AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google

 


Nyheter januar 2003

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden

31.01.2003:
Nisjehavn for stål
 
Havna i Horten er "Månedens havn" i fagtidsskriftet Havneavisen for januar. Havneavisen har speilet havnevirksomheten over åtte sider samt presentert en rekke andre virksomheter, Norsk Stål, Scancoil, AS Viking, BESAS Shipping, osv. Gjengangeren har mer.
Stål kommer sjøveien
Stålforbrukerne i Norge, de rene stålprodusentene, importerer 1,2 millioner tonn stål årlig. Mesteparten av stålet kommer til og fra Norge på båt, unntaket er når volumene er små eller når selger befinner seg i Sverige. Kilde Havneavisen.
31.01.2003:
Bryggeboliger på Lysaker
 
Flere enn 1500 personer har meldt sin interesse for å kjøpe en av de 320 leilighetene som Gjensidige NOR Næringseiendom planlegger i strandkanten ved Oslos vestgrense. De første 81 leilighetene vil stå ferdig neste vår. Selskapet har håndplukket arkitekt Kari Nissen Brodtkorb til å tegne luksusboligene. Hun har satt kvalitet, fleksibilitet og høy grad av kjøper-innflytelse i høysetet. Brodtkorb er også arkitekten bak det prisbelønnede Stranden-bygget på Aker Brygge. Når det gjelder materialvalget, har hun latt seg inspirere av sjø, vær og vind. Oljet og malt tre, glass, stål og håndbankede teglstein skal gi et robust og maritimt preg. Aftenposten har mer.
30.01.2003: Indre Østland
Nye Veidekke-kontrakter for 223 mill. kroner
 
Veidekkes virksomhet i Indre Østland har på nyåret inngått kontrakter for til sammen 223 millioner kroner. Det gjelder prosjektene Tømmerli Bo- og Aktivitetssenter, Mo Terrasse og Vindingstad skole. - Indre Østland har en årsomsetning på ca. 250 millioner kroner. Sammen med de andre prosjektene vi har i gang, betyr disse nye kontraktene at vi har gode forutsetninger for å nå våre mål og opprettholde aktiviteten, sier distriktsleder Gudmund Lien Bjørnstad i Veidekke.
30.01.2003:
Verft med full ordrebok
 
Moen Slip på Kolvereid er et av de svært få skipsverft i Norge som sammen med Fjellstrand, Voldnes Skipsverft, Aker Brattvaag og Solstrandsom har oppdrag ut i 2004. I tillegg har verftet muligheter (opsjoner) til å bygge to isgående passasjerskip til rederiet Waxholm Ångfartygs i Stockholm. Ingen klager over dårlig sysselsetting eller dårlige rammebetingelser for verftene. Ingen snakker om verftskrise. - Det er klart at det er høyt kostnadsnivå, sterk krone og høye renter. Men nå kan vi se at det er litt lysning, sier adm. dir. Ole Arnt Angelsen. Angelsen foretrekker å fokusere på de fulle ordrebøkene, selv om det er konkurranse fra utenlandske verft. Moen Slip tapte nylig i konkurransen om en ferge til Polen. Aftenposten har mer.
30.01.2003: Rautaruukki Profiler
Permitteringsvarsel til påske
 
Samtlige ansatte ved Rautaruukki Profiler i Mo i Rana har fått et permitteringsvarsel for perioden fra 12. feb - 13. apr. Nylig ble det kjent at produksjonen ved verket vil bli stanset deler av februar måned. - Selv om vi nå har fått et permitteringsvarsel fram til påske, betyr ikke dette at vi på det nåværende tidspunkt ser for oss permitteringer utover de ukene hvor dette allerede er avklart, sier Gunn Trones, sekretær i Profil-klubben. - Varselet gis fordi prognosene i slutten av mars er usikre. Men markedet snur fort, det er vi innforstått med, sier Trones og peker på at en del den forventa ordretilgangen nå i 1. kvartal er forskjøvet til 4. kvartal. Kilde Rana Blad.
29.01.2003: Sverige 
Rekordnivåer for stålproduksjon og ståleksport
 
2002 blev et bra stål-år til tross for svak verdenskonjunktur og lave priser. Stålproduksjonen i Sverige økte med drøyt 4 % til 5,75 millioner tonn, det høyeste nivå siden 1974. - Legert stål utgjorde halvparten av produksjonen. De legerte ståls høye andel av vår produksjon, gir Sverige en spesiell profil som stålnasjon, nemlig som produsent av kvalifisert og spesialisert stål, sier Håkan Murby i Jernkontoret.
Ståleksporten slår rekord
Til tross for innføring av straffetoller i USA og ettervirkningene av disse rundt om i verden lyktes det svensk stålindustri å slå ny eksportrekord i fjor. Verdien på den svenske ståleksporten var på 36 milliarder S. kroner. Dette betyr en handelsnettoverdi for stålet på 16 milliarder S. kroner. Kilde di.se.
29.01.2003:
Nye offshorekontrakter til CCB
 AS Nymo har tildelt CCB Stål AS stålleveransene til Snøhvit Subsea Structures og Shah Deniz. Snøhvit skal bygges i Eydehavn og Shah Deniz i Grimstad. Leveransene starter omgående. Kilde CCB.no.
Lenke til Snøhvit LNG Project: Trykk her!
Lenke til Shah Deniz South Caspian Sea: Trykk her!
29.01.2003: Storbrannen i Trondheim
Brøt byggeforskriftene
 Storbrannen i Trondheim kunne vært unngått dersom byggeforskriftene hadde vært fulgt. Norges Branntekniske laboratorium retter i sin granskingsrapport kritikk både mot myndigheter og byggherrer. Norges branntekniske laboratorium la i dag frem sin granskingsrapport. Brannen startet i kjøkkenet i 1. etg ved restaurantene News og Ricks. Den spredte seg til 2. etg og loft via et ventilasjonsrom som ikke var forskriftsmessig oppført - et påbygg på kjøkkenets tak. Ifølge byggeforskriftene skulle dette rommet vært bygget av ikke-brennbare materialer og utrustet slik at det tålte en brann i 60 min. Rommet hadde imidlertid vegger, tak og gulv av tre. TU.no har mer.
28.01.2003:
Nye Snøhvit-kontrakter tildelt
 Statoil har tildelt nye byggekontrakter i forbindelse med Snøhvit-prosjektet på Melkøya. Kontraktene omfatter bygging av administrasjonsbygg og eksportkai. Hver kontrakt har en verdi på mellom 150 og 200 millioner kroner. Veidekke skal bygge adm-bygget med tilhørende garasje og omformerbygg på totalt 10.000 m2. AFS-Pihl Group skal bygge eksportkaien. AFS-PIHL Group er et 50/50 arbeidsfellesskap mellom AF Spesialprosjekt AS, et datterselskap av AF Gruppen ASA og det danske entreprenørselskapet E. Pihl & Søn AS. Flere kontrakter innen bygg og  anleggs-virksomhet vil komme i tiden fremover. DN.no har mer.
28.01.2003:
Ny byggekontrakt på 67 mill. kroner til Veidekkeselskap
 Stena Metall AS har gitt Veidekkes datterselskap SEBY AS i oppdrag å bygge nytt anlegg for mottak, lagring, sortering og gjenvinning av spesialavfall på Ausenfjellet Industriområde i Sørum kommune. Kontraktssummen er på 67 mill. kroner eks mva. Kontrakten er en totalentreprise og omfatter oppføring av en sorteringshall for papir på ca 2.900 m2, et miljøbygg på ca 4.500 m2, et administrasjonsbygg på ca 900 m2 og opparbeidelse av utvendige asfalterte plasser på ca 22.500m2. Arbeidene er igangsatt og skal være avsluttet til 1. november 2003. Kilde Veidekke.
27.01.2003:
Industrien sliter i motbakke
 Industriens samlede resultater for 4. kvartal 2002 viser markert forverring fra kvartalet før. Stadig flere bransjer melder om dårligere tider, og det er liten optimisme å spore i industrien, i hvert fall på kort sikt. Det er klare tegn til nedgang i produksjonsvolum og kapasitetsutnytting, og stadig flere oppgavegivere rapporterer om fallende sysselsetting. Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting er nå om lag 78 prosent – den laveste noteringen i barometerets historie. SSB har mer.
27.01.2003: Arkitektur
Spennende forslag til nybygg på branntomta
 Robin Rokseth laget utkast til planløsninger og fasader samt tegninger for park og parkeringsanlegg til et forretningsbygg i sentrum i Rissa kommune. Nå foreslår han å tenke i de samme baner med brannkvartalet, med tanke på de funn og den historikk som har tilknytning til arealet og området. Ideen bak prosjektet i Rissa var å tilføre sentrum et nytt og moderne forretningssenter, og samtidig legge vekt på tilknytningen til bondenæringen som er hovednæringen i kommunen. Bygget var planlagt bygget med bærende konstruksjon i stål og betong, samt ytterkledning i tre med standard modulmål. Adressa har tegninger og mer informasjon.
Eierne ønsker arkitektkonkurranse
Eiergruppen av branntomta i sentrum vil gjennomføre en begrenset arkitektkonkurranse for å få frem muligheter og mangfold opplyser seksjonsleder Eirik B. Einum i Prosjekt- og teknologiledelse AS (PTL). Einum er engasjert som prosjektleder for gjenoppbyggingen av det brannherjede kvartalet midt i Trondheim sentrum. Adressa har mer.
26.01.2003: Nybygg
Slik blir bussterminalen
 Ny bussterminal skal bygges i Jernbanegata på Strømsø i løpet av året. Selve terminalen blir opp mot 115 meter lang og vil inneholde både kiosk, venterom, toaletter. Varmekabler vil sørge for et snøfritt miljø rundt terminalen som bygges i stål, men bekles med tre. Bak terminalen skal det nye komplekset Bueslaget bygges av ROM Eiendomsutvikling (tidligere NSB Eiendom). Dette komplekset vil inneholde 100 parkeringsplasser for togpendlere, forretningslokaler og rundt 200 leiligheter i ulike størrelser. Totalt vil Bueslaget bli seks etasjer høyt. Drammens Tidende har mer.
24.01.2003: Arkitektur
Foreslår Gaudi-tårn på Ground Zero
 Barcelonas store arktiekt planla giganthotell på tomta der World Trade Center sto. Nå pusses det støv av den legendariske arkitekten Antoni Gaudis 95 år gamle planer for tomta. Hans plan var å bygge et 360 m høyt prosjektilformet tårn med en stjerne på toppen. Hovedtårnet skulle være omkranset av flere mindre tårn. Inne i bygningen skulle det være et innvendig utstillingsområde med 114 m takhøyde. Hadde planene blitt fullført ville bygningen blitt New Yorks høyeste. Empire State Building, som sto ferdig i i 1931, er 381 meter høy. Dagbladet har mer.
24.01.2003:
Plannja med nye isolerte paneler
 Nå presenterer Plannja en helt ny serie av isolerte paneler for yttervegger, mellomvegger og undertak. De prefabrikkerte panelene er av sandwich konstruksjon, med stålplater på begge sider av ett isolert kjernemateriale. En enkel logistikk på byggeplass samt effektiv og rask montering er det som kjennetegner denne type produkt. Panelene leveres komplette fra fabrikk og vil selv under ugunstige værforhold gi en tørr konstruksjon. Plannja Panel leveres i seks varianter. Bygg.no har mer.
23.01.2003:
Vestfold Jernlager planlegger nybygg
 Vestfold Jernlager AS i Tønsberg ønsker å sette opp et kontor- og lagerbygg innenfor reguleringsplanen for Vestfold næringspark på Bentsrud. Vestfold Jernlager AS har gjort avtale om kjøp av to felter i næringsparken. Sandefjord-firmaet Cosmic Bygg AS har levert søknad om rammetillatelse for et bygg på nærmere 10 000 kvadratmeter. Tønsbergs Blad har mer.
21.01.2003: Offshore
Lyse inngår stålavtaler til 40 millioner
 Lyse har inngått kontrakter med Tenares om kjøp av stålrør til transport av naturgass fra Kårstø til Risavika og prosjekteringstjenester. Kontrakten har en verdi på rundt 40 millioner kroner. Selskapet Tenares, som er salgsorganisasjon for en rekke stålleverandørene rundt i verden, skal levere det 10 3/4 tommers tykke stål sjørøret samt plast og korrosjonsbelegget til rørene. Offshore.no har mer.
21.01.2003:
Sentrale aktører bygger Nordlandsbadet
Finneid Sveiseverksted og arbeidsfellesskapet Veidekke/Fauskebygg vant hvert sitt anbud, og skal nå ta fatt på jobben med byggingen av Nordlandsbadet i Bodø. For arbeidsfelleskapet Veidekke og Fauskebygg, kalt VF-gruppen, som skal gjøre alt betongarbeid på Nordlandsbadet, snakker vi om en kontrakt på 32 millioner kroner. Også Finneid Sveiseverksted har fått en betydelig kontrakt, selv om den er noe mindre enn VF-gruppens. - For oss er dette en betydelig jobb. Til selve konstruksjonene vi skal levere og montere, regner vi med at det går cirka 330 tonn stål. For oss betyr dette cirka seks årsverks arbeid, sier daglig leder ved Finneid Sveiseverksted AS, Tor Kato Rugås. Ordren har en verdi på cirka 10 millioner kroner. Saltenposten har mer.
21.01.2003:
Kruse Betong får bygge stadion
  Kruse Betong AS vant anbudskampen mot Selmer Skanska og Veidekke om å få bygge det nye Stavanger stadion. Kruse-Betong har sagt at de skal bygge Stadion til 160 millioner kroner slik Viking krever. Kruses første anbud lå rundt 15 millioner kroner høyere enn rammeavtalen som det nå er enighet om. Selve entepriseavtalen blir undertegnet om kort tid. - Det er gjort noen endringer fra tegningene som ble presentert i høst. Femte etasje forsvinner. Dette betyr at pressetribunen og speakertjenesten flyttes ned en etasje, samtidig som det buede taket flates ut. Dessuten er det gjort noen forenklinger i konstruksjonen på begge sidene. Kilde Aftenbladet Les mer om materialvalg og løsninger i Rogalands Avis.
20.01.2003:
Kulturen får hus i Asker
Selmer Skanska har fått oppdraget med å bygge nytt kulturhus i Asker kommune. Før selve byggingen av kulturhuset kan starte, skal tomten ryddes. Dette arbeidet starter i løpet av januar 2003. Selmer Skanskas arbeid ledes av Jan Holmgren. Når bygget står ferdig vil det inneholde fem salers kino, bibliotek, eldresenter, ungdomskafé, fleksisal og nyrestaurert storsal, der kinoen er i dag. I tillegg kommer det restaurant, forretningslokaler og kontorer som skal stå ferdig til bruk 1. november 2004. Askers nye kulturhus blir på 25 000 kvm, ca halvparten forretninger og kontorer - resten kulturarealer. De totale byggekostnadene er på 423 millioner kroner. Kilde Byggeindustrien.
20.01.2003: Offshore
Milliardkontrakt i vente for Aker Kværner
Aker Kværner ligger an til å sikre seg et kjempeoppdrag verdt 3,5 milliarder kroner i Italia. Oppdraget gjelder design og bygging av et mottaks- og regassifiseringsanlegg for flytende naturgass (LNG) 17 kilometer utenfor kysten av Italia. Oppdragsgiver er selskapet Edison Gas. Nettavisen har mer.
18.01.2003:
39 oppsagt så langt ved Rautaruukki Profiler
Rautaruukki Profiler er i full gang med sin nedbemanning. Så langt har 39 fått sin oppsigelse. Det forteller adm. dir. Hans Petter Jæger. Derimot kan han ikke konkretisere hvor mange som har gått ut porten. - De første slutta ved årsskiftet. Videre vil folk slutte etter hvert som de er ferdige med å jobbe ut oppsigelsestiden sin. Noen har en måned, andre har mer, sier han. Videre forteller han at de er inne i prosessen med de tillitsvalgte for å fortsette nedbemanningen, men han kan eller vil ikke si når nye arbeidstakere får gråkonvolutten i hånda. Det ledelsen ved bedriften forholder seg til er styrevedtaket fra oktober 2002. Det ble det sagt at Rautaruukki Profiler skulle kutte kostnadene med 30 til 40 millioner i 2003. For å få det til ble det antydet at rundt 80 måtte slutte. Rana Blad har mer.
17.01.2003: Stålbygg
Grosch-medaljen til arkitekter bak Mortensrud kirke
Grosch-medaljen deles nå ut for andre gang. I år er det arkitektene Jensen og Skodvin som står bak Mortensrud kirke som får prisen for "miraklet på Mortensrud". Dette var en enorm og total overraskelse, og en stor ære, sier arkitekt Jan Olav Jensen. - En slik pris regner du jo med går til folk som nærmest har et livsverk bak seg, supplerer partner Børre Skodvin. Det er annen gang prisen til minne om den store 1800-talls arkitekt Christian Heinrich Grosch (1801-65) deles ut. Første gang, i 2001, gikk medaljen til arkitekt Sverre Fehn. Det er Grosch-selskapet som deler ut prisen. Styret i Grosch-selskapet som deler ut prisen, henviser til de to arkitektenes samlede produksjon, men det er klart at det er den kritikerroste Mortensrud kirke som var avgjørende for beslutningen. Kirken sto ferdig i april i fjor. Aftenposten har mer.
17.01.2003:
Smith Dikema forlater Bergen motvillig
Etter tautrekking i årevis med Bergen kommune er stålfirmaet Smith Dikema omsider på vei bort fra Jekteviken. De enorme bygningene skal jevnes med jorden. Her skal det bli oppstillingsplass for containere når Hurtigruteterminalen er ferdig. – Vi har flyttet ut all stålvirksomheten til Sotra, der vi har bygget et helt nytt og moderne anlegg. Bare kontordelen er tilbake, i påvente av at kontorbygget skal bli ferdig, sier administrerende direktør i Smith Dikema Stål AS, Rolf-Erik Berle Jørgensen. Mens stålfirmaet motvillig forlater den sentrale kaitomten, venter de på at tvisten med Bergen kommune endelig skal avgjøres av Gulating lagmannsrett. BA har mer.
16.01.2003:
Contiga bygger unik sjøhall for Røkke-verft
Ved Contiga AS på Roverud arbeider man på spreng med en storordre på 25 millioner til et Aker-verft ved Molde. I løpet av februar begynner monteringen av 1000 tonn stålkonstruksjoner som skal bli en gigantisk sjøhall og et service-bygg på land. - Vi er nå godt og vel halvveis med produksjonen av elementer, og har 15 mann i sving med dette her på Roverud. I tillegg bruker vi en del av kapasiteten i vår datterbedrift Contiga AB i Norrtälje i Sverige, forteller prosjektleder Øystein Vestbakken. I løpet av februar skal elementene monteres ved Aker Yards-verftet i Vestnes i nærheten av Molde; et verft som Kjell Inge Røkke nylig kalte «framtidens verft» - og vil gjøre til landets mest moderne. Glåmdalen har mer.
16.01.2003:
Klart for tidenes bruløft
Tidenes løft skal gjøres i Bulandet. Til sommeren skal det 109 meter lange og 600 tonn tunge midtspennet på brua over Olssundet løftes på plass av kranbåt. På kaia i Bulandet ligger utdragerne til brua. To seksjoner i stål, hver på 53 meter. De skal skrus fast til brukarene på hver side av sundet. Etterpå skal de forsterkes med betong. Så skal det ferdige midtpartiet legges mellom. - Ei slik bru har aldri vore bygt før, sier prosjektleder for fylkesveganlegget Værlandet-Bulandet, Aril Hanekambhaug. Som de andre bruelementene blir også dette bygd ved bedriften ScanBridge i Sandnessjøen. Til Bulandet kommer det fiks ferdig på lekter. Sågar med asfalten lagt. BT har mer.
15.01.2003:
Finnene tente lyset i Odda
Finske Outokumpu vedtok i går utbygging til 700 millioner kroner i Norzinks fabrikk i Odda. Dette skaper arbeid til 200 i anleggsperioden på 20 måneder. Prosjekteringsarbeidet er i gang, det første fysiske arbeidet, sprenging for nødvendige transportveier, kommer i løpet av tre uker. - Siden blir det store monteringsjobber. - Denne utbyggingen vil ikke øke produksjonsmengden, den vil fortsatt ligge på rundt 150.000 årstonn. Men vi vil bli mer effektive, særlig i forhold til råstoffene. Det betyr at vi kan tjene mer penger, sier adm. direktør Stein A. Ytterdahl i Outokumpu Norzink AS til Haugesunds Avis.
14.01.2003: Skip
Har oppdrag, mangler folk
Skipsbyggeriet Fjellstrand på Omastrand i Hardanger har et uvanlig problem. Verftet mangler ikke oppdrag, men derimot folk til å gjøre jobben. - Jo, vi har absolutt et problem her inne på Omastrand. Vi får ikke tak i folk. Behovet er stort. Vi trenger nå et 20-talls fagfolk innen skipsbygging, både snekkere, sveisere, platearbeidere og andre fagfolk, sier adm. dir. Børe Norland til Bergens Tidende.
13.01.2003: Offshore
Heerema frykter utklassing
- Det er absolutt grunnlag for bekymring. Det høye kostnadsnivået i Norge tærer veldig på vår konkurranseevne, sier adm. dir. Gustav Amundsen som i det siste har sett flere oppdrag gå til utlandet, oppdrag han mener norsk industri godt kunne tatt. Utviklingen har bekymret Amundsen i flere år. - Dette har vært en langsiktig utvikling hvor man i stadig mindre grad har hatt sysselsetting innenfor konkurranseutsatt næringsliv og har flyttet folk over i beskyttet sektor som ikke har konkurranse med utlandet. For å lette situasjonen mener han at vi må ha en reduksjon i det norske kostnadsnivået. - Det innebærer at vi må ha en reduksjon i den norske kronekursen på kort sikt og på lengre sikt ha mindre lønnstillegg og kanskje et lavere skattenivå. - Alternativet er ikke særlig hyggelig. - Jeg tror vi er helt avhengig av å ha et næringsliv i Norge som er basert på grunnleggende verdiskapning og at vi ikke bare lever av å klippe håret på hverandre. NRK har mer.
13.01.2003: SSB
Byggekostnadene opp 3,3 prosent
Byggekostnadsindeksen for boliger steg med 3,3 prosent fra desember 2001 til desember 2002. Materialkostnadene økte med 2,1 prosent i samme periode. Byggekostnadene for boligblokker steg mest siste året med 3,7 prosent, mens eneboliger steg med 3,2 prosent. Materialkostnadene for boligblokker og eneboliger økte med respektive 2,6 og 2,0 prosent i samme periode. Det siste året steg kostnadene for elektrikerarbeid mest, med respektive 5,1 og 5,0 prosent for boligblokker og eneboliger. De andre delindeksene økte mellom 2,6 og 4,3 prosent i samme periode. SSB har mer.
12.01.2003: Temakveld
Drift og vedlikehold av flytende offshore konstruksjoner
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner innleder det nye året med en temakveld hos DNV på Høvik torsdag den 23. januar. Kveldens tema vil omhandle siste nytt innen drift og vedlikehold av flytende offshore konstruksjoner. Deltakerne får her innblikk i noen av de tekniske utfordringene bransjen står ovenfor og hvordan de best kan løses. For program og påmelding: Trykk her.
11.01.2003: Offshore
Viktig kontrakt til Karmøy Stål Industrier
Karmøy Stål Industrier (KSI) har sikret seg en kontrakt som er et gjennombrudd for bedriften innen undervannsmarkedet. Hjørnesteinsbedriften i Skudeneshavn med 160 ansatte har i dag inngått kontrakt om bygging av to «Single Anchor Loading (SAL)»-systemer til Ardmore-feltet på britisk sektor. SAL-systemet benyttes som ankrings- og lastesystem for shuttle-tankere og festes til havbunnen. - Kontrakten er et gjennombrudd for KSI innen subsea-markedet, sier adm. dir. Rune Lilledahl. Han ønsker ikke å gå offentlig ut med verdien av kontrakten. Haugesunds Avis har mer.
10.01.2003: Skip
Dramatisk for skipsverftene
-Situasjonen er veldig dramatisk. Nå hjelper det ikke lenger at vi i slutten av 2000 hadde en ordrereserve på 33 milliarder kroner. I 2001 var ordreinngangen 1,8 milliarder kroner, og i fjor var den 3,6 milliarder kroner, sier direktør Egil Holland i skipsseksjonen i Teknologibedriftenes Landsforening. Ordretørken gjør situasjonen dramatisk for norske skipsverft. Kun tre av 70 verft har skip for levering i 2004. Ellers er ordrebøkene tomme i løpet av 2003. Mange av verftene har allerede begynt å permittere folk, og det hersker stor nervøsitet blant de 7000-8000 ansatte i bransjen. Kilde www.hegnar.no
Eidsvik Skipsbyggeri mot ordrestrømmen
Eidsvik Skipsbyggeri har undertegnet sin største kontrakt noen gang. Kontrakten er verd 130 millioner kroner og sikrer arbeid ut året ved skipsverftet. Tråleren som skal bygges, er 70 meter lang og 14,5 meter bred. Kontrakten gjelder den nye «Kings Cross», som er bestilt av tre skotske rederier. Kilde Haugesunds Avis.
08.01.2003: Byggearealstatistikk, okt -02
Nedgang for næringsbygg
Det er påbegynt bygging av 3 025 000 kvm til annet enn bolig i de første ti månedene av 2002. Dette er 3 % mindre enn i samme periode i 2001. Igangsatt bruksareal til eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet har gått ned med 47 %, til 131 300 kvm. Igangsatt bruksareal til hotell- og restaurantvirksomhet og transport og kommunikasjon har i denne perioden gått ned med 44 % fra året før. Påbegynt bruksareal i offentlig forvaltning og jordbruk og skogbruk har økt med henholdsvis 58 900 og 55 900 kvm.
30 % færre nye boliger i Oslo og Akershus
I Oslo og Akershus ble det satt i gang bygging av til sammen 3 844 boliger i de ti første månedene av 2002. Dette var 30 % færre enn i samme periode året før. Telemark og Nordland har også en betydelig nedgang, med henholdsvis 30 og 29 %. I Rogaland, Østfold, Nord-Trøndelag, Aust-Agder og Sør-Trøndelag økte antall påbegynte boliger. Størst økning har Rogaland med 15 %. For hele landet er det satt i gang bygging av 18 542 boliger, mot 21 124 i samme periode i 2001. Kilde SSB.
07.01.2003:
Investeringsboom i Snøhvitbyen
Det skal investeres rundt 1,5 milliarder kroner i Hammerfest de kommende år, viser en oversikt over offentlige og private prosjekter som er kjent til nå. Alt er investeringer i tillegg til Snøhvit-utbyggingen. Om investeringene ikke direkte angår Snøhvitutbyggingen, kan mesteparten likevel tilskrives optimismen og veksten som er skapt og forventes skapt nettopp av denne utbyggingen. Finnmark Dagblad har mer. Norsk Forening for Stålkonstruksjoner har også registrert stor interesse for prosjektering og utbygging i forbindelse med Snøhvitutbyggingen og arrangerer derfor kurs i "Prosjektering av Stålkonstruksjoner - NS 3472" i Tromsø den 19. - 20. februar, se her.
07.01.2003: Danmark
Europas største limtrekonstruksjon raste sammen
Gitterdragerne i Ballerup Superarena med et fritt spenn på 75 meter har ingen diagonaler. Årsaken til det fatale svikt kjennes ennå ikke, men undersøkelser forventes å vise, hvorfor den utradisjonelle konstruksjonen kollapset. Ingeniøren har mer.
07.01.2003: Moss
Ståltak kollapset
Snøen som kom i romjula har påført lokalene til Polimoon i Moss skader i millionklassen. Natt til mandag raste det 1000 kvm store taket på lagerbygningen sammen. Årsaken til kollapset er foreløpig uvisst. Men det er trolig en kombinasjon av snø og trafikk, mener direktør for bedriften, Erik Leknes. Moss Avis har mer.
06.01.2003: Stavanger
Nytt konserthus vil koste 1,2 milliard
Stavanger-regionen skal bygge et konserthus i «internasjonal toppklasse». Anslagene for hvor mye dette skal koste, har variert mye, og tradisjonen tro har de økt etter som prosjektet er blitt mer håndfast: Fra en pris på 725 millioner kroner, via et grovt anslag på 1 milliard. Men ifølge Tollak Melberg, som leder arbeidet med finansiering av konserthuset, er det like greit å venne seg til et nytt tall: 1,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer åtte nye Stavanger Stadion, som Viking planlegger å bygge i Jåttåvågen. Prisen på Stadion er foreløpig satt til 150 millioner. Aftenbladet.no har mer.
06.01.2003: Offshore
Kristin på steingrunn
Når Aker Stord måndag tek fatt på dei første stålkonstruksjonane til Kristin-plattforma, er eit over to år langt Statoil-oppdrag i gang ved verftet. Ei ny byggeløysing blir teken i bruk ved at Kristin-dekket skal byggjast og samanstillast på ei mellombels steinfylling i dokken. bt.no har mer.
06.01.2003: Offshore
Aker Kværner får flere hundre mill.
Lokale investorer er i sluttforhandlinger med Aker Kværner om kjøp av verftsområdet til Kværner Rosenberg. I spissen for investorene står mangemillionæren Trygve Jacobsen, som skal være villig til å bla opp flere hundre millioner kroner. rogavis.no har mer.
03.01.2003:
AS Anlegg blir Reinertsen Anlegg AS
Fra 1. januar 2003 har Trondheims-entreprenøren AS Anlegg endret navn til Reinertsen Anlegg AS. - Ovenfor markedet kommuniserer Reinertsen at vi ønsker å bidra til verdiskaping i prosjekt-gjennomføringen. Like tydelig som vi kommuniserer våre gjennomføringsmodeller, ønsker vi også å presentere oss under et felles navn ovenfor markedet. Et sentralt synspunkt som vi markedsfører, er at et nært og forpliktende samarbeid mellom prosjektering og produksjon gir økt effektivitet og trygghet for kostnader og fremdrift. Byggeindustrien har mer.
03.01.2003:
Stockholms tak blir boliger
Når tomtene på bakken blir for trange og dyre, ligger løsningen i luften. Stockholms gårdeiere kan få lov til å bygge leiligheter på toppen av kontorbygningene. Den svenske regjeringen foreslår en lovendring som vil tillate bygging av leiligheter på toppen av kontorbygg og varehus i byene. Dette er ifølge de svenske regjeringsmedlemmene nødvendig for å møte boligetterspørselen i tida framover. Et slikt tiltak vil kunne gi 9000 boenheter bare i Stockholm. TU har mer.
02.01.2003:
EU-forbud kan gi arbeidsplasser
Forbud mot enkle skipsskrog kan på sikt gi økt bemanning ved Rautaruukki Profiler i Mo i Rana. Det mener verkssjef Bjørn Kristensen. Det er EU-kommisjonen som vurderer å forby skip med enkle skrog å anløpe havner i EU- og EØS-land. Forslaget kommer etter ulykken med tankskipet Prestige utenfor Spania. I framtiden skal alle tankskip ha dobbelt skrog og dobbelt bunn, dersom kommisjonen får det som den vil. Og rundt halvparten av verdens tankflåte består av skip med enkelt bunn. Men arbeidsplassene vil ikke komme over natten. Bare for få måneder siden vedtok Rana-bedriften å kutte bemanningen med 80 stillinger på grunn av ordresvikt. Den prosessen vil fortsette i det nye året. - Men dersom forbudet kommer, og med det økt etterspørsel, må vi vurderere å ansette flere igjen, sier verksjefen. Det vil trolig tidligst skje i slutten av 2003, tror Kristensen. Rautaruukki Profiler er allerede Europas største leverandør av valsede skipsprofiler. Kilde NRK.
02.01.2003:
Tvillingtårn blir krigsskip
Stål fra World Trade Center i New York er sendt til et verft i Mississippi for å gjenoppstå som krigsskip. En kolossal bærebjelke som støttet det søndre tårnet skal inngå i byggingen av det nye amerikanske krigsskipet som skal bære navnet USS «New York». Skipet er et amfibiefartøy som skal kunne frakte over 1.000 soldater. Gjenbruk av metall fra World Trade Center har vekket sterke følelser blant folk. Men New Yorks guvernør George Pataki sier at han er stolt over at rester fra tårnet skal brukes, og at han er glad for at fartøyet skal få et navn som ærer de som døde i terrorangrepet. De sammenraste tvillingtårnene etterlot seg ufattelige 1,6 milliarder tonn med bygningsmasse. Nettavisen har mer.

Nyheter fortsetter her:
Nyheter desember
 
Nyhetsarkiv:

Til Nyheter desember  2002
Til Nyheter november  2002
Til Nyheter oktober     2002
Til Nyheter september 2002
Til Nyheter august       2002
Til Nyheter juli             2002
Til Nyheter juni            2002
Til Nyheter mai            2002
Til Nyheter april           2002
Til Nyheter mars          2002
Til Nyheter februar      2002
Til Nyheter januar       2002

Til Nyheter desember  2001
Til Nyheter november  2001
Til Nyheter oktober      2001
Til Nyheter september 2001
Til Nyheter august       2001
Til Nyheter juli              2001
Til Nyheter juni            2001
Til Nyheter mai            2001
Til Nyheter april           2001
Til Nyheter mars          2001
Til Nyheter februar      2001
Til Nyheter januar        2001

Til Nyheter nov-des     2000
Til Nyheter sep-okt      2000
Til Nyheter juli-aug      2000
Til Nyheter mai-jun      2000
Til Nyheter mar-apr     2000
 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009