AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google

 


Nyheter januar 2004

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden

30.01.2004: Vegsamband
Byggestart allerede til høsten
Imarsundsambandet, som skal knytte Tustna til Aure, har en robust økonomi. Alt skulle ligge til rette for byggestart utpå høsten, slik at Imarsundbrua (580 meter), Litjsundbrua (300 meter), 3,4 kilometer nye veier og nytt fergetillegg i Sandvika kan stå ferdig høsten 2006. Prosjektet har en samlet prislapp på 250 millioner kroner. Forskjellen mellom betong eller stål på bruene er på rundt 3 millioner kroner, med stål som det gunstigste alternativet. Stålet tillater lengre spenn på de to bruene. - Begge bruene skal bygges etter kjente metoder. Tk.no har mer.

29.01.2004: Arenakollapset
Stålkabler forsterker Arena
Forspente stålkabler skal forsterke de 73 m lange limtresperrene på Siemens Arena i Danmark etter at store deler av taket raste sammen 3. januar i fjor. Årsaken til kollapset skyldes konstruksjons- og beregningsfeil. Cowi har fått ansvaret for gjenoppbyggingen. Stålkablene blir montert på hver side av sperrefoten og avlaster de underdimensjonerte sperrene. Arenaen hadde heller ikke tilstrekkelig stabilitet sideveis. Dette blir kompensert ved at antallet åser tredobles. I tillegg blir det montert ekstra vindkryss. TU har mer.

29.01.2004: Nybygg
Ny Menybutikk åpnes før pinse
Meny-eier Jan Borgen er fornøyd med den raske utviklingen. Opprinnelig var nybygget i Melsomvikveien tenkt innviet først ved sankthanstider, men nå gleder Borgen og byggeleder Roy Green i hovedentreprenør Cosmic Bygg AS seg over forsert fremdriftsplan og åpning torsdag før pinse. Byggeleder Green forteller at alt går etter planen på byggetomta. - Stål- og betongkonstruksjoner er reist og ferdigstilt, murarbeider er påbegynt og takarbeider er i full gang. Tb.no har mer.

29.01.2004: Arkitektur
Britene skryter av Rikshospitalet
I den engelske avisen The Daily Telegraph blir Rikshospitalet rost opp i skyene for arkitekturen. De neste årene skal engelskmennene bygge 100 nye sykehus. Avisen skriver at de bør lære noe av Norge. Det Rikshospitalet blir særlig rost for, er arkitekturen og miljøet. Daily Telegraphs utsendte karakteriserer sykehuset som en landsby der en hovedkorridor går igjennom hele bygningsmassen, som en landsbygate. Videre skriver avisen at sykehuset har en vennlig atmosfære. Aftenposten har mer.

28.01.2004: Landbruksbygg
Isolert fjøs med drivhusventilasjon i Selbu
Det nye bygget til Eidem Samdrift i Selbu består av blålakkerte stålbuer med vegger og tak av isolerende sandwichelementer som gir et godt klima for både røktere og storfe. Platene er forholdsvis enkle å montere selv. Bygget er levert av Smith Bygg. Totalerarealet er 1 100 m2, med en grunnflate på 22x50 meter. Høyde opp til rafta er 3 m, opp til mønet er det 6,5 m, dvs en takvinkel på 18 º. Ventilasjonssystemet er såkalt naturlig ventilasjon med luftinntak ved rafta og utlufting gjennom regulerbare takluker i mønet. Gårdsplassen har mer. 

28.01.2004: Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 5. termin 2003
Omsetningsvekst i bygg og anlegg
Omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten økte med 1,2 mrd 5. termin (september-oktober) i 2003 sammenlignet med samme periode i 2002. Dette er en vekst på 4,1 %. Veksten skyldes at statlig veiproduksjon er skilt ut i det statseide foretaket Mesta AS, og inkluderes i statistikken fra 1. termin 2003. Den totale omsetningen var i overkant av 30 mrd kroner i bygge- og anleggsvirksomheten i 5. termin 2003. I perioden januar-oktober 2003 økte omsetningen i bygge- og anleggsnæringene med 4,5 % sammenlignet med samme periode året før. Kilde SSB.

28.01.2004:
Ormen Lange klar for Stortinget
Oljedirektoratet har levert sin vurdering av gigantfeltet Ormen Lange. Prisen har nådd 66 milliarder kroner. Innen påske skal Stortinget gi den endelige velsignelsen. Dersom stortinget sier ja, kan byggingen komme i gang til våren. I oktober 2007 vil i så fall den første gassen kunne produseres fra feltet som rommer hele 400 milliarder m3 gass. Ormen Lange er en utfordring både pga størrelsen og fordi den er første dypvannsutbygging på norsk sokkel. Utbyggingen vil sysselsette rundt 16.000 mennesker. Feltet skal bygges ut med 24 undersjøiske brønner. Gassen vil bli sendt til Nyhamna for prosessering, og videre til Storbritannia. Rørledningen Langeled blir 1200 km lang og blir dermed verdens lengste undersjøiske rørledning. Dagens Næringsliv har mer.

27.01.2004:
Veidekke med ny svensk kontrakt
Veidekke Stockholm har inngått enda en kontrakt i forbindelse med utbyggingen av Botniabanen, en jernbanelinje som skal gå nær kysten fra Ångermanälven til Umeå. Veidekkes kontrakt har en verdi på ca. 192 millioner svenske kroner. Oppdragsgiver er Botniabanan AB. Kontrakten omfatter bygging av ca. 7 km jernbanelinje, en 600 m lang jernbanetunnel og en 400 m lang tunnel. I tillegg kommer en mindre jernbanebro og to vegbroer. Det skal også bygges en akvedukt av stål over jernbanen. Kilde Veidekke.

27.01.2004:
AFs milliontabbe
AF Gruppen melder om kvalitetsavvik ved utstøpning av stålrørspeler som fundamenterer produktkaia på Melkøya. Det er dokumentert at det ikke er oppnådd tilfredsstillende betongkvalitet i bunndelen av flere av de bærende pelene. Utbedringarbeidet kommer til å påføre arbeidsfelleskapet AFS PIHL Group en del uforutsette kostnader. Ut fra dagens vurdering av omfang og aktuelle utbedringstiltak, er disse kostnader forventet å bli om lag 10 millioner kroner. Hegnar.no har mer.

26.01.2004: Skien
Veidekke bygger Haugsåsen aldershjem
Veidekke Entreprenør AS i Telemark har fått bestilling på bygging av et nytt aldershjem av Skien kommune til en verdi av ca 37 millioner kroner. Prosjektet er en hovedentreprise som omfatter bygningsmessige arbeider samt styring og koordinering av tekniske entrepriser. Bygget består av ca 3.200 kvm nybygg og ca 2.800 kvm med ombygging av eksisterende arealer. Arbeidene starter omgående og skal være ferdig i løpet av mars 2005. Kilde Veidekke.

23.01.2004:
Ny kontrakt til AF Gruppen
AF Ragnar Evensen AS, et heleid datterselskap av AF gruppen, har i dag inngått kontrakt med Årvollskogen KS på bygging av 116 leiligheter på Årvoll i Oslo til en verdi av 138 millioner kroner. Avtalen er første del av en total planlagt utbygging på 303 leiligheter, til en samlet verdi av 359 millioner kroner. Arbeidene er planlagt igangsatt i april/mai 2004. Kilde Hegnar.no.

21.01.2004:
Mange skal levere til Kilen Brygge
– Vi regner med at relativt mange underleverandører blir hentet fra Sandefjords-distriktet eller -regionen når selve Kilen Brygge reises, sier Tore Kleiven i Ragnar Evensen AS. Totalentreprisen utenom grunnarbeider har en verdi på 95-100 millioner kroner. – Det som er klart til nå, er at Loe Betongelementer AS i Hokksund skal levere betongarbeidene, og da i partnerskap med Stokke Stål AS som leverer stålkonstruksjonene. Men resten er ennå ikke avklart, sier Kleiven. Sb-no har mer.

21.01.2004:
Ber om å bli kontrollert
Bygningsbransjen vil ha tilbake den gamle ordningen med ekstern og offentlig bygningskontroll. Alle feilene og manglene som er avdekket på Solvang Terrasse i Tønsberg, har aktualisert spørsmålet om hvem som bør ha dette ansvaret. I dag er det entreprenørene som har ansvaret for å kontrollere seg selv. Folke Axelson, avdelingsleder for bygg og anlegg i Vestfold, Buskerud og Telemark, vil at kommunene igjen blir forpliktet til å kontrollere byggeprosjekter. NRK Vestfold har mer.

21.01.2004: Bergen
Hjemmeseier for unge bergensarkitekter
3RW arkitekter fra Bergen ble i kveld - etter målfoto - dømt 600.000 kroner rikere for sitt idéforslag til utbyggingen rundt Store Lungegårdsvann. I knivskarpt konkurranse med blant andre veteranene fra Niels Torp as arkitekter fra Oslo, måtte Oslo-firmaet se seg slått på målstreken av de unge bergensarkitektene Espen Rahlff, Sixten Rahlff, Haakon Rasmussen og Erik Winter Astrup. Bt.no har mer.

20.01.2004: Byggearealstatistikk, november 2003
Store nye byggeprosjekter
I Oslo ble det registrert igangsatt 400 000 kvm bruksareal til annet enn boligformål fra januar til november 2003. Av dette utgjorde de nye lokalene til Handelshøyskolen BI i Nydalen og den nye operaen i Bjørvika en tredjedel med til sammen 140 000 kvm. I hele landet ble det igangsatt 3,34 millioner kvm til annet enn boligformål i fjorårets elleve første måneder. Av dette var 2,48 millioner kvm bruksareal til ulike næringer. Dette var en økning på 1,2 % i forhold til samme periode året før.
Kraftig nedgang i boligbyggingen
I november i fjor ble det registrert igangsatt bygging av 1 944 nye boliger. Dette var en nedgang på nesten 15 % sammenlignet med november 2002. Fra januar til november 2003 ble det igangsatt 20 589 boliger, en nedgang på 1 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2002. SSB har mer.

20.01.2004:
Smarte leiligheter gir reduserte oppvarmingskostnader
I Nordnesveien på Nordnes i Bergen holder Bergen og Omegn Boligbyggelag på å bygge Sparres gate borettslag. Leilighetene i borettslaget får meget avansert smarthusteknologi som blant annet vil redusere oppvarmingskostnadene. Borettslaget vil bestå av to boligbygg; et med 13 og et med 11 leiligheter. Byggene har fra 3 til fem etasjer, og leilighetene har et boligareal fra 47 til 120 kvm. Byggaktuelt har mer.

19.01.2004:
Brannvegg full av hull
På Skogmo skole glemte Veidekke ASA å kontrollere om brannveggene var tette. Ullensaker brannvesen slo alarm før jul da de under treårstilsynet av skolebygget oppdaget at det var ført ventilasjonsrør, bjelker og kabler gjennom brannvegger uten at det var tettet rundt på forskriftsmessig måte. De fant også en glippe mellom brannveggen og taket. Veidekke har tatt fullt ansvar for feilen og engasjert et godkjent firma til å tette brannskillene. Arbeidet er allerede i gang. Rb.no har mer.

19.01.2004: Arkitektur
Spektakulære byggverk
Make sure Java is enabled in your browser settings.
Arcspace bringer nyheter fra verdens mest berømte arkitekter og trender innen moderne arkitektur. For de som er interessert i arkitektur er dette spennende lesning. Denne gang kan du blant annet lese om Arkitekt Massimiliano Fuksas sitt vinnerutkast "Congress Center EUR District" i Roma, byggestart på det nasjonale svømme- og OL-anlegget i Beijing, Kina, kalt “Watercube”, som det australske arkitektfirmaet PTW står bak og "Kunsthaus Graz", ferdigstilt i september i fjor, beliggende i byen Graz i Østerrike, tegnet av Peter Cook og Colin Fournier, begge professorer ved Bartlett School of Architecture, London. Arcspase.com har mer.

18.01.2004: Trender
Furu ut, stål inn
Trapper i norske hus har i årtier bestått av trinn og rekkverk i lakkert furu. Nå er børstet stål på full fart inn. Børstet stål er tidløst. Trapper der dette materialet benyttes har lenge vært en sikker vinner blant fabrikkens mange tyske kunder, men nå våger nordmenn å ta etter Kontinentet. Det merker i alle fall de som lager Stryntrappa. Markedssjef John Herman Hagen hos Hagen Treindustri AS i Stryn registrerer at trappekjøperne er blitt mer opptatt av å gi boligen et helhetlig preg. - Samme design går ofte igjen flere steder i huset. Børstet stål i trapper vil harmonere med både kjøleskap og dørvridere, og slik blir trappen med på å understreke husets stil, sier markedssjefen til Bergens Tidende.

16.01.2004: Nybygg
Tromsøs nye kultur-storstue i rute
Fremdriften på byggeplassen er i henhold til omforent fremdriftsplan. Fokuskvartalet i Tromsø omfatter bibliotek, flerkinoanlegg og rådhus. Medio februar skal bygget tettes. Flerkinoanlegget blir bygget under det nye rådhuset, og nåværende Fokus kino bygges om til nytt bibliotek. Kinoen og rådhus vil være klar for overtagelse i henholdsvis september og oktober 2004, biblioteket i april 2005. Biblioteket med sine 3.710 kvm vil under Fokus-skallet ha et høyreist rom over tre plan og underetasje. Rådhuset med kommunestyresal vil være på 10.765 kvm og flerkinoanlegget på 3.725 kvm. Prosjektet har en prosjekt-kostnad på 522 millioner kroner. Arkitekt er HRTB Arkitekter, teknisk konsulent Multiconsult Prosjektering og hovedentreprenør Selmer Skanska. Kilde Tromsø Kommune.

15.01.2004: Rådgiver
Og navnet er... Opticonsult
Vestlandets største rådgiverselskap er enige om at sammenslåingen av Instanes AS, Paradis Prosjektering AS, Svenkerud AS og Thunes Partners AS skal hete Opticonsult. Opticonsult AS vil sysselsette om lag 120 ansatte, av disse noe mer enn 90 i Bergen.
Selskapet vil ha en omsetning på i underkant av 100 millioner kroner. RIF har mer.

15.01.2004: London
Swiss Re Tower sprekker
Londons nye landemerke, den berømte "erotiske agurk", sprekker opp. Den 180 meter høye bygningen var knapt tatt i bruk, da det ble oppdaget at de selvrensende vindusrutene krakelerte. Utskifting av ruter startet opp umiddelbart. Den spektakulære formen er signert Lord Foster, mens det er Selmer Skanska som har stått for byggingen. Bygningen består av en sentral stålkjerne og utvendig stålramme bestående av 13.500 stålelementer med innfelte glass. Foreløpig er det ikke klart om oppsprekkingen skyldes feilkonstruksjon eller om det er blir glassprodusenten som ender med regninga. TU har mer.

14.01.2004: Offshore
FMC vinner subsea kontrakt på Åsgard
FMC Kongsberg Subsea har vunnet kontrakten for levering av undervanns produksjonssystem for Åsgard Q prosjektet. Kontrakten har en verdi på 160 millioner kroner. Avtalen omfatter prosjektering og innkjøp av tre ventiltresystemer med tilhørende struktur og manifold, produksjonskontrollsystem og tilhørende utstyr. Kilde Offshore.no.

14.01.2004: Arkitektur
Amerikansk arkitekturpris til Telenor Fornebu
The American Institute of Architects (AIA) har utpekt 30 vinnere til 2004 AIA Honor Awards for fremragende arbeider innen arkitektur, interiør og urban design. Telenors hovedkvarter på Fornebu er en av 16 prisvinnere i kategorien arkitektur. Det er den høyeste arkitekturprisen man kan få i Amerika. Det norske arkitekturprofessoren Petter Pran var designleder for Telenorbyggets arkitektteam som bestod av Petter Prans eget firma NBBJ, og de to norske kontorene HUS og PKA. Kilder MNAL og NRK.

14.01.2004:
Standard Norge feiret seg selv
Tirsdag ble åpningen av Standard Norge markert i et fullsatt Ingeniørenes Hus i Oslo. Etableringen av Standard Norge er en milepæl for standardiseringsvirksomheten i Norge. Næringsminister Ansgar Gabrielsen definerte standardarbeidet med hvordan man designer gulvet til norsk næringsliv. Medlemmer og andre interessenter ga klart uttrykk for at et samlet arbeid med standardiseringer er viktig, også med tanke på Norges forhold til Europa og standardiseringsarbeidet som pågår der. Bygg.no har mer.

13.01.2004: Byggeboom i vente
Frykter prispress i byggenæringen
Byggenæringens Landsforening (BNL) frykter at byggeprisene fyker i været når det i løpet av få år skal bygges nytt for 50 milliarder kroner i Oslo og Akershus. Adm. direktør Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening (BNL) får nå mange meldinger om at medlemsbedriftene har mer å gjøre etter et labert fjorår. September og oktober ble et vendepunkt med høyere aktivitet og økte ordrereserver. Foreningen frykter nå at for mange prosjekter skal bli igangsatt samtidig som flere eldre bygg rehabiliteres. Dette kan føre til økende byggepriser, mangel på kvalifisert arbeidskraft og problemer med både kapasitet og kvalitet. Aftenposten har mer.

12.01.2004:
NLI Alfr. Andersen vokser
NLI Alfr. Andersen AS har kjøpt Kværner Eurekas avdelinger MCL og PMC på Tranby i Lier utenfor Drammen. Avtalen løper fra 1. januar, og betyr at NLI Alfr. Andersen AS kan øke sin årlige omsetning med 50-100 millioner kroner. MCL-avdelingen leverer tørkeanlegg/-prosesser til kjemisk, petrokjemisk og mineral industri, mens PMC står for maskiner til strekking, pressing, varmefiksering av filter og wirer til papirmaskiner. Produktene omsettes hovedsakelig utenfor Norges grenser. op.no har mer.

08.01.2004:
Fløgstad-bok om Snøhetta
Ikke før Kjartan Fløgstad er ferdig å skrive om tropiske hoteller, varsler han en ny bok om bygninger: Boka om arkitektfirmaet Snøhetta. Boka, som blir en slags litterær, men samtidig faktaorientert biografi over det internasjonalt kjente arkitektfirmaet Snøhetta, kommer etter planen ut på Det Norske Samlaget ved påsketider. Den har fått tittelen «Snøhetta. Hus som vil meg hysa». Fløgstad vil ikke utelukke at man ser for seg også en internasjonal lansering av boka. Dagsavisen har mer.

07.01.2004:
Veidekke bygger Union Brygge på Grønland i Drammen
Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt med Union Eiendomsutvikling AS om bygging av Union Brygge på Grønland, et helt nytt område i Drammen. Kontrakten er en totalentreprise med kontraktssum på 200 mill. kr. Det totale omfang av prosjektet er ca. 20 000 kvm og omfatter følgende hovedfunksjoner:- Boliger bestående av 150 leiligheter med hovedvekt på 3-roms leiligheter, - Næringsareal i høy 1. etasje og parkering under terreng i gårdsrom. Veidekke har mer.

Nyhetsarkiv:

År 2003

År 2002

År 2001 År 2000

Nyheter desember 03
Nyheter november 03
Nyheter oktober 03
Nyheter september 03
Nyheter august 03
Nyheter juli 03
Nyheter juni 03
Nyheter mai 03
Nyheter april 03
Nyheter mars 03
Nyheter februar 03
Nyheter januar 03

Nyheter desember 02
Nyheter november 02
Nyheter oktober 02
Nyheter september 02 Nyheter august 02
Nyheter juli 02
Nyheter juni 02
Nyheter mai 02
Nyheter april 02
Nyheter mars 02
Nyheter februar 02
Nyheter januar 02

Nyheter desember 01
Nyheter november 01
Nyheter oktober 01
Nyheter september 01
Nyheter august 01
Nyheter juli 01
Nyheter juni 01
Nyheter mai 01
Nyheter april 01
Nyheter mars 01
Nyheter februar 01
Nyheter januar 01
Nyheter nov-des 00
Nyheter sep-okt 00
Nyheter juli-aug 00
Nyheter mai-jun 00
Nyheter mar-apr 00
 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009