AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter oktober 2001

31.10.2001:
Kværners fremtid sikret
Kværners fremtid er sikret. Det er garantert for 3 milliarder kroner i ny aksjekapital og bankene er villig til å omgjøre lån på 4,5 milliarder til et konvertibelt obligasjonslån. Formelen som til slutt virket, var en blanding av Yukos' forslag og styrets. Det tredje alternativet fra Aker Maritime falt fordi det forutsatte at bankene avskrev betydelige lån, og det var de ikke villig til, sa styreformann Harald Arnkværn. Med i garantikonsortiet er foruten Yukos, viktige aksjonærer som Folketrygdfondet, Den norske Bank, Odin og Kristian Siem. Aftenposten har mer.
30.10.2001:
Går sakte på fjerde uken
De ansatte ved Karmøy Stål starter nå på fjerde uke i sin gå sakte-aksjon. Et forhandlingsmøte med ledelsen fredag førte ikke fram. Bedriften har til nå tapt tre millioner kroner på konflikten. - Vi ble ikke enige fordi tilbudet som ble lansert fra bedriften fredag etter vår oppfatning ikke er vesentlig bedre over tid enn det forrige tilbudet, sier klubbleder Rolf Syre ved Karmøy Stål, som ikke vil gå inn på detaljene i tilbudet.
Han understreker imidlertid at kravene fra de ansatte dreier seg om uenighet i forhold til kronetillegget, samt at det hersker ulike tolkninger av den lokale særavtalen. - Vi mener blant annet at et punkt er tariffstridig, sier Syre. Haugesunds Avis har mer.
29.10.2001:
Majorstuas nye landemerke
Nybygget på tomta der Philipsbygget ble revet i 1999 står klar til overlevering 1. november. 18 etasjer over bakken ruver Majorstuas nye landemerke. NCC Eiendom er byggherre for det 22.000 kvm store bygget, og KPMG blir leietakeren i kontordelen. Totalt får mellom 700 og 900 mennesker sin arbeidsplass i det nye bygget. Det tidligere Philipsbygget som etter ferdigstillingen i 1958 lenge var Norges høyeste bygg, hadde siden 1960 problemer med vannlekkasje gjennom fasaden. I tillegg var fundamenteringen underdimensjonert. Det ble revet i april 2000, i den første høyhusspregningen i Norge. På grunn av dårlig grunn ble det ny fundamentering med 125 stålkjernepeler ned til fjell. Det ble støpt to glideforskalte betongkjerner i full høyde med rom for trapp, heissjakt og tekniske føringer, som stiver av bygget. Deretter ble hver etasje bygd opp med prefabrikerte stålsøyler og hulldekker. Stålsøylene er såkalte samvirkesøyler, istøpt uarmert betong. Fasadene er rene påhengsfasader som er festet utenpå hele veien opp til topps. Disse består av glass i aliminiumsprofiler som ble skrudd sammen og festet til dekkene. Bygget er fullsprinklet med to separate rømningsveier og fire heiser til daglig bruk. TU har mer.
27.10.2001: Konjunkturbarometeret, 3. kvartal 2001
Negative signaler fra industrien
Lederne i industrien ser positivt på utsiktene for 4. kvartal, men færre viser slik optimisme som i forrige kvartal. Utviklingen i 3. kvartal viser omtrent uendret produksjon og redusert ordretilgang. Det er spesielt tradisjonell eksportrettet industri som viser tegn til svakere utvikling. SSB har mer.
26.10.2001:
Schøyen Gruppen med store byggeplaner
Schøyen Gruppen planlegger å bygge bortimot 30.000 kvadratmeter kontor og boligeiendom på bussterminalen på Skøyen. I 1999 kjøpte Schøyen Gruppen busstomten på Skøyen, som de frem til da hadde festet fra Oslo kommune. Skøyen på Oslos vestkant har vært et yndet mål for eiendomsutviklere de siste ti årene. Flere hundre tusen kvadratmeter eiendom har oppstått på området, og fremdeles ligger det noen få prosjekter i vannskorpen. Veidekke og OBOS skal utvikle tomten der Norges Varemesse ligger i dag. Finans Eiendom har mer.
26.10.2001:
Ingen lokale i sykehus-konkurransen
Kampen om designen på Østfold-sykehuset, et av de største byggeprosjektene i fylket noensinne, er i gang. Men det skjer uten lokal deltakelse. Åtte arkitektfirmaer går videre i konkurransen om å utforme det nye Østfold-sykehuset. Ingen av dem er lokale. – Sånn er det. Da er det bare å begynne på nytt, sier Svein Koppen i SG arkitekter, det eneste lokale firmaet som hadde meldt seg i konkurransen. Selv er han litt skuffet, men innrømmer at prosjektet er stort, og at de åtte av opprinnelig 32 som går videre, er store og anerkjente firmaer. Fredrikstad Blad har mer.
25.10.2001:
USA innfører nye ståltoller
Det er lagt opp til handelskrig på stål. USAs internasjonale handelskommisjon har etter fire måneders studie kommet fram til at store deler av landets stålindustri skades av stålimporten. Dermed ventes det at president George Bush til nesta år vil innføre importbegrensninger. EU-kommisjonen truer allerede med å stevne USA i verdenshandels-organisasjonen WTO. "Krisen i amerikansk stålindustri er selvforskylt. Bransjen har ikke gjennomgått samme kraftige slanking og modernisering som i Europa. En hard priskrig bidrar til utslagingen i USA. Men de lave amerikanske stålprisene har også ført til at stålimporten har minsket siden 1998. Derfor finnes det ingen lovlig grunn for nye importhindringer", sier Anthony Gooch, EU-kommisjonens talsmann i handelsspørsmål. DI har mer.
25.10.2001:
U.S.Steel Group taper stort
USAs største stålkonsern U.S.Steel Group har gjort opp tredje kvartal til et nettotap på 18 mill. dollar fra et nettoutbytte på 25 mill. dollar i juli kvartal 2000. Til gjengjeld steg salget til 1,66 milliarder dollar mot 1,48 milliarder dollar for et år siden. Utsiktene for årets fjerde kvartal er ikke gode. Leverasene ventes å falle 10 %. I siste uke måtte Bethlehem Steel Corp. inngi konkursbegjæring på grunn av konkurransen fra det billige importstålet. Det er importen av stål fra Brasil, Japan, Kina og Russland, som presser amerikanske stålprodusenter, som til sammen beskeftiger 175.000 stålarbedere. Kilde
25.10.2001:
Wegger & Kvalsvik får sykehuskontrakten
Entreprenørfirmaet Wegger & Kvalsvik AS i Tønsberg skal bygge 6. byggetrinn ved Sentralsykehuset i Vestfold (SiV), Tønsberg. Kontrakten har en verdi på cirka 160 mill. kroner. Styret ved SiV har sluttet seg til anbefalingen fra prosjektledelsen. Dermed er det klart for sluttføring av kontrakten som omfatter betongarbeider og tett bygg. Den nye sykehusbygningen skal stå ferdig ved årsskiftet 2004/2005. Kilde Tønsberg blad
25.10.2001:
Bygger nytt sykehus til samme pris
Det går mot bygging av nytt Sentralsjukehus i Rogaland. Styringsgruppen vil trolig falle ned på nytt sykehus siden det koster det samme som ombygging, nemlig ni milliarder kroner. Etter at de enorme kostnadene for påbygging og eventuelt riving i Bekkefaret kom på bordet, sier leder i styringsgruppen for nytt sykehus, varaordfører Jan Birger Medhaug (KrF), at det for ham nå er mer aktuelt å gå inn for nytt sykehus på ny tomt. Kilde Rogalands Avis
24.10.2001: Temakveld
Stor interesse for nye stålstandarder
Over 90 stålinteresserte deltok på gårsdagens Temakveld om regelverk for stålkonstruksjoner i Ingeniørenes Hus i Oslo. Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) i samarbeid med NIF inviterte til en meget interessant kveld om de mest aktuelle stålstandarder. Det ble fokusert på nye og reviderte standarder samt kommende standarder.  Bjørn Aasen som er medlem av prosjektteamet for konvertering av NS-ENV
1993-1:Eurocode 3 (Generelle regler og regler for bygninger) kunne fortelle at 5 forslag til Eurocode 3 nå kan lastes ned uten kostnader fra NBR sine sider. Disse forslag skal behandles på et møte i Sveits i slutten av november. Hvis majoriteten av landene sier ja, så blir det intern gransking, oversetting til tysk og fransk og en siste runde med koordinering. Dernest vil de i løpet av 2002 bli sendt ut på "formal voting". Den prosessen tar ca. 6 mnd. Til sist blir forslagene sendt ut som Europeisk Standard og NS 3472 blir en saga blott. Det vil tidligst skje medio 2003 og senest innen 2005. Stålguiden
23.10.2001: Åke Larson Construction
Bygger om Postgirobygget for 370 millioner
Åke Larson Construction AS bygger om Gunnerusgate 14 (tidligere Postgirobygget) for Entra Eiendom. Prosjektet gjennomføres iht. Åke Larson-modellen med byggherrestyrte side-entrepriser. Det er planlagt ominnredning av de eksisterende arealer og en påbygning av 7 000 kvm, totalt ca 42 000 kvm BTA. I de eksisterende arealer blir innredningen revet inn til etasjeskillene og ny innredning og nye tekniske anlegg bygget. Alt vindusglass skiftes og det etableres en vertikal sliss i fasaden med glassflater som visuelt deler bygget i to. Påbygget utføres som en stål-/hulldekke-konstruksjon med selvbærende fasade-elementer med store glassflater. Ferdigstillelse april 2003. Total prosjektkostnad ca 370 mill. kr. Kilde: Byggeindustrien
22.10.2001:
Planlegger betydelige investeringer i Verdal og på Stord
Aker Maritime har planer om å investere inntil 300 mill kroner i verkstedene i Verdal og på Stord de nærmeste årene. Tiltakene vil bedre konsernets konkurranseevne og bidra til et bedre arbeidsmiljø. Om lag 125 mill kroner gjelder forbedringsarbeider som har planlagt oppstart allerede i inneværende år. offshore.no har mer.
21.10.2001:
Materialtekniske kurs over internett 
Stord Opplæringssenter i samarbeid med Stord yrkesskole og tekniske fagskole arrangerer i høst materialtekniske kurs over internett med avsluttende eksamener. Blant annet tilbys internasjonal EWT-utdannelse samt Sveiseinspektørkurs, modul 1 og 2 innen NS477, som fører til tittelen Sveiseinspektør (European Welding Inspector). http://www.stordkurs.net/fu.htm har mer.
20.10.2001:
Regionalt merkebygg 
Denne uken er det offisiell åpning av den nye Høgskolen i Agder på Gimlemoen. Høgskolen i Agder har i alt hatt 6000 studenter fordelt på lokaler i Grimstad, Arendal og Kristiansand. Seks avdelinger med til sammen ca. 5000 studenter og 500 ansatte blir nå samlokalisert på Gimlemoen. I forbindelse med tilpasning av den nye høgskolen på området på Gimlemoen har det vært foretatt rehabilitering av 15.000 m2 av eksisterende bygningsmasse i tillegg til det nye bygget på ca. 40.000 m2. Oslo-firmaet Lunde & Løvseth Arkitekter AS vant den åpne arkitektkonkurransen i 1995/96 med utkastet «IN NATURA», og det er dette utkastet som ligger til grunn for prosjekteringen. Fedrelandsvennen.no har mer.
19.10.2001:
Økt boligbygging i Oslo og Akershus 
I Oslo og Akershus er det til sammen igangsatt 4 289 boliger de åtte første månedene i år. Dette er 47 prosent mer enn de åtte første månedene i fjor. I hele Norge er det fra januar til august i år igangsatt 16 371 nye boliger, 19 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor. Kilde SSB
18.10.2001:
Veidekke med kontrakter for 143 millioner i Bergen 
Veidekke skal bygge nytt distribusjonslager for Hakon Eiendom AS på Lønningen industriområde ved Flesland i Bergen. Prosjektet er en totalentreprise og har en kontraktssum på vel 122 millioner kroner. Summen inkluderer grunnarbeidene, som allerede er i gang. Veidekke skal også bygge 22 boenheter på rekkehusfeltet Soltun i Fana, et prosjekt med en kontraktssum på 21 millioner kroner. Det nye distribusjonslageret til Hakon får et lagerareal på 11.800 kvadratmeter, bestående av 1.100 kvadratmeter fryserom og 5.600 kvadratmeter kjølerom. I tillegg kommer et kontorareal på 1.680 kvadratmeter. Bæresystemet består av betong og stålsøyler, mens taket vil bestå av stål-gitterdragere. Byggets lengde tilsvarer omtrent to fotballbaner. Kilde Veidekke.no
17.10.2001:
Klart for Overflatedagene
Teknologisk Institutt arrangerer igjen de populære ”Overflatedagene” i Oslo. Konferansen finner sted 5. - 7. november, og dekker også i år de fleste bransjer der overflatebehandling inngår som en viktig del av produksjonen. ”Overflatedagene” har fått status som den viktigste møteplassen for personer som arbeider med overflatebehandling innen ulike bransjer i Norge. Hovedvekten av foredragsholderne er nordiske, men det er også innslag fra Europa for øvrig. Fagfolk har her muligheten for å treffes for å utveksle egne erfaringer og synspunkter. Det blir holdt over 100 foredrag på konferansen, fordelt på 12 foredragsserier over tre dager. Seriene spenner over fagområder fra korrosjonsvern offshore og landbasert, shipping, metallbelegg, pulverlakkering, isole.ring og HMS til overflatebehandling av plast, trevarer, bygg og kjøretøyer. Det er i år 17. gang deffe tradisjonsrike arrangementet holdes. I fjor deltok ca 300 personer hver dag, de fleste fra norsk industri, men også en del fra de øvrige skandinaviske land. I tilknytning til konferansen arrangeres det også en utstilling, der omlag 40 utstillere vil delta. Kilde Ny Teknikk Lenke: http://www.teknologisk.no/overflatedagene/
17.10.2001:
Gjenbruk og resirkulering av plattform
Phillips Petroleums datterselskap i Storbritannia har tildelt Aker Maritime kontrakten med å demontere oljeplattformen Maureen for gjenbruk og resirkulering. Dette er den hittil største plattformen i verden som fjernes etter bruk. Deler av understellet planlegges brukt i en ny kai på Stord. Målet er at minst 95 prosent av plattformen skal brukes på nytt eller resirkuleres. Oppdraget er verdt 700 millioner kroner. Det bringer den totale verdien av Aker Maritimes arbeid med Maureen opp i 1,5 mrd kroner. Kilde Offshore.no
17.10.2001:
Betlehem Steel konkurs
USA´s tredje største stålprodusent, Betlehem Steel, begjærte seg konkurs mandag. Selskapet søkte kreditorbeskyttelse med 4,5 milliarder dollar i gjeld. Selskapet opplyser at de har en underbalanse på 300 millioner dollar, men den kan øke. Årsaken er at kjøperne ikke står i kø for å overta stålverk, skriver Finansavisen. Men det er ikke bare nevnte selskap som er på kanten av stupet. Flere stålverk i USA, så vel som Europa, balanserer på en smal line. Ifølge Bloomberg frykter flere analytikere at nedkjølingen i økonomien vil føre til flere konkurser. Kilde Finansavisen
17.10.2001: Prisindeks, arkitekttjenester, 2. kv. 2001
Fortsatt økning i prisen på arkitekttjenester
I 2. kvartal 2001 steg prisen på arkitekttjenester med 7,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2000. Det er høyere enn den årlige veksten i de fire foregående kvartalene. Fra indeksen startet i 1. kvartal 1998 og fram til 2. kvartal 2001 har prisen på arkitekttjenester økt med 21,6 prosent. Det tilsvarer en årlig vekst på 6,2 prosent i hele perioden. Grunnet forsinket omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet har SSB ikke nye tall for omsetning og produksjonsvolum for arkitekttjenester. Kilde SSB
16.10.2001:
Frykter byggeutsettelser
Byggenæringen frykter investeringer blir forskjøvet i tid på grunn av at fjerningen av investeringsavgiften er foreslått utsatt til oktober neste år. – Regjeringens forslag om å utsette å fjerne investeringsavgiften er et hårreisende løftebrudd, sier adm. dir. Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening. Nå frykter han at mange planlagte oppdrag blir utsatt til oktober neste år i påvente av at avgiften blir fjernet. – Senest i slutten av august bekreftet regjeringen at den ville avvikle investeringsavgiften i tråd med det Stortinget har vedtatt, altså 1. april. Nå risikerer byggenæringen nye utsettelser på investeringer på toppen av nedgangskonjunkturer i verden, sier Larssen. Kilde NHO
16.10.2001:
Bovim-Fuglu-Svingen til topps på Marienlyst Bad
Oslo-arkitektene Bovim-Fuglu-Svingen vant arkitektkonkurransen om det nye helårsbadet på Marienlyst i Drammen. Av 10 prekvalifiserte arkitekter ble deres utkast "Bad" kåret som det beste. Badet skal stå ferdig ved årsskiftet 2003/04 og har en foreløpig budsjettavsetting på 120 mill. kroner. Et alternativ II med flere badeaktiviteter til 180 mill. kroner vurderes. Multiconsult og 13.3 Landskapsarkitekter har vært med som rådgivere. Eksisterende utebad på Marienlyst ligger langs byaksen fra Bragernesåsen via bybrua og Strømsø Torg til Austadåsen. Anlegget inngår i helhetsplanen for Marienlyst idrettspark. Kilde Byggeindustrien
16.10.2001: Nordmenn i Danmark
Skjærer gjennom skjemaveldet i bygg
To norske brødre har vakt oppsikt i dansk byggebransje ved å tilby et IT-verktøy som automatisk genererer kvalitetssikrede byggesaksbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser. Beskrivelsene retter seg etter de nyeste reglene gitt av det danske forbundet for standardisering i byggebransjen, BPS. Verktøyet er det første av sitt slag i Danmark, og brødrene Frode og Jørgen Gilberg i Ludoc AS ser fram til å inngå avtaler med partnere som kan være med på å tilrettelegge det for norske forhold. digi.no har mer.
12.10.2001:
Rebis lanserer AutoPLANT V2.01
I en pressemelding kunngjør Rebis, markedslederen innen Plant Design og management software lanseringen av versjon 2.01 av AutoPLANT Plant Design and Structural Workgroups med support for AutoCAD 2002. Ved support av AutoCAD 2002, vil denne nye versjonen gjøre det enkelt for AutoPLANT brukere å ta fordelene av den nye designs produktivitet, samarbeid, data styring og standard vedlikehold verktøy i den nye AutoCAD versjonen. I tillegg tilbyr den nye versjonen nye muligheter i struktur området som muligheten til import og eksport av STAAD filer. Den nye versjonen vil også inkludere ny AutoPLANT Explorer/Explorer ID med stor forbedring på måle verktøy. Les hele pressemeldingen her.
12.10.2001:
Oppfordring til utflagging
Nok en oppfordring til norsk industri om å investere ute, ikke hjemme. Dette er den beske kommentaren fra TBLs adm direktør Karl Nysterud til statsbudsjettet. Etter at industrien fikk en smell i milliardklassen da avskrivingssatsene ble endret i fjor, ba Stortinget om en revurdering i år. Nå sier regjeringen at det er foretatt en "analyse". - Men hva slags analyse kan det være, når åpenbar dokumentasjon av negative effekter innenlands og rammebetingelser i andre land sees bort fra, spør Nysterud. Han viser til at Sverige og en rekke andre nære konkurrentland for norsk industri har 30-25% som sats for avskriving av maskiner. I Norge er denne satsen 15% etter fjorårets vedtak. - Jeg venter en full vurdering av avskrivingssatsene fra den nye regjeringen, sier Nysterud. Kilde tbl.no
12.10.2001:
Selmer-direktørene fikk tre års fengsel
To eks-direktører i Selmer er dømt til 3 års fengsel hver for grovt utroskap mot arbeidsgiveren. 
De drømte om å gjøre seg rike på den såkalte Wichne-eiendommen på Espeland i Fana. I stedet ble den fasjonable eiendommen, med blant annet et flott ridderslott i stein, – et gedigent luftslott for de to Selmer-direktørene. Nå har byretten dømt dem til tre års fengsel hver for grovt utroskap mot sin tidligere arbeidsgiver. To år av dommen er betinget. Les mer: ba.no
11.10.2001:
Veidekke deltar i utbygging av 1000 boliger
Drøyt 1000 boliger kan bli bygd på deler av området Beckomberga i vestre Stockholm. Det er Locum som selger deler av området til de tre selskapene Besqab, Veidekke og NCC. De betaler i første omgang 37,5 mill. SEK for å få mulighet til å utvikle i alt 100.000 m² til boligformål; drøyt 1.000 boliger i alt. I kjøpet inngår også forvaltningseiendommer på ca. 30.000 m². Under forutsetning av at etappevis detaljplanleggingsarbeidet ender opp med 1.000 boliger, blir den endelige kjøpesummen 465 millioner SEK. Kilde veidekke.no
11.10.2001:
Full bemanning ved Aker Stord
Aker Stord har den siste tiden signert kontrakter for Valhall, Grane, Maureen og Fram Vest. I løpet av uken vil verftet ha alle 1260 ansatte tilbake i arbeid. Aker Stord har som mange andre verft langs norskekysten slitt med liten aktivitet og permitteringer av ansatte det siste året. På det meste har rundt 400 ansatte vært permittert på samme tid ved verftet. Det har vært langt mellom prosjektene. Nå ser imidlertid situasjonen lysere ut. I løpet av uken vil Aker Stord ha alle 1260 ansatte tilbake i arbeid igjen. Kilde offshore.no
10.10.2001:
Sigyn-kontrakter tildelt
Statoil har undertegnet kontrakter for utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Sigyn i Nordsjøen for 375 millioner kroner på vegne av lisensen. ABB skal utføre ombyggings- og modifikasjonsarbeid på Sleipner A, hvor brønnstrømmen fra Sigyn skal tas inn. Kontraktens verdi er beregnet til 200 millioner kroner. Coflexip Stena Offshore (CSO) skal installere havbunnsramme, brønnstrømsrør og kontrollkabel. Dessuten skal CSO trekke inn og koble opp rørene og kontrollkabelen på plattformen. Kontrakten er verd anslagsvis 175 millioner kroner. Kilde offshore.no
10.10.2001:
Dårligere sikkerhet enn i fjor
Bygg- og anlegg lever fortsatt farlig. En razzia fra Arbeidstilsynet tre dager i september, avdekket så farlige forhold at 64 prosent av de kontrollerte bedriftene fikk pålegg. På 36 prosent av byggeplassene ble det forlangt stans i arbeidet. Maleren har mer.
09.10.2001:
Temakveld om risikoanalyser og ulykkeslastdesign
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner som går for å være Nordens mest aktive stålforening, har en rekke interessante arrangementer i høst. Blant annet temakveld om risikoanalyser og ulykkeslastdesign for stålkonstruksjoner som arrangeres onsdag den 7. november i Ingeniørenes Hus i Oslo. Gasseksplosjoner kan gi høye trykk, men med meget kort varighet. Tradisjonelt har man behandlet disse lastene som statiske laster i konstruksjonsanalysen. Møtet vil fokusere på hvordan dimensjonerende eksplosjonslaster etableres og hvilke muligheter man har til å analysere det dynamiske lastbildet mot konstruksjonene. Program og påmelding: NFS
09.10.2001:
NBBJ/Signatur tegner Stavanger stadion
Den internasjonale grupperingen NBBJ, USA/London og Signature Arkitekter, Sandnes er utpekt som vinner av anbudskonkurransen om ny Stavanger stadion i Jåttåvågen. Kontrakt er inngått med forbehold om at planleggingsarbeidet kan avsluttes hvis prosjektet ikke blir en realitet. Danske C.F. Møller Tegnestue var den eneste konkurrenten. Et skotsk arkitektfirma ble vraket på et tidligere stadium. Plankomiteen for stadion i Jåttåvågen arrangerte konkurransen. Finansieringen synes fortsatt å være den mest kritiske faktor i spørsmålet om Nye Stavanger Stadion i det hele tatt lar seg realisere. Byggeindustrien.no har mer.
09.10.2001:
Byggekostnadene opp 0,6 prosent
Byggekostnadene for boliger steg med 0,6 % fra august til september i år. Materialkostnadene økte med 0,3 % i samme periode. Lønnsstatistikken for 2. kvartal 2001 er tatt inn i byggekostnadsindeksen for september og medvirker til at byggekostnadene for boliger økte med 0,6 %. Kostnadene for grunnarbeid og rørleggerarbeid har endret seg mest den siste måneden, med respektive 1,0 og 0,9 % for eneboliger av tre og med 0,8 og 1,0 % for boligblokker. For de andre delindeksene er det en økning på opp til 0,8 % fra august til september i år. Frå september i fjor til september i år økte byggekostnadene for boliger med 4,2 %. Materialkostnadene steg med 4,1 %. Kostnadene for elektrikerarbeid har steget mest det siste året, med 7,6 % for eneboliger og 7,3 % for boligblokker. Kilde SSB
08.10.2001:
Temakveld om regelverk for stålkonstruksjoner
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner arrangerer temakveld om regelverk for stålkonstruksjoner tirsdag den 23. oktober i Ingeniørenes Hus i Oslo. Det er 4 år siden forrige status-møte om stålstandarder ble arrangert. Det skjer mye på regelverksiden; standarder blir revidert og nye standarder kommer i årene framover. På denne temakvelden vil det bli fokusert på status og hovedinnhold for de mest aktuelle standarder for stålingeniører, som jobber til lands og utaskjærs. Program og påmelding: NFS
05.10.2001:
Karmøy Stål jakter på flere fagarbeidere
Hjørnestensbedriften i Skudeneshavn med 190 ansatte har god aktivitet og er på jakt etter flere medarbeidere. Adm. dir. Rune Lilledahl sier at de er i markedet etter så mange som mulig godt kvalifiserte fagarbeidere innen fagområdene plate, rør og sveis. Lilledahl vil ikke tallfeste hvor mange nye medarbeidere de er interessert i på knytte til seg, men han sier at bedriften kan gi arbeid til mange nye fagarbeidere. I dag leier de inn folk og setter også mange jobber bort. Haugesunds Avis har mer.
05.10.2001:
Rekordkontrakt
Munck Cranes AS, med hovedkontor og produksjonslokaler i Bergen, er utpekt som leverandør av servicekraner til støperi og elektrolyse i det nye anlegget til Hydro Aluminium Sunndal, som er planlagt ferdig i løpet av 2004. Ifølge administrerende direktør Sverre 0. Arnesen i Munck Cranes vil kontrakten gi en solid grunnbeskjeftigelse. – Total kontraktsramme er den største i nyere tid som selskapet har tegnet. Ordren er på ca 35 mill. kr for 11 kraner og leveres fra 2002 til 2004. Kilde: Nordic Netproducts
03.10.2001:
Menneske 1 – Robot 0
Mer enn hver tredje tyske produksjonsbedrift har overinvestert i automatisering og robotteknologi. Menneskelig arbeidskraft er enklere og billigere, ifølge en ny undersøkelse. Mange må redusere driften fordi investeringene ikke klarer å produsere som forutsatt, viser en ny studie. TU har mer.
03.10.2001:
KrF og Venstre vil utsette Snøhvit-utbygging
KrF og Venstre skal ha fått gjennomslag for å utsette utbygging av Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest. Partiene skal også ha fått gjennomslag for å skrinlegge all oljeboring i Barentshavet. Bygging av gasskraftverk skal også utsettes. Kilde: Offshore.no
02.10.2001:
Norsk-designet bibliotek åpnet i Egypt
Mandag ble det nye biblioteket i Alexandria i Egypt åpnet på prøve. Det norske arkitektfirmaet Snøhetta har tegnet byggverket som har kostet to milliarder kroner. Biblioteket, Biblioteca Alexandrina, er bygd for å gi byen tilbake sin status som utdanningssenter i Midtøsten. Suzanne Mubarak, Egypts president Hosni Mubaraks kone, holdt åpningstalen foran flere tusen mennesker, og kalte biblioteket et «vindu for Egypt til verden og et vindu for verden til Egypt». BA har mer.
01.10.2001:
Sweco kjøper seg inn hos dansker
Sweco FFNS har kjøpt 20 % av det danske arkitektselskapet Skaarup & Jespersen. Firmaet har lang erfaring med internasjonale oppdrag innen både arkitektur og samfunnsplanlegging. Spesialområder er regionsutvikling, flyplasser, sjukehus og medisinsk industri. Skaarup & Jespersen startet i 1954 og omsetter for 15 mill. danske kroner. Kontoret har ett 30-tals arkitekter og planleggerer og bedriver virksomhet i Danmark og Norge. Kilde: ByggindustrinTil Nyheter september  2001
Til
Nyheter august       2001
Til
Nyheter juli            2001
Til
Nyheter juni           2001
Til
Nyheter mai           2001
Til
Nyheter april          2001
Til
Nyheter mars         2001

Til Nyheter februar      2001
Til
Nyheter januar       2001
Til
Nyheter nov-des     2000
Til
Nyheter sep-okt      2000
Til Nyheter juli-aug      2000
Til Nyheter mai-jun      2000
Til Nyheter mar-apr     2000

 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009