AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter april 2002

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden!

30.04.2002:
50 mister jobben ved Reime Jarlsø
Reime Jarlsø skal kutte ut allproduksjon på Jarlsø. Det medfører at staben reduseres fra 80 til 30. 50 personer får oppsigelse i løpet av mai måned. Adm. direktør Gullik Jensen i moderselskapet Reime Transmission sier til Tønsbergs Blad at all produksjon skal flyttes til utlandet, hvor de allerede har en betydelig produksjon. Jensen sier at det er den tøffe priskonkurransen internasjonalt som nødvendiggjør denne dramatiske beslutning. – Hadde vi ikke foretatt oss noe nå, ville fremtiden bli svært usikker for alle ansatte, hevder Jensen. Tønsbergs Blad har mer.
30.04.2002:
Nye kontraktsstandarder ute på høring
I morgen, 1. mai, går fristen ut for å kommentere to nye kontraktsstandarder som skal erstatte NS3430 og NS3408. Den ene standarden, "NBR F 79/2002 Norsk bygge- og anleggskontrakt", er for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører. Standarden innebærer en gjennomgripende revisjon av NS 3430. Den andre standarden, "NBR F 80/2002 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt", er for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering ikke tilsier slike prosedyrer eller slik plikt til samordning. I tillegg er det arbeidet forslag til nye formularer for kontraktsinngåelse og for partenes sikkerhetsstillelse.
30.04.2002:
EWOS vil til Bjugn
Fiskefôrprodusenten EWOS mener Bjugn er det mest interessante stedet å etablere en ny fabrikk. En etablering vil bety 60-70 nye arbeidsplasser. Produksjonsdirektør i EWOS, Ulrik Rabben, presiserer at det ikke er gjort noe endelig vedtak om tidspunkt for byggestart. Bedriften vil først gjennomføre en grundig utredning rundt dette alternativet. - Hvis vi ikke møter uforutsette problemer, tyder mye på at Bjugn blir valgt som lokaliseringssted, sier Rabben. Ifølge produksjonsdirektøren vil fabrikken kreve investeringer på 450-500 millioner kroner i løpet av en 6-8 års periode. EWOS er ifølge Rabben avhengig av at første byggetrinn på den nye fabrikken er klar i 2006/2007. NRK, Sør-Trøndelag har mer.
29.04.2002:
Advarer mot handelskrig
USA advarer EU og Japan mot at barrierene mot amerikansk stål kan utvikle seg til en handelskrig. Financial Times skriver mandag at USA kan komme til å reagere hvis EU svarer med sanksjoner mot amerikanske varer, som følge av at amerikanerne innførte tiltak for å beskytte stålindustrien i USA. En talsmann for Bush-administrasjonen sier til Financial Times at han advarer mot at uenigheten på stål-området vil utvides også til andre deler. Kilde iMarkedet.
29.04.2002:
Store tap i Selmer Skanska
Selmer Skanska tapte i fjor 128 millioner svenske kroner i følge de opplysninger som kommer frem i årsresultatet til Skanska. Finansavisen refererte i går at tapene i den norske virksomheten var i størrelsesorden 330 millioner svenske kroner, men i følge adm. dir. Petter Eiken i Selmer Skanska hadde man da glemt å regne inn datterselskapenes resultat. Totalt kom omsetningen opp i 9,1 milliarder svenske kroner i det norske selskapet. Byggeindustrien.no har mer.
29.04.2002: Konjunkturbarometeret, 1. kvartal 2002
Bedring for industrien
Resultatene fra konjunkturbarometeret for 1. kvartal indikerer bedring for industrien samlet sett. Tradisjonell eksportrettet industri viser enkelte tegn til stabilisering, men sliter fortsatt med økt konkurranse og lave priser. Næringer som produserer konsumvarer bidrar til å trekke opp helhetsbildet. Industriens samlede resultater for 1. kvartal 2002 indikerer at den negative trenden fra fjoråret er i ferd med å snu. Næringer som produserer konsumvarer (næringsmiddelindustri, forlagsvirksomhet og farmasøytisk industri med flere) bidrar mest til denne utviklingen. SSB har mer.
29.04.2002: EUs importrestriksjoner
Stang ut
Med mindre Norges protester blir hørt, rammes norsk stålindustri på lik linje med alle utenforland når EU innfører importrestriksjoner for stål. Det betyr at Fundia Armeringsstål og Rautaruukki Profiler fra EØS-landet Norge må slåss med alle utenforland på eksportmarkedet for armeringsstang. For Fundia er det eksporten av armeringsstang til EU-markedet som blir vesentlig trangere ved EUs kvoteregulering av hvor mye utenforland får eksportere til EU-markedet: For en halvårsperiode er kvoten som ikke pålegges en tilleggsavgift på 15 prosent, satt til 737.000 tonn armeringsstang. Absolutt alle land som står utenfor EU må dele denne kvoten. Norge og resten av EFTA-landene får ingen billett-rabatt inn i markedet gjennom EØS-avtalen. Restriksjonene kan gi Fundia Armeringsstål et ikke ubetydelig problem. Rana Blad har mer.
26.04.2002:
Norsk stålmiljø på faglig studietur
Representanter fra stålmiljøet i Norge var i forrige uke på studietur til Spania og byen Valencia. I et tidligere fabrikkområde midt i det gamle leiet til den tørrlagte elva Túria i Valencia, reises «Byen for kunst og vitenskap», et fantastisk byggeprosjekt, tegnet av Valencias egen mesterarkitekt (og sivilingeniør) Santiago Calatrava. Byen er verdt et besøk både av ingeniører, arkitekter og andre arkitekturinteresserte. Med på reisen var Veslemøy Nestvold fra Teknisk Ukeblad som har tatt denne bildeserien.
26.04.2002:
Sakralt mesterverk på Mortensrud
Søndag 28. april innvies en ny kirke i Oslo – Mortensrud kirke. Mortensrud menighet stilte arkitektkontoret Jensen & Skodvin to krav: De ville ha en kirke som så ut som en kirke, og en bygning folk ville ønske å gifte seg i. Kirketomten ligger blant skogkledde koller ved idrettsbanen på Mortensrud. Hovedstrukturen i kirkerommet er en stål-konstruksjon som bærer veggene av glass og stein, foruten taket. Steinveggen består av skrotskifer fra Dovre, forankret ved hjelp av flattstål. Morgenbladet har mer.
25.04.2002:
Milliard-tap i byggebransjen
Byggebransjen sliter med et fall i produktiviteten på hele ti prosent de siste fire til fem årene. Dermed kan bransjen ha tapt rundt fem milliarder kroner. Ved siden av fallet i produktiviteten er forskningsinnsatsen på et lavmål. Samtidig er det en stadig større mangel på arbeidskraft. Administrerende direktør Sverre Larsen i Byggenæringens Landsforening (BNL) sier til Teknisk Ukeblad at de siste årenes fall i produktiviteten alene utgjør et tap på rundt fem milliarder kroner. Kilde Siste.no.
24.04.2002:
Lite leting - få funn
Ingen nye, store funn av betydning ble gjort på norsk sokkel i fjor. Uten økt leteaktivitet og nye oljefunn vil oljeindustrien møte vanskeligheter. Fjoråret var dystert for norsk oljeindustri. Leteaktiviteten var lav og funnraten enda dårligere. 21 undersøkelsesbrønner ble boret. I 12 av dem ble det gjort funn, med andre ord en funnrate på 57 prosent. Ifølge Oljedirektoratet kan fire av disse feltene være interessante for utbygging. Disse utbyggingene er igjen knyttet til allerede eksisterende felt og vil i alt vesentlig være undervannsutbygginger. Innledningen på årets boreprogrammer er heller ikke lystige. Tekblad.no har mer.
23.04.2002: Første godkjente firma
Contiga godkjent for utførelse
På årsmøte i Norsk Stålforbund den 11. april ble Contiga A/S ved fabrikksjef Even Wiger overrakt Godkjenningsbeviset på at de er "Godkjent for utførelse" av Norsk Stålforbund. Contiga ble dermed det første firma som er godkjent etter den nye godkjennelsesordningen for stålentreprenører. Da ordning tredde i kraft for 2 måneder siden, var Contiga raskt ute med å søke. Contiga produserer og leverer elementer både av stål og betong. De er per i dag den største norske leverandør av stålbygg og har også leveranser til utlandet. Les mer.
23.04.2002:
Lukk opp fasaden
Vinduer med høy isolasjonsevne åpner nye arkitektoniske perspektiver når det gjelder glasspartier i høyhus. Glassfasader med foldedører i full etasjehøyde vil gi leiligheter en helt annen bruksverdi enn dagens tradisjonelle balkonger gir. Med foldeglass kan brukeren tilpasse leiligheten til været året igjennom. Utnyttelsen vil være mye større enn dagens balkonger med isatte glass om vinteren. Den danske nyskapningen skal prøves ut i flere nybygg de nærmeste årene. Kilde Teknisk Ukeblad.
22.04.2002:
Gasskraftverk utsatt
Naturkraft og Industrikraft Midt-Norge har begge bestemt seg for å utsette byggingen av gasskraftverkene både på Vestlandet og i Trøndelag. Investeringsbeslutningene vil tidligst bli fattet ved årsskiftet. I oktober i fjor avviste den tidligere Ap-regjeringen en anke fra miljøbevegelsen om utbygging i Skogn i Nord-Trøndelag. Da varslet direktør Steinar Bysveen i Industrikraft Midt-Norge at spaden skulle settes i jorda kommende sommer. Det gjelder ikke lenger. - Nå er vår plan å fatte en investeringsbeslutning rundt juletider. Da kan selve byggearbeidene starte umiddelbart, mens driftsstart kan bli høsten 2005, sier Bysveen. Han kan imidlertid ikke garantere noen byggebeslutning i år. Også Naturkraft utsetter sine to gasskraftverk på Vestlandet. Investeringsbeslutning skulle fattes i mars/april. Nå sier Naturkraft-direktør Ole Rønning at det neppe vil fattes noen beslutning i år. Striden om bygging av gasskraftverk felte statsminister Kjell Magne Bondeviks første regjering. Like før Bondevik fikk på plass den sittende regjeringen, klubbet den forrige Ap-regjeringen gjennom vedtaket om at det kan bygges konvensjonelle gasskraftverk. Kilde NRK.
22.04.2002:
Veidekke-kontrakt til 61 millioner
Veidekke skal bygge boliger i svenske Uppsala for 61 millioner kroner. Oppdraget er tildelt Veidekkes svenske datterselskap Veidekke Stockholm AB av Uppsalahem AB. - Prosjektet omfatter fire to-etasjers bygg på til sammen 5.800 kvadratmeter med 64 utleieleiligheter. Kontrakten utføres som en totalentreprise. Prosjektet påbegynnes umiddelbart med prosjektering, planlegging og inngåelse av kontrakter med leverandører. Byggestart er beregnet til rett etter sommerferien i år. Innflytting vil bli i løpet av høsten 2003, heter det i en børsmelding fra Veidekke. Kilde dn.no.
20.04.2002:
Produserer som normalt
Fundia i Rana produserer som normalt, men det vil være vanskelig å finne markeder utenfor EU hvis restriksjonene på import blir langvarige. Det sier konserntilltisvalgt i Fundia Atle Hiller. Det ble kjent i går at Norge har bedt om samtaler med EU om restriksjonene de har innført på import av norsk stål. Blant selskapene som rammes er Fundia og Rautaruukki Profiler i Mo i Rana, der all eksport går til EU-landene. Kilde NRK distrikt.
19.04.2002:
Vokser ut av dagens anlegg
Karmøy Winch på Bygnes har planer om å bygge ny produksjonshall og kaianlegg. Daglig leder Geir Hystad sier at bedriften satser på utbygging for å legge forholdene til rette for videreutvikling av virksomheten. De produserer dekksutstyr, hovedsakelig til fiskebåter, supply- og offshorefartøyer.
Kundene har behov for utstyr som er blitt både større og tyngre i takt med økende størrelse på fartøyene. Dagens maskinerings- og monteringshall er utstyrt med kraner som kan løfte 16 tonn, mens de aktuelle konstruksjonene i dag veier 35 tonn og mer. Bedriften har 95 ansatte og omsatte i fjor for 120 millioner. Omsetningen ventes å øke i år. Kilde Haugesunds avis.
19.04.2002:
Norge ber EU om stål-konsultasjon
Norske myndigheter ber EU om konsultasjoner etter at Norge er blitt rammet av EUs importbegrensninger på stål fra land utenfor EU. Norge er blitt rammet av at EU innfører importbegrensninger på stål etter at USA innførte lignende ordninger tidligere i år. Norge gikk derfor til det sjeldne skritt fredag å be om formelle konsultasjoner med EU for å få opphevet disse begrensningene. Det er andre gang i historien at Norge ber om slike konsultasjoner med EU. Norske myndigheter mener begrensningene strider mot EØS-avtalen og med avtalen med Det europeiske kull- og stålfellesskap fra 1973. Det er tre norske bedrifter som rammes av disse begrensningene: Fundia og Rautaruukki i Mo i Rana og Corus i Bergen. De tre bedriftene har til sammen 1000 arbeidsplasser og en samlet eksport på 1,35 milliarder kroner i året til EU-land. 
Avvisende EU
EU innførte importrestriksjoner på stålimporten for alle handelspartnere etter at USA vedtok omfattende beskyttelsestiltak på stål 5. mars. EU ville da hindre at stål som ble stengt ute fra det amerikanske markedet skulle flomme over EU-markedet. EUs nye tollkvoter er basert på gjennomsnittet av de siste tre årenes stålimport, pluss 10 prosent. Problemet, sett med norske øyne, er at kvotene praktiseres etter første mann til mølla-prinsippet. Dermed kan de store selskapene dominere, og et lite land som Norge kan bli rammet hardest. Kvotene gjelder for alle EUs handelspartnere. Bare utviklingsland med mindre enn 3 prosent eksporthandel blir unntatt. EU har til nå avvist de norske innvendingene, og sagt at importrestriksjonene er i tråd med regelverket til Verdens handelsorganisasjon (WTO). Kilde NRK.
18.04.2002: Byggearealstatistikk, februar 2002
Liten nedgang i boligbyggingen
I årets to første måneder er det igangsatt bygging av 4 278 boliger, mot 4 527 boliger i samme periode i fjor. Dette er en nedgang på 6 prosent. Trendkurven viser en forholdsvis stabil boligbygging. Akershus og Hordaland har flest igangsatte boliger i januar og februar med henholdsvis 648 og 533 boliger. Deretter kommer Oslo og Rogaland med 403 og 399 boliger. 
Nedgang i igangsetting av andre bygg
I januar og februar i år er det igangsatt 707 100 kvadratmeter bruksareal til andre bygg enn boliger. Igangsetting av annet enn boliger har dermed gått ned med 9 prosent fra de to første månedene i fjor. Igangsetting av andre bygg enn boliger er høyest i vestlandsfylkene Rogaland, Møre og Romsdal og Hordaland. Disse fylkene har igangsatt henholdsvis 82 400, 72 500 og 67 700 kvadratmeter bruksareal til annet enn boliger. Industrien er den næringen som har høyest igangsetting av bygninger med 138 000 kvadratmeter bruksareal, en økning på 14 prosent fra samme periode i fjor. Kilde SSB.
16.04.2002:
Optimisme på IT Expo
IT Expo 2002 er den tiende i rekken. Deltakelsen blir i år størrre enn i fjor. I år er IT Expo den flyttet fra Oslo Spektrum til Norges Varemesse på Sjølyst i Oslo. Antallet utstillere nærmer seg 60. Messen åpner i dag, tirsdag 16. april. - Det virker som om optimismen er i ferd med å bre seg igjen i IT-bransjen sier prosjektleder for IT Expo, Kristin Gamme, i IT Scandinavia. IT Scandinavia overtok IDGs messeavdeling i fjor og fikk IT Expo med på kjøpet. I fjor besøkte 8500 messen. Flere av utstillerne, med Den Norske Dataforening i spissen, avholder egne seminarer og arrangementer. For TUs lesere kan det være verd å merke seg at flere selskaper i DAK/DAP-bransjen er med på messen og vil stå sammen i et eget temaområde. Kilde Tekblad.no.
15.04.2002:
Samlet aksjon mot USAs ståltoller
EU och fem andra länder, däribland Japan och Kina, har gått samman för att motarbeta de ståltullar som USA nyligen införde och har beslutat att försöka få USA att snabbt att upphöra med åtgärderna. Det rapporterar AFX. En EU-källa uppgav på torsdagen, efter inledande samtal med USA enligt WTOs procedur för att lösa dispyter, att EU, Kina, Japan, Norge, Sydkorea och Schweiz har en "mycket hög grad av förståelse" om att USAs åtgärder är illegala. De gjorde också klart att de snabbt vill etablera en panel som ska undersöka dispyten, om de ser att Washington inte agerar. USAs finansminister, Paul O'Neill, tror att många av de drygt 1.000 ansökningar om undantag från ståltullarna kommer att beviljas. Kilde di.se.
13.04.2002:
Norsk protest mot EUs tollkvoter på stål
Norske myndigheter mener EUs tollkvoter på stål, som også rammer Norge, er i strid med blant annet EØS-avtalen. Norge vil ta opp saken i EØS-komiteen 19. april, melder Utenriksdepartementet. Foruten EØS-avtalen legges også Norges avtale med Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) til grunn for protesten. Bakgrunnen for EUs tollkvoter på stålimport er at USA vedtok å innføre beskyttelsestiltak mot import av metallet 5. mars i år. For å hindre at det stålet som ikke lenger kunne eksporteres til USA havner i EU, ble det innført importrestriksjoner i form av tollkvoter. Kvotene gjelder for alle EUs handelspartnere, også de som har frihandelsavtaler. Kilde NRK.
13.04.2002:
Ingen byggestreik
Ved 1-tiden natt til lørdag ble Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) enige om en ny tariffavtale som berører 10.142 årsverk. Meklingsmann Dag Nafstad la fram en skisse midtnatt, og en time senere ble BNL og Fellesforbundet enig om å anbefale ny tariffavtale for bedriftene i byggeindustrien. Det generelle tillegget ble 2,75 kroner, og minstelønnssatsen heves fra 99,28 kroner til 106 kroner. Dette innebærer en økonomisk ramme i lønnsoppgjøret på ca. fem prosent. Forhandlingsdirektør Kirsti Stokland fra BNL var ikke fornøyd med løsningen. – Bedriftene i byggeindustrien er utsatt for konkurranse fra utlandet, og opplever derfor oppgjøret som problematisk, sier hun i en pressemeldning. «Høyere lønninger kombinert med en sterk norsk krone gjør det vanskeligere for bedriftene å overleve i et tøft marked. Lønnsoppgjøret styrker heller ikke arbeidsplassene i distriktsbedriftene.», heter det videre i pressemeldingen fra BNL. Kilde Siste.no.
13.04.2002:
Globale prisøkninger er gjennomført
Under den siste tiden har stålprisene vist en kraftig prisoppgang på alle tynnplateprodukter i USA. Kaldvalsede produkter prises nå i USA til et høyere nivå enn toppnoteringen i Skandinavia i 4. kvartal 1999. Økningene har funnet sted suksessivt etter innføringen av ”Section 201” i USA med 30% toll på det meste av den amerikanske importen. 
Stålverkenes prisøkninger på €30 – €40 i Europa har vært lite diskuterbare for kundene, og slik vi ser det, resultert i færre kunder for enkelte stålverk. Besluttsomheten har i ettertid vist seg å være riktig, og dette bekreftes nå av ytterligere prisoppganger i hele verden. Nye valseterminer har blitt betydelig lengre, noe som indikerer større mulighet til å gjennomføre prisøkninger. www.tynnplater.com har mer.
12.04.2002:
Bedre produkter med knekkesenter
Rygge-bedriften Moss Jern- og Stanseindustri A/S har fått bedre kapasitet og flere produktløsninger etter at de installerte et eget knekksenter i fjor. Nå satser bedriften på å bli landets ledende produsent av tynnplateprodukter. Bedriftens nye knekkesenter har medført bedre kapasitet og flere produktløsninger. 
I det nye senteret kan knekkeoperasjonen foregå ubemannet. En annen fordel er at bedriften har blitt mer konkurransedyktige på større serier. TBL har mer.
12.04.2002:
Storaksjon mot 150 arbeidstakere i Moss
Ligningskontorene og fylkesskattesjefen har aksjonert mot seks entreprenører og 150 arbeidstakere i Mossedistriktet. Hele aksjonen omhandler bygg- og anleggsbransjen. Kontrollsjef Erik Nilsen ved fylkesskattesjefens kontor opplyser til Moss Avis at flere arbeidstakere rømte fra aksjonssteder ved kontrollgruppens ankomst i går. – Jeg kan foreløpig ikke gå i detalj fordi vi må jobbe videre med de opplysninger vi har innhentet. Men ingen vil slippe unna, sier Nilsen. Det er først og fremst bruk av utenlandsk arbeidskraft – blant annet svenske og polske «ansatte» – som har gitt skattejegerne fangst.
Entreprenørene som ble kontrollert i Mossedistriktet holdt det gående med arbeid i Moss og Rygge. Til sammen slo ligningskontoret og skatteoppkrever-gruppen til mot 45 byggeplasser over hele Østfold. Moss Avis har mer.
11.04.2002:
Byggenæringen vil ordne offentlig byggekø
Byggenæringen har ikke kapasitet til å ta unna alle de store offentlige byggeprosjektene som kommer i årene fremover. Derfor har BNL (Byggenæringens Landsforening) tatt kontakt med Stortingets finanskomite for å få til en samordning med myndighetene slik at det ikke skal oppstå for store svingninger i næringen. Byggeindustrien har mer.
11.04.2002:
Norsk Offshoredag 2002
Norsk Offshoredag vil bli avholdt 23.mai på Grand Hotell i Oslo for første gang melder Norsk Forening for Stålkonstruksjoner i en pressemelding som sammen med Norsk Stålforbund står bak arrangementet. Norsk Offshoredag er et arrangement som henvender seg til de som arbeider med offshorekonstruksjoner, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel i dag og fremover. Arrangementet er lagt opp med følgende hoveddeler : 
· Hovedtemaer : Sentrale offshore-temaer og kort informasjon om offshore byggeprosjekter siste år
· Prosjektpresentasjoner : Gjennomgang av utfordringer i sentrale offshoreprosjekter
· Subsea, forankring, risers : Presentasjon av områder på plattformer med spesielle utfordringer 
· Offshore framover : Orientering om kommende prosjekter på norsk sokkel
Norsk offshoredag er et arrangement hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger. For påmelding og program, klikk her.
10.04.2002:
Byggekostnadene opp 0,5 prosent
Byggekostnadene for boliger steg med 0,5 % fra februar til mars i år. Materialkostnadene økte med 0,5 % i samme periode. Materialkostnadene for rørleggerarbeid steg mest den siste måneden, med 1,2 % for eneboliger og 1,1 % for boligblokker. De totale rørleggerkostnadene økte med 0,9 % for både eneboliger og boligblokker i samme periode. Lønnsstatistikk for 4. kv. 2001 er tatt inn i byggekostnadsindeksen for mars og gjorde at arbeidskraftkostnadene økte med 0,5 % fra februar til mars. Fra mars i fjor til mars i år steg byggekostnadene for boliger med 3,2 %. Materialkostnadene økte med 2,5 % og arbeidskraftkostnadene steg med 4,3 % i samme periode. Delindeksene for elektrikerarbeid har steget mest det siste året, med 6,3 % for eneboliger og 6,1 % for boligblokker. Kilde SSB.
10.04.2002:
Ingen streik for byggfagansatte
Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening ble onsdag morgen enige om en løsning på årets tariffoppgjør etter nesten seks timers megling på overtid. Forliket innebærer at minstelønnssatsen i byggtariffen blir på 119 kr, en økning på 11,50 kr. Samtidig heves de ansatte innen offshore opp på samme minstelønnsnivå som fagarbeidere på land, og for denne gruppen blir dermed minstelønnen hevet med 16,50 kr over halvannet år. Det generelle tillegget og i spørsmålet om tjenestepensjon baserer forliket seg på resultatet i verkstedsoverenskomsten. Dette betyr et generelt lønnstillegg på 2,75 kr timen. Inkludert overheng lokal lønnsglidning betyr det en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5 %. Aftenposten har mer.
10.04.2002:
JM i Sverige prefabrikkerer fem-etasjers hus
I JMs projekt Daggkåpan vid Sickla Strand i Stockholm byggs ett komplett femvåningshus med 40 lägenheter innanför skalet på en provisorisk produktionshall. Före den egentliga byggstarten monterade man upp stålskelettet med standardkomponenter (12 m pelare för väggarna och stålbalkar på 24 m för taket) – bredd: 24 m, längd: 54 m och höjd 24 m. I taket – jämte fast monterad industribelysning – satte man två traverskranar, vardera med lyftkapacitet på 5 ton, och klädde sedan skalet med skyddande, armerad plast. Sedan var det bara att sätta igång. Traversen ersätter den traditionella byggkranen. De bilburna leveranserna lossas inne i ”fabriken” för att direkt monteras inne i huset. Hela bygget sker inomhus – med belysning, skaplig arbetstemperatur och utan påverkan från väder och vind. Vi har letat med ljus och lykta efter referensobjekt, men så vitt jag kan se är vi först i världen med en fullskalig produktionshall som medger storskaligt och väderskyddat industriellt byggande av flerbostadshus, säger Mats Åkerlind, vd för JM Stombyggnad. Kilde Byggindustrin.se.
09.04.2002:
Nye laststandarder på vei
I slutten av mai måned er det forventet utgivelse av ny norsk vindlaststandard, "NS 3491-4 Prosjektering av konstruksjoner - Dimensjonerende laster - Del 4: Vindlaster." Denne delen vil erstatte de punktene i NS 3479 som omhandler vindlaster. Også en annen laststandard vil komme, men først på slutten av året. Det er ny norsk standard for laster fra seismiske påvirkning, "NS 3491-12 Prosjektering av konstruksjoner - Dimensjonerende laster - Del 12: Laster fra seismiske påvirkning." Denne standarden er nå ute til høring med svarfrist den 15. april. Du kan laste ned forslaget her. Tidligere utgitte standarder i denne serien er "NS 3490 Prosjektering av konstruksjoner - Krav til pålitelighet", "NS 3491-1 Prosjektering av konstruksjoner - Dimensjonerende laster - Del 1: Egenlaster og nyttelaster", "NS 3491-3 Prosjektering av konstruksjoner - Dimensjonerende laster - Del 3: Snølaster" og "NS 3491-7 Prosjektering av konstruksjoner - Dimensjonerende laster - Del 7: Ulykkeslaster". 
09.04.2002:
Gjør sveising enklere
To studenter ved ingeniørutdanninga i Levanger lager en ny sveiseautomat sammen med Vitec i Verdal. Prosjektet kan bli millionsuksess. Over halvparten av sveisearbeidet på oppdragene til Aker Verdal utføres med rørtrådsveising. Et meget monotont arbeid, som lett gir sveiserne belastningsskader. De skal fylle skjøter med sveis, og står og mater tråd inn i lysbuen. Nå arbeider Vitec med å utvikle ei maskin som gjør det pratiske sveisearbeidet. Sveiseren skal bare stille inn maskina. - Det finnes lignende utstyr på markedet i dag, men det er nesten dobbelt så dyrt og lite tilpasset offshoreindustriens behov, sier Bjarne Bjørnbakk, daglig leder ved Vitec. Trønder-Avisa har mer.
09.04.2002:
Ingen streik i verkstedindustrien
Fellesforbundet og TBL har enstemmig anbefalt et forslag fra riksmeklingsmannen som gir de ansatte i verkstedindustrien en reallønnsvekst på om lag 3,5 prosent. Det blir dermed ikke streik i verkstedindustrien. Partene er enige om et generelt tillegg på 2 kroner og 75 øre i timen, bedriftsvise drøftinger av tjenestepensjon og økt offshoretillegg. Det blir ingen endring av normalarbeidsdagen. Natt til i dag, drøyt fire timer etter meklingsfristen, kunne Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen og Teknologibedriftenes Landsforenings direktør Karl Nysterud presentere et anbefalt forslag, sammen med riksmeklingsmann Reidar Webster. Forslaget skal ut på uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer, med svarfrist 30. april. NRK har mer.
08.04.2002:
Ny godkjennelsesordning for stålbyggere
Norsk Stålforbund innførte i februar i år en ny godkjennelsesordning for stålentreprenører. Hensikten med ordningen er å sikre at stålentreprenører har en definert minimum kompetanse, kapasitet og økonomi, og at bedriften kjenner og følger relevante deler av NS 3464 – Utførelse av stålkonstruksjoner, inkludert kravene i refererte standarder. Det er nå anledning for stålbyggere å søke om å bli "Godkjent for utførelse". Søkeren må fylle ut søknadspapirer som fåes av Norsk Stålforbund. En oppnevnt person vil vurdere mot kriteriene samt avlegge søkeren et besøk. Ved positiv vurdering vil søkeren bli godkjent av Norsk Stålforbund som vil utstede et godkjennelses-sertifikat. Godkjenningen må fornyes etter 3 år.
I en byggeprosess med sentralgodkjennelse hvor ansvar og krav kun er basert på egenkontroll, vil godkjenning av en stålbygger være en ekstra sikkerhet for at formelle og tekniske krav blir oppfylt. Godkjenningen vil være et effektivt hjelpemiddel for byggherre, hovedentreprenør og forsikringsselskap ved vurdering av foretak. Dessuten vil ordningen bidra til konkurransefortrinn for de seriøse foretakene.
05.04.2002:
Store verkstedbedrifter trua av streik
Fleire tusen verkstadtilsette på Haugalandet og elles i regionen kan bli ramma av konflikt i neste veke. Tunge industribedrifter som ABB i Haugesund og Aker Stord blir berørt av streik dersom forhandlingane mellom Fellesforbundet og Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) ikkje fører fram. Store ringverknader
Ein storkonflikt innan verkstadoppgjeret rammar ikkje berre bedrifter som er med i NHO (TBL), men også ei rekkje industriverksemder som har direkte tariffavtale med Fellesforbundet. I Rogaland kan rundt 5.000 organiserte i 65 bedrifter bli tatt ut. Dessutan vil ca 2.500 tilsette indirekte bli ramma. Konflikten vil i tillegg også berøra ei rekkje underleverandørar som utfører arbeid for bedriftene som blir streikeramme. I nordfylket vil 14 bedrifter bli direkte ramma. Kilde Haugesunds Avis.
04.04.2002:
Norsk Ståldag 2002 og STEELIT 2002 flyttes til Industridagene
Norsk Ståldag 2002 og STEELIT 2002 blir i år flyttet til Industridagene 2002. Norsk Ståldag, som er den viktigste møteplassen for den norske stålkonstruksjonsbransjen, vil bli avholdt 25. september i Norges Varemesses nye messe- og kongressenter i Lillestrøm. Om kvelden vil det bli Stålgalla (bankett) med kulturelle innslag. Dagen etter fortsetter arrangementet med STEELIT 2002 med tekniske presentasjoner av IT og IT-verktøy innen stål. Det var i fjor stor interesse for STEELIT-arrangementet som i år avholdes for 3. gang. Det vil også bli satt av et større areal til utstillinger / stands hvor ledende leverandører vil presentere sine produkter og tjenester. Gjennom samarbeid og deltagelse fra flere aktører i bransjen vil vi oppnå en større synergieffekt sier Thor Dahl og regner med enda flere deltagere på årets kombinerte arrangement. Han er leder av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner som sammen med Norsk Stålforbund står bak arrangementet. Norsk Ståldag som i år arrangeres for 14. gang, er et åpent faglig og sosialt forum for fagfolk som arbeider med stålkonstruksjoner og er den naturlige møteplassen for ajourføring av kunnskaper, knytte til seg nye kontakter og gjenoppfriske gamle kontakter innen stålmiljøet.
03.04.2002:
Har storkontrakter - mangler fagfolk
Heerema Tønsberg AS ønsker å etablere et komplett teknologimiljø i Vestfold og jobber nå på spreng med tre store olje- og gassprosjekter samtidig. Men bedriften trenger sårt rørleggere og platearbeidere. Heerema Tønsberg AS arbeider med tre store olje- og gassprosjekter samtidig. Bedriften har nok sveisere, men mangler fortsatt 40 platearbeidere og rørleggere. - Vi trenger 220 fagarbeidere til jobbene, og mangler fortsatt 40 platearbeidere og rørleggere. Sveisere har vi nok av, men det er verre med de andre fagfolkene. Men vi må jo få det til på et vis, forteller personalsjef Per Harstad. Kilde TBL.
03.04.2002:
Mindre bygging i Sverige
Sverige har fått en svag inledning på byggåret. Under januari och februari startade byggprojekt till ett värde av 9 miljarder Skr, vilket är 18 procent lägre än vid samma tid i fjol. Det visar tidningen Byggindustrins Byggbarometer för februari. Kurvan har varit fallande sedan oktober 2001 och förklaringen ligger inom sektorerna industribyggande och övrigt husbyggande. Kilde Byggindustrin.com.
02.04.2002:
Enorme krefter rammet WTC 
FEMA, det amerikanske byrået for krisehåndtering, har utarbeidet en rapport som blir offentliggjort i mai. Ifølge New York Times som har fått tak i rapporten, var mange faktorer med i spredningen av brannen som førte til tårnenes kollaps. Begge tårnene tålte å bli truffet av flyene uten store problemer. De fleste skyskrapere er konstruert til å tåle å bli truffet av fly, selv Empire State Building ble truffet av et amerikansk B-25 bombefly i 1945 uten større skade. Stålkonstruksjonen i WTC greide å absorbere støtet og holde mesteparten av stålskjelettet oppe. Brannen som raste gjennom begge tårn hadde ifølge FEMAs beregninger, like mye energi i form av varme som et atomkraftverk, i en kort periode. Omtrent en tredjedel av drivstoffet forsvant på et øyeblikk i en gigantisk ildkule som stod ut av siden på bygningene og skapte en kraftig trykkbølge innover i hygningen. Begge flyene hadde fulle tanker med nesten 40 000 liter drivstoff. Mens ildkulen raste i bygningene smeltet aluminiumet i vingen hvor drivstoffet lagres i fly. Det smeltede aluminiumet aksellererte smeltingen av stålkonstruksjonen i bygget. Tidligere teorier spekulerte i at drivstoffet alene smeltet stålkonstruksjonen, men denne teorien blir noe endret i FEMAs rapport. FEMA antar at drivstoffet fra flyene brant opp ganske raskt, men i den intense brannen som oppstod, rakk det å antenne enorme arealer som brant kraftig etter at drivstoffet var oppbrent. Rapporten kritiserer også flere brannverntiltak i begge tårn. I en skyskraper er det like viktig å hindre en brann i å spre seg, som evne til å kunne slokke den. Flere brannsikre vegger kan ha blitt blåst vekk av det enorme trykket eksplosjonen forårsaket, og brannen kunne spre seg til andre deler av bygget. Stålbjelkene som holdt bygget oppe var dekket med et lag av brannsikkert skum for å hindre nedsmelting av stålet i tilfelle en brann skulle oppstå. WTC fikk kritikk for at brannsikringen ikke var god nok etter terroraksjonen i 1993. Laget av brannsikkert skum på bjelkene ble fortykket flere steder, men dette kan ha mistet effekten fordi skummet falt av når flyene traff bygget. I tillegg til den massive og plutselige varmeutviklingen ble flere vannledninger til sprinkleranlegget kuttet og hindret effektiv slokking av brannen. Det var allikevel de uforutsette faktorer kun en terroraksjon av denne typen hadde, som forårsaket kollapsen. Kilde byggeindustrien.
02.04.2002:
Nye Central Hotell blir i stål og betong
De som håpet at det nye Central Hotell i Kragerø skulle bli en trehuskopi, blir nå skuffet. Arkitektene tegner et "firkant-hus" i stål og betong. Et samtidshus kalles det. Arkitektene hos Entra Eiendom A/S er straks klar med utformingen av det som skal bli servicebygget som overtar for gamle Central Hotell i Kragerø sentrum, der teknisk etat holder til. I disse dager legges siste hånd på tegningene før de folkevalgte i Kragerø skal få se resultatet. De samme arkitektene står bak prestisjebygget til Telenor på Fornebu. Nærmest en lite flik av det bygget er det de nå foreslår for Kragerø sentrum. Det trengs ingen spåmann for å si at det kan skape debatt i trehusbyen. Mange hadde nok ventet at arkitektene ville kommet med en form for trehuskopi. Fra faglig hold blir det imidlertid understreket at dette er et samtidsbygg, et spennende bygg på faglig høyt arkitektnivå. Varden har mer.

Til Nyheter mars 2002Til Nyheter mars         2002
Til Nyheter februar      2002
Til
Nyheter januar       2002
Til
Nyheter desember  2001
Til
Nyheter november  2001
Til
Nyheter oktober      2001
Til
Nyheter september 2001
Til
Nyheter august       2001
Til
Nyheter juli            2001
Til
Nyheter juni           2001

Til Nyheter mai           2001
Til
Nyheter april          2001
Til
Nyheter mars         2001
Til
Nyheter februar      2001
Til
Nyheter januar       2001
Til
Nyheter nov-des     2000
Til
Nyheter sep-okt      2000
Til Nyheter juli-aug      2000
Til Nyheter mai-jun      2000
Til Nyheter mar-apr     2000

 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009