AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter september 2001

28.09.2001:
Stålbyggnadsdag for 34. gang
Stålbyggnadsinstitutet i Sverige inviterer til Stålbyggnadsdagen 2001 i Malmø den 18. og 19. oktober. Stålbyggnadskonferansen som arrangeres for 34. gang i år, samler Sveriges stålbyggere, konstruktører, byggmaterial- og stålleverandører, arkitekter og representanter fra bestillere, myndigheter og høyskoler. Torsdag den 18. oktober er konferanse- dag med interessante foredrag samt en tradisjonell trivelig middag. Fredag den 19. oktober er satt av til studiebesøk i Øresundsregionen. For program og påmelding: SBI
28.09.2001:
Pusterom for Kværner
De ansatte i Kværner puster lettet ut. Styret klarte i tolvte time å etablere en midlertidig løsning på likviditetskrisen uten å involvere Røkke sterkere i selskapet. – Vi er svært lettet. Dette gir oss arbeidsro en stund framover, sier leder Lars Haga i NIF-klubben hos Kværner Oil & Gas på Lysaker. Kværners offshore-virksomhet i Norge er den delen av Kværner som har gått med overskudd de siste årene. Haga håper at Kværners rennomé i markedet ikke har fått uopprettelige skader i den korte uka som likviditetskrisen har stått på. TU har mer.
27.09.2001: IT Fornebu-utbyggingen
Endelig klarsignal på Fornebu
I kveld får IT Fornebu Eiendom det endelige klarsignalet de har ventet på fra Bærum kommune. Nå starter de ombygging og utvidelsen av resten av terminalbygget. Dermed har Fred. Olsen og de andre investorene bak IT Fornebu den tillatelsen de trenger for konkret å kunne komme i gang med å skape et it- og kunnskapssenter på den nedlagte flyplassen. IT Fornebu Eiendom overtok terminalbygget fra Statsbygg i juni i år. De har allerede fått tillatelse til å bygge om og bruke 10.000 kvadratmeter. Dette vil være klart i desember. Det de har ventet på, er å få lov til å bygge ut ytterligere 30.000 kvadratmeter. Det er dette de nå kan gå i gang med. Målet er at det skal stå ferdig i januar 2003. Budstikka.no har mer.
27.09.2001: World Trade Center - katastrofen
Kan bli sikrere
En ny, amerikansk analyse viser at skyskrapere kan tåle flykrasj bedre hvis en benytter moderne materialer og byggemetoder. Forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) har offentliggjort to grundige analyser av bygning-strukturer og materialvalg med hensyn til blant annet brannsikkerhet. De hevder bl. a. at slokking med vanntåke kunne vært effektivt i World Trade Center. Spørsmålet er hva byggherrer vil bære av investering i forhold til sannsynlig risiko. De hevder dessuten at tårnene var konstruert for å tåle massekreftene fra et stort, innstyrtende passasjerfly, men ikke for å tåle langvarig hydrokarbonbrann. TU har mer.
27.09.2001: Veidekke og Selmer Skanska i arbeidsfellesskap
Olav Thon Gruppen bygger stort i Ski
Veidekke og Selmer Skanska har i arbeidsfellesskap fått kontrakten på byggingen av Ski sentrum, kvartal 13 og 14 for Olav Thon Gruppen. Kontraktssummen er på 408,5 mill., med planlagt byggestart desember 2001. Kontrakten omfatter bygging av hotell, kinosenter og bibliotek i tillegg til kjøpesenter, parkering og om lag 60 leiligheter for salg. Det nye prosjektet knyttes til det eksisterende Ski Storsenter med en gangbro. Dette er det tredje store arbeidsfellesskapet for Veidekke og Selmer Skanska i regionen, og kontrakten ble vunnet i en anbudskonkurranse med flere entreprenører. Kilde: veidekke.no
26.09.2001:
Dansk arkitektfirma vant konkurranse om verdens lengste skråstagsbro
Et dansk arkitektfirma, Dissing & Weitling, har vært med på å vinne en stor, internasjonal brokonkurranse om å bygge verdens lengste skråstagsbro. Broforbindelsen som skal gå fra Shanghai over Yangtseflodens utmunning til øya Chongming, vil få et hovedspenn på 1.200 meter. Dommerkomitéen heftede seg ved, at skråstagsbroa lignet det kinesiske skrifttegn for mennesker og tillegger derfor broa en særlig symbolverdi. Broen vil også fungere som en port til det sentrale Kina. Dissing & Weitling vant konkurransen i samarbeide med ingeniørfirmaene Halcrow og Flint & Neill Partnership, England, samt Shanghai Municipal Engineering Design Institute. I øyeblikket er blant andre det danske ingeniørfirmaet Cowi i ferd med å bygge Stonecutters-broen i Hongkong som inntil videre er verdens lengste påbegynte skråstagsbro. Den vil ha et fritt spenn på 1018 meter og skal stå ferdig i 2007. Kilde Ingeniøren
25.09.2001:
Ja, vi tror det forekommer ulovlig pris- og anbudssamarbeid blant entreprenører
I vår lynavstemning på internett har 51 prosent svart ja på spørsmålet om de tror det forekommer ulovlig pris- og anbudssamarbeid blant norske entreprenører. 28 prosent har svart "ja, litt" og 20 prosent har svart nei. Vi stilte spørsmålet etter at konkurransemyndighetene i slutten av august gjennomførte en razzia mot Norges tre største byggefirmaer p. g. a. mistanke om ulovlig pris- og anbudssamarbeid. Se resultatet av avstemningen her. Ny lynavstemning er nå lagt ut.
25.09.2001:
Kværnerskuta i drift på grunt vann
Fulle ordrebøker og overskudd i Kværners olje-og gass divisjon i Norge på den ene sida og intens jobbing fra ledelse og styre for å unngå skifteretten. Dette er paradokset de ansatte sliter med å forstå. – Konsernets gjeldskrise rammer den norske virksomheten urettmessig hardt, sier NITOs representant i Kværner, Hilde Karlsen, til tekblad.no. Det internasjonale konsernet er i krise, mens olje- og gassvirksomheten i Norge går godt. Det er altså ikke de norske aktivitene som først og fremst er årsak til problemene. tekblad.no har mer.
21.09.2001:
Statoil vil bygge ut Snøhvit
Statoil går inn for utbygging av Snøhvit-feltet etter at Finansdepartementet har gitt skattelettelser i milliardklassen. Fredag møtes rettighetshaverne for å ta stilling til utbyggingen av Snøhvit-feltet utenfor Finnmark. Finansdepartementet ga i forrige uke store skattelettelser for utbyggingen av Snøhvit-feltet. Bl. a. ble avskrivingssatsen økt fra 16,66 % til 50 %. De totale investeringene er anslått til 40 milliarder kroner inkludert byggingen av en LNG-anlegg på land. Utbyggingen må dermed opp til behandling i Stortinget. Kilde iMarkedet.
21.09.2001:
Varierte aktiviteter på Bygg Reis Deg
Bygg Reis Deg ønsker å profilere seg som byggenæringens messe nr. 1, med tilbud til såvel fagfolk som «vanlig» publikum skriver Nordens Nyheter. Messegeneral Jan-Erik Erichsen håper og tror at årets messe, som finner sted i Messehallen på Sjølyst 25. - 30. september, vil få det samme besøkstallet som ved arrangementet for to år side: 60.000. Minst!. - I tillegg til selve utstillingen, hvor vi pr. i dag har oversikt over innpå 400, skal det holdes en rekke seminarer og konferanser, godt over 60 i tallet, forteller Erichsen til Nordens Nyheter.
21.09.2001:
Stål i bærende konstruksjoner
Så er den endelig her, den nye versjonen av NS 3472 - Prosjektering av stålkonstruksjoner : Beregnings- og konstruksjonsregler. Den nye versjonen av stålstandarden er fullstendig omarbeidet i forhold til den forrige utgaven og tar betydelig hensyn til Eurocode 3, ENV 1993, som er den europeiske førstandarden for stålkonstruksjoner. Den reviderte standarden er dermed et langt skritt i retning av harmonisering mot felles europeiske regler. NSF har mer.
21.09.2001:
Nytt HMS-nettsted
Det finnes nå et meget nyttig nettsted om helse, miljø og sikkerhet for de som søker informasjon omkring HMS. Her er det mulig å bestille eller laste ned lover, forskrifter og andre HMS-publikasjoner samt å abonnere gratis på nyhetsmeldinger fra HMS-etatene. Bak nettstedet står Arbeidstilsynet (AT), Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO, Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE), og Statens forurensningstilsyn (SFT). http://www.hmsetatene.no
20.09.2001:
Skjerpede brannkrav kan ventes i USA
De amerikanske krav til skyskraperes sikkerhet vil formodentlig bli skjerpet, mener lederen av et ingeniør-team, som skal ta lærdom av World Trade Centers kollaps. Det ender antagelig med en anbefaling om, at især brannkrav til høyhus blir skjerpet, ifølge W. Gene Corley. Han er spesialist i bygningskollaps og skal lede det teamet, som den amerikanske forening for bygningsingeniører (ASCE) har nedsatt til å undersøke, hvordan og hvorfor World Trade Centers tvillingtårn styrtet sammen etter terrorangrepet den 11. september 2001. Ingeniøren har mer.
20.09.2001:
Globalt toppmøte advarer mot overflod av stål
Produksjon av stål på global basis er cirka 33 prosent større enn etterspørselen. Tom Usher, styreleder for USX, mener at overkapasiteten er med på å holde prisene nede og ramme profitten. Han oppgir at han til fulle støtter president Bush, som i sommer besluttet å undersøke hvordan overskuddet påvirker amerikansk stålindustri. Ian Christmas, generalsekretær for International Iron and Steel Institute (IISI) mener at industriens problemer på kort sikt er katastrofale. Kilde: Jernkontoret/Financial Times
19.09.2001:
Trump vil bygge ny skyskraper
Den amerikanske eiendomskongen Donald Trump ønsker å bygge nye skyskrapere der World Trade Center tidligere sto. Men han ønsker ikke å lage en kopi av tvillingtårnene. - For å være ærlig, var ikke World Trade Center noe storartet bygg, sier mangemilliardæren til New York Post. Han mener byggene har fått sin storslåtte posisjon etter den brå bortgangen forrige tirsdag. Men han har foreløpig ingen klar formening om hva som bør bygges som erstatning for tvillingtårnene. - Først når området er ryddet - og det kommer til å ta tid - vil det være mulig å forestille seg hvilke muligheter som finnes, sier Trump til den amerikanske tabloidavisen. Selv kunne han tenke seg noe et stort og imponerende byggverk. - Det bør bygges til minne om de døde, mener Trump. Samtidig mener han at et nytt bygg vil vise at folk forsatt har tro på fremtiden. For tiden holder eiendomskongen på å reise verdens høyeste bygning i Chicago. I tillegg bor han selv i verdens høyeste bolighus, tvers over gaten for FN-bygningen i New York. Og Trump tror ikke folk kommer til å være redd for å bo eller jobbe høyt over bakken etter terrorangrepet forrige uke. - Hele denne byen baserer seg på skyskrapere. Det kommer ikke til å endre seg, tror Trump. Kilde: BT
19.09.2001:
Arbeidstilsynet aksjonerer
Arbeidstilsynet startet i går en aksjon på landets bygg- og anleggsplasser. Tilsynet skal blant annet sjekke ulike virksomheters sikkerhetsrutiner i håndtering av helsefarlige stoffer, arbeid i høyden og orden på bygg- og anleggsplassene. Bygg- og anleggsbransjen er en av de mest utsatte bransjene når det gjelder skader og ulykker. Fjorårets aksjon viste at mange virksomheter synder når det gjelder sikring av farlige områder. I fjor ble 571 virksomheter på 291 byggeplasser kontrollert. På 70 prosent av byggeplassene ble det gitt pålegg eller ordre om stans av arbeid. Inspektørene vil foreta stikkprøver på bygg- og anleggsplasser over hele landet i perioden 18. -20. september. Kilde: NRK
18.09.2001:
Fulle ordrebøker for Aker Bratvaag-gruppen
Aker Brattvaag-gruppens Søviknes Verft AS signerte nylig en kontrakt på bygging av et forsyningsskip for Aberdeen-rederiet George Craig. Kontrakten har en verdi på 140 millioner kroner. Rolls-Royce Marine skal levere design og utstyr for rundt 30 millioner kroner. Forsyningsskipet skal leveres George Craig i mars 2003. Brattvaag-gruppen har etter hvert lang erfaring med bygging av denne typen fartøy. Så langt har de bygd 20 liknende skip. Aker-verftene har også ytterligere 16 skip under bygging og i kontrakt. offshore.no har mer.
18.09.2001:
Drammen-ingeniør beregnet WTC
Sivilingeniør Arild Berg fra Drammen var en av fem som beregnet konstruksjonene i World Trade Center før det ble bygget på 60-tallet. - Tårnene motsto flystøtene, men ikke varmen etter eksplosjonen. Ingen hadde kalkulert med at dette ville skje, sier Berg. - Det var ufattelig å se bygningene falle sammen som korthus, men ingenting kunne ha vært gjort med bygget for å unngå en slik tragedie, sier Arild Berg (72) til Drammens Tidende. Han har vært rådgivende ingeniør i byggeteknikk siden 1956, og har siden 1967 drevet sitt eget firma i Drammen. Berg var i perioden i 1961-63 ansatt i konsulentfirmaet Worthington, Skilling, Helle and Jackson, som hadde sitt hovedkontor i Washington. Firmaet var rådgivende ingeniører for arkitektfirma Minuri Yamasaki i New York. Det var Yamasaki som var World Trade Centers (WTC) arkitekt og WSH&J rådgivende ingeniører. - Jeg jobbet i et team på fem som beregnet konstruksjonene for WTC. Spørsmålene om kollapset av tårnene har naturlig vært reist, og jeg har snakket med kolleger i New York etter tragedien. Vi som den gang satt som konstruktører er enige om hvordan kollapset kom, sier Berg. dt.no har mer.
17.09.2001:
Endringer i forskriftene er vedtatt
Det er vedtatt små, men viktige endringer i forskriftene til plan- og bygningsloven. Hver for seg og i sum gir dette forenklinger og spart tid for byggenæringen og for byråkratene. Og på toppen av det hele - en forskrift blir helt borte. Endringene samsvarer stort sett med det som ble sendt på høring i april.
- Bort med godkjenningsnemnda og fagrådet i sentral godkjenning 
- Sentral godkjenning skal vare i 3 år 
- En faglig ledelse i et sentralt godkjent foretak kan bestå av mer enn én person 
- Skorstein i de minste boligene bare når den trengs 
- Litt mer å passe på for småarbeidene. be.no har mer.
17.09.2001:
Statsbygg vant miljøpris
Statsbygg får miljøpris for sitt miljøansvar under oppføring og drift av statlige bygninger. Statsbygg er vinner av ØkoByggs Miljøpris for 2001. Statsbygg fikk prisen for sin helhjertede innsats på miljøsiden gjennom flere år.
–Statsbygg har løftet miljø opp som en sentral del av strategien og er en normsetter i næringen, sa programleder Sverre Tiltnes under utdelingen på ØkoByggs konferanse Økobygg Expo på Hellerudsletta.
- I begrunnelsen for prisen fremhever juryen spesielt arbeidet med Fornebu og Pilestredet Park. Også eiendomsforvaltningen får oppmerksomhet: Nye bygg utstyres i dag med energifleksible systemer slik at leietaker selv kan velge rimeligste energikilde. TU har mer.
16.09.2001:
Telenors fremtidshus åpner i oktober
I løpet av oktober markeres den offisielle åpningen av Telenors fremtidshus på Fornebu. Prosjektleder Arnfinn Nyseth i Telenor Forskning og Utvikling håper åpningen også er starten på et fruktbart samarbeid med ulike partnere som kan bidra med fremtidsrettede løsninger for hjem og bolig. Blant samarbeidspartnerne er Husbanken, Bravida, Intelli og Bang & Olufsen. Huset er tegnet av Div. A Arkitekter. For Telenor FoU skal Fremtidshuset være et laboratorium for forskning om teknologi - og nye anvendelser av den - i hjemmet. Forskerne skal også se på hvordan bruk av boarealer og teknologiske løsninger gjensidig påvirker hverandre. Husbanken er hovedsamarbeidspartner for denne aktiviteten. Prosjektlederen har tro på at investeringen i Fremtidshuset vil vise seg fruktbar for forskningen.
Bluetooth og W-LAN side om side
- Vi har stor tro på Bluetooth-teknologi og tror den vil leve side om side med løsninger for trådløse lokalnettverk (W-LAN). Det sier Telenor-forskere som jobber med Fremtidshuset. I Fremtidshuset kan dørlåser åpnes via mobiltelefon, og videoprosjektorer kan styres fra håndholdte datamaskiner, ved hjelp av Bluetooth-teknologi. Denne teknologien erstatter kabel mellom for eksempel mobiltelefon og øreplugg, digitalt kamera og PC eller håndholdt datamaskin og printer. Kilde: http://www.fremtidshuset.com/
14.09.2001: Pressemelding fra NCSEA (National Council of Structural Engineers Associations)
Structural Engineers Offer Insight On World Trade Center Collapse
According to one of the designers of the World Trade Center (WTC), the towers were originally designed to take the impact of a Boeing 707; and the impact of the aircraft this morning did not take the buildings down. In fact, WTC One stood for 1 hour and WTC Two stood for 1 3/4 hours after impact. Engineers familiar with the chain of events suspect that heat from the massive and extraordinary fires weakened the structures and ....  HELE PRESSEMELDINGEN: TRYKK HER!!
14.09.2001:
Stålet smeltet
World Trade Center var bygget i stål, og beregnet på å tåle en kollisjon med et mindre passasjerfly. Men da brannen forårsaket en temperatur på nærmere 1200 grader, smeltet stålkonstruksjonene. - Tårnene sto i minst 20 minutter etter at de var truffet, men jetbrensel og mye brennbart materiale inne på kontorene forårsaket veldig høye temperaturer. Ved 600 grader celsius ødelegges bæreevnen til stålet, forteller professor Per Kristian Larsen på institutt for konstruksjonsteknikk ved SINTEF. Han har studert i USA, og er ekspert på stålkonstruksjoner. 
Ekstrem hete
Stålsøylene er isolert med et gipslignende materiale mot varme. Men ved ekstreme temperaturer ødelegges isolasjonen. Stålsøylene sviktet først der flyene traff. Etasje for etasje klappet sammen. Larsen forteller at amerikanerne i mange år har fryktet ulike sabotasjehandlinger: - Vi har åpenbart å gjøre med gale mennesker som er villige til å ofre livet for å oppnå bestemte ting. Ifølge Larsen vil et åpent og demokratisk samfunn som det amerikanske vanskelig kunne forhindre sabotasjehandlinger, når de er på sitt mest utspekulerte.
Skal tåle mye 
Bygninger som WTC er konstruert for å tåle svært mye. I Nordsjøen konstrueres boreplattformer med tanke på såkalte 100-årsbølger. Neste nivå er at ekstreme situasjoner inntreffer med 1000 års mellomrom. WTC ble bygget i perioden 1963-1973. Komplekset besto av inntil tirsdag av tre lavere bygninger og to skyskrapere. Da bygningene ble konstruert, så man ikke for seg denne type terrorangrep. For øvrig er alle amerikanske atomreaktorer bygget for å kunne stå imot angrep med fly. Larsen opplyser at tårnene ble designet i 1968 for å kunne stå imot en kollisjon med en Boeing 707 Tirsdag ble tårnene truffet av Boeing 767, et vesentlig større fly. 
100 tonn traff tårnene 
Det er en enorm bevegelsesenergi som må tas imot. Hvert fly veide minst 100 tonn, hvorav flybensinen utgjorde 40-50 tonn. Hvert tårn er kvadratisk med en grunnflate på 63,5x63,5 meter. Ytterveggene består av stålsøyler i kvadratiske rør på 45x45 cm. Midt i bygget er det en kjerne på 24x42 meter der alle heisene går. Det finnes 46 stålsøyler i kjernen. Støvet har lagt seg, og med dagslyset onsdag kom de enorme ødeleggelsene til syne. Kilde Adresseavisen
13.09.2001:
Skyskraperne smeltet vekk
Det var ikke flykrasjene i seg selv som forårsaket kollapsene av World Trade Center-tårnene, men den ekstreme varmen som smeltet i stykker høyhusenes stålkonstruksjon. -Flykrasjene tok vekk en stor del av bygningene, men de ville blitt stående, forklarer brann-skadeekspert Larry Anderson til Wall Street Journal. Anderson mener at kollapsene skyldes at bygningen ikke kunne stå imot varmen fra de eksplosjonsartede brannene. VG har mer.
12.09.2001:
417 meter stål og betong kollapset 
De to 417 meter høye tårnene på The World Trade Center i New York kollapset etter tur som følge av at to passasjerfly rammet hvert av tårnene tirsdag morgen, lokal tid. Bygget er satt opp med stål-søyler og bjelker i yttervegger som dannet et ytre rør-skall samt en indre kjerne rundt de 104 heissjaktene. Senteret ble konstruert for å tåle de kraftigste påkjenninger fra vind og setninger i grunnen. Under kraftig vind kunne tårnene svaie ca. en meter i alle retninger. TU har mer.
12.09.2001:
Prisane i metallindustrien ned
Prisane innan industrien fall 0,9 prosent frå juli til august. Viktigast for endringa var ein nedgang i prisane innan metallvareindustrien. Med dette er prisane innan industrien 0,5 prosent lågare enn august i fjor. Innan industrien var det prisane innan metallindustri, spesielt ikkje-jernhaldige metall, som medverka til at indeksen fall. Til dømes gjekk prisen på aluminium ned med 4 prosent på London Spot Markets. Nikkel hadde eit prisfall på meir enn 10 prosent. Prisane innan metallindustri fall 4,4 prosent medan prisane innan ikkje-jernhaldige metall fall med 5,1 prosent. SSB har mer.
11.09.2001: Søral
Bygger Norges lengste bygg
For en prislapp på 550 millioner kroner får Søral på Husnes Norges lengste bygg. Når de nye ovnshallene er ferdige, blir lengden 1.045 meter. - Me likar å sei at det blir det lengste bygget i Noreg, og eg trur det er korrekt, smiler informasjonssjef Tor Bringedal synlig stolt over utbyggingen som nå skjer på Sør-Norge Aluminium AS (Søral) på Husnes. Prislappen på 550 millioner er omtrent det samme som overskuddet var i fjor for industrigiganten i Kvinnherad. Det var med andre ord et gunstig tidspunkt virksomheten valgte for å utvide kapasiteten. Prisene og lønnsomheten har vært spesiell god i det siste. Haugesunds Avis har mer. Hvem leverer bærestålet? Trykk her
10.09.2001: Flakkebroa
Norges billigste hengebro!
De strekker kabel, skrur og brenner stål. Mannfolka i dugnadsbygda Birkenes bygger ny hengebro og sparer kommunen for et millionbeløp. Siden millionsjokket for to år siden har sponsorer og ildsjeler stått i kø for å erstatte den gamle Flakkebroa over Tovdalselva med en ny. Trolig får birkenesingene ny hengebro for rundt 100.000 kroner, og det må uten tvil være Norges desidert billigste hengebro med et spenn på 60 meter og total lengde på 90 meter. 1200 dugnadstimer er brukt. Det blir visstnok et par hundre til før åpning med pomp og prakt 28. september. Fedrelandsvennen har mer.
09.09.2001: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal -01
Økt rehabilitering av boliger
Tilgangen på nye rehabiliteringsprosjekter i boligsektoren steg kraftig i 2. kvartal i år etter å ha ligget omtrent på samme nivå siden begynnelsen av 1999. Byggebransjens beholdning av boligrehabilitering økte med 23 % fra utgangen av 1. kvartal til utgangen av 2. kvartal i år. Tilgangen på nye boligbygg gikk ned med 8 % i 2. kvartal i år etter en kraftige vekst i 1. kvartal. Verdien av bedriftenes ordrebeholdning sank med 4 % i løpet av 2. kvartal i år.
Flere nye næringsbygg
I næringsbyggsektoren - andre bygg enn boliger - økte tilgangen på nybygg med 18 % i 2. kvartal 2001 sammenlignet med 2. kvartal 2000. Verdien av bedriftenes beholdning av nybygg steg med 15 % i løpet av 2. kvartal i år. Bedriftenes beholdning av rehabiliteringsprosjekter holdt seg på samme nivå fra utgangen av 1. kvartal til utgangen av 2. kvartal i år.
Økt tilgang på anleggsprosjekter
Entreprenørenes tilgang på nye anleggsprosjekter økte med 11 prosent i 2. kvartal 2001 sammenlignet med samme periode året før. Ved utgangen av 2. kvartal var verdien på entreprenørenes beholdning 9 prosent høyere enn ved utgangen av 1. kvartal i år og 3 % høyere enn på samme tid i fjor.
Totalt
Totalt for hele bygge- og anleggsvirksomheten økte verdien av bedriftenes ordrereserve med 7 % i løpet av 2. kvartal i år. Sammenlignet med utgangen av 2. kvartal i fjor steg verdien med 12 %. Kilde: ssb.no
09.09.2001: Produksjonsindeks. Bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal -01
Produksjonen av nybygg opp 11,1 %
Produksjonen av nybygg økte med 11,1 % fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001. Rehabiliteringsvirksomheten gikk ned med 3,6 % i samme periode. I alt økte byggevirksomheten med 4,0 % fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001, ifølge produksjonsindeksen fra Statistisk sentralbyrå. En nedgang i anleggsvirksomheten på 13,1 % gjør at den totale bygge- og anleggsvirksomheten ligger på om lag samme nivå i 1. kvartal 2001 som i 1. kvartal året før. Fra og med 1. kvartal 2000 bygger produksjonsindeksen på timeverkstall mot tidligere sysselsettingstall. Timeverkstall gjenspeiler produksjonen bedre enn sysselsettingstall fordi timeverk fanger opp endringer i arbeidstiden som følge av ferie, helligdager, overtid, driftsstans med videre. Det betyr at kvartalstallene fra og med 1. kvartal 2000 ikke er direkte sammenlignbare med kvartalstallene før 2000. Kilde: ssb.no
07.09.2001: 
En av ti oppsagt hos Ørsta Stål
25 ansatte har blitt oppsagt hos Ørsta Stålindustri i år. Det er over ti prosent av arbeidsstokken. Resultatsvikt fører til at bedriften strammer livreima. Konsernsjef Jarl Schröder er optimist og lover bedre årsresultat enn i fjor, på tross av et svakt halvårsresultat og oppsigelser. Det gikk over stokk og stein siste halvår i fjor, innrømmer konsernsjef Jarl Schröder. Da tilsatte bedriften 40 nye. Stor ordretilgang førte til «brannslokking» i produksjonen for å få ordrene unna. Det gikk kraftig utover resultatet. smp.no har mer.
06.09.2001: 
Nytt kontorbygg i Bjørvika
17. september starter byggingen av et nytt høyhus vegg i vegg med Hotell Opera. Oslo Atrium var opprinnelig ment å være NSBs nye hovedkontor. Nå har NSB ombestemt seg. Det 28.000 kvadratmeter store bygget skal i sin helhet leies ut til eksterne leietakere. Det er Veidekke som skal oppføre Oslo Atrium på vegne av NSBs eiendomsselskap Rom Eiendomsutvikling. Kontraktssummen er anslått til 445 millioner kroner, og er den største byggekontrakten som er tildelt Veidekke gjennom tidene. På det meste vil 300 Veidekke-ansatte være involvert i byggingen av Oslo Atrium. Bygget skal stå ferdig 17. september 2003. Kilde: nettavisen.no
06.09.2001: 
Petter Eiken ny Selmer Skanska-sjef
Petter Eiken (46) er ansatt som ny konsernsjef i Selmer Skanska AS. Eiken er i dag konserndirektør i Veidekke med ansvar for den norske entreprenørvirksomheten. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH. Han startet sin yrkeskarriere i Selmer i 1981 som anleggsingeniør på kraftanlegg. To år senere ble han systemsjef for kalkulasjon og prosjektoppfølging. I 1986 sluttet Eiken i Selmer og begynte i Veidekke hvor han i dag er konserndirektør med ansvar for den norske bygg- og anleggsvirksomhet. Petter Eiken har også erfaring som anleggsleder og prosjektleder. Han var bl.a anleggsleder for SAS-hangar 4 på Fornebu og prosjektleder for Coca Cola`s produksjonsanlegg i Warszawa, Polen. Siden 1994 har han hatt ansvaret for Veidekkes samlede byggevirksomhet. Kilde: Selmer Skanska
05.09.2001: 
PPTH økte med 23 prosent
Delårsrapporten fra PPTH-Norden Oy viser at omsetningen for første halvår var på 56,7 mill. euro som er en økning på hele 23 prosent i forhold til samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 3,7 mill. euro mot 2,4 mill. euro forrige året. Ved utgangen av oversiktsperioden var ordrereserven 50 mill. euro, en økning på 14 mill. euro i forhold til samme periode i fjor. PPTH-gruppen har spesialisert seg på levering av bærestål for bygg og industri, inklusive levering av kompletterende konstruksjoner i Norden. Aktuelle prosjekter er bl.a. AvestaPolarits stålfabrikk i Torneå, det 140 meter høye kontorbygg Science Tower i Kista nære Stockholm, Telenors hovedkontor på Fornebu, kontorbygg i København og kraftverk bl.a. nære Göteborg i Sverige samt i Belgia og Spanien. Antall ansatte var 602 (526) ved utgangen av oversiktsperioden. (Stål-Guiden vil også tillegge at det for tiden er store leveranser til Norges Varemesses nye messehaller på Lillestrøm). Kilde: PPTH
05.09.2001: 
Amerikanerne vil inn i nordiske bygg
Den amerikanske produsenten Autodesk satser kraftig på nordisk og europeisk byggeindustri, og overtar utviklingsvirksomhet fra Point Gruppen AB. Autodesk har nå overtatt utviklingsvirksomheten av IT-løsninger til bygg- og anleggsbransjen samt utvalgte tekniske produkter fra Point Gruppen AB, et heleiet datterselskap av CAD-Q Holding AB. Årsaken skal være at Autodesk satser kraftig på nordisk og europeisk byggeindustri. Selskapet utvikler programvare for konstruksjon og design og har over fire millioner kunder i over 150 land. TU har mer.
04.09.2001: 
Tektonisk AS inngår avtale med Intergraph
Bergens-selskapet Tektonisk AS har inngått avtale med Intergraph Process & Building Solutions om å levere ShareCat, en web basert katalog som inneholder utstyrsdata for olje og gass industrien, samt kvalitetssikrings tjenester. Tektonisk vil gjøre ShareCat tilgjengelig på abonnement basis (såkalt ASP) til kundene av Intergraphs Notia™ løsninger. Offshore.no har mer.
03.09.2001: 
Snø- og vindlaster
Når de nye standardene for vind- og snølaster er klare, får fremtidige bygninger mer pålitelige bærende konstruksjoner. Forutsetningen er også at klimaendringer for de nærmeste år skal dekkes av standardene.
Snølaster: De siste årene har vi sett flere ulykker som har vært resultatet av at takkonstruksjoner har kollapset under for store snømengder. Mange skader skyldes feil ved prosjektering og utførelse, men også at det har vært benyttet for lave lasteverdier. I den nye snølaststandarden NS 3491-3 skal takkonstruksjonene dimensjoneres for den største snølast som ventes i en femtiårsperiode. Også bærende taktro, lekter og taktekking blir berørt av den nye standarden. (Stål-Guiden har registrert at den nye NS 3491-3 har kommet og er til salgs. Søk her: http://www.standard.no/prodkat2/search_main.asp )
Vindlaster: Etter orkanen på Mørekysten i 1992 innså fagfolk at den eksisterende standarden for vindlaster ikke stilte presise og detaljerte nok krav til hva byggverk skulle tåle av vind. Ofte ble de sekundære konstruksjonsdelenes evne til å tåle vindlaster ikke tilstrekkelig ivaretatt. Både taktekking og hele tak som belastes av sterk vind innebærer stor risiko for avrivning og medfølgende personskader. Det utkom derfor for noen år siden et tillegg til den eksisterende NS 3479 for å ta hensyn spesielt til de store vindhastighetene langs vestlandskysten. Den nye NS 3491-4 vil erstatte alle reglene om vindlaster i NS 3479. Kilde NSF.Til Nyheter august  2001
Til
Nyheter juli       2001
Til
Nyheter juni      2001
Til
Nyheter mai      2001
Til
Nyheter april     2001
Til
Nyheter mars    2001
Til
Nyheter februar 2001

Til Nyheter januar  2001
Til
Nyheter nov-des 2000
Til
Nyheter sep-okt 2000
Til Nyheter juli-aug 2000
Til Nyheter mai-jun 2000
Til Nyheter mar-apr2000

 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009