AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter februar 2002

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden!

28.02.2002:
Høy ordrebeholdning av næringsbygg
Tilgangen på nye byggeprosjekter holder seg stabilt på et høyt nivå. Verdien av bedriftenes ordrebeholdning av byggeprosjekter er 14 % høyere ved inngangen til 2002 enn året før. Verdiene på bedriftenes beholdning av nye boligbygg ved inngangen til 2002, er 4 % høyere enn året før. Ordrereserven av boligrehabilitering ved inngangen til 2002 er 20 % høyere. Etter en sterk vekst i tilgangen på nye næringsbygg - andre bygg enn boliger - i de tre første kvartalene i fjor, gikk tilgangen på nye næringsbygg ned 11 % i 4. kvartal. Verdien av bedriftenes beholdning av nye næringsbygg er fortsatt høy ved inngangen til 2002, hele 22 % høyere enn året før. Tilgangen på rehabiliteringsprosjekter i næringsbyggsektoren steg i 4. kvartal i fjor og beholdningen av slike prosjekter er nå 6 % høyere. Totalt for hele bygge- og anleggsvirksomheten økte verdien av bedriftenes ordrereserve med 16 % fra inngangen til 2001 til inngangen til 2002. Kilde SSB
28.02.2002:
60-70 må gå fra Stålverket

Mellom 60 og 70 personer må gå ved Scana Steel på Jørpeland. Stålverket skal skal kutte kostnader med 30 millioner kroner på årsbasis. Det skal også settes igang flere tiltak av kostnads- og markedsmessig art for å spare penger. I følge styret må det vesentlige besparelser til for å få en positiv drift og utvikling av selskapet i årene fremover. Kilde NRK
28.02.2002:
Veidekke på full fart oppover

Veidekke vil bli en skandinavisk størrelse innen entreprenørbransjen. Skal man tro konsernsjef Terje Venold vil det også bli slutt på de syltynne resultatmarginene. Veidekke passerte i fjor 10 mrd. kr. i omsetning. 10,6 mrd. kr. representerer en vekst på hele 32 %, og som vanlig skyldes veksten oppkjøp. I fjor var det Brødrene Reme og danske Hoffmann som dro opp omsetningen. Kilde: Nettavisen.no
27.02.2002:
BP-kontrakt til Leirvik
Norske offshoreleverandører er i ferd med å vinne frem internasjonalt. Leirvik Module Technology, tidligere Leirvik Sveis, inngikk denne uken en kontrakt med BP om å levere en utstyrsmodul og et boligkvarter i stål til Clair-prosjektet på britisk sektor. Utstyrsmodulen skal leveres januar neste år, mens boligkvarteret skal leveres april 2004, melder Bergens Tidende. Prosjektet betegnes som et gjennombrudd for bedriften internasjonalt. Kilde Tekblad.no
26.02.2002:
Rørhandel over internett

Rørgrossisten Brødrene Dahl åpner nå for omfattende netthandel gjennom et nyutviklet e-handelssystem. Utviklingen innen rørbransjen er svært konkurransepreget, samtidig som kampen om dyktige medarbeiderer blir hardere for hvert år. Følgelig legger aktørene mye arbeid ned i å fjerne uproduktive rutineoppgaver og legge stadig flere oppgaver over til datamaskinene. Så kan bedriften i stedet bruke tiden på inntektsgivende arbeider, melder Brødrene Dahl, som selv har valgt å satse på et dynamisk internettsystem. Kilde Ingeniørnytt.
26.02.2002:
Fem regner på Svinesundbrua

Fem entreprenørfirma er prekvalifisert av Svenska Vägverket til totalentreprisen på ny Svinesundbru. Svenska Vägverket vil ikke gå ut med hvem de fem er. Det eneste som er offentliggjort er innleveringsfristen som er 14. mai og at kontrakt vil bli inngått i juli/aug. Denne vil omfatte både prosjektering og bygging. Anleggsstart skjer ved årsskiftet 2002/03. Det er Svenska Vägerket Retion Väst som er byggherreansvarlig for prosjektet. Det norske veivesen skal betale 41 % av totalkostnadene på 500 mill kroner, opplyser Magne Lerfaldet i Statens vegvesen Østfold til Byggeindustrien. Kilde Byggeindustrien.
25.02.2002:
Stålentreprenør med solid overskudd

Nordens største stålentreprenør, finske PPTH gjorde det meget bra i 2001. Konsernets omsetning nådde opp i 116,6 Me (mill.euro) mot 94,4 Me året før som er en økning på 23 %. Økningen skyldes en stor etterspørsel, spesielt i hjemlandet. Leveringenes verdi på det finske markedet var eksepsjonelt stort, 69,9 Me (46,7 Me) og på skandinaviske markedet 35,1 Me (34,9 Me). Overskuddet nådde opp i 8,9 Me (5,9 Me) som er en økning på over 50 %. Ved utgangen av år 2001 var ordrereserven på 35 Me. De store prosjektene i 2001 var levering og montering av stålstammene til AvestaPolarits stålfabrikk i Torneå, det 140 m høye kontorhuset Science Tower i Kista (nær Stockholm), Telenors nye hovedkontor på Fornebu (nær Oslo), kontorhus i København (Danmark) og kraftverk bl.a. nær Gøteborg i Sverige samt i Belgia og Spania. Kilde PPTH.
25.02.2002:
Vil bygge boliger for 10 milliarder

På Ensjø i Oslo vil private bygge 7.600 boliger. Den totale kostnaden kan bli cirka ti milliarder kroner. Mazda-brødrene Jan B. og Tom Kolberg og Johan H. Andresen jr. er blant store grunneiere i området. I løpet av våren skal bystyret i Oslo ta stilling til planleggingsprogrammet for «bilbyen» på Ensjø, som innebærer opptil 7.600 boenheter og en befolkningsøkning på godt over 10.000 mennesker, flere enn det for eksempel bor i Kragerø i Telemark. Ensjø, på Oslos østside, ligger noen få kilometer fra sentrum og like i nærheten av Etterstad, Kampen og Helsfyr. dn.no har mer.
25.02.2002:
Gasskraftverket Snøhvit vedtas 7. mars

Stortinget vedtar torsdag 7. mars bygging av Snøhvit-prosjektet med landets første forurensende gasskraftverk. Vedtaket blir gjort mot et mindretall av stemmer fra SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. KrF stemmer for utbygging, til tross for at den første regjeringen Bondevik gikk av nettopp på grunn av motstanden mot forurensende gasskraftverk. Snøhvit-saken var så godt som avgjort da den kom til Stortinget i januar. Energi- og miljøkomiteen i Stortinget skal avgi innstilling om Snøhvit 28. februar. Motstanderne av Snøhvit viser til at Statoil skal starte utbyggingen selv om det ikke er gitt konsesjon eller utslippstillatelse. Aftenposten.no har mer.
22.02.2002:
Vil bygge fotballstadion til en halv milliard
Fire privatpersoner i Lillehammer har satt seg fore å få bygget ny fotballstadion med tak og 12.500 sitteplasser på Stampesletta. Prislapp: 400 til 500 millioner kroner. Hallen blir omtrent like stor som Vikingskipet på Hamar, det vil si 185 meter lang, og den skal ikke koste kommunen noen ting, sier de fire initiativtakerne. gd.no har mer.
22.02.2002:
Sterk nedgang i dødsulykker - særlig innen bygg- og anleggsbransjen

Totalt omkom 37 personer i arbeidsulykker i 2001. Dette er det laveste tallet Arbeidstilsynet har registrert noen gang. I bygg- og anleggsbransjen, som tidligere har hatt mange dødsulykker, døde fire personer som følge av arbeidsulykker i 2001. Ingen av disse var fallulykker. Det er naturlig å se den kraftige nedgangen i antall dødsulykker de siste årene i sammenheng med Arbeidstilsynets økte tilsynsvirksomhet overfor denne bransjen, i tillegg til bransjens egen innsats. Arbeidstilsynet har mer.
21.02.2002:
Nytt storsenter i Sørlandsparken

I løpet av kort tid starter arbeidene med et nytt storsenter i Sørlandsparken. Berg-Gruppen skal bygge 21.300 kvm. Ifølge adm. direktør Carl Berg vil utbyggingen medføre totale investeringer på mellom 250 og 300 mill kroner. Fedrelandsvennen har mer.
21.02.2002:
200 mister jobben i NCC i Oslo

200 ansatte i entrepenørselskapet NCC i Oslo mister jobben. Det er anleggsvirksomheten og hovedkontoret i Oslo som rammes. Selskapet tapte rundt 2 milliarder kroner ifjor, og må kutte kraftig, skriver Dagens Næringsliv. Kilde NRK.
21.02.2002:
Kjempekontrakt til Aker Maritime

Statoil har tildelt Aker Maritime de to store kontraktene for vedlikehold og modifikasjoner for sine felt på både Tampen og Haltenbanken -Nordland. Kontraktene løper inkludert muligheter for fornyelser i inntil 11 år. Samlet har dermed de to kontraktene en verdi på rundt 9,5 milliarder kroner. Kontraktene er rammeavtaler for det vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid som skal utføres på de installasjonene Statoil er operatør for i både Tampen-området og i havområdet Haltenbanken Nordland. Offshore.no har mer.
20.02.2002:
Norsk Stål Tynnplater først med web-basert ordresystem
Norsk Stål Tynnplater AS i Fredrikstad skriver i en pressemelding at de har laget en ny Web-side, hvor direkte kundekontakt er satt i fokus. Siden inneholder egne delsystemer for bl.a. -Oppfølging og tilbakemelding av egne kundeordre, -Bestilling av nye ordre, -Egne mapper for bl.a. kundekontrakter og annen informasjon kun beregnet for samarbeidspartnere. Norsk Stål Tynnplater AS har ikke funnet noen konkurrenter som har utviklet denne funksjonaliteten. Les hele pressemeldingen her.
20.02.2002:
Økende stålproduksjon i januar
Stålproduksjonen i Januar 2002 viser en økning fra snittet 4. kvartal 2001 i de fleste regioner i Verden. Klart sterkest vekst viste Kina, men også i Japan, EU og Nord Amerika lå produksjonen høyere. Det forventes at stålproduksjonen vil ta seg ytterligere opp i løpet 2 kv. 2002. Produksjonen er dog på et nivå som ligger godt under nivået i 1. halvår 2001, men totalt sett forventes produksjonen i 2002 å ligge 2-3 % høyere enn i 2001. Grafer: Trykk her. Kilde Norsk Stålforbund.
19.02.2002:
Håper å slippe erstatning
ABB jobber hardt for å rette opp fadesen med dårlige sveiser i stigerørene på Åsgardfeltet. Selskapet vil ikke høre snakk om erstatninger utover det å gjøre jobben om igjen.ABBs konserndirektør for olje og gass, Gorm Gundersen, har ingen tro på erstatningssøksmål i kjølvannet av sveisefeilene på Åsgard-feltet. - Våre kontrakter er formet slik at konsekvensskader ikke er dekket. Vi må betale nye leveranser av det som er feil, men ikke konsekvensskadene. Tekblad.no har mer.
18.02.2002:
Knallår for Scandiaconsult
Den norske virksomheten til konsulentselskapet Scandiaconsult økte driftsinntektene i fjor med 25 % til 306 mill. kroner. Driftsresultatet økte med hele 43 % til 24 mill. som gir en brutto resultatmargin på 7,8 %. Som takk for innsatsen får de ansatte i Norge utbetalt seks mill. kroner i bonus etter fjorårets knalltall.
Scandiaconsult er i Norge det tredje største rådgivningsfirmaet innen byggenæringen. Veksten i fjor skyldtes i hovedsak oppkjøp av to selskaper i Bergen hvorav det ene var et arkitektfirma. Byggeindustrien har mer.
15.02.2002:
Milliardutbygging
Akershus fylkeskommune skal bygge åtte nye videregående skoler – og bygge om tre eksisterende i fylket for over tre milliarder kroner, tilsvarende opptil 100 000 kvadratmeter. En vekst på 5000 nye elevplasser gjør at det krever sitt til utbygging. Og det er fremtidens skolebygninger som skal reises. epi.no har mer.
14.02.2002:
Stor aktivitet på ”Nye Sunndal”
Arbeidet med å kle inn elektrolysehallen Su 4 med vegg- og takplater startet i slutten av januar. Dermed vil hallen om få dager få et helt nytt utseende. Det forandrer seg for hver dag på verksområdet. Sakte men sikkert reiser de mange bygningene seg, og hele anlegget skifter etter hvert utseende. sunndal.com har mer.
14.02.2002:
Her kommer framtiden
Elevene fra Svolvær videregående skole vakte virkelig oppsikt i Bodø på tirsdag. Foran en fullsatt sal i Fram kino stakk de av med ikke mindre enn tre utmerkelser i konkurranse med 40 andre bedrifter fra Nordland. Lysbuen sveis ble kåret til Beste Bedrift. Dette er den gjeveste av de i alt 10 prisene som deles ut. Sammen med med Vegard Kaspersen, Oddgeir Kristensen, Vegard Berre, Roy Petter Åland og Glenn Ramstad startet han Lysbuen i fjor høst, etter en idé fra lærer Jann-Harald Sæthereng. De lager eller reparerer ting i stål og aluminium. Hele klassen på VK1 plate og sveis er med i bedriften og lager alt fra snøskuffer og søppelcontainere til veibommer. Kilde Lofotposten.
14.02.2002:
Lanserer stadion-boliger
Sandefjords Blad: Høyre lanserte tirsdag ideen om å bygge leiligheter i forbindelse med Storstadion i Bugårdsparken. Ideen kom som en reaksjon på alle idrettsanleggene som er foreslått bygget i den senere tid. På tirsdagens møte i kultur- og fritidsrådet sto oppgradering av tribunen og matta på stadion på agendaen. Arbeiderpartiets Roar Gunnufsen sa at tanken om leiligheter ved arenaen allerede hadde vært tenkt i deres gruppe. Han viste til tilsvarende prosjekter i Tønsberg og Fredrikstad som har blitt svært vellykket. De andre partiene stemte uten unntak for å jobbe videre med Høyres forslag. sb.no har mer.
14.02.2002:
Ny stadion
En gruppering med representanter fra næringsliv, idrett og Bergen kommune skal våren 2002 komme med sin anbefaling til det beste alternativet for en ny byarena i Bergen. Prisen blir anslått til èn milliard kroner – og hvis ønsketenkningen oppfylles kan man allerede i 2004 rope «heia Braaaann» fra sentrumstribuner. Brann stadion på Minde slik den fungerer i dag er død kapital bortsett fra de 15 dagene i året det er kampdager. Omgivelsene gjør at utviklingsmulighetene er små for næringsvirksomhet. Derfor nedsatte Bergen kommune i vinter en arbeidsgruppe som skulle se etter mulige lokaliseringer til en ny byarena, der næringsdelen skal være selve bærebjelken. epi.no har mer.
13.02.2002:
NCC Norge trenger inntil 200 ansatte
NCC Norge kartlegger nå hva selskapet trenger av arbeidskraft på Melkøya. Entreprenørselskapet har 18 måneder på seg til å planere Melkøya, og trenger inntil 200 ansatte. Prosjektleder Hans Evensen sier selskapet vil kontakte Aetat for å bli orientert om arbeidssøkerne i Snøhvit-basen. Med Veidekke sine vel 50 ansatte, kommer det totalt til å være inntil 250 arbeidere i sving på og rundt Melkøya dersom Stortinget sier ja og utbyggeren har gitt klarsignal. Kilde: NRK
13.02.2002:
NCC sparker 2.500 ansatte
Entreprenørselsakpet NCC skal sparke 2.500 ansatte etter å ha levert et underskudd på 2,1 milliarder SEK for fjoråret. Samtidig deler selskapet ut en kvart milliard i utbytte. NCC leverte et resultat for fjoråret som ikke var til å gni seg i hendene av. Men aksjonærene kan likevel gni seg litt i hendene, for ifølge ekonomi24.se vil selskapet dele ut 236 mill svenske kroner i utbytte. Samtidig skal ulønnsomme forretningsområder avvikles, noe som betyr at 2.500 ansatte må finne andre ting å gjøre. Kilde DN.no.
11.02.2002:
Kraftig fremgang for AF-Gruppen
AF-Gruppen leverer sterke tall for fjerde kvartal og ser ytterligere bedring i 2002. AF-Gruppen fikk et resultat før skatt på 22,6 mill kroner i fjerde kvartal, mot minus 0,6 samme kvartal ett år tidligere. Omsetningen økte fra 418,5 til 629,6 mill. Driftsresultatet økte fra 3,9 til 32,6 mill kroner. Ordrereserven er 2.520 mill kroner, mot 1 180 ett år tidligere. Kilde iMarkedet.
11.02.2002:
AF bak Veidekke-raid
I følge Finansavisen er det AF-Gruppen som er på jakt etter Veidekke-aksjer. Fra godt informert hold får Finansavisen nå opplyst at det AF Gruppen som har gitt Pareto oppdraget med å skaffe en 25 prosents eierandel i Veidekke. Dette skal skje i samråd med OBOS. I går tilbakeviste Martin Mæland i OBOS på Byggeindustrien Nett at de sto bak dette raidet. Kilde Byggeindustrien.
08.02.2002: 
Byggekostnadene opp 3,2 prosent
12-månadersveksten falt fra 4,1 prosent i desember 2001 til 3,2 prosent i januar 2002. For et år siden var 12-månadersveksten 5,4 prosent. Nedgangen kommer i hovedsak av lavere transport- og maskinkostnader. Men også arbeidskraftskostnadene og materialkostnadene øker mindre enn for et år siden. Kilde: SSB
08.02.2002:
Bygger messe-senter
Olavshallen er navnet på konferanse- og messesenteret som skal bygges like ved Quality hotell og badeland i Sarpsborg. 35 millioner kroner skal investeres. Under en pressekonferanse torsdag opplyste advokat Thorer Ytterbøl, en av aksjonærene i selskapet Cicero Eiendom AS, at det satses på å tilby et konsept som skal lanseres som et stoppested mellom Oslo og Göteborg. Foreløpig er det utarbeidet en ideskisse for planene. Konferansesenteret blir på hele 3.000 kvm samt et tårnbygg på til sammen 1.200 kvm. Senteret skal inneholde fasiliteter som kan romme større utstillinger eller konserter og kulturarrangementer med plass til 2.500 tilhørere. – Vi mener beliggenheten er førsteklasses, sa selskapets styreformann, John Kristiansen. Planene har kommet såpass langt allerede at finansieringen er sikret og Olavshallen kan stå ferdig i år 2004. Fredrikstad Blad har mer.
07.02.2002: 1 dag igjen
Tidenes dyreste leker 
Salt Lake City blir neppe det beste, men definitivt det dyreste av de olympiske lekene. IOC-president Jacques Rogge kommer neppe til å utrope OL i Salt Lake City til tidenes beste. Men OL-byen tar gull for pengeforbruket - 17 milliarder norske kroner er prislappen, i følge Dagbladet. De olympiske vinterlekene i Salt Lake City vil bli de suverent dyreste noensinne. Til sammenligning kostet OL i Nagano 1,14 milliarder dollar, eller 12 milliarder kroner. OL på Lillehammer kostet om lag 7 milliarder kroner. Den store kostnadsforskjellen forklares blant annet av skjerpet sikkerhet, fler utøvere og dyrere teknologi. (Kilde Hegnar Online) Lenke til OL-anleggene i og rundt Salt Lake City: Trykk her
06.02.2002:
Lei av konflikter
Behovet for nye samarbeidsformer i byggebransjen er stort, spesielt på offentlige prosjekter. Bransjen og profesjonelle byggherrer er lei konflikter. Kompetansetilgang og risikohåndtering er stikkord for å løse problemene. Foreløpig har byggsiden kommet lengst med nye former for samarbeid om oppdrag. Byggebransjen har gått fra delte entrepriser hvor byggherren kontraherte selv, via hovedentrepriser til totalentrepriser, som i dag er dominerende kontraktsform i viktige deler av markedet. Mange spår at utviklingen vil gå videre til kontrakter basert på funksjoner og til det nyeste innen fullservice: Bygging inkludert forvaltning, drift og vedlikeholdskontrakter. Dette får også konsekvenser for sammensetningen av bransjen. De store entreprenørene blir større, mens de mindre blir mer nisjepregede. Tekblad.no har mer.
06.02.2002:
Veidekke med nye kontrakter i Sverige
Veidekkes svenske datterselskap Veidekke Construction AB, Vecon, har nylig undertegnet kontrakt på oppføring av eldreboliger i Partille ved Göteborg og rehabilitering av en bro i Sunne. Vecon skal utføre nybygging og rehabilitering av Forellen Eldreboliger i Partille. Totalt bruttoareal er 12.600 m2 fordelt på kjeller, underetasje samt to - fem etasjer med leiligheter. Boligene bygges for Partillebo Lokaler AB. Arbeidene utføres som generalentreprise og igangsettes 1. mars i år. De skal være avsluttet til 1. mars 2004. Kontraktssum er SEK 45 mill.  
Bro S100 Sunne 
Kontrakten gjelder en bro over Sunnesundet i Sunne, og omfatter blant annet legging av ny isolering og veibane, samt maling av broen. Arbeidene utføres for Vägverket Region Vest og er en generalentreprise til SEK 3,6 mill. Arbeidene starter 2. april i år og skal være fullført innen utløpet av juni måned. Kilde Veidekke.
05.02.2002:
NCC bygger i Trondheim
NCC har inngått kontrakt på totalentreprisekontrakt med Porthuset AS om bygging av hotell og boliger på Nedre elvehavn i Trondheim. Porthuset AS har lagt spesiell vekt på NCCs kompetanse for totalentrepriser og gjennomføringsevne ved tildelingen av oppdraget. Kontrakten har en verdi på 113 mill kroner. Prosjektet Porthuset er på totalt 12.00 kvm og omfatter bygging av hotell med 155 rom for Scandic, 55 leiligheter, kommersielle lokaler samt parkeringsgarasje. NCC har sammen med kunden og arkitektkontoret Pir II utviklet prosjektet, som får en sentral plassering på Nedre Elvehavn – Trondheims "Aker Brygge". Prosjektet startes umiddelbart, og skal etter planen stå ferdig sommeren 2003. Kilde NCC
05.02.2002:
Vegvesenets regionkontorer plassert
Lillehammer, Arendal, Leikanger, Molde og Bodø blir hovedseter for regionkontorene til Statens vegvesen. Beslutningen om plassering ble tatt av Samferdselsdepartementet tirsdag. – Effektivitet, desentralisering og en mer balansert fordeling av statlige arbeidsplasser i de enkelte landsdeler har vært viktig i vurderingen, sier samferdselsminister Torild Skogsholm (V). I tillegg har departementet lagt vekt på at regionkontorene skal legges til steder der det i dag er veikontor. (NTB)
05.02.2002:
Vil legge ned Statsbygg
Finanspolitisk talskvinne i Fremskrittspartiet, Siv Jensen vurderer å foreslå Statsbygg nedlagt. Det har framkommet at Operabygget i Bjørvika kan komme til å koste dobbelt så mye som Statsbygg tidligere har regnet ut. Den nye operaen i Bjørvika kan i verste fall få en prislapp på 3,7 milliarder kroner. Statsbygg kan med det ha gått på enda en bommert i sine økonomiske beregninger. Jensen ønsker et nytt regelverk som tar budsjettansvaret bort fra staten. Kilde NRK.
04.02.2002:
Lønnheim bygger fotballhall til Sunderland
Lønnheim Entreprenør AS i Kristiansund har undertegnet kontrakt om prosjektering og utbygging av en innendørs fotballhall for det engelske elitelaget Sunderland. Kontrakten er verdt vel 70 mill kroner.
Lønnheim Entreprenør har tidligere inngått kontrakt med Norges Fotballforbund om bygging av en rekke innendørs fotballhaller spredt rundt om i Norges land. Det startet med ti haller, men er utvidet med 40 nye. Lønnheim er omtrent halvveis i det byggeprogrammet. De har bygd 21 innendørs fotballhaller i Norge, blant annet «Valhall» for Vålerenga fotballklubb i Oslo. Lønnheim har i dag tre fotballhaller under bygging. Kontrakten med Premier League klubben Sunderland ble undertegnet av Even Lønnheim og styreformannen i Sunderland, Bob Murray. Rammen på kontrakten er på 5,5 millioner pund, eller cirka 70 mill kroner. Tidens Krav har mer.
01.02.2002:
Stålverket må kutte kraftig
Styret for stålverket på Jørpeland besluttet i går å sette bedriften på slankekur. Verket har tapt penger flere år på rad, og nå må det kutte 30 millioner i kostnader. I en pressemelding morselskapet Scana sendte ut i morges heter det at besparelser i denne størrelsesordenen er helt nødvendige for å danne grunnlag for positiv drift og utvikling av selskapet i årene framover. Ledelsen ved hjørnesteinsbedriften på Jørpeland skal utarbeide en handlingsplan, som også kan medføre vesentlige bemanningsreduksjoner. Verket har i dag om lag 260 ansatte. Aftenbladet har mer.
01.02.2002:
NCC innrømmer prissamarbeid
I Sverige innrømmer entreprenørselskapet NCC ulovlig prissamarbeid innen asfalt. Et titalls sjefer i selskapet er sagt opp. - Det finnes ikke noe forsvar for dette. Regler er til for å følges. Mitt arbeid går ut på å øke NCCs konkurransekraft. Da skal vi også konkurrere, ikke forsøke å oppheve konkurransen. Og vi skal konkurrere med rettferdige metoder. Vi tar krafttak for å se til at slik ikke gjentar seg, skriver adm. direktør Alf Gøransson i NCC i en pressemelding. Konkurransetilsynet i Sverige har tidligere gransket selskapene Skanska, Peab og NCC for å finne ut om de har delt markedet mellom seg. Kilde NRK.
01.02.2002:
Millionsnusk i Oslos byggebransje
Ikke siden 80-tallet har kemneren i Oslo funnet så mange svarte millioner i Oslos byggebransje som i fjor. 180 millioner kroner i 72 firmaer er 55 millioner mer enn året før. -Vi kommer trolig til å ende opp med å anmelde hvert fjerde selskap, sier divisjonsdirektør Bjarne Isaksen ved Oslo kemnerkontor. Så langt har kemneren anmeldt 22 prosent av bedriftene. Det er først og fremst unge, mobile mennesker uten forsørgeransvar som ble avslørt i kemnerens aksjon. Aftenposten har mer.

Til Nyheter januar 2002Til Nyheter januar       2002
Til
Nyheter desember  2001
Til
Nyheter november  2001
Til
Nyheter oktober      2001
Til
Nyheter september 2001
Til
Nyheter august       2001
Til
Nyheter juli            2001
Til
Nyheter juni           2001
Til
Nyheter mai           2001

Til Nyheter april          2001
Til Nyheter mars         2001
Til
Nyheter februar      2001
Til
Nyheter januar       2001
Til
Nyheter nov-des     2000
Til
Nyheter sep-okt      2000
Til Nyheter juli-aug      2000
Til Nyheter mai-jun      2000
Til Nyheter mar-apr     2000

 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009