AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google

 


Nyheter februar 2004

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden

27.02.2004: Olympiske anlegg
- Aten blir ferdig til OL
Det gjenstår mye arbeid før Aten er klar til å arrangere sommer-OL i august. Men IOKs sjefinspektør Denis Oswald mener alt blir klart i tide. Den internasjonale olympiske komité er for tiden på besøk i OL-byen og inspiserer forberedelsene. - Mindre enn seks måneder før lekene er det fortsatt mye arbeid igjen. Men jeg er trygg på at den gjenværende tiden vil bli utnyttet maksimalt, sa Oswald torsdag. Det som haster mest er å fullføre et glass- og ståltak over OL-stadion. Et annet problem er å få ferdigstilt et nytt T-banesystem, som blant annet skal gå til byens nye flyplass.
Studietur til Athen
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner arrangerer Studiereise til Athen fra onsdag 28. april til lørdag 1. mai for å besiktige OL-anleggene som den verdenskjente arkitekten Santiago Calatrava har designet. Det meldes om stor interesse for turen, så det er lurt å melde seg på i god tid. Påmeldingsfrist er 19. mars. For program og påmelding: Trykk HER. Les mer om OL-anleggene og Calatrava HER.

27.02.2004: Produsent
Prisen på armering går til himmels…
I løpet av de siste dagene har prisene på armering steget med 1150 kroner pr. tonn. Ingen vet om prisøkningen er slutt med det. Det er nå stor mangel på armering i hele verden på grunn av at Kina nå støvsuger markedene for stål. Dette har fått prisene til å bykse i været. - Situasjonen er veldig labil, og vi vet ikke hvor dette vil ende, sier adm. dir. Terje Forvik i Fundia Armering AS. - Den 3. februar steg prisene på armeringsnett med 500 kroner pr. tonn og i dag har prisene økt ytterligere med 650 kroner tonnet, sier han. - Situasjonen for armeringsstål (stang og kveil) er like prekær. Vi hadde en lignende situasjon for 12 måneder siden. Den gang var prisen på skrapjern dramatisk. Nå er den kritisk. Prisen på skrapjern har fordoblet seg. - Vi må likevel nå starte med å ”rasjonere” salget. Vi kan ikke godta at noen spekulerer i den situasjon som er oppstått ved å bygge opp kunstige lagre, sier Forvik. Kilde Byggeindustrien.

26.02.2004: Entreprenør
Ganske fornøyd Veidekke-sjef
Veidekkes overskudd ble rundt 50 millioner kroner svakere i fjor enn i 2002, men sjefen er likevel ikke misfornøyd. Fjerde kvartal ble bra. Det er tap knyttet til en avviklet stålvirksomhet i Skåne som er hovedforklaringen på et svekket resultat i fjor. Der rant 38 millioner ut. Til gjengjeld er Veidekke kommet godt gjennom nedturen i eiendomsmarkedet. På toppen av det hele er ordrereserven god. Aftenposten har mer.

26.02.2004: Produksjonsindeks, Bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2003
Svak økning i byggevirksomheten
Byggevirksomheten i Norge var 1,9 % høyere i 4. kvartal 2003 sammenlignet med 4. kvartal 2002. Rehabilitering økte med 3,7 %, mens nybyggingen lå på omtrent samme nivå. Den totale produksjonen innen bygge- og anleggsvirksomheten økte med 3,9 % 4. kvartal 2003 i forhold til 4. kvartal 2002. Anleggsvirksomheten steg med 12,9 %. Mesta, som er skilt ut fra Statens vegvesen, er tatt med i beregningene for 2003. Dette bidrar til en høyere indeks for anlegg og for bygg og anlegg totalt i 2003. En årsindeks basert på gjennomsnittet av de kvartalsvise viser at byggevirksomheten økte med 0,6 % fra 2002 til 2003, rehabilitering økte med 2,3 %, mens nybyggingen avtok med 0,8 %. Kilde SSB.

25.02.2004: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2003
Stabil tilgang på næringsbygg
Ordretilgangen av prosjekter knyttet til næringsbygg økte med 1 % fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003. Tilgangen på nye næringsbygg økte med 23 % i 4. kvartal og var ved utgangen av året 5 % høyere enn på samme tid i fjor. Ordretilgangen på ombygginger, reparasjoner og vedlikehold av næringsbygg sank med 9 % i 4. kvartal 2003 og var 9 % lavere ved kvartalets utgang enn på samme tid i 2002.
Økt tilgang på boligprosjekter
Ordretilgangen på boligbygg økte med 29 % fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003. Verdien av bedriftenes beholdning av nye boligbygg er 11 % høyere ved utgangen av 4. kvartal 2003 enn på samme tid året før. Reserven av boligrehabilitering økte med 20 % fra 4. kvartal 2002. SSB har mer.

25.02.2004:
Må ut med 120 milliarder
Et notat fra Multiconsult anslår oppgraderingsbehovet for kommunale og fylkeskommunale bygg til å være på 120 milliarder kroner. Notatet er en del av grunnlagsmaterialet til eiendomsforvaltningsutvalget. Oppgraderingsbehovet for primærkommuner beregnes til å være 98 milliarder kroner, mens behovet for fylkeskommuner er 22 milliarder. Firmaet anbefaler å dekke rundt en tredjedel av etterslepet i løpet av fire år, resten i løpet av åtte år. Kilde Kommunal Rapport.

25.02.2004: Stålbygg
Lagerhall det svinger av
En lagerhall behøver ikke lenger se ut som en lagerhall. Det viser arkitekt Niels Torp med et nytt og spennende bygg i Porsgrunn. Tidligere tiders industribygg var ofte i tegl eller betong, deretter kom stålbyggene for fullt. Nå kan også isolerte plasthaller bli en ny konkurrent. De er raske å montere, krever lite vedlikehold og er robuste. De er også konstruert for å kunne tåle de samme belastningene som hvilket som helst bygg. I Norge er markedsutsiktene lyse for Hallmaker som prosjekterer og leverer komplette løsninger. Både Norsk Hydro i Porsgrunn og Forsvarsbygg på Rena leir har fått haller av denne typen. Konstruksjonene består av en plastduk som strammes over stålkonstruksjoner og festes med strekkfisk og wire. I andre land har denne typen byggverk vært benyttet i en tid. Overraskende nok har det til og med vist seg å være mulig å lage arkitektoniske spennende byggverk. Teknisk Ukeblad har mer.

24.02.2004:
Skal stoppe byggekjeltringene
Svart arbeid, momssvindel, unnaluring av skattetrekk og arbeidsgiveravgift har i årevis forekommet på norske byggeplasser og i stort omfang. Oslo politidistrikt har de senere år måttet henlegge et betydelig antall slike saker pga kapasitetsprobemer. Derfor snur man nå på flisa: Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo-politiet trapper opp innsatsen, samtidig som de samarbeider tettere enn før med skatteetaten. I tillegg er det laget en "pakkeløsning" som stenger useriøse aktører ute fra byggeplassene. Den er foreløpig i bruk på den nye operaen i Bjørvika. Aftenposten har mer.

24.02.2004:
Arsenal klar for milliardarena
Arsenal har sikret finansiering for sin nye milliardarena. 60.000 tilskuere skal få plass på Ashburton Grove, som åpner i 2006. Storarenaen, som bare ligger kort vei fra Highbury nord i London, vil koste 4,6 milliarder kroner å bygge. Klubben har fått banklån på 3,4 milliarder. Resten av pengene kommer fra TV-selskapet Granada, sponsoren Nike og salg av overskytende eiendom i tilknytning til stadionområdet. I tillegg har klubben fått tillatelse til å bygge boliger på Highbury-grunnen. Kilde VG.

23.02.2004:
Bedre rustfri sveis
Fiskeriene og fiskeindustrien etterspør i økende grad rustfritt utstyr og ditto installasjon. De oppdager at de trenger bedre korrosjons- og mekaniske egenskaper enn hva de får i vanlige syrefaste stål. Én framkommelig vei for å oppnå korrosjonsbestandighet er å bruke duplex rustfrie stål. Sveis og Flis AS i Tromsø har i samarbeid med Norut Teknologi utviklet prosedyrer for sveising av slike stål. Mekaniske tester og metallografering er utført av Norut Teknologi i Narvik. God hverdagssveising av stål som er legert slik som duplex er, har tidligere vært svært krevende. Kilde TU.

20.02.2004:
Feil skruer en sikkerhetsrisiko
Feil bruk av skruer utgjør en stor sikkerhetsrisiko, viser en dansk undersøkelse. Utgangspunktet for saken er et tak av limtrebjelker som falt ned på Skovvangskole i Danmark. Nærmere undersøkelser viste at årsaken til sammenrasingen var skruer som som brakk allerede under montasje av taket. På taket var det brukt skruer beregnet på montasje av tynnplatestål. Skruene hadde også liten bøyestyrke, noe som gjorde dem sårbare dersom de ble skrudd skjevt inn. Skruene hadde i tillegg sekskantet hode som gjorde at dreiemomentet ved montasje ble stort. Kilde TU.

20.02.2004: Produktnytt
Lettere HAKI stillas
Nå kommer lettere deler for stillasbyggere. Høyfast stål og konstruksjonsendringer gjør at vekten på stillasdeler har minsket med opp til 20 %. En stillasbygger kan bære opp til 6 tonn materiell på en arbeidsdag; altså like mye som vekten av en elefant og en stor personbil til sammen. Belastningsskader oppstår derfor ofte innen denne yrkesgruppe. Dette har fått HAKI som produsent av stillas å redusere vekten på de enkelte komponenter. Bygg.no har mer.

19.02.2004: Vegbru
Kongen bedt om å åpne Skodjebrua
Byggingen av den nye brua over Skodjestraumen med tilførselsveier går radig. I fjor høst ble den 176 meter lange og 1100 tonn tunge stålbuen satt på plass. Brua ble prefabrikkert i to deler i Sandnessjøen hos Scanbridge og fraktet på lekter. I tida etter har det vært arbeidet med å støpe overdekningen. Bare en tredjedel av dette arbeidet står igjen. Hele veganlegget med ny bru skal være ferdig i månedsskiftet juni-juli, og Kongen er invitert til å komme og klippe snora den 3. juli. Smp.no har mer.

18.02.2004: Korrosjon
Vinyl slår ut maling
Vinylfilm har lenge blitt brukt som tapet, gulvbelegg og på busser og drosjer istedenfor lakk. Nå viser utførlig tester at vinylfilm også er godt egnet på skip og offshoreinstallasjoner. Vedlikeholdskostnadene for korrosjonsbeskyttelse kan reduseres 50-70 % for området dekket av vinylfilm, avhengig av hvor den er brukt. - Fordelen med vinylfilm er at den er tett. I tillegg er den svært miljøvennlig. I motsetning til maling avgir ikke vinylfilm giftige gasser når den limes på overflatene, forteller administrerende direktør Leif Eric Caspersen i Orca Maritime. TU har mer

17.02.2004: Offshore
Siste utvikling i Dragadosoverskridelsene
Dragados skylder på Statoil: Stadige endringer fra Statoils side og dårlig vær er mye av grunnen til forsinkelsene i Kristin-prosjektet, mener ledelsen ved det spanske verftet Dragados: http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/3530432.html
- Jeg frykter for Snøhvit etter Kristin-skandalen: - Det virker for komisk at værforhold på landjorda i Spania, skal fordyre et millionprosjekt i Norge. LO-sekretær Svein Fjellheim hørtes lettere overgitt ut på telefonen i dag morges da vi ba om en kommentar til de spanske forklaringene på forsinkelsene av Kristin-modulene. - Her i Norge bygger vi haller med tak. Dermed er vi uavhengig av vær og vind - både når vi skal male og overflatebehandle. Men det er klart slike kvaliteter koster mer. Dette er rett og slett ikke en god nok forklaring: http://aftenbladet.no/nyheter/article.jhtml?articleID=190165
Medlemssiden "Stål- og Næringsnytt" har mer / Logg inn ovenfor.

17.02.2004: Stålgrossist
Jernlageret på plass
Så er Vestfold Jernlager AS på plass på Bentsrud industriområde. Overtagelsen skjedde fredag, mandag flyttet de ansatte inn. - Og vi er veldig godt fornøyd, sier daglig leder Bård Bergh. Byggeprosessen har gått veldig fort siden spaden ble stukket i jorda ved påsketider ifjor. - Selve lagerbygget på ca. 7000 kvm sto ferdig før jul, og vi har så hatt en flytteprosess som har pågått omtrent døgnet rundt. Her har lager- og transportpersonalet gjort en glimrende jobb, det er nemlig ikke gjort over natten å flytte på 4000 tonn med stål. Medlemssiden "Stål- og Næringsnytt" har mer / Logg inn ovenfor.

17.02.2004: Byggearealstatistikk des 03
Økning for næringsbygg
I 2003 ble det igangsatt 3 626 400 kvm til annet enn bolig. Av dette utgjør fritidseiendommer og garasjer en fjerdedel, og denne kategorien hadde en nedgang på 8,8 % i forhold til året før. Øvrige bygninger, næringsbygninger, har hatt en økning i igangsatt bruksareal på 2,4 %. Størstedelen av igangsatt bruksareal gikk til jordbruk eller industriformål med 17 % hver. Den største økningen i 2003 i forhold til året før har vært for bygninger til transport- og kommunikasjon med 123 300 kvm, mot 69 200 i 2002. Det ble registrert igangsatt 22 487 boliger i 2003, omtrent det samme antallet som året før. Hedmark og Telemark hadde en nedgang i boligbyggingen med henholdsvis 28,9 og 25,5 %. Økningen var størst i Finnmark 87,5 % og i Nordland med 51,7 %. Totalt ble det igangsatt 2 882 200 kvm bruksareal til bolig i 2003. Dette er en nedgang på 4,0 % i forhold til 2002. SSB har mer

13.02.2004: Vannland-kollapset
Byggefirmaer bak vannland-kollapset suspendert
De russiske myndigheder har innledet kriminalundersøkelse av arkitektfirmaet og entreprenøren bak vannlandet Transvaal Park i Moskva. Lørdagens kollaps, som kan skyldes byggesjusk, har inntil videre kostet minst 25 livet. Det kun halvannet år gamle vannland Transvaal Park, er oppført av det tyrkiske entreprenørfirma Kocak Insaat Ltd og tegnet av det russiske arkitektfirma Sergei Kiselyov & Partners. Begge firmaer har fått inndratt sine lisenser, inntil årsaken til ulykken er klarlagt. Ingeniøren har mer.

13.02.2004: Standard
NS 3430 snart historie
Den nye standarden NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, som avløser NS 3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider, vil være klar for salg om kort tid. Etter noen års arbeid med å revidere NS 3430, er arbeidet nå avsluttet. Revisjonsarbeidet har ført til en ny standard med nytt nummer, NS 8405. Den avløser NS 3430 som den sentrale standardkontrakten på entrepriserettens område, og NS 3430 trekkes derfor tilbake. Standard.no har mer.

12.02.2004: Nybru
"Svårbyggd skönhet stärker norsk union"
Den ekstremt slanke motorvegbroen som bygges over Svinesund er rene drømmen for arkitektene. For brobyggerne er den mer et mareritt – så slank og ranglete at den er nesten umulig å bygge. Sommeren 2005 skal den knytte i hop Sverige og Norge. Det er en typisk arkitektbro, der det estetiske har fått veie tyngre enn det brotekniske. Arkitektene har i dag alltid overtaket over teknikerne når det gjelder brokonstruksjoner. En mer konvensjonell og kraftigere bro ville bli enklere å bygge og vedlikeholde og dessuten bli minst 20 % billigere. NyTeknik har mer.

12.02.2004: Nybygg
NCC-kontrakter for 62 millioner i Stavanger
NCC Construction AS bygger Storhaug idrettshall for Stavanger kommune og Kristianlystgården for Hetland Boligbyggelag. Oppdragene utgjør tilsammen 62 millioner kroner. Storhaug idrettshall ligger ved Midjord idrettsplass, får et areal på 2700 kvm (23x53 meter) og skal fungere både som bydelshus og flerbrukshus. Kristianlystgården vil bestå av i alt 42 leiligheter på 35-92 kvm. NCC har mer.

11.02.2004: Arkitektur
Ny dansk arkitektordre i Kina
Det 283.000 kvm store hospitalet skal oppføres i den sydkinesiske byen Shen Zhen, som ligger 60 km øst for Hong Kong. Bygget skal stå ferdig til de olympiske leker i Beijing i 2008, opplyser AA Arkitekter i en pressemelding. Med prisen slutter firmaet seg til blant andre Arkitema og Schmidt, Hammer & Lassen, som de siste år har vunnet oppdrag på det enorme kinesiske marked. AA Arkitekter arbeider også med sykehusbygg i Danmark, Norge, Tyskland og England. Ingeniøren har mer.

10.02.2004:
Kobberjobb på Svalbard
Kobber- og blikkenslagerfirmaet Erling Freitag AS i Tønsberg har fått kontrakt med Skanska AS på kobberarbeidene på det nye bygget for Svalbard Forskningspark i Longyearbyen. Det er et av de største kobberarbeidene noensinne på norsk jord. Tønsberg-firmaet skal kle veggene og takkonstruksjonen med vel 11.000 kvm kobber. Bygget får en grunnflate på 8.500 kvm. Kontrakten har en verdi på ca. 11 millioner kroner. Statsbygg har mer.

09.02.2004: Nybygg
Første Ahus-kontrakt
I dag ble den første byggekontrakten for det nye sykehuset i Akershus undertegnet. Kontrakten er undertegnet med Selmer Skanska og gjelder grunnarbeidet. Den er verdt 80 millioner kroner. Byggestarten for nye Akershus universitetssykehus er 1. mars, og til sammen vil sykehuset koste over sju milliarder kroner. Det gjør nye Ahus til et av Norges største landbaserte utbyggingsprosjekter. Kilde NRK Østlandssendingen.

09.02.2004: Anbudskonkurranse
Kamp om ferjekaibygging
I alt 13 entreprenører har levert anbud på ferjekaiutbyggingen på Hollingsholmen og Aukrasanden. Det skal investeres rundt 50 millioner kroner i anleggene. — Vi har gjennomført tilbudsåpning på to av fire entrepriser, og arbeidet med å kontrollregne disse er nå i gang. En avgjørelse på hvilke tilbud som blir valgt, kommer snart, opplyser overingeniør Steinar Sigerseth ved Statens vegvesen Region midt. Interessen rundt bygging av to ferjekaibruer - det vil si stålarbeid - var størst i og med at det kom inn 10 anbud. Tilbudsprisene varierer fra under 3 millioner til over 6,6 millioner kroner. Romsdals Budstikke har mer.

06.02.2004: Offshore
Tabbelisten til utenlandske offshoreverft
Dagsavisen bringer en liste med flere av fadesene til utenlandske offshoreverft som har fått oppdrag for norske oljeselskaper. Det er totalt 9 prosjekter der leveranser har blitt forsinket og / eller dyrere enn anbudssum de siste 15 år. Dragados går igjen på tre av leveransene. Disse er årets forsinkelse med Kristin-plattoformen og Snøhvit-plattformen samt stålunderstellet til Hydros Snorre B-plattform i 2001. Dagsavisen har mer.

06.02.2004: Nybygg
AF Gruppen har inngått nye byggekontrakter
AF Ragnar Evensen har i dag inngått kontrakt med Elvebredden Utvikling på bygging av 92 leiligheter i Lillogaten 5 i Oslo til en verdi av 90,5 millioner kroner. Avtalen er andre del av en total planlagt utbygging på ca 280 leiligheter. Arbeidene igangsettes i februar 2004, og gjennomføres som en totalentreprise. I tillegg har avdeling Byggfornyelse inngått tre avtaler, hver på 9 til 12 millioner kroner. Stocklink har mer.

05.02.2004:
To nye kurs i mars
Det blir arrangert kurs i "Prosjektering av stålkonstruksjoner etter NS3472" den 10. og 11. mars i Ingeniørenes Hus, Oslo. Kurset som også setter fokus på dimensjonering mot brann, arrangeres av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner i samarbeid med Standard Norge, Tekna og Norsk Stålforbund. Disse står også bak et kurs i "Dimensjonerende laster med hovedvekt på vindlaster og påvirkninger ved jordskjelv". Dette kurset finner sted 16. og 17. mars, også her i Ingeniørenes Hus, Oslo. NFS har mer.

05.02.2004:
Kamp om hovedanleggskontrakten på Ormen Lange
Det er AF Spesialprosjekt, Skanska Norge samt Veidekke og NCC i arbeidsfellesskap som kjemper om den store hovedanleggskontrakten på Ormen Lange-utbyggingen. Det er Norsk Hydro som skal plassere denne store utbyggingskontrakten i størrelsesorden 1,5 til 2 milliarder kroner i løpet av mars. Landanlegget for Ormen Lange ligger på Nyhamna i Aukra utenfor Molde. Byggeindustrien har mer.

04.02.2004:
Byggebransjen i opptur
Byggebransjen i Buskerud, Vestfold og Telemark har allerede sikret seg to tredeler av de kontraktene den trenger i år. Det sier Folke Axelson i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg. I fjor økte bransjen omsetningen med 20 prosent. Det var spådd en like stor nedgang. Axelson mener at rentefallet er en viktig årsak til den økte byggeaktiviteten. Kilde NRK Buskerud.

03.02.2004: Pressemelding fra IGS
Isolerte stålplatetak med 60 min. brannmotstand godkjent
I regi av IGS (Industrigruppen Stålbygg) har følgende leverandører oppnådd NBI godkjenning opp til 60 min. brannmotstand for selvbærende isolerte stålplatetak;
Plannja AS med godkjen. nr. 2313
Corus Bygg Systemer AS nr. 2314
Haironville Norge AS nr. 2315
Gasell Profill AS nr. 2316
Godkjenningen gjør denne typen takkonstruksjon til et fordelaktig alternativ til betong der det er krav til brannklassifisering. Dette har i lang tid vært et ønske fra det beskrivende ledd. Metoden forutsetter en spesifisert innfestings- og beskyttelsesmetode som er avhengig av krav til brannmotstand og om bærekonstruksjonen skal avstives ved skivevirkning i takplatene. Ved å kontakte de enkelte leverandører eller NBI kan man få tilsendt kopi av godkjennelse med rettledning. Den kan også hentes fra www.byggforsk.no ved å søke på godkjenningsnummer eller firmanavn.

03.02.2004:
Sitas Profil skifter navn til Corus Bygg Systemer
Navneskiftet skjer som et ledd i Corus-gruppens økte fokus på de nordiske markedene. Corus Building Systems er en av verdens største leverandører av stålbaserte systemer til byggenæringen. Samtidig som Sitas Profil AS skifter navn til Corus Bygg Systemer AS, etableres Corus-gruppens nordiske division under navnet Corus Building Systems Nordic (CBS Nordic). Divisjonens virksomheter i Danmark, Norge, Sverige og Latvia representerer en samlet omsetning på godt over en halv milliard norske kroner. Bygg.no har mer.

03.02.2004: Bru
Ny teknologi - 3 km bru
Det kan bygges svimlende tre kilometer lange broer ved å erstatte deler av spennet med nye konstruksjonstyper. Norske ingeniører vil patentere teknikken. Kombinasjon av fritt-fram i endene, så skråstag-deler og en hengebru i midten kan sette Norge høyt på verdens brukart igjen. Prosjektet "Brusymfoni" er et samarbeid mellom Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS og Vegdirektoratet. Nå er det søkt patent på hybridløsningen i Norge. Teknisk Ukeblad her mer.

02.02.2004: Offshore
Aker Stord tar seg av spanske forsinkelser
På grunn av forsinkelser ved det spanske verftet Dragados har Statoil overført deler av kontrakten knyttet til Kristin-feltet til Aker Stord. For å holde framdriftsplanen må cirka 150.000 timers arbeid overføres til Aker Stord. Den uferdige stigerørsbalkongen blir slept til Aker Stord i februar, slik at den kan gjøres ferdig før sammenstillingen. Ekstraarbeidet vil være verdt opp til 85 millioner kroner. Dragados fikk i 2002 i oppdrag å levere flammetårn og stigerørsbalkong til den nye plattformen på gassfeltet Kristin 1. mars 2004. Kontrakten var verdt 300 millioner kroner. Kilde Dagsavisen.

Flere nyheter HER !

Nyhetsarkiv:

År 2004

År 2002

År 2001 År 2000

Nyheter januar 04

År 2003
Nyheter desember 03
Nyheter november 03
Nyheter oktober 03
Nyheter september 03
Nyheter august 03
Nyheter juli 03
Nyheter juni 03
Nyheter mai 03
Nyheter april 03
Nyheter mars 03
Nyheter februar 03
Nyheter januar 03

Nyheter desember 02
Nyheter november 02
Nyheter oktober 02
Nyheter september 02 Nyheter august 02
Nyheter juli 02
Nyheter juni 02
Nyheter mai 02
Nyheter april 02
Nyheter mars 02
Nyheter februar 02
Nyheter januar 02

Nyheter desember 01
Nyheter november 01
Nyheter oktober 01
Nyheter september 01
Nyheter august 01
Nyheter juli 01
Nyheter juni 01
Nyheter mai 01
Nyheter april 01
Nyheter mars 01
Nyheter februar 01
Nyheter januar 01
Nyheter nov-des 00
Nyheter sep-okt 00
Nyheter juli-aug 00
Nyheter mai-jun 00
Nyheter mar-apr 00
 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009