AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter september 2002

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden!

30.09.2002: Stålbru billigst
AS Anlegg klart lavest på Straumsbrua
Av fire anbydere på Straumsbrua er AS Anlegg sitt stålalternativ på 59,9 millioner drøye 11 millioner lavere enn NCC Norge som har 71,3 millioner kroner. Selmer Skanska var eneste anbyder som leverte tre forslag. Nemlig stål (72,4) og betong (75,2) og alternativ utførelse (70,6) millioner kroner. Kruse Smith har høyeste anbud med 79,9 millioner kroner. Brulengde er 290 meter og buespenn 176 meter. Veistrekningen 661 strekker seg fra kryss med E39/E136 ved Digernesskiftet via ny bru over Straumen (Straumsbrua) og gjennom tunnel frem mot Stette. Hele parsellen ligger i Skodje kommune og er ca 3 600 m. 1. byggeetrinn omfatter i tillegg Grøstrausmbrua, veiunderbygning, veioverbygning og bomstasjon. Byggestart er ved årsskiftet. Kilde Byggeindustrien.
27.09.2002: Industridagene/ Norsk Ståldag
- Industrien er noe herk
Sjeføkonom Nils Terje Furunes i Sparebanken Nor setter spørsmålstegn ved om Norge trenger industri. Han provoserte industri-, fagforening og forskningsledere. - Det å ha industri er noe herk, sa han med henvisning til alle klagene fra industrien i paneldebatten under Industridagene 25.september. Tidligere på dagen holdt flere av deltagerne industripolitiske innlegg for ca 130 frammøtte på Norsk Ståldag 2002. - Den viktigste grunnen til å ha industri er for å eksportere varer slik at landet tjener penger for å kunne betale for det vi importerer. - Men vi har jo oljepengene til å betale for importen, sa han før han besinnet seg og understreket at oljepengene ikke vil holde lenge. - Vi trenger konkurransedyktig industri, men vi trenger bare de beste og skal ikke bekymre oss om de dårlige blir borte, sa han. TU har mer.
27.09.2002: Miljø
Internasjonal anerkjennelse til Telenor
Telenors bygg på Kokstad i Bergen ble tirsdag kveld kåret til verdens mest bærekraftige bygg i kåringen "The Green Building Challenge" på den internasjonale miljøkonferansen Sustainable Building 2002 i Oslo. Prisen ble delt ut til deltakernes favorittprosjekt, og Telenors bygg på Kokstad fikk flest stemmer. I tillegg til at man skaper sunne og velfungerende bygg fremhever Telenors Markedsdirektør Terje Gilje at det er økonomisk fordelaktig å tenke miljø i bygg. Byggeindustrien.no har mer.
24.09.2002:
–Mindre effektivitet i byggebransjen
Produktiviteten blant bygningsarbeiderne går ned. Dette er en av årsakene til at byggekostnadene øker så sterkt, heter det i en rapport fra Byggforsk. Rapporten bygger på samtaler med sju store boligutbyggere og tre boligbyggelag. Samfunnsøkonom Rolf Barlindhaug i Byggforsk sier til Dagsavisen at byggekostnadene har økt betydelig mer enn bruktboligprisen de senere årene. Dette skyldes at produktiviteten går ned og kostnadene øker i byggebransjen. En del av kostnadsøkingen skyldes også at kommunene stiller krav om at utbyggere skal betale for infrastruktur som skoler og barnehager og de økte kravene som kom med den nye bygningsloven i 1997. Økt momssats fra 20 til 24 prosent og moms på tjenester fra arkitekter og advokater har også bidratt til kostnadsøkningen i byggebransjen. Kilde Byggeindustrien.no.
23.09.2002:
Telenor-bygg til 4,2 mrd
Telenor tok mandag – etter vel tre års byggetid – offisielt i bruk sitt nye hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo. Komplekset erstatter de vel 40 adressene Telenor har hatt i Oslo-området, og har kostet drøyt 4,2 milliarder kroner. Hovedkontoret har vært i delvis bruk siden 23. november i fjor, men er nå tatt i bruk av de vel 6.000 medarbeiderne det så langt er planlagt for. Bak glassveggene i de karakteristiske bygningene tegnet av HUS Sivilarkitekter MNAL, NBBJ Architects Norways AS og Per Knudsen arkitektkontor AS, er det 137.000 kvadratmeter lyse arbeidsarealer for opp til 7.500 medarbeidere. Kilde Hegnar.no.
22.09.2002: Arkitektur
Torp tegner seg til millionær
Niels Torp AS har vokst seg til et av landets største arkitektfirmaer og blitt hoffarkitekt for flere havnebyer. Han har vunnet mange prestisjetunge arkitektkonkurranser og er fullt opptatt med krevende prosjekter i både inn- og utland. Flere av havnebyene bruker nå Niels Torp AS som hovedarkitekt til sine bolig- og næringsbygg. Sandefjords "Kilen brygge" og Larviks "Fritzøe brygge", omtalt i gårsdagens avis, er bare to av eksemplene. Torp er også en av bidragsyterne på Tjuvholmen i Oslo, og har fått tilslaget på et oppdrag i Shanghai som er enda større enn Aker Brygge. Aftenposten har mer.
22.09.2002: Offshore
Grensesprengende riving
Ved Aker Kværner på Stord er arbeidet med å demontere og resirkulere Maureen-platformen i full gang. Ved hjelp av sprengstoff ble det første av de enorme platformbeina jevnet med jorden i dag. Etter flere måneder med forberedelser var sprengningsgruppen klar. Maureen er den hittil største platformen som er skrotet etter trofast tjeneste i Nordsjøen. Bare de to beina veier mer enn hele Tromsøs befolkning til sammen. I dag ble det første sprengt. TV2 har video av sprengningen.
21.09.2002: Nybygg
Verksted-utbygging for 69 mill. kroner
Hamaravdelingen til NCC Construction AS har fått oppdraget med å bygge ut Elverum tekniske verksted på Grindalsmoen for 69 millioner kroner. Det blir byggestart i månedsskiftet sept-okt og byggeperioden er på 13 måneder. - Den store utfordringen for oss blir å holde vår virksomhet i gang, samtidig som det skal foregå ombygging her, sier major Tore Oustad, verkstedsjef ved Elverum tekniske verksted. Hamar Dagblad har mer.
20.09.2002:
Epokeskifte i industripolitikken
Norsk Næringspolitikk blir slaktet i et notat fra Norsk Investorforum. Norge har hatt den raskeste nedbyggingen av sin industri og den laveste nyskapingen blant OECD-landene på 80- og 90-tallet.
Mens Norge reduserte sin samlede industrisysselsetting målt i antall timeverk med 21 prosent fra 1980 til 2000, hadde USA i 2000 høyere industrisysselsetting enn i 1980, ifølge forumets notat "Næringspolitikk i kunnskapssamfunnet". Hovedårsaken er at norske myndigheter ikke har sett at nye tider krever nye virkemidler. TU har mer.
20.09.2002: Byggearealstatistikk, juli 2002
Nedgang i boligbyggingen
I perioden januar til juli i år er det satt i gang bygging av 12 035 boliger. Dette er 15 prosent færre boliger enn det som ble igangsatt i samme periode i fjor. Størst prosentvis nedgang har Sogn og Fjordane, Telemark og Nordland med henholdsvis 50, 43 og 40 prosent. Størst økning er det i Nord-Trøndelag og Hedmark med 34 og 30 prosent. Det lave nivået på igangsatte boliger i juli skyldes blant annet mangelfull registrering av bygninger i Oslo, blant annet grunnet ferieavvikling.
1 971 000 påbegynte kvadratmeter i andre bygg
I andre bygg enn boliger er det hittil i år igangsatt 5 prosent mindre bruksareal enn i samme periode i fjor. Igangsatt bruksareal til eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet har gått ned fra 175 500 til 105 900 kvadratmeter, det vil si 40 prosent. Transport og kommunikasjon har en nedgang i igangsatt bruksareal på 51 prosent. Hotell- og restaurantvirksomhet har en nedgang på 48 prosent. Næringene offentlig forvaltning og varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater har begge en økning i igangsettingen på 63 prosent. Kilde SSB.
19.09.2002: HMS
Farlige byggeplasser i Vestfold
Arbeidstilsynet har stoppet arbeidet på ni byggeplasser i Vestfold. Årsaken er at det var fare for arbeidernes liv og helse. Også 20 varsler om pålegg ble gitt. I alt ble 25 bygg- og anleggplasser kontrollert. Arbeidstilsynet undersøkte om stillasene var etter forskriftene. Overingeniør Gunn Hagen i Arbeidstilsynet sier hun er skuffet, og at hun hadde ventet et bedre resultat siden aksjonen var varslet. Kilde NRK.
19.09.2002:
Kursaktuelt: MATERIALBRUK - GLASS · STÅL · BETONG
Den 11. okt arrangerer Det Norske Arkitektakademi igjen materialkurs, og denne gang med glass/aluminium, stål og betong på programmet. Kurset består av en blanding teori, forskning, faktastoff og prosjekteksempler og tar i år spesielt for seg overflater og overganger. Seminaret har en rekke spennende prosjekter å vise frem. Arup & Partners fra London vil presentere blant annet den fascinerende GLA building ( Foster & Partners), og Wingårdh fra Sverige til å vise noen av kontorets seneste prosjekter. I tillegg blir det presentasjon av KPMG bygget og Telenor. For program, trykk HER!
18.09.2002: Arkitektkonkurranse
Stem på Tjuvholmen!
Tirsdag lanserte Havnevesenet i Oslo de åtte forslagene til hvordan Tjuvholmen skal bebygges. Tomta er trettitre mål stor og skal bygges ut for fire milliarder kroner. Og du kan være med på å avgjøre hvilket forslag som skal vinne! Se bildene av Tjuvholmen-forslagene. Det var en sverm av arkitekter, byplanleggere og journalister som tirsdag studerte modellene og plansjene over de åtte forslagene til utbyggingen av Tjuvholmen i Oslo. Tjuvholmen er hovedstadens kanskje mest attraktive tomt. Nå kan den jevne osloborger være med å bestemme hvordan tomta skal bebygges i framtida. NRK har mer.
18.09.2002: Stålgrossist
Leif Hübert Stål miljøsertifisert
- Vi har gjort en del på den materialistiske siden. Det mentale kommer sterkere etter hvert, sier miljøansvarlig Jørn Nordahl hos Leif Hübert Stål AS i Søgne. Nylig var ordfører Eli Døvigen Løite på besøk, medbringende diplom som dokumenterer at bedriften har oppnådd miljøsertifikat innen rammen av miljøfyrtårnordningen. I følge Miljøfyrtårnets hjemmesider er nå 367 bedrifter sertifisert.
- Vi har kjøpt søppelpresse som gjør at avfallet kan komprimeres og dermed leveres billigere. Vi har jobbet mye med kildesortering og gått over fra kommunen til Norsk Gjenvinning som leverandør. I tillegg har vi satt i gang en bevisstgjøringsprosess på energiforbruket. Til sjuende og sist har dette også med de ansattes velvære å gjøre, sier Jørn Nordahl hos Leif Hübert Stål AS. Kilde Fædrelandsvennen.
17.09.2002:
Billigkontorbygg fra Ikea/Skanska 
Billigkonseptet Bo klok fra Ikea og Skanska utvides nå til også å omfatte kontorbygg kalt Arbeta smart, eller Jobb smart på norsk. Et pilotprosjekt er bygget og tatt i bruk av Skanska i Lund. Kontorvarianten rettes mot små og mellom store bedrifter som trenger nye kontorlokaler for en billig penge. Bo Klok er et boligkonsept som får stadig bedre fotfeste i flere europeiske land etter fem års salg. Kundeundersøkelser og markedsanalyser viser at det er behov for lignende konsept på kontorbyggsiden. Kontorkonseptet er lett å bygge og har en lavere produksjonskostnad enn tilsvarende komplekse bygg. Mye av produksjonen foregår innomhus og leveres i ferdige moduler. Grunnmodulen på 300 kvm er åttekantet med en takhøyde på 3,20 m og kan bygges på opptil syv etasjer. Modulen er basert på stålstamme med hulldekke bjelkelag. I tillegg tilbys kunden å skreddersydde innredninger i samarbeid med Ikea. Kilde TU.
17.09.2002:
Kritisk for 34-åring etter arbeidsulykke
Ein 34 år gamal mann fekk store hovudskader etter ei arbeidsulykke på Statoil Mongstad i ettermiddag. Han vart frakta i ambulanse til Haukeland sykehus, der han vart operert kort tid etterpå. Seint i går kveld var tilstanden kritisk, men stabil. Det var like før kl. 14 måndag at politiet fekk melding om ulykka, som skjedde i samband med bygginga av det nye anlegget på Statoil Mongstad. Arbeidskaren var i ferd med å skru saman nokre stålkonstruksjonar, og skulle leggje ein tverrbjelke av stål på tvers. Bjelken skulle plasserast 2,5 meter over bakken, og mannen måtte bruke lift for å nå opp. Han stod i korga på liften, då løftearmen kilte seg fast i ein bolt. Men brått løsna armen igjen, korga spratt opp og mannen vart klemt mellom stålbjelken og liften. Kilde bt.no.
16.09.2002:
Tynt og svensk
Det er ikke bare ølet som er tynt i Sverige. Kjøper du produkter med tynnplatestål i Norge, er det stor sannsynlighet for at stålet kommer fra Jussi Bjørlings fødeby. Halvparten av all tynnplate i stål som brukes i Norden produseres hos SSAB Tunnplåt i den svenske byen Borlänge. De har spesialisert driften mot denne nisjen og dominerer det nordiske markedet sammen med Rautaruukki i Finland. Tynnplate brukes til alt fra hvitevarer og barnevogner til biler og bygninger. Bruksområdene er mange, men fellesnevneren er vektbesparelse kombinert med høy styrke. TU har mer.
16.09.2002:
Utenlandske arbeidere ved SU 4 får tarifflønn
Det er nå ryddet opp i de forholdene som lå til grunn for oppslag i flere media tidligere denne måneden, om utenlandske underentreprenører som ikke fulgte norske tariffbestemmelser og arbeidere som ikke turte å stå fram med problemet av frykt for å miste jobbene. Sunndaltorg.com har mer.
16.09.2002:
Aksjoner på byggeplasser
Arbeidstilsynet starter i dag en aksjon på bygg- og anleggsplasser. Dette er en oppfølging av aksjonen i september for ett år siden. Den viste at mange virksomheter fortsatt synder når det gjelder sikring av farlige områder. – Våre inspektører vil foreta stikkprøver på bygg- og anleggsplasser i Telemark, Vestfold og Buskerud i perioden 16. til 18. september, skriver tilsynet i en pressemelding. – Kontrollørene vil sjekke virksomhetenes sikkerhetsrutiner når det gjelder arbeid i høyden, samt sjekke nærmere på den ergonomiske tilrettelegging av arbeidsplassene med tanke på tunge løft og ensidig gjentakelsesarbeid. Kilde Gjengangeren.
13.09.2002:
Svenskene bygger på tak
En ny lov vil gjøre det mulig å bygge tusenvis av boliger på tak i Sverige. Loven, som trer i kraft tidligst 1. januar 2004, er kalt 3D-loven / loven om den tredimensjonale boligbyggingen. Det åpnes dog for at boliger kan forberedes for bygging allerede neste høst. Entreprenøren Skanska har regnet ut at det er et potensial for rundt 2000 leiligheter bygget på denne måten i Stockholm. TU.no har mer.
12.09.2002:
Snøhvit-kontrakt til en halv milliard
Entrepenørselskapet NCC har fått i oppdrag av det belgiske Tractabel Industry Engineering å bygge gasslager på Melkøya. Kontrakten har en verdi på 558 millioner kroner. Selskapet kommer til å bruke 42 000 kubikkmeter betong til de fire betongtankene som skal oppføres. På det meste kommer 600 personer til å være engasjert i NCC-projektet. Oppdraget skal være gjennomført høsten 2004. Kilde DN.no
12.09.2002:
Veidekke korrupsjonsmistenkt
Økokrim har startet etterforskning mot Norges største entreprenørselskap Veidekke på bakgrunn av en mulig korrupsjonsskandale i Uganda, der selskapets milliardkontrakt om bygging av kraftanlegget Bujagali i landet står sentralt.  Grunnen til etterforskningen er at et av Veidekkes datterselskaper overførte 10.000 dollar som gikk rett inn på kontoen til Ugandas tidligere energiminister Richard Kaijuka. Datterselskapet er nå nedlagt. Senere gikk kontrakten på én milliard kroner til Veidekke og andre selskaper i et internasjonalt konsortium, uten anbud. Kilde ANB.
11.09.2002: Nybygg
Kulturbygg for 10 milliarder
Planlagte prestisjebygg og kultursatsinger i Oslo har en samlet prislapp på 10 milliarder kroner. I tillegg kommer en ny bydel på Tjuvholmen med en prislapp på fire milliarder kroner. Universitetets kulturhistoriske museer vil få en prislapp på 1 - 1,5 milliarder kroner. Operaen kommer til å koste minst 3,7 milliarder kroner. Arkitektmuseet koster ca. 100 millioner kroner. Medie- og kommunikasjonsmuseet kommer til å koste ca. 30 millioner kroner. Nasjonalt kunstmuseum vil koste minst 1 milliard kroner. Vestbanen, med blant andre Nobels Fredsmuseum vil koste 3,5 - 4 milliarder kroner. Kilde DN.no
11.09.2002:
Stor interesse for Norsk Ståldag & SteelIT
På arrangementskomiteens møte i går opplyste styreformann Thor Dahl om meget stor interesse fra publikum og media for konferansene Norsk Ståldag og Steel IT 2002 som finner sted 25.-26. sept. i nye Norges Varemesse i Lillestrøm. Arrangementet er i år lagt til Industridagene 2002 og har tilført dagene noe nytt og spennende med aktuelle foredrag av meget høy klasse. Første sesjon tar for seg viktige industripolitiske spørsmål, utdanning og økologi. Andre sesjon har hovedvekt på nye byggeprosjekter. Om kvelden er det bankett med fotosesjon, underholdning og prisutdeling. Dagen etter er viet IT -verktøy og hjelpemidler. Norges Varemesses nybygg vil også bli presentert med fokus på valg av konstruksjonsmaterialer og løsninger samt bruk av IT i prosjekteringen. Program og påmelding: Trykk her
11.09.2002: IT
Anbud på rekordtid
Et program som lover kunden redusert tidsbruk på anbudsutarbeidelse med inntil 50 prosent, lanseres nå av Focus Software. Focus Anbud Elementbeskrivelse sparer tid fordi man beskriver elementer i stedet for poster. Hele tiden har man full toveis link mellom elementene som kan være vegger, tak, dekker eller bygningskonstruksjoner, og den tradisjonelle post-til-post beskrivelsen. Man kan enten bygge opp sin egen elementbank eller benytte elementene fra HolteProsjekts prisbank. Etter utarbeidelse av to anbudsbeskrivelser, hevder leverandøren at kunden har spart inn både programinvesteringen og opplæringskostnadene. Kilde TU.no
10.09.2002: WTC-katastrofen
Tvillinger med dårlig brannsikring
For dårlig brannsikring av tvillingtårnene på World Trade Center får hovedskylda for at så mange som over 2800 mennesker døde under terroraksjonen 11. september i fjor. Kun ni sekunder tok det fra det nordre tårnet begynte å rase sammen til alt lå nede. Sydtårnet kollapset 56 minutter etter kollisjonen. Ingen av tårnene var i stand til å motstå to timers brann, noe som ville vært nødvendig dersom personene i de øverste etasjene skulle hatt en sjans til å komme seg ned på gateplan, ifølge professor James Quintiere. Kilde: TU.no. På
10.09.2002: Byggekostnadsindeks for boliger, aug -02
Byggekostnadene opp 0,7 prosent
Byggekostnadene for boliger steg med 0,7 % fra juli til august i år. Arbeidskraftkostnadene økte med 1,5 %, mens materialkostnadene steg med 0,2 % i samme periode. Materialkostnadene for tømring og snekring økte mest den siste måneden, med 0,3 % for eneboliger og 0,2 % for boligblokker. Fra august i fjor til august i år steg byggekostnadene for boliger med 3,8 %. Materialkostnadene økte med 2,4 % og arbeidskraftkostnadene steg med 6,2 % i samme periode. Delindeksene for elektrikerarbeid har steget mest det siste året, med 5,4 % for både eneboliger og boligblokker. Lønnsstatistikk for 2. kvartal 2002 er tatt inn i byggekostnadsindeksen for august og medvirket til at arbeidskraftkostnadene økte fra juli til august. Kilde SSB.
09.09.2002: Arkitektur
Nytt kulturhus av stålfagverk
Nytt kulturhus er i ferd med å reise seg i Sandvika sentrum. Bygget består av utkragede stålfagverk som danner ytterveggen til publikumsområdene. Veggene er kledd med profilglass, stive glasstaver med flenser på begge sider. Denne kledningen gir en sammen hengende glassfasade uten oppdeling og som eksponerer fagverkskonstruksjonen bak. Hovedentreprenør er Lønnheim Entreprenør. Arkitekt er Snøhetta som vant arkitektkonkurransen om Operahuset i Bjørvika. Kilde Bærum kommune.
- Tarald Lundevall fra Snøhetta vil på Norsk Ståldag 2002 den 25. sept. vise ajourførte, ikke tidligere publiserte illustrasjoner av Operahuset under sitt foredrag "Det nye Operahuset i Bjørvika - ide og design".
09.09.2002: Offshore
Aker får understell i retur
I forbindelse med montering av Kvitebjørn-understellet på feltet i forrige uke, ble det oppdaget sprekk i et stag på understellet som Aker Verdal har bygget for Statoil. Skaden medfører at Aker Verdal får understellet i retur. - Sprekken er ikke en del av hovedstrukturen på understellet og har ingen sikkerhetsmessig betydning, bedyrer adm. dir. Arnstein Ansnes ved Aker Verdal. Ifølge Ansnes har skaden oppstått under sjøtransport ut til feltet. - Vi tror staget har fått så store svingninger i dårlig vær at det har sprukket under transporten. I løpet av denne uken skal skaden utbedres. Understellet ventes å bli skipet ut igjen fra Verdal neste mandag. Aker-sjefen utelukker ikke at skaden kan skyldes feil gjort ved verkstedet i forbindelse med fabrikasjon. Kilde: Adressa.no
06.09.2002: Konferanse
Stål med stil
varemesse.jpg (3569 bytes) Norsk Ståldag omtales som den viktigste møteplassen for norsk stålbransje. Alle som arbeider med stålkonstruksjoner inviteres til faglig påfylling og sosiale drypp. 25.-26. september inviterer stålbransjen til Norsk Ståldag & SteelIT 2002. Arrangementet er en del av Industridagene 2002 og foregår i "STEELIGE OMGIVELSER" i Norges Varemesses nye messe- og konferansesenter på Lillestrøm. Hovedtema på årets konferanse er utfordringer og muligheter for norsk verkstedindustri, effekten av å bruke oljepenger for norske bedrifter samt bærekraftig utvikling for byggebransjen i et økologisk perspektiv. Foredragsholderne er kjente navn for de fleste med tidligerer helseminister og styremedlem i Aker-Kværner, Tore Tønne, og sjeføkonom Terje Furunes i Sparebanken Nor i spissen. Dagen fortsetter med faglige temaer som tar for seg byggesektoren i framtida, den nye operaen i Bjørvika, stål og glass i arkitekturen samt konsekvenser for design og regelverk etter WTC-katastrofen. Kilde TU.no.
06.09.2002: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2002
Økt ordrereserve på næringsbygg
Verdien av bedriftenes ordrebeholdning av bygge- og anleggsprosjekter er 3 % høyere ved utgangen av 2. kvartal i år sammenlignet med utgangen av forrige kvartal, og 6 % høyere enn ett år tilbake. Ordrereserven av andre bygg enn boliger økte med 10 % i løpet av kvartalet. Reserven av byggeprosjekter økte med 5 % i løpet av 2. kvartal. Når det gjelder boligbygging har ordrereserven gått ned med 3 % i løpet av 2. kvartal og 7 % sammenlignet med utgangen av 2. kvartal i fjor. Tilgangen av ordrer på boligbygg økte med 3 % fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Ordretilgangen på andre bygg økte med 6 % i denne perioden. På rehabiliteringsprosjekter av denne type økte tilgangen med 33 %, mens tilgangen ble redusert med 2 % for nybygg.
Stabil ordrereserve for anlegg
Fra et høyt nivå i 1. kvartal gikk verdien av bedriftenes ordrebeholdning av anleggsprosjekter ned med 2 % i løpet av 2. kvartal i år. Grunnet den store økningen forrige kvartal er ordrereserven fortsatt 19 % høyere enn den var på samme tid i fjor. Tilgangen på anleggsordrer er 1 % høyere enn i 2. kvartal i fjor. Kilde SSB.
06.09.2002: Produksjonsindeks. Bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2002
Økt anleggsvirksomhet
Den totale produksjonen innenfor bygge- og anleggsvirksomhet økte med 3,4 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Anleggsvirksomheten har størst økning med 11,5 prosent i denne perioden. Aktiviteten innenfor rehabilitering av bygg har økt med 6,1 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. I samme periode har produksjonen innenfor nybygg hatt en nedgang på 1,8 prosent. Den totale byggeaktiviteten har dermed en økning på 1,8 prosent. Kilde SSB.
06.09.2002: Energi
Norges første vindpark
-Vi har ikke temmet vinden, bare lånt en pust av den idet den likevel farer forbi, sa kong Harald, da han torsdag ettermiddag åpnet den første vindparken i Norge. Statkraft har foreløpig bygd 20 vindmøller på Dyrnes på Smøla. Møllene rager over 70 meter til værs og er utstyrt med det siste av moderne vindkraft-teknologi. To av møllene er nok til å forsyne hele Smølas befolkning på 2.300 innbyggere med elektrisk strøm. Meningen er å bygge 55 møller til innen 2006, og vindparken blir da en av Europas største i produsert energi. Offshore.no har mer.
04.09.2002: Arkitektur
Lillestrøm en messe verd
Varemessa er den helt store begivenheten for Lillestrøm. Byen er nå blitt en del av hovedstaden, sier arkitekt Ulf Grønvold. Han har vurdert messa arkitektonisk. Ulf Grønvold er direktør ved Norsk Arkitekturmuseum. Han bor i Gjerdrum, har jobbet på Arne Taklas arkitektkontor i Lillestrøm på 1970-tallet og kjenner byen godt. Norges Varemesse, på totalt 32.000 kvadratmeter og tre store utstillingshaller, åpner offisielt i dag. Den er tegnet av Arne Henriksen i samarbeid med danske Erik Bystrup. rb.no har mer.
04.09.2002: Hydro Aluminium Sunndal
Utlendinger til 22 kroner timen
Lønna er dumpet til 22 kroner timen for østeuropeiske anleggsarbeidere på Sunndalsøra - underleverandørene tar resten. - Hvit slavehandel, sier LO-koordinator Svein Furuli. Hydros nye aluminiumsfabrikk på Sunndalsøra er ei maurtue av arbeidslag fra 15 nasjoner, og er kaotisk med hensyn til under-under entrepriser, som gir grå hår i hodet på tillitsmannsapparatet til fagforeningene. I avtalene kvitterer arbeidsfolk ut 95 kroner timen som er laveste trinn i overenskomsten, men hjemme i Romania, Slovakia eller Polen får arbeiderne utbetalt ca. en fjerdedel når de kommer hjem. Adresseavisen har mer.
03.09.2002: IT
Løft for Kursk-3D
AGS i Horten og Kursk Foundation har oppnådd en prestisjetung nominering til finalen i amerikanske Computerworld Honors Achievement Award for deres tredimensjonale modeller av Kursk-hevingen. - Dette viser at vi i Norge er fullt konkurransedyktige på praktisk og avansert bruk av it-teknologi, og at vi kanskje til og med er i tet på enkelte områder, sier en stolt administrerende direktør Tore Børnick i AGS AS. Teknisk Ukeblad har mer.
02.09.2002: Tre
Advarer mot bygging av kommende brannbomber
Landbruksminister Lars Sponheim jobber for en minimumsbruk av treverk i nye offentlige og private bygg for å hjelpe er den kriserammede norske skognæringen. – Høyhus i treverk betyr å invitere til ildspåsettelser og framtidige brannkatastrofer, mener sivilingeniør Bjørn Vik. Vik er daglig leder av Brannvernsamarbeidet Mur og Betong, en interesseorganisasjon med formål å spre informasjon om mur- og betongprodukters fortrinn med hensyn til brannvern. Han reagerer sterkt på planene om å øke delen av tre i store høyhus, og mener det er en invitasjon til pyromaner. Dagsavisen har mer.
02.09.2002: Tollstriden
Norge til WTO-sak mot USA
Norge går sammen med EU og flere andre land til sak mot USA i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Grunnen er USAs beskyttelsestiltak for sin egen stålindustri. Norge oversendte fredag sitt første innlegg i den såkalte panelsaken mot USA, opplyser Utenriksdepartementet. Et panel er WTOs form for voldgiftsdomstol. Norge oppretter sammen med EU, Japan, Korea, Kina, Sveits, New Zealand og Brasil et panel for å få avgjort om de amerikanske beskyttelsestiltakene er lovlige etter WTOs bestemmelser. Norge mener at USAs tiltak bryter med en rekke WTO-bestemmelser. DN har mer.

Nyheter sist måned:
Klikk her!
 Til Nyheter august       2002
Til Nyheter juli            2002
Til Nyheter juni           2002
Til
Nyheter mai           2002
Til
Nyheter april          2002
Til
Nyheter mars         2002
Til Nyheter februar      2002
Til
Nyheter januar       2002
Til
Nyheter desember  2001
Til
Nyheter november  2001
Til
Nyheter oktober      2001
Til
Nyheter september 2001
Til
Nyheter august       2001

Til Nyheter juli            2001
Til Nyheter juni           2001
Til
Nyheter mai           2001
Til
Nyheter april          2001
Til
Nyheter mars         2001
Til
Nyheter februar      2001
Til
Nyheter januar       2001
Til
Nyheter nov-des     2000
Til
Nyheter sep-okt      2000
Til Nyheter juli-aug      2000
Til Nyheter mai-jun      2000
Til Nyheter mar-apr     2000

 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009