times befinner stålbransjen seg globalt sett i en dyp bølgedal med priser som sannsynlig vil ligge på bunnivå i store deler av året og med profittprognoser som beskrives som forferdelige. Financial Times refererer til World Steel Dynamics, som fremhever at de ledende selskapene rammes av svake priser og overkapasitet. Et fall i forbruket i år vil føre til ytterligere vanskeligheter. World Steel Dynamics tror at den globale etterspørselen vil minske i 2001 med  1,4 % til 832 millioner tonn stål og at den globale produksjonen vil minske med 2 % til 829 millioner tonn etter en 7 %-stigning til rekordhøye 847 millioner tonn stål i fjor. Kilde: Financial Times
31.05.2001:
CCB Stål kjøper Avesta's grossistvirksomhet
Rautaruukki har sendt ut en pressemelding om at CCB Stål AS har inngått en avtale med AvestaPolarit om å ta over lagervirksomheten av rustfrie stålprodukter i Norge. AvestaPolarit er en produsent av rustfritt stål og lagervirksomheten i Norge består av lageret i Oslo og Bergen Spesialstål. Videre sier de at overføringen av lagervirksomheten ikke vil påvirke salget av AvestaPolarit's produkter gjennom andre kanaler i Norge. AvestaPolarit er den klare markedslederen på rustfrie stålprodukter i Norge. Lagervirksomheten i Norge hadde en omsetning på 230 millioner NOK i år 2000. Kilde: Staal
30.05.2001:
AF-selskap har inngått byggeavtale med Hydro Aluminium
AF Sunndal, et 50/50 prosent arbeidsfellesskap mellom AF Spesialprosjekt as og AS Anlegg, har inngått intensjonsavtale med Hydro Aluminium for hovedbyggentreprisen om modernisering og utvidelse av aluminiumsverket på Sunndalsøra. Kontrakten er på om lag 620 millioner kroner, og inneholder også opsjoner for oppførelse av bygg for ny anodefabrikk og miljøsanering. Opsjonene vil dersom de blir brukt utgjøre et tillegg til kontrakten på om lag 130 millioner kroner. Kontrakten omfatter detaljprosjektering og bygging av to nye elektrolysehaller på tilsammen 1.100 meter, kranverksted, operatørsenter, bygg for likeretter og 24 kV fordelingsanlegg, anodeservicebygg, installasjoner for sjøvannsinntak og sjøvannsledning frem til fire nye gassrenseanlegg samt riving av de gamle Søderberg- anleggene. Grunnflaten på byggene som skal oppføres utgjør totalt rundt 65.000 kvadratmeter. Anleggsarbeidene starter i juni 2001 og skal avsluttes innen 01. november 2004. - Dette er en av de største anleggskontraktene vi har fått i AF Gruppen. Arbeidene vil gjennomføres med ressurser hovedsaklig fra Midt-Norge. Prosjektet er en utfordring både prosjekteringsmessig, fremdriftsmessig og organisatorisk. Her kommer vår erfaring fra tidligere industri- og olje/gassutbygging godt med, sier prosjektdirektør Jørund Gullikstad i AF Spesialprosjekt i en kommentar. Kilde: Finansavisen
29.05.2001:
7000 tonn stål til Lyngdal
Verdens nest største kranfartøy gjestet lørdag Lyngdal Recyclings anlegg på Hausvik i Rosfjorden. Skipet satte i land 7000 tonn ståldeler. De 7000 tonn ståldelene kom fra Statoil-plattformen S 2-4 som skal hugges opp på anlegget og selges. Dette markerer starten på industrivirksomheten i området. Resirkulerings-anlegget vil i første omgang gi 15-20 arbeidsplasser og på sikt bringe med seg annen industri. Hadde vi ikke lykkes nå så er det lite trolig at virksomheten her hadde fortsatt, sier Operasjonsleder for Lyngdal Recycling, Jahn Erling Nakkestad. Kilde: NRK
28.05.2001:
Spennende nybygg i Gøteborg - 1
Like ved siden av Liseberg i Gøteborg kan du fra og med den 18. juni besøke Universeum, Sveriges nye vitenskapssentrum. Universeum er bygd for å skape opplevelser som øker lysten till kunnskapssøkende og aktiv virksomhet innom naturvitenskap og teknikk. Målsettingen er å medvirke til en økt rekruttering til høgskoler, universitet og næringsliv. Akvatiske miljøer, eksperimentstasjoner, utstillinger og IT-baserte utdanningsløsninger integreres med hjelp av tverrvitenskaplige koblinger og et velutviklet pedagogisk konsept. Her finnes alt ifra regnskog og haier til teknikk og spennende eksperimenter. Det handler om å skape sammenheng og vise hvordan menneske, natur, samfunn og teknikk hører i sammen. Universeum vil stimulere barns og ungdommers naturlige lyst til å lære. Ambisjonen er å vekke deres nysgjerrighet og få dem til å stille spørsmål, snarere enn å servere dem ferdige svar. Du kan lese mer om Universeum her: www.universeum.se
28.05.2001:
Spennende nybygg i Gøteborg - 2
Dersom du trenger overnatting i Gøteborg kan vi anbefale enda et spennende byggverk: Lei deg et rom på Nordens største hotell, Gothia Towers, som ble åpnet 1. mars etter 18 måneders byggetid. Det er den norske stålentreprenøren Contiga som har levert og montert stålkonstruksjonene til det 70 meter høye bygget som har en prislapp på 325 millioner svenske kroner. Hotel Gothias nye tvillingbygg gir en helt spesiell profil til Göteborg med sine glassbelagte fasader. Hotellet har nå forsommertilbud på disse datoer: 2-4/6 og 21-25/6, hvor du kan bo i 2 netter for kun kr. 570,- pr. pers. (dobbeltrom inkl. frokostbuffé). Se hotellets hjemmeside: www.gothiatowers.com.
25.05.2001:
Klart for Nor-Shipping 2001
Nor-Shipping arrangeres på Sjølystsenteret i Oslo for 18. gang i tidsrommet 29. mai til 1. juni. Denne internasjonale skipsfartsmessen befester igjen sin posisjon som en av verdens viktigste maritime møteplasser. Som vanlig er det stor interesse, og 650 utstillere og 1300 firmaer har meldt seg på. Messen dekker allerede et areale på over 15.000 m2, og må utvides ytterligere med en midlertidig forlengelse av to av hallene. Messen åpnes tirsdag 29. mai av H.M. Kong Harald. I alt har 20 nasjoner egne pavilionger, og flere nasjoner, blant dem Tyskland, Storbritannia, Japan og Korea, stiller med store delegasjoner. Messens web-adresse er www.messe.no/nor-ship/  Kilde: Norges Rederiforbund
23.05.2001:
Alexandrias Bibliotek gjenoppstår
Etter en pause på omkring 2000 år vil det igjen være et legendarisk bibliotek i Alexandria. Norske arkitekter fra Snøhetta står bak byggverket. En sylindrisk bygning, halvveis nedsenket i jorden skal romme all verdens litteratur og gjenskape myten om det altfavnende bibliotek i Alexandria. Planen om å bygge et stort bibliotek i byen Alexandria oppstod på 1970-tallet hos forskere på det lokale universitet. Etterhånden blev UNESCO og den egyptiske stat involvert i prosjektet. Det norske arkitektfirma, Snøhetta vant en arkitektkonkurranse tilbake i 1989, og byggverket står nå mer eller mindre ferdig. Kilde: www.ingeniøren.dk.
22.05.2001:
Færre nye næringsbygg
Igangsatt bruksareal til industri, varehandel, forretningsmessig og finansiell tjenesteyting gikk ned med 26 % i 1. kvartal i år, sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Til annet enn boliger er det påbegynt 1 056 100 m2 bruksareal hittil i år som er ned 3,5 %. Størst nedgang er det innenfor næringene industri, varehandel, forretningsmessig og finansiell tjenesteyting. Til hotell- og restaurantvirksomhet er det påbegynt 70 % mer areal i 1 kvartal i år sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Igangsatt bruksareal til undervisning er doblet, mens igangsatt bruksareal til helse og offentlig forvaltning samlet ligger på samme nivå som året før. Bruksareal til igangsatte fritidsboliger og boliggarasjer utgjør over 20 prosent av igangsatt bruksareal til annet enn bolig og har økt med 17,5 %. Det ble igangsatt 6 757 boliger i 1. kvartal 2001. Det er 11 prosent flere enn i 1. kvartal 2000. Etter to måneder med lave tall for Oslo, økte antall påbegynte boliger kraftig i mars. I 1. kvartal i år er det registrert 26 prosent flere igangsatte boliger i Oslo sammenlignet med 1. kvartal 2000. Kilde: www.ssb.no
22.05.2001:
Nye utgivelser fra NSF 
Norges Standardiseringsforbund (NSF) har nå kommet med ny utgave av "ASME Boiler and Pressure Vessel Code 2001", som utgis av American Society of Mechanical Engineers. Boken gir de sist oppdaterte sikkerhetsregler for konstruksjoner, bygging og inspeksjon av kjeler og trykktanker. Forøvrig er det kommet en ny og oppdatert utgave av Stahlschlüssel. Den gir en komplett oversikt over ståltyper med standard- og kryssreferanser fra mer enn 20 land. Den har også liste over produsenter og leverandører.  Kilde: www.standard.no
22.05.2001:
Kværner-kontrakt med Statoil
Kværner har inngått en intensjonsavtale med Statoil og Navion om å levere tre gjenvinningsanlegg for lette hydrokarboner. Anleggene er basert på ny teknologi som er utviklet av Kværner over en tiårsperiode, og kontrakten på disse første anleggene er på totalt 155 millioner kroner. Anleggene skal installeres på råoljetankere som opererer i Nordsjøen. I tillegg til de to anleggene Statoil har bestilt, har selskapet en opsjon på levering av ytterligere fem anlegg. Kilde: www.offshore.no
17.05.2001:
Oljemuseet til EM-finale 
Norsk Oljemuseum i Stavanger kan vinne konkurransen for årets europeiske museum. Guggenheim i Bilbao gikk til topps i 2000. I september i fjor skrittet to jurymedlemmer omkring blant stål og glass i bygget i Børevigå. Noen måneder senere kom bekreftelsen: Norsk Oljemuseum har passert det første hinderet sammen med 40 prosent av de andre deltakerne, og inviteres til musealt prisshow i Pisa, Italia, 19. mai. Norge har tidligere gjort det skarpt i tevlingen. Kilde: Stavanger Aftenblad
16.05.2001:
Fram Vest-kontrakt til Aker
Norsk Hydro tildelte i går Aker Stord AS en kontrakt verdt 500 millioner kroner for modifikasjonsarbeider på Troll C for tilkobling av Fram Vest. Kontrakten omfatter prosjektering, innkjøp og bygging av en modul på 800 tonn og arbeid på sokkelen med installasjon av modulen, i tillegg til nødvendige modifikasjoner av nåværende prosessanlegg på Troll C. Produksjonsstart er planlagt til oktober 2003, og platåproduksjonen vil være på mer enn 60.000 fat olje pr. dag. Samlede investeringer for utbyggingen er anslått til 4 milliarder kroner. Kilde: Norsk Hydro.
16.05.2001:
Nytt Telenor-bygg til 145 millioner 
Telenors avdelinger skal samles under ett tak på Elvebredden øst i Kr.sand. Det nye bygget skal stå klart til bruk i oktober 2002. Dyrvik Arkitekter i Oslo står bak tegningene til Telenor-bygget de har kalt «Gløtt». Bygningen består av tre blokker som er plassert i vifteform, bundet sammen av en glasshall. Nærmere 500 mennesker skal få utsikt over elva fra sine kontorplasser. Kilde: Fædrelandsvennen
16.05.2001:
6 prosent høyere omsetning
Omsetningen innenfor bygge- og anleggs-virksomheten økte med 6,0 % fra 1999 til 2000. Hedmark hadde den største veksten. Den totale omsetningen i 2000 var 131,3 milliarder kroner. Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner og annen bygge- og anleggsvirksomhet økte med henholdsvis 7,8 og 6,2 prosent. Utleie av bygge- og anleggs-maskiner med personell gikk ned 4,8 %. Kilde: SSB
15.05.2001:
NCC bygger for Elkem Mosjøen 
NCC Anlegg har inngått en intensjonsavtale med Elkem ASA om ombygging og utvidelse av to ovnshaller ved Elkem Aluminium Mosjøen. Byggeperioden er 27 måneder og vil vare frem til 27. august 2003. Totalt vil det arbeide ca 100 mann på prosjektet. Oppdraget gjelder hovedentreprise for bygg og omfatter først og fremst ombygging og utvidelse av 2 ovnshaller. Kilde: NCC
15.05.2001:
Bare to vil bygge sykehus
Veidekke og PEAB er de eneste entreprenør-selskapene som har levert anbud på 6. byggetrinn ved Sentralsykehuset i Vestfold. Prosjektleder Bjørn Varegg betegner prissituasjonen som presset. – Det er liten konkurranse i markedet nå. Store entreprenørselskaper som Selmer, Skanska, NCC og SAM-gruppen i Tønsberg har ikke levert anbud. Kilde: Tønsbergs Blad
Turning Torso14.05.2001:
Bo01 i Malmø åpner den 17. mai 
Den store boligmessen "Bo01" i Malmø åpner torsdag den 17. mai. Her vil det fram til den 16. september være mulig å se 47 av de nyoppførte boligene, som i følge arrangørene skal sette fokus på hvordan man kan bo i dag og i fremtiden. Ennå er det ca. 600 x 800 m store arealet en kjempe byggeplass. Boligene ligger spredt i en ny bydel, der første etappe omfatter ca. 500 leiligheter fordelt på 58 hus, som oppføres av 23 byggherrer og er tegnet av arkitekter fra inn- og utland. Dyrest blir leilighetene i det 180 m høye tårn, Turning Torso, som er tegnet av Santiago Calatrava. Utgravingen til tårnet er nettopp begynt, og det ventes klar til innflytting om to år. Kilde: Ingeniøren.dk
11.05.2001:
Kan ha fått forhåndsinformasjon 
Byggeselskapet AS Anlegg har gjentatte ganger fått forhåndsopplysninger om byggeprosjekter fra konsulentselskapet Reinertsen. Denne informasjonen kan ha hjulpet dem til å vinne anbudskonkurranser, hevder entreprenører i Trøndelag. NRK Sør-Trøndelag har mer.
11.05.2001:
Raskere konstruksjon
Helt nye funksjoner samt over 400 nye forbedringer lover PTC i sin nyeste versjon av det tredimensjonale DAK-programmet Pro/Engineer som er først og fremst beregnet for mekanisk konstruksjon. Brukergrense-snittet er gjort om for at programmet skal være lettere å lære. Kilde: Teknisk Ukeblad
11.05.2001:
Stabæk får bygge sin drømmestadion 
Stabæks stadiondrøm på Fornebu blir virkelighet. Arenaen blir Nordens første med skyvbart tak, skal ha plass til 15.000 tilskuere og kan stå ferdig til eliteseriestart i 2004. Stadion vil trolig koste rundt 200 millioner kroner. I tillegg kommer byggingen av tilhørende næringsareal, som er svært vesentlig for finansieringen av totalprosjektet. Stadion på Fornebu skal ha tak som kan trekkes over ved dårlig vær og i vinterhalvåret, som i Amsterdam Arena på bildet. Aftenposten har mer.
10.05.2001:
Godt resultat for Aker 
Aker Maritime leverte i går første kvartalsrapport med forbedrede regnskapstall i forhold til fjoråret. Resultatet etter finansielle poster var 108 millioner kroner, sammenlignet med 33 millioner kroner i samme periode i fjor. Teknisk Ukeblad har mer.
10.05.2001:
Små endringar i byggjekostnadene
Byggjekostnadene for bustader steig med 0,1 prosent frå mars til april i år. Materialkostnadene auka med 0,2 prosent i same periode. Det er berre små endringar på alle delindeksane denne månaden. Kilde: SSB
09.05.2001:
Russisk militærskrap blir norsk stål
Tromsø-selskapet Industriteknologi Barentsregion skal satse stort på opphugging av russiske ubåter, krigsskip og raketter. Satsingen ble bestemt på selskapets styremøte sist torsdag. Målet er en produksjon på 150.000 tonn skrap, som skal leveres til Fundia i Mo i Rana, og Vesterås i Sverige. Utenriksdepartementet har støtta prosjektet økonomisk. Kilde: NRK
09.05.2001:
Kværner-ansatte permitteres
Når "Petrojarl" forlater Kværner Rosenberg-verftet 30. juni vil flere hundre mann stå uten konkrete arbeidsoppgaver. Resultatet blir minst 200 permitteringer, skriver Stavanger Aftenblad. Ifølge sjefen for Fabrikasjon Olje og Gass Kåre Hansen "letes det med lys og lykte" etter oppdrag som kan avverge eller dempe permitteringene. Det mest optimistiske anslaget er 200 permitteringer som vil vare frem til jul. Kilde: DN
08.05.2001:
Steelscreen begjærer seg konkurs
Steelscreen, en e-markedshandel for stål og aluminium begjærer seg konkurs da virksomheten i ett år har sloss for markedsandeler. -Vi arbetar med att försöka genomgå en rekonstruktion för att på så sätt fortsätta att bygga vidare på vår verksamhet, sier David Schelin, visedirektør i Steelscreen. Steelscreen inngår i selskapet Speed Ventures. Kilde: Jernkontoret
08.05.2001:
Kraftig forbedring for AF-Gruppen
AF-gruppen gikk fra et nullresultat til solid overskudd i første kvartal. AF-Gruppen fikk et resultat før skatt på 20,3 millioner kroner i første kvartal, mot 11,0 millioner samme kvartal i fjor. Men fjoråret var preget av finansgevinster. Ser man på driftsresultatet, steg det fra 0,2 til 22,6 millioner. Omsetningen økte fra 325 til 414 millioner. Kilde: iMarked
08.05.2001:
Boligbyggingen dro opp byggeaktiviteten
Det ble i alt påbegynt bygging av 7 256 000 kvadratmeter bruksareal i Norge i fjor. Det er 5,6 prosent mer enn i 1999. Igangsatt bruksareal til boligformål økte med 13,6 prosent, mens igangsatt bruksareal til annet enn bolig er uendret sammenlignet med året før. SSB har mer.
08.05.2001:
Små endringar i industrien
Produksjonen innenfor olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning hadde en økning på 2,0 prosent fra februar til mars i år, viser sesongjusterte tall. Dette er knyttet til endringer i oljenæringen. Det har vært en liten nedgang i industrien. SSB har mer.
07.05.2001:
eNorge: Byggesøknader på nett
I dag kl. 10.00 vil Kommunal- og regionaldepartementet presentere rapporten "Elektronisk byggesaksbehandling - ByggSøk - fra papirmølle til tastetrykk" for pressen. Statssekretær Sverre Bugge og representanter for Statens bygningstekniske etat vil orientere om prosjektet. Rapporten er den 8. i rekken av rapporter som Regjeringens eKoordinator, statssekretær Tore O. Sandvik i Nærings- og handelsdepartementetet, skal levere til statsministeren. Kilde: Statens Bygningstekniske Etat
07.05.2001:
Røde tall i Veidekke
Entreprenørselskapet Veidekke gikk på en smell i årets første kvartal. Ledelsen lover at framtida skal bli langt bedre. Veidekke omsatte for nesten 2,3 milliarder kroner i perioden januar - mars. Det er nesten dobbelt så mye som samme periode i fjor. Likevel endte selskapet opp med et underskudd på 7,7 millioner kroner før skatte. Kilde: Nettavisen
05.05.2001:
Fasaden blender
Byggherrer som benytter totalentreprise, vet ikke hva de får. De kjøper et skall til en fast pris og havner i lomma på totalentreprenøren. Total-entreprise velges ofte for å få et billig prosjekt. Men det kan raskt gi byggherren noen ubehagelige overraskelser. Helheten i bygget blir ikke så godt ivaretatt. Dessuten kan et billig prosjekt likevel bli kostbart hvis det medfører høye kostnader til drift og vedlikehold. Teknisk Ukeblad har mer.
05.05.2001:
Rolf Utgård til Norsk Ståldag
Det er nå klart at det blir Rolf Utgård som kommer til Norsk Ståldag 2001 istedenfor Kjell-Inge Røkke som dessverre ikke hadde tid. Rolf Utgård er hovedtillitsvalgt i Kværner ASA og er en meget bra erstatning. Han skal holde foredrag om "Norsk verkstedindustris Utfordringer". Norsk Ståldag 2001 som arrangeres for 13. gang, finner sted den 31. mai på Grand Hotell i Oslo og er den viktigste møteplassen for den norske stålkonstruksjonsbransje. Til høyre ser vi 3D-bilde av Telenors nye hovedkvarter på Fornebu som vil bli gjenstand for ekskursjon på Ståldagens 2.dag, den 1. juni. For program se her: Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
03.05.2001:
Snorre B i rute
Selv om kostnadsrammen har sprukket med en drøy milliard, holder Snorre B-plattformen foreløpig tidsskjemaet. Som planlagt var plattformen klar til uttauing 1 mai. Fire taubåter startet slepet av Snorre B fra Aker Stord klokka fire natt til onsdag. Kilde: Tekblad.no
03.05.2001:
Rockwool-oppdrag til SKV
Det mekaniske verkstedet SKV i Fredrikstad har inngått kontrakt med Veidekke på levering og montering av ca. 600 tonn stål til moderniseringen av Rockwool i Moss. Kontrakten har en verdi på ca. 11,5 millioner kroner inkl. mva. På grunn av korte tidsfrister har SKV inngått et samarbeid med Skalles Mek. Verksted om leveransene. Monteringen vil bli utført av Stålmontering, også fra Fredrikstad. Kilde: Stålguiden/red.
02.05.2001:
Nye milliardprosjekter i Nordsjøen
Statoil og BP planlegger å investere 6 milliarder kroner på å skvise mer olje ut av Sleipner- og Valhall-feltene i Nordsjøen. Statoil skal bygge om produksjonsanlegget på Sleipner T-plattformen og bygge ut satellittfeltet Alfa Nord, mens BP i disse dager sender ut anbudsdokumentene for en ny plattform på Valhall-feltet. Kilde: Nettavisen


 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009