AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter mai 2002

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden!

30.05.2002: Arkitektur
Dette er VM-arenaene
I morgen, den 31. mai, starter fotball-VM som finner sted i Sør-Korea og i Japan. Kampene blir spilt på 20 forskjellige VM-arenaer herav 10 i Sør-Korea og 10 i Japan. World Stadiums på internett har laget en fantastisk flott oversikt over samtlige 20 arenaer med bilder og diverse informasjon om sted, byggeår, kapasitet og spilleprogram. World Stadiums finner du her!
29.05.2002:
Ny bydel i stål og glass
Når t-banestasjonen legges under lokk frigjøres en attraktiv tomt i forlengelsen av Oslos mest innbringende handlegate, Bogstadveien. Tre til fire milliarder kroner vil det koste å reise en ny bydel i stål og glass over for nye Majorstuen stasjon. Det kan bli en høyttravende opplevelse. Boliger, forretninger, hotell, undervisningslokaler og kino skal fylle de rundt 130.000 til 150.000 kvadratmetrene som kan bli en realitet etter 2005. 25 etasjer høyt kan det planlagte hotellet bli, mener LINK arkitekter som har valgt den bratteste høyhuslinjen for sin modell. Arcasa arkitekter har satt strek over 15, mens arkitektpartnerne Narud/Stokke/Wiig øker bebyggelsen fra fem til 12 etasjer. Osloposten.no har mer.
28.05.2002:
Snøhvit reddet, ESA positiv til nytt skatteforslag 
ESA-president Einar Bull går langt i å antyde at det reviderte skatteregimet for Snøhvit-feltet vil bli godkjent av kontrollorganet. Dermed kan Statoil starte opp igjen arbeidet på Melkøya etter tre måneders avbrekk. Bellona har varslet at miljøorganisasjonen i så fall vil anke saken inn for EFTA-domstolen. Men Statoil akter ikke å sitte med hendene i fanget av den grunn. - Slik Statoil ser det i dag, vil en eventuell anke ikke få betydning for oppstarten på Melkøya, sier informasjonssjef for leting og utvikling på norsk sokkel, Kristofer Hetland. Regjeringen ble på et særskilt møte mandag enig om å avgrense skatteregimet for Snøhvit til bare å gjelde Finnmark og fire kommuner i Nord-Troms. ESA-sjef Bull gikk langt på vei god for opplegget i et intervju med NRK tirsdag morgen. Aftenbladet har mer.
28.05.2002:
Betong- og stålfolket ønsker klargjøring fra Sponheim
I et avisintervju med Aftenposten sier landbruksminister Lars Sponheim at han vil innføre minimumskrav for bruk av tre i norske bygg. Han peker på at dette skal bedre CO2-regnskapet og sette ny fart i en kriserammet skognæring. Betongelementforeningen, FABEKO og Norsk Stålforbund reagerer på uttalelsene og har sendt et brev til statsråden der de ber om et møte med ledelsen i Landbruksdepartementet for å få en klargjøring. - I avisartikkelen presenteres flere påstander som det må gripes fatt i. Bl a signaliserer Sponheim støtte til en del av næringen. Videre fremstilles betong og stål som lite miljøvennlige byggematerialer, uten at denne påstanden er underbygget i noen grand, sier John-Erik Reiersen, daglig leder i Betongelementforeningen til Byggeindustrien. - Ministeren hevder at stål og betong er lite miljøvennlige byggematerialer sammenlignet med tre, uten noen videre drøfting av bygningenes levetid, brannfare, vedlikeholdsintensitet osv. Utspillet relateres heller ikke til eventuelle gjenvinningsgevinster ved avhending av bygg. Som kjent har restmaterialer og rivningsmaterialer fra bygg i stål og betong stor verdi, man har derfor lenge hatt fokus på gjenvinning av disse materialene, forteller Reiersen. Kilde: Byggeindustrien.
28.05.2002:
AF og Veidekke gjenvinner Stockholm
Veidekke Gjenvinning A/S har sammen med AF Gruppen Industri A/S kjøpt alle aksjene i gjen-vinningsbedriften Svensk Kross og Återvinning AB i Stockholm. Selskapskjøpet er en videreføring av den virksomhet som drives i Norge gjennom BA Gjenvinning AS. Selskapet forventer en omsetning på ca 20 mill SEK i -02. Bakgrunnen for fremstøtet mot det svenske markedet er at selskapet BA Gjenvinning AS, som eies 50/50 av Veidekke Gjenvinning A/S og AF Gruppen Industri A/S, har bygd seg opp til å bli helt dominerende på markedet i Norge. I tillegg til hovedanlegget på Grønmo fyllplass i Oslo, som årlig mottar 100.000 -150.000 tonn tyngre byggavfall, har BA Gjenvinning også klargjort et nett av anlegg i de fleste andre større befolkningskonsentrasjoner i landet. Kilde Byggeindustrien.no.
27.05.2002:
Veidekke med oppkjøp i Syd-Sverige
Veidekke kjøper seg opp i Skåne-markedet gjennom å overta Lennart Knutsson ABs datterselskap Tractatus AB (Harald Johnssons Byggnads), Byggsmederna AB, Göte Bengtsson Stål AB og Tullberg Entreprenad AB. "Om lag 80 prosent av entreprenørmarkedet i Sverige er konsentrert i regionene rundt Stockholm, Göteborg og Malmö, og med dette oppkjøpet har vi sikret oss en god markedsposisjon i alle regionene. Med nærheten til København og hvor konsernets selskap Hoffmann AS har en meget sterk posisjon, er dette også med på å styrke Veidekkes tilstedeværelse i hele Øresundregionen,” skriver konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke i en melding. De fire selskapene har en samlet omsetning på om lag 270 mill SEK og 230 ansatte, og har en betydelig entreprenørvirksomhet i Skåne. Kilde iMarkedet.
27.05.2002:
Spansk senter for vitenskap
Myndighetene i Valencia har bestemt seg for å lage Europas flotteste, største og mest moderne kunst- og vitenskapsby. Området består av et teknisk museum, et planetarium med Imax-kino, et spektakulært hageanlegg med promenade på toppen av et parkeringshus samt Europas største oseanografiske park med flora og fauna fra alle verdens hav og landområder. I tillegg får området om et par år en ny opera. Det to år gamle tekniske muséet er blitt det best besøkte museet i byen. Museet samt opera, planetarium og parkeringshuset med promenadedekk er tegnet av den spanske arkitekten og ingeniøren Santiago Calatrava. Hele anlegget er plassert i det tørrlagte løpet til elven Turia som ble lagt utenom byen en gang på 1950-tallet på grunn av flomproblemer. Fra områdets ytterste del skimter man Middelhavet. TU har mer.
24.05.2002:
DELTA-bjelker i norske bygg
Som bjelker i nybygget til NCC, Helsfyr Panorama, er det valgt DELTA-bjelker. De er også tenkt brukt i det nye sentralsykehuset i Trondheim, RIT 2000. Stålbjelken produseres av PEIKKO-konsernet på egen bjelkefabrikk i Lahti i Finland. DELTA-bjelken er en lavtbyggende stålbjelke for opplegg av prefabrikerte dekker eller som innstøpt drager i plasstøpte dekker. Ifølge produsenten kan DELTA-bjelken dimensjoneres for fullt samvirke mellom de opplagte dekkene uten tilleggsarmering på byggeplass og leveres ferdig brannarmert for brannkrav opptil 120 minutter. Det trengs ingen brannhemmende maling eller ekstra brannisolasjon under bjelken. Gjennomgående hull på tvers av bjelken tillater føring av rør og kabler både på tvers og langs i bjelketverrsnittet. Du kan lese mer om DELTA-bjelken her.
24.05.2002:
Mobilkran veltet i Stavanger
Den store 130 tonns mobilkranen, var i ferd med å demontere en byggekran på det nye BI-bygget som er under oppføring. Mens utliggeren som veier ni tonn, ble senket ned, skjedde det plutselig noe. Den store mobilkranen begynte å helle mot den ene siden. Sekunder seinere lå byggekranen på fotballbanen på andre siden av veien. Mobilkranen lå med hjulene i været og bommen liggende tvers over gaten og gjennom hekken. Hvorfor uhellet skjedde, er fremdeles ikke klart. Politiet og Arbeidstilsynet jobber med å finne årsaken. En teori er sterk vind. Kranførerne sjekker vindforholdene før slike operasjoner, men har ikke kontroll over vindstyrken i kastene. Dette snakkes det mye om i bransjen. Stavanger Aftenblad har mer.
23.05.2002:
Noen må dø
På få år har grossistsalget av stål i Norge falt 160 tusen tonn uten at nevneverdig har skjedd med kapasiteten. - Noen må dø, mener adm. direktør Børge Halvorsen i CCB Stål. Siden 1997 har grossistsalget av stål falt fra 620 tusen tonn til 504 tusen tonn i fjor. I år viser prognosene et stålsalg rundt 460 tusen tonn. På få år er altså salget falt med 25 prosent. Hovedgrunnen til det store fallet er betydelig utflagging av norsk industri. Skipsverfter setter bort produksjonen av skrogene til Øst-Europa. Annen industri flytter også produksjonen utenlands. Det har en dramatisk effekt på forbruket av stål her til lands. Man skulle tro at denne varige trenden påvirker tilbudssiden. Det har vært noen få fusjoner i grossistleddet som har skapt større enheter, men volumet er i realiteten det samme. Adm. direktør Børge Halvorsen i CCB Stål tror ikke dette kan fortsette i lengden. - Det holder ikke med noen drag på ostehøvelen når kapasiteten må ned. Noen må dø, mener han. Staal.no har mer.
23.05.2002:
Akvariefasade i rustfritt stål
Nå er det avsatt tomt til akvarie ved utløpet av Akerselva i reguleringsplanen for Bjørvika-området, på Paulsenkaia. – Akvariet vil kunne stå ferdig samtidig med den planlagte operaen. Vi har ventet lenge på dette i Oslo, hovedsakelig fordi vi ikke har hatt fast tomt. Vi skal klare å hente inn de drøyt 200 millionene det koster å bygge, sier Ole Paus, leder av Akvarieselskapet i Oslo. Det er firmaet ‘A38 arkitekter’ som legger frem et forslag på vegne av foreningen. – Det er snakk om et stort riksanlegg på drøyt 8000 kvm utenom tekniske rom. Her skal det være norsk og utenlandsk fisk og alle fire vanntyper. Her skal være et stort område for utstillinger, plass for oter, sel, et realistisk nordsjømiljø og et haibasseng, sier sivilarkitekt Rune Ramfelt i arkitektfirmaet som holder til i Horten. Fasaden er planlagt i perforert rustfritt stål, slik at bygget blir liggende som en «lyskuppel» i området. Osloposten.no har mer.
23.05.2002:
Plattform-koloss selges til høystbydende
Sandefjords nye fyrtårn og severdighet, flerbruksplattformen CS50, slukte 14.000 tonn stål før den var ferdig ved Vyborg Shipyard. «Monsteret», som på det internasjonale oljeglatte stammespråket har fått betegnelsen Baredeck Multipurpose Platform, kom til Framnæs-kaia i forrige uke ved hjelp av tre danske bitte små slepebåter. Kolossen er blant verdens aller største i sitt slag og er bygd ved et verft som har god erfaring med oljeinstallasjoner, 13 i tallet. Sandefjords Blad har mer.
21.05.2002:
Svakere fra AF Gruppen 
AF Gruppen fikk et resultat på 6,4 millioner kroner før skatt i første kvartal 2002, mot et resultat på 20,3 millioner kroner i samme periode i 2001. Dette opplyser selskapet i en melding tirsdag. Driftsresultatet ble på 7,4 millioner kroner (22,6), mens omsetningen utgjorde 573,9 millioner kroner (414,4). Nettoresultatet ble 3,8 millioner kroner (14,2), tilsvarende 0,28 kroner per aksje (1,05). Kilde Dagen Næringsliv.
21.05.2002:
Stålkrig mot USA og EU
Norge går til tofrontskrig for å fjerne eksporthindringer for norsk stålindustri. I tillegg til WTO-sak mot USA, vurderer Regjeringen mottiltak mot EU. Fastlåst Norsk ståleksport trues fra to kanter, etter at både USA og EU har innført beskyttelsestiltak for å verne egen stålindustri. Men nok er nok, mener Regjeringen og utenriksminister Jan Petersen (h), som onsdag orienterte Stortingets utvidede utenrikskomité om veien videre. Med WTO-reglene i ryggen forbereder Norge en såkalt panelsak mot USA, etter at amerikanerne 1. mars innførte beskyttelsestoll på inntil 30 prosent på stålimport. En slik sak kan ta flere år. I tillegg kan det bli aktuelt med restriksjoner på import fra USA. Men heller ikke EU skal slippe fri, etter at unionen gjennom sine mottiltak mot amerikanerne også rammer Norge, stikk i strid med EØS-regler som nettopp er beregnet på å sikre fri vareflyt i det indre markedet. Det kan komme på tale å innføre begrensninger i stålimporten fra EU, som hittil har vendt det døve øret til norske protester. Aftenposten har mer.
20.05.2002:
12 prosent nedgang i boligbyggingen
I første kvartal i år er det igangsatt 5 946 boliger, mot 6 757 boliger i samme periode i fjor ifølge de foreløpige månedstallene. Dette gir en nedgang i boligbyggingen på 12 %. Akershus er fylket med flest igangsatte boliger, men det er også her nedgangen i antall boliger er størst. I fjor hadde dette fylket 1 037 igangsatte boliger i første kvartal, i år er det igangsatt 781 boliger. Telemark har sterkest prosentvis nedgang på 47 %, og har 143 igangsatte boliger i år. I første kvartal i år er det igangsatt 395 boliger i Hedmark, dette er en økning på 67 prosent fra samme periode i fjor. Det er igangsatt 1 011 900 kvm til andre bygg, mot 1 056 100 i samme periode i fjor. Dette er en nedgang på vel 4 %. I første kvartal i år er det igangsatt et totalt bruksareal på 1 772 300 kvm, 9 % mindre enn i samme periode året før. Fortsatt er det mangelfull registrering av næringsbygg i Oslo kommune, derfor er tallene for næringsbygg i Oslo lavere enn den faktiske situasjonen. Kilde SSB.
15.05.2002:
Full støtte for skipshall
Bygningsrådet i Lødingen hadde ingen motforestillinger til planene om en nesten 40 meter høy og 105 meter lang verkstedshall over sjø ved Lødingen Mekaniske, da eier Ole R. Sande redegjorde for planene i går. Tvert i mot ble initiativet støttet, og det ble antydet at teknisk sjef i Lødingen hadde lagt opp til litt for byråkratisk varsling i et uvanlig vidt naboskap. Harstad Tidende har mer.
15.05.2002:
Ny og slanket Godkjenningskatalog i farta
Statens bygningstekniske etat har fått utarbeidet utkast til ny og forenklet Godkjenningskatalog. Utkastet er nå tilgjengelig for kommentarer med svarfrist 15. juni. Dagens katalog oppfattes av mange som komplisert, uoversiktlig og lite brukervennlig. Videre har mange reagert på det store antall koder og bruken av disse i den kommunale byggesaksbehandlingen. Dagens omfangsrike katalog vil dessuten vanskelig kunne innpasses i elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemer. Målet til Statens Bygningstekniske etat er at en ny og slanket katalog skal tas i bruk fra høsten av. Det foreslås at antall godkjenningsområder reduseres fra 548 til 54. Samtidig er alle koder fjernet og erstattet med norsk tekst. Kilde be.no.
14.05.2002:
Prosjektsmeller ga svakt Backe-resultat
BackeGruppen hadde i 2001 en samlet omsetning på drøyt 1,5 milliarder kroner med et resultat før skatt på kr. 14,5 millioner. – Resultatmargin på en prosent, ned fra sterke 66,5 mill og fem prosent for 2000, er sånn sett skuffende, sier adm. direktør og eier Peder B. Backe. – Resultat gjenspeiler byggebransjens sanne karakter der kunsten er å unngå de dårlige prosjektene, sier han. Peder B. Backe har hatt mye å glede oss over i fjor med blant annet overleveringen av Hamar Rådhus og Byggeindustriens kvalitetspris som et høydepunkt. Kilde: Byggeindustrien.no.
14.05.2002:
Berg- og dalbane til 4,9 millioner
Nå monteres sommerens store attraksjon i Familieparken, berg- og dalbanen Alpin-Racer. Den byr på 700 meter med fart og moro. Banen har en prislapp på 4,9 millioner kroner, og er Skandinavias eneste i sitt slag. Forrige tirsdag startet arbeidet med å få den 65 tonn tunge stål-kolossen på plass. To tyske montører fra produsenten får hjelp av fire-fem lokale håndverkere for å få alt på riktig plass. Banen ligger i terrenget, og det lar seg ikke gjøre å kjøre stålrørene hele vegen med bil eller sekshjuling. Kilde Namdalsavisa.
13.05.2002:
EU overkjører Norge i stålsak
Norge er uforvarende havnet i en ståltvist med EU, der kommisjonen fullstendig overser EØS-avtalens regelverk i sin iver etter å vise handlekraft overfor USA. EU har innført globale beskyttelsestiltak mot import av stål, som svar på at USA 1. mars gjorde det samme for å verne egen stålindustri mot konkurranse fra andre land. Dermed bryter kommisjonen EØS-avtalens regler om at det ikke skal være begrensninger i den frie handelen med stål på EUs indre marked, verken kvoter eller toll. Norge har protestert kraftig på lovligheten og framgangsmåten, som uansett begrunnelse, bryter med regler om tidsfrister og notifisering. Men mye tyder på at det er "makta som rår" i denne saken. Norge ba om formelle konsultasjoner med kommisjonen, noe som bare er gjort én gang tidligere i EØS-avtalens historie, og som viser hvor alvorlig man på norsk side ser på EUs neglisjering av inngåtte avtaler. Dagens Næringsliv har mer.
13.05.2002:
Venter og venter på Snøhvit 
Snøhvit-prosjektleder Egil Gjesteland venter i stor spenning. I løpet av de neste ukene kommer konklusjonen fra Brussel som kan bety være eller ikke være for Snøhvit- utbyggingen. Eftas overvåkningsorgan ESA ser på saken for å finne ut om de spesielle skattevilkårene som er gitt for feltutbyggingen, egentlig er ulovlig statsstøtte. Aftenbladet.no har mer.
10.05.2002:
Små endringer i byggekostnadene 
Byggekostnadene for boliger steg med 0,1 % og materialkostnadene økte med 0,2 % fra mars til april i år. Materialkostnadene for grunnarbeider steg mest den siste måneden, med 0,5 % for eneboliger og 0,3 % for boligblokker. De totale kostnadene for grunnarbeider økte med 0,2 % for både eneboliger og boligblokker. Fra april i fjor til april i år steg byggekostnadene for boliger med 3,2 %. Materialkostnadene økte med 2,5 % og arbeidskraftskostnadene steg med 4,3 %. Delindeksene for elektrikerarbeider har steget mest det siste året, med 6,3 % for eneboliger og 6,1 % for boligblokker. Kilde SSB.
08.05.2002:
Moderne spansk arkitektur (II)
Veslemøy Nestvold fra Teknisk Ukeblad presenterer bildeserie nr. 2 fra den faglige studieturen til Valencia og Barcelona som Norsk Forening for Stålkonstruksjoner arrangerte i april i år. Kunst- og vitenskapsbyen i Valencia er et storslagent bygge- og kulturprosjekt som er verdt et besøk både av ingeniører, arkitekter og andre arkitekturinteresserte, skriver Teknisk Ukeblad. Vis bildeserie her.
08.05.2002:
Program for Norsk Ståldag og SteelIT-dag er nå klart
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, Norsk Stålforbund og NIF står bak arrangementet Norsk Ståldag & SteelIT 2002. Thor Dahl som er styreformann i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, er meget godt fornøyd med årets program som byr på mange spennende og interessante temaer, bl. a. det nye Operahuset i Bjørvika, følgene av WTC-katastrofen, økologi og byggebransjen, Vikings nye stadion og Norges Varemesses nybygg. Hovedtaler er styremedlem Tore Tønne i Aker-Kværner. Arrangementet som finner sted 25.-26. september, er i år flyttet fra Grand Hotell i Oslo til Norges Varemesses nybygg i Lillestrøm og avvikles sammen med Industridagene 2002. Det har i år vært et utstrakt samarbeid med flere aktører i bygge-bransjen: arkitekter, Stål- og Metallgrossistenes Forening og Sveiseteknisk Forbund der en har gått sammen om felles arrangementer. Norsk Ståldag & SteelIT 2002 er i år et kombinert arrangement med faglig seminar og utstilling. Se program og utstiller-info her
08.05.2002:
Kraftig bedring i Veidekke
Veidekke ASA fikk et resultat før skatt på 7,6 millioner kroner i første kvartal 2002, mot et resultat på -7,7 millioner kroner i samme periode 2001. Selskapet hadde driftsinntekter på 2.250,4 millioner kroner, mot 2.282,6 millioner kroner samme periode i 2001. Driftsresultatet ble 32,6 millioner kroner opp fra 22,5 millioner kroner første kvartal 2001. Veidekkes ordrereserve var ved utgangen av første kvartal 2002 på 6,9 milliarder kroner sammenlignet med , 800 millioner kr bedre enn på samme tidspunkt i fjor. Kilde dn.no
07.05.2002:
Maling fra Jotun til kjempebygg i Midtøsten 
Skyskraperen ligger i Riyadh og har fått navnet The Kingdom Centre. Bygget er 300 meter høyt og er ikke bare det høyeste i Saudi-Arabia, men også det største byggverket i sitt slag i Midtøsten. Det er divisjonen Jotun Paints som har fått oppdraget i Saudi-Arabia. Og nettopp i Saudi-Arabia har Jotun hatt sitt beste økonomiske år noensinne. Markedsposisjonen ble i fjor styrket både for industrivedlikehold og dekorative malinger, heter det i konsernets årsrapport. Kilde: Sandefjord Blad.
Info og bilder fra The Kingdom Centre klikk her
The Kingdom Centre og andre moderne skyskrapere klikk her
07.05.2002:
Jernhard stålpolitikk mot Norge
EU ga ingen innrømmelser da Norge for annen gang i EØS-avtalens historie førte formelle konsultasjoner med EU i går. Bakgrunnen er at EU har innført de samme importbegrensningene på norsk stål som for andre land utenfor EU. Dette mener Norge er et soleklart brudd på EØS-avtalen, som inneholder egne bestemmelser om stålhandel. - EU-kommisjonen presenterte ingen juridisk begrunnelse, men fastholdt bare at tiltakene ikke bryter med EØS-avtalen. NRK har mer.
07.05.2002:
Nye rykter om stor nordisk stålfusjon
I Finland spekuleres det nå omkring en ny stor nordisk stålfusjon mellom svenske SSAB og finske Rautaruukki, ifølge den finske avisen Kauppalehti. Avisen henviser til kilder blant SSABs storeiere som  har "begynt å flagge for en nordisk stålfusjon". Et fusjonert SSAB/Rautaruukki skulle få en produksjon på cirka 8 millioner tonn og en omsetning på cirka 50 milliarder kroner. Anders Ullberg, vd og konsernsjef for SSAB, vil ikke kommentere ryktet om en kommende fusjon. Kilde Jernkontoret.se
06.05.2002:
Moskva får verdens største pariserhjul 
Moskva skal få verdens største pariserhjul. Det blir 170 meter høyt, og med minibar og toalett i hver vogn. Moskvas mektige borgermester Jurij Luzjkov har bevilget snaut 200 millioner kroner til det gigantiske hjulet, som kommer til å trone på toppen av Spurvehøyden i Moskva. Etter planen skal pariserhjulet, som har fått navnet Rus-3000, stå ferdig i løpet av et par år, og man regner med at det vil ha åtte-ni millioner passasjerer i året. Kilde: Aftenposten. csmonitor har mer.
06.05.2002:
Ungdom gir f... i teknologi
Norsk ungdom gir blaffen og viser langt mindre interesse for teknologi og realfag enn ungdommer fra andre land. Næringslivet fortviler. Oljen er blitt sovepute. I den ferske undersøkelsen IMD World Competitiveness Yearbook 2002 fra det velrennomerte sveitsiske forskningsinstituttet IMD, havner Norge på 17. plass blant 49 nasjoner i verden. Sveitserne gir ungdommen mye av skylda: Interessen for teknologi og vitenskap fra våre håpefulle rekker ikke lenger enn til en 43. plass. Teknisk Ukeblad har mer.
06.05.2002:
Ny sveisevogn
Vekten på Esabs nye MIG-sveisevogn er lav, for de fleste delene er av aluminium. En magnet på vognens chassis gir ifølge Esab sikker og jevn fremdrift. Magneten kan også aktiveres for å sikre bedre fastholding av arbeidsstykket. Vognen heter Miggytrac 2000 og har et digitalt display som viser de innstilte sveiseparametrene. Apparatet er også utstyrt med potentiometer for fjernregulering av spenning og strømstyrke. Vognen må tilkobles en tyristorstyrt strømkilde. Kilde Teknisk Ukeblad.
03.05.2002:
Stålmøte med EU mandag 
Norge skal mandag prøve å forklare EU at EU ikke har rett til å la sine importrestriksjoner for stål ramme Norge. Norske myndigheter liker ikke at tre norske bedrifter rammes av stålkrigen mellom EU og USA. Det skjer fordi de midlertidige importrestriksjonene EU har innført - etter at USA begynte «stålkrigen» - rammer alle land utenfor EU blindt. Norge mener å være i en spesiell situasjon, primært på grunn av EØS-avtalen. bt.no har mer.
03.05.2002:
Tidenes julepresang til Værlandet og Bulandet
Til jul 2003 får Bulandet og Værlandet den beste presangen de kan tenke seg. Veien som skal knytte sammen de to øysamfunnene i Sogn og Fjordane blir ferdig 8-9 måneder tidligere enn beregnet. Veien blir på 11 km, av dette er det seks stålbruer på til sammen 1 km. Bruene har en kontraktsverdi på nær 55 millioner og blir levert av Scanbridge. Den første brua er alt ferdig produsert i Sandnessjøen. Den største brua kommer over Ytre Melværsundet. Den er 317 meter lang. Over Olssundet blir brua 268 meter. Her kommer det tyngste løftet på hele prosjektet. Midtspennet på 106 meter kommer fiks ferdig med asfalt, og veier hele 600 tonn. Over Indre Melværsundet blir det en bru på 234 meter. Kilde: firda.no
02.05.2002:
Rekordresultat for Multiconsult
2001 ble et rekordår for Multiconsult. Driftsinntektene økte med 16% til 366 mill. kr og driftsresultatet økte med 31% til 28,4 mill kr. Dette er det beste resultatet i konsernets historie. Multiconsult med datterselskapene Noteby og Multiconsult GEAS, har 470 medarbeidere og er et av Norges ledende uavhengige rådgiverselskaper. Kilde: multiconsult.no
02.05.2002: Høringsfrist 15. juni
Forslag til ny veiledning til Teknisk forskrift
Forslag til ny og RENset utgave av veiledningen til TEK er ute på høring. I utkastet er det lagt vesentlig vekt på å fjerne formuleringer som i praksis har kunnet hindre bruk av alternative og gode løsninger innenfor rammen av funksjonsreglene i forskriften. Dette gjelder først og fremst på brannområdet. Frist for kommentarer er 15. juni. Se utkastet her: (1,6 Mb)
02.05.2002:
Aker Kværner får Grane kontrakt
Norsk Hydro har tildelt Aker Kværner kontrakten for oppkopling og ferdigstillelse av Grane-plattformen når den installeres på feltet i april 2003. Kontrakten er verdt omlag 300 mill kr, og rundt 1000 ansatte vil på det meste være involvert i arbeidet. Aker Kværner selskaper har tidligere vunnet kontraktene for prosjektering, bygging og leveranse av dekket til denne produksjonsplattformen til Granefeltet. Med den siste kontrakten blir Graneutbyggingen er Aker Kværner involvert i hele utbyggingsprosjektet. Stålunderstellet og modulene til dekket på Grane slepes ut til feltet og skal installeres våren 2003. Offshore.no har mer.

Til Nyheter april 2002Til Nyheter april          2002
Til
Nyheter mars         2002
Til Nyheter februar      2002
Til
Nyheter januar       2002
Til
Nyheter desember  2001
Til
Nyheter november  2001
Til
Nyheter oktober      2001
Til
Nyheter september 2001
Til
Nyheter august       2001
Til
Nyheter juli            2001
Til
Nyheter juni           2001

Til Nyheter mai           2001
Til
Nyheter april          2001
Til
Nyheter mars         2001
Til
Nyheter februar      2001
Til
Nyheter januar       2001
Til
Nyheter nov-des     2000
Til
Nyheter sep-okt      2000
Til Nyheter juli-aug      2000
Til Nyheter mai-jun      2000
Til Nyheter mar-apr     2000

 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009