AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter november 2002

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden!

29.11.2002:
Nytt landemerke i London
Londons finansdistrikt City har fått et nytt landemerke. Svenske Skanska lykkes der Kværner møtte sitt Waterloo. På plassen der IRA i 1992 sprengte en bombe som ødela flere kvartaler i London, åpenbarer den 180 m høye bygningen kalt Swiss Re building seg. Det er arkitekten Lord Foster som står bak nyskapningen med et sveitsisk forsikringsselskap som eier. Skanska har byggekontrakten som er verdt 1,9 milliarder svenske kroner. Først i slutten av 2003 vil bygget være fullstendig ferdig for overlevering. Bygningens base har en diameter på 49,3 meter opp til 56,5 meter på 18. etasje. Deretter avtar diameteren gradvis oppover. Bæringen består av en sentral stålkjerne og utvendig stålramme bestående av 13.500 stålelementer til en vekt på over 10.000 tonn. TU har mer. Mer om bygget på Scyscrapers.com.
28.11.2002: Ordrestatistikken
Færre nye næringsbygg, flere nye boligprosjekter
Færre nye næringsbygg
Tilgangen på nye næringsbygg i 3. kvartal i år er 9 % lavere enn den var på samme tid i fjor. Rehabilitering har en økning på 8 %. Bedriftenes ordrereserve av næringsbygg lå på omtrent samme nivå ved utgangen av september i år som den gjorde året før.
Flere nye boligprosjekter
Verdien av tilgangen på nye boligprosjektene var 18 % høyere enn de var i samme periode i fjor. Ordrereserven ligger omtrent på samme nivå som året før. Ordrereserven for boligrehabilitering er 17 % lavere enn ved samme tid i 2001.
Færre nye anleggsprosjekter
Verdien av entreprenørenes tilgang på nye anleggsprosjekter i 3. kvartal var 12 % lavere enn ved samme periode i fjor. Verdien av bedriftenes beholdning av anleggsprosjekter sank i 3. kvartal, men er fortsatt 7 % høyere enn på samme tid i fjor.
Ingen endring totalt
Verdien av ordretilgangen og ordrebeholdningen i bygge- og anleggsvirksomheten totalt var omtrent like høy ved utgangen av 3. kvartal i år som i 3. kvartal 2001. SSB har mer.
28.11.2002: Produksjonsindeksen
Byggeaktiviteten går tilbake
Produksjonen av nye bygninger gikk ned med 3,7 % fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Samtidig har rehabilitering av eksisterende bygninger økt med 2,1 %. Samlet gir dette en nedgang i byggeaktiviteten på 1 % fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Anleggsvirksomheten derimot økte med 3,7 % i samme periode. Aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen har dermed samlet sett gått tilbake med 0,4 % det siste året. SSB har mer.
28.11.2002: Byggearealstatistikken
Færre nye blokkleiligheter
I årets tre første kvartaler er det påbegynt bygging av 4 794 blokkleiligheter, mot 5 613 i samme periode i fjor. Dette er en nedgang på 15 %. Antall igangsatte tomannsboliger og boliger i rekkehus, kjedehus og andre småhus er redusert med 14 %. I samme periode er det igangsatt 6 387 leiligheter og hybler i enebolig, 8 % mindre enn i fjor.
Bruksareal igangsatt til næringsbygg i årets tre første kvartaler har gått ned med 3 % siden i fjor. Størst nedgang er det for Samferdsels- og kommunikasjonsbygninger som har gått ned fra 125 000 kvm til 65 000 kvm. Undervisnings- og kulturbygninger har gått ned med 15 %, fra 355 000 til 303 000 kvm. Påbegynt bruksareal til Fiskeri- og landbruksbygning og Industri- og lagerbygning har økt med henholdsvis 18 og 12 %. Kilde SSB.
28.11.2002:
Norsk Stål reduserer bemanningen med 30 ansatte
Norsk Stål med hovedkontor på Hvalstad i Asker og med tolv lokalavdelinger over hele landet, kutter arbeidsstokken med ti prosent. Tretti av deres 300 ansatte får i disse dager beskjed om at stål- og metallgrossisten ikke lenger har bruk for deres tjenester. – Mens det har gått ned for industri-Norge siden i fjor høst, var det denne høsten at vi så at vi måtte gjøre noe. Derfor har vi redusert arbeidstokken med 30 ansatte, sier adm.dir. Peter Söderqvist. – Markedet har falt 15 prosent og mange av våre kunder har dårlig med oppdrag. Vi vet at det blir hardere og tøffere neste år, så vi var nødt til å kutte kostnader nå, sier han. – Betyr det at dere regner med at dere må si opp flere senere, Söderqvist? – Vi vil ikke forskuttere eventuelle senere problemer nå. Bare konstatere at det er nødvendig for Norsk Stål å gjøre noe for å redusere utgiftene, og det nå, sier han. Gjengangeren har mer.
27.11.2002:
Veidekke med nye kontrakter i Sverige og Danmark
Veidekke Stockholm AB har underskrevet avtale med Europark AB om oppføring av to parkeringsanlegg i Stockholm. Total kontraktssum er 200 millioner SEK. Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt på utvidelse av forretningssenteret Rødovre Centrum med 10.000 m2 forretninger og 55.000 m2 parkering. Kontraktssummen er DKK 331 millioner. Byggherre er A/S Rødovre Centrum. Kilde Veidekke.no.
27.11.2002:
Multiconsult fusjonerer med NVK
Det er inngått avtale om fusjon mellom selskapene Multiconsult AS og NVK Gruppen AS. Etter fusjonen vil Multiconsult med datterselskapet NVK Multiconsult kjøre fra Scandiaconsult og styrke sin posisjon som nr. 3 på rankingen over de største rådgiverfirmaene i Norge. NVK har helt siden i fjor høst jobbet med å finne en fusjonspartner, og samtalene med Multiconsult har foregått helt siden april i år. NVK Gruppen eies av de ansatte som får en eierandel på 14,3 prosent i Multiconsult etter fusjonen. Det fusjonerte tverrfaglige rådgivende ingeniørselskapet vil få mer enn 600 ansatte. Byggeindustrien.no har mer.
27.11.2002:
Alta-entreprenører kan banke giganter
I januar får Rolf Erik Suhr vite om tidenes største byggeprosjekt i Finnmark havner på Alta-hender. Ringvirkningene kan bli enorme. – Administrasjonsbygget på Melkøya er uten konkurranse det største anbudet som det noensinne er blitt regnet på i Finnmark. Å få tilslaget ville vært helt enormt, sier Suhr. Han er prosjektleder for et lokalt konsortium bestående av entreprenørfirmaene Harald Nilsen AS, Finnmark og Mur og Puss AS og Roald Johansen AS og sloss mot giganter som Selmer Veidekke og AF Ragnar Evensen. «Arbeidsfellesskapet Snøhvit ANS» er opprettet ene og alene for å gi byggebransjen i Alta en mulighet til å konkurrere om jobbene i Snøhvit-prosjektet. Altaposten har mer.
26.11.2002:
Veidekke med nye kontrakter
Veidekke distrikt Vestfold har inngått to nye kontrakter for til sammen 94 mill. kroner. Nøtterøy kommune har gitt Veidekke i oppdrag å bygge 3-parallell barneskole på Oserød. Bygget føres opp i totalentreprise, og har et areal på ca. 6.200 m2 i to etasjer. Arbeidene på byggeplassen igangsettes i januar 2003, og arbeidene skal være ferdigstilt den 31. mai 2004. I forbindelse med utbyggingen av Oserød skole skal Veidekke også rehabilitere Hårkollhallen, som ligger på nabotomten til den nye skolen. Rehabiliteringen av idrettshallen utføres som hovedentreprise og arbeidene skal ferdigstilles innen 31. juli 2004. Kilde Veidekke.no.
26.11.2002:
KB-gruppen investerte for 1,2 mill i AF-gruppen
KB-Gruppen, etablert i 1965 under navnet Kongsvinger Betongindustri, kjøpte denne uken opp 42.800 aksjer i AF-Gruppen. - Vi har vært aksjonærer i AF-Gruppen i ett år, og hadde et ønske om å øke eierandelen. Målsetningen er å eie 20 prosent; nå er vi oppe i 17,3 prosent, sier Roy Holth, disponent i G. Holth Grusforretning AS, som er ett av de sju selskapene i KB-Gruppen. De andre er Kongsvinger Betong AS, KB Eiendom, KB Spennteknikk AS, Contiga AS, Strøm Gundersen AS og Ø.M Fjeld AS. KB-Gruppen har med det siste oppkjøpet i AF-Gruppen økt sine eierandeler vesentlig i et av Norges største entreprenørselskaper, med kjernevirksomhet innenfor bygg og anlegg. AF-Gruppen med sine 1000 ansatte er notert på Oslo Børs SMB-liste og har en forventet omsetning i 2002 på 3 milliarder kroner. Kilde Glomdalen.
25.11.2002:
Stavangers nye bydel
I Stavanger samarbeider private bedrifter med kommunen om å utvikle en ny bydel. Fra å være åsted for støp av betongplattfomer skal Jåttåvågen revitaliseres med boliger, kunnskapsbedrifter og et nytt Viking stadion. Jåttåvågen ligger midt mellom Sandnes og Stavanger sentrum. Det berømte, skjeve tårnet som NC bygde på åttitallet, er et 60 meter høyt symbol på en epoke i oljeindustriens historie. I dag er dette en del av logoen til Hinna Park. Det er inngått en samarbeidsavtale med Stavanger kommune om å utvikle næringsarealer, bygge boliger og stå for bygging og drift av all infrastruktur i den nye bydelen. Hele området er seks ganger så stort som Aker Brygge i Oslo. TU har mer.
25.11.2002: Sverige
Nytt konsulentfirma innen brannbeskyttelse og risikoanalyse 
Nå starter BRIAB sin virksomhet i Stockholm. BRIAB er en nystartet frittstående konsulentgruppe med bred kompetanse innen byggeteknisk brannbeskyttelse og risikoanalyse. BRIAB tilbyr både allmen brannbeskyttelsesteknisk konsultasjon og spesialkompetanse med tanke på blant annet ventilasjon, bærende og avskilte konstruksjoner, risikoanalyse, utrømning samt utdanning og informasjon. BRIAB utfører eksempelvis beregninger av påkrevet brannbeskyttelse for bærende stålkonstruksjoner. For ytterligere informasjon, se www.briab.se
22.11.2002: Sverige
Feilaktige grunner for beslutning om nasjonalt treprogram
Svenske Riksdagens beslutning om å bygge opp et nasjonalt program for å gagne bygging med treprodukter begrunnes ut fra feilaktige, eller i det minste villedende fakta. Det viser en rapport som Chalmers Tekniske Høgskole har gjort på oppdrag av Miljødepartementet. Beslutningen bygger på en betenkning fra Näringsutskottet som igjen baserte sine slutninger helt på en rapport fra Trätek, Institutet för träteknisk forskning. Chalmersrapporten har tittet nærmere på Trätekstudiet og sammenlignet den med fem andra rapporter for å se hvilke vitenskaplige grunner som ligger bak resultatet. Av de seks rapportene er fire tilkommet på universitet og to (däribland Trätek) i privat regi. Det er nettopp de to rapportene som framholder trekonstruksjoner som bedre ut fra et miljøsynspunkt. Chalmers sammenligning viser flere feil i framfor alt Träteks studie. Den største feilen er at den savner et livssyklusperspektiv der bl. a. oppvarming i driftstiden utgjør mer enn 80 % av miljøpåvirkningene, basert på att huset står i 50 år – om det står lengre øker denne andelen. De fire universitetsstudiene kommer alla fram til at stål, tre og betong er likeverdige som byggstammemateriale og at valget av materiale har liten betydning sett ut fra et miljøsynspunkt. Byggindustrin.com har mer.
22.11.2002:
Ny Svinesundbro vedtatt
Stortinget har vedtatt å bygge ny bro over Svinesund. Broa blir bygd med fire kjørefelt og skal betales ved hjelp av bompenger. Vedtaket ble gjort mot FrP's stemmer. Broa skal står ferdig 7. juni 2005. Kilde NRK. Fakta om ny Svinesundbru fra Svinesund.no
Tegnet av arkitektfirmaet Lund & Slaatto og prosjektert av ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen AS 
Svensker skal bygge brua. Kostnadene, 350 mill. kroner, skal deles likt mellom Norge og Sverige. 
Materialer: 1.400 tonn stål og 5.300 kubikkmeter betong 
Bruspenn på 172 meter og lengde 600 meter.  
Høyeste punkt er 84,7 meter over vannflaten og seilingshøyde 50 meter * (senere oppjustert)
22.11.2002:
Frykter jobbras i byggebransjen
Byggebransjen frykter tap på mange hundre millioner kroner som følge av de nye permitteringsreglene. Nå setter de sin lit til Fremskrittspartiet. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått at perioden arbeidsgiver må betale lønn til permitterte ansatte skal utvides fra tre til 20 dager. Byggenæringen har regnet ut at dette vil koste bedriftene 25.000 kroner mer per ansatt som blir permittert. Resultatet blir lett at bedriftene ser seg nødt til å si opp folk i stedet for å permittere dem. Dagsavisen har mer.
21.11.2002:
Permitteringer hos NLI Alfred Andersen
Rundt 25 ansatte ved NLI Alfr. Andersen AS i Larvik ble permittert sist fredag på grunn av for lav ordreinngang. – Det er per i dag ikke mulig for oss å angi hvor lenge permitteringen vil vare. Vi vil imidlertid, i nært samarbeid med de tillitsvalgte, etablere rutiner for regulær formidling av informasjon. Vi har løpende dialog med de tillitsvalgte der omfanget av permitteringene blir gjennomgått, skriver administrasjonssjef Erling Huus Hanssen i permitteringsvarselet. Det er NLI Alfr. Andersen i Larvik som er hardest rammet av NLI Holding Company AS' fire avdelinger i Krokstadelva utenfor Drammen, Sandefjord, Husø ved Tønsberg og Larvik. De fire har til sammen rundt 250 ansatte. Kilde Østlandsposten.
21.11.2002:
140 mister jobben i Kværner
140 av 600 fast ansatte mister jobben ved Kværner Egersund. Årsaken er at Kværner Egersund ikke lenger har nok arbeid. Nye regler gjør at det ikke er mulig å permittere ansatte i mer enn 26 uker. Av de 140 som må slutte er 65 i produksjonen, 50 i teknisk støtte og 25 i administrasjonen. De ansatte ble orientert på et informasjonsmøte i formiddag. 4. desember får de ansatte som blir berørt, oppsigelsene sine i posten. Nedskjæringene kommer etter at bedriften i oktober tapte konkurransen om byggingen av en del til Kristin-plattformen til det spanske verftet Dragados. Kilde NRK.
20.11.2002:
Sterk som stål
Skalles Mek. Verksted AS ble i går godkjent av Norsk Stålforbund. Det betyr at bedriften utfører stålarbeidene etter visse krav. Det var under styremøtet til Den Norske Stålgruppen på Krosnes daglig leder Kjetil Myhre kunne overrekke godkjennelsesbeviset til direktør Trond Brynhildsen på Skalles Mek. Myhre jobbet tidligere på AS SKV på Lisleby, men har det siste året ledet Stålforbundet. Stålgruppen består av åtte stålbedrifter som alle er tilsluttet Norsk Stålforbund. Ved siden av Skalles Mek, er også AS SKV på Lisleby med i gruppen.
Nummer to
Bedriften på Krosnes er den andre i landet som få et slikt godkjenningsbevis. Bedriften produserer med særskilt vekt på å følge store deler av kravene i Norsk Standard 3464. Stålforbundet har plukket ut de relevante delene av NS 3464, og godkjennelsen til Skalles Mek. er gyldig til 2005. Den første bedriften som ble godkjent, var Contiga. Det skjedde i april. Nå følger Skalles Mek. etter. Direktør Trond Brynhildsen er godt fornøyd med at hans eget forbund har funnet kvaliteten til Skalles Mek. tilfredsstillende. Fredrikstad Blad har mer. Lenke til godkjenningsordningen: Trykk her!
20.11.2002:
Veidekke med nye kontrakter
Veidekke i Nord-Norge har i høst inngått nye kontrakter for til sammen 126 mill. kroner. De nye kontraktene spenner fra boligbygging til forretningsbygg, og geografisk fra Tromsø i nord til Rørvik i sør; Bertheustorget i Harstad med kontraktsverdi 47 mill.kr, Rørvik Torg med kontraktsverdi 36 mill.kr, Fauske Helsetun med 1/2 kontrakt verdi kr. 21 mill. kr og Strandkanten i Tromsø med 1/2 kontrakt verdi kr. 22 mill. kr. Hugin har mer.
19.11.2002:
«Kanonår» for Steni
Den Sandefjord-eide selskapsgruppen Steni får et rekordår. Salget går særlig godt på hjemmebane. Det er salgsselskapet Steni Norge Salg AS det er snakk om. I slutten av 80-årene ble det som tidligere het Steni AS delt opp i produksjonsbedriften Steni Norden AS og flere selvstendige salgsselskaper, hvorav Steni Norge Salg er det viktigste og det selskapet som genererer de største inntektene i salgsorganisasjonen. Sandefjords Blad har mer.
19.11.2002: Offshore
Vant storkontrakt fra Statoil 
Bjørge Offshore AS er tildelt en EPCI kontrakt for leveranse av dekk strukturer til skid dekk på Statoil’s Statfjord B & C plattformer. Kontrakten har en verdi på 10 mill. kroner. Offshore.no har mer.
19.11.2002: Konsulent
Sweco avstår från Carl Bro 
Sweco avstår från att köpa det danska konsultföretaget Carl Bro. Avhoppet sker efter så kallad due dilligence, där Sweco detaljgranskat det danska bolagets ekonomi. Byggindustrin har mer.
18.11.2002:
Arkitekter permitteres 
Etter flere år med ekstrem byggeaktivitet og tegnebordene fulle av nye prosjekter, er det nå full stopp. Arkitektkontor i Trondheim sier opp og permitterer ansatte på grunn av oppdragstørken, skriver Adresseavisen. - Det er dramatisk for de det gjelder, sier Per Knudsen ved Per Knudsen Arkitektkontor. I går varslet han sine ansatte om at flere av dem kan bli permittert på nyåret. - Vi blir nødt til å redusere aktiviteten til 2/3 av dagens nivå, sier Knudsen, som understreker at ingen er oppsagt ennå. Både arkitekter, ingeniører og teknikere vil bli berørt av permitteringer. - Vi har sett dette komme i to-tre år. Men det er like vondt når det skjer uansett, sier arkitekten. Flere arkitektkontor har allerede slanket staben. Byggeindustrien har mer.
18.11.2002: Byggearealstatistikk, sept-02
Nedgang i boligbyggingen
I løpet av årets ni første måneder er det igangsatt 16 480 boliger, mot 18 843 boliger i tilsvarende periode i fjor. Dette er en nedgang på 13 %. Den største nedgangen finner vi i Akershus der det er 1 166 færre boliger enn i fjor, en nedgang på 39 %. I Oslo er det 406 færre boliger. Dette gir en nedgang på 20 %. Hordaland og Østfold har en økning på 13 %, det vil si henholdsvis 240 og 115 boliger. I perioden januar til september i år er det igangsatt 2 712 600 kvm til andre bygninger enn boligbygg. Dette er knapt 2 % mindre enn i samme periode i fjor. Av næringsbygg er det størst økning til jordbruk og skogbruk med 23 %, til 348 200 kvm. Hotell- og restaurantvirksomhet og eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet har en nedgang på henholdsvis 56 og 42 %. I Sør-Trøndelag er det en økning på 100 200 kvm, i Akershus er det en nedgang på 57 500 kvm. Kilde SSB
15.11.2002:
Arkitektur for ingeniører
Arkitektene ønsker å dra nytte av ingeniørenes byggekunnskap. For å bedre samarbeidet på prosjekter inviteres derfor ingeniører i alle byggdisipliner til å lære mer om arkitektur. Neste semester tilbyr Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) et to-vekttalls kurs for alle ingeniører som er involvert i byggeprosjekter. Det gjelder tekniske rådgivere, entreprenører, spesialister innen byggeadministrasjon og byggeledelse samt driftsledere og produsenter av byggematerialer. TU har mer.
14.11.2002:
Flere vindmøller på Smøla og Hitra
Statkraft og nederlandske Nuon har inngått en avtale som innebærer videre vindkraftutbygging på Smøla i Møre og Romsdal og utbygging av en vindmøllepark på Hitra i Sør-Trøndelag. Norges største vindpark på Smøla ble åpnet av kong Harald i september i år. Nå er det klart at andre byggetrinn av vindparken skal utvides med 104 MW og være klar til drift sommeren 2005. Hitra vindpark (56 MW) skal være driftsklar sommeren 2004. Byggeindustrien har mer.
13.11.2002:
Vil bygge nytt gjenvinningsanlegg
Sarpsborg Energigjenvinning vil bygge et energi-gjenvinningsanlegg på Borregards industriområde i Sarpsborg. Anlegget vil kunne ta i mot 75.000 tonn avfall i året og det vil produsere damp til Borregaards eget bruk og erstatte dagens oljefyrte anlegg. Sarpsborg Energigjenvinning håper å komme i gang med byggingen av anlegget neste høst. En konsekvens av et slikt anlegg vil være at opptil 15 trailere med søppel vil kjøre gjennom området hver dag. Kilde: NRK Østfold. Se også: Forbrenningsanlegg til 310 millioner
13.11.2002: Offshore
ABB vinner Visund-kontrakt
Norsk Hydro har tildelt ABB Offshore Systems kontrakt for bygging og installasjon av to moduler på Visundplattformen i Nordsjøen. Kontrakten har en verdi på rundt 600 millioner kroner. Kontrakten er av typen EPC, og omfatter prosjektledelse, prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon med tilhørende modifikasjoner. Kontraktens verdi er rundt 600 millioner kroner. Arbeidet starter umiddelbart og skal være ferdig tredje kvartal 2005. Modulene, en på 670 tonn og en på 300 tonn, skal løftes ombord på plattformen våren 2005. Arbeidet vil bli utført hos ABB Offshore Systems i Haugesund, der prosjektet på topp vil engasjere 300 personer. Offshore.no har mer.
12.11.2002:
Vindmøller for Snøhvit
Snøhvit vil føre til økt behov for elektrisk kraft i Hammerfest. Statkraft NVE er i ferd med å oppgradere til 132 kilovolts linjer. Det planlegges også en vindmøllepark. Statkraft NVE har også satt i gang en konsekvensutredning for et vindkraftverk. Vindkraftverket som planlegges i Hammerfest skal ha kapasitet til å forsyne 20 000 husstander med strøm, opplyser NRK Finnmark.
12.11.2002:
Mindre stadion enn planlagt
I de opprinnelige kalkylene for Vikings nye stadion i Jåttåvågen, ble det lagt opp til 15 000 sitteplasser. I prosjektet som ble lagt fram mandag, var det 13 800 plasser. - Kapasiteten er redusert litt, men det er også muligheter for å øke den helt opp til 18 000. Byggingen av det nye stadionet starter så snart reguleringsplan og rammetillatelse er ferdig behandlet i de kommunale organene - trolig i mars neste år. Håpet er å ha stadion klar til seriestart i april 2004. Tre entreprenørselskaper skal legge inn anbud på byggingen, og fristen er i månedsskiftet november/desember. Stadionet er tegnet av Signatur Arkitekter i samarbeid med amerikanske NBBJ. Kostnadsrammen er på 160 millioner kroner. Kilde Aftenbladet.
11.11.2002:
Stål i vinden i UK
Magasinet "New Civil Engineer" forteller at stålkonstruksjonsbransjen i UK går så det suser. Særlig innen motorvei konstruksjoner tas det markedsandeler fra betong som tidligere har stått sterkt. Det leveres bruseksjoner med lengde opptil 60 meter. Prismessig er det ikke store forskjellen på stål og betong, men med stål bygger man betydelig raskere. Dessuten er det nå "in" med åpnere konstruksjoner. Trenden fremover er at stadig større del av verdiskapningen foregår inne i verkstedene. Dette fører til tryggere produksjon, kortere byggetid, renere byggeplasser etc.
11.11.2002: Entreprenør
Bedring for AF Gruppen
AF Gruppen fikk et resultat på 25,9 millioner kroner før skatt i tredje kvartal 2002, mot et resultat på 17,2 millioner kroner i samme periode i 2001. Driftsresultatet ble på 38,2 millioner kroner, opp fra 16,8, mens omsetningen økte til 839,5 millioner kroner fra 475,5 millioner kroner i samme periode ifjor. AF Gruppen skriver i kvartalsrapporten at boligsalget går jevnt, men tregere enn forutsatt. Kilde DN.
11.11.2002: Nybygg
NCC skal bygge for Norsk Hydro
Hydro har inngått en kontrakt med NCC Construction AS om bygging av nytt kontorbygg på Sandsli i Bergen. Kontrakten har en samlet verdi på vel 280 millioner kroner, og arbeidet skal være ferdig i mars 2004. - Vi ser frem til å samle et av Norges viktigste oljemiljøer i et flott kontorkompleks, sier direktør Torgeir Kydland, som leder Hydros virksomhet på Sandsli i kraft av å være sjef for sektoren Drift og Utvinning Norge. Arbeidet gjennomføres som en totalentreprise og starter umiddelbart. Det nye bygget på 23.500 kvm utgjør Hydros fjerde byggetrinn på Sandsli. Kilde Hegnar.no.
08.11.2002: SSB
1 342 flere foretak i bygg og anlegg
Det var 34 886 foretak med bygge- og anleggsvirksomhet som hovednæring i 2001. Dette er 1 342 flere enn året før, en økning på 4 %. Foretakene i bygge- og anleggsvirksomheten hadde en omsetning på 144 milliarder kroner i 2001. Dette er 9,8 milliarder kroner mer enn i 2000, en vekst på 7 %. Til sammen sysselsatte disse foretakene 138 606 personer. Dette er 3 742 flere enn året før, og det gir en vekst i sysselsettingen på 3 prosent. SSB har mer.
08.11.2002: SSB
Stabile byggekostnader
Byggekostnadene for boliger steg med 0,1 % fra september til oktober i år. Materialkostnadene økte med 0,1 prosent i samme periode. Materialkostnadene for grunnarbeider økte med 0,2 prosent den siste måneden for både eneboliger og boligblokker. Fra oktober i fjor til oktober i år steg byggekostnadene for boliger med 3,3 prosent. Materialkostnadene økte med 2,3 prosent og arbeidskraftskostnadene steg med 5,0 prosent i samme periode. Kilde SSB.
07.11.2002: Stålbygg
Ny forsvarskontrakt til Bendiktsen og Aasen
Forsvarsbygg utbyggingsprosjektet indre Troms inngår kontrakt med entreprenør Bendiktsen og Aasen AS om byggetrinn 2 på det nye forvaltningsbygget på Setermoen. Bendiktsen og Aasen AS har også hatt ansvaret for grunn- og fundamentarbeider på bygget. Kontrakten er en generalentreprise og har en verdi på om lag 45 millioner kroner, inkl. mva. Det nye forvaltningsbygget/depotet skal betjene hele Setermoen leir, inkludert HV 16 og skal også inneholde lokaler for Hærens taktiske treningssenter. Bygget plasseres sentralt i den nye leirstrukturen på Setermoen og erstatter flere gamle og lite funksjonelle bygg. Bygget blir 144 meter langt og 24 meter bredt i en etasje. Samla areal vel 4 000 kvm. Byggestart er planlagt denne måneden, og forvaltningsbygget skal stå ferdig i 2004. Kilde: Byggeindustrien
06.11.2002:
Misliker Reinertsens dobbeltrolle
Etter at AS Anlegg i går stakk avgårde med kjempekontrakten på Kvinne-Barnsenteret på St. Olavs Hospital, blusser kritikken mot Reinertsen Engineerings dobbeltrolle opp på nytt. Rollene som rådgiver for Helsebygg Midt-Norge og eier av AS Anlegg gir Reinertsen et habilitetsproblem, mener konkurrentene. Kvinne-Barnsenteret er det første store kliniske bygget på det nye milliardsykehuset, og hovedentreprisen har en verdi på 285 millioner kroner. Selmer Skanska, Heimdalgruppen og AS Anlegg kjempet om den attraktive kontrakten, og det var altså AS Anlegg - som eies av Reinertsen Engineering - som trakk det lengste strået. Adresseavisen har mer.
06.11.2002:
Røkke: - Fordel å legge ned verftene
Arbeidsplassene ved Aker Kværners fire offshore-verft langs norskekysten er i fare, ifølge Kjell Inge Røkke. – For kapitalen ville det sikkert vært en fordel å legge ned verftene. Vi synes det blir for kortsiktig, sa han. Kjell Inge Røkke snakket for sin syke mor da han holdt innlegg for et knippe toppledere i oljeindustrien under Oslo Petroleum Conference i Folkets Hus tirsdag. Hovedbudskapet var klinkende klart: Offshore-verftene langs kysten vil ikke overleve dersom myndighetene og oljeselskapene fortsetter å ture fram som i dag. Hovedaksjonæren i Aker Kværner, som eier verftene Egersund, Rosenberg, Stord og Verdal, mener nemlig at oljeselskapene stikker av med en urimelig stor del av gevinsten når nye olje- og gassfelt skal bygges ut. Leverandørindustrien, eller ”oss småguttene,” som Røkke sa, sliter med lønnsomheten. Nettavisen har mer.
06.11.2002: Offshore
Frykter masseoppsigelser 
Klubbleder i Rosenberg Verftsklubb ved Aker Kværners i Stavanger, Einar Risa, frykter at verftet står foran masseoppsigelser og permitteringer dersom Statoils milliardkontrakt på Snøhvit går til utlandet. Kontrakten det gjelder går ut på å sammenstille prosessutstyret til Snøhvit-anlegget på Melkøya. Statoil skal tildele kontrakten i februar 2003, og Kværner Rosenberg er den eneste norske alternativet til bygging av prosessanlegg fordi hele anlegget må bygges i ett. Ingen andre norske verft har kapasitet til det. For Rosenberg betyr det jobb for 750 arbeidere i to år fra våren 2003.
Sterk kritikk av Dragaos-verftet og av Statoil
Etter at Statoil ga det spanske verftet Dragados oppdraget med å bygge stigerørsbalkong og flammetårn Kristin-plattformen har konserntillitsvalgt Eldar Myhre i Aker Kværner har varslet at de LO-organiserte i Aker Kværner vil saksøke Dragados for brudd på konkurransereglene i EU. Kværner Egersund står igjen som den tapende part etter at kontrakten gikk til Dragados. - Triks i Ludo. Sosial dumping ved utstrakt bruk av midlertidig og billig arbeidskraft fra lavkostland. Elendig sikkerhet. Skjulte støtteordninger fra det offentlige, slik karakteriserte Myhre Dragados-verftet til Stavanger Aftenblad. Myhre kritiserte også Statoil på det sterkeste for å velge Dragados. Han viste til erfaringene fra Snorre B-plattformen. Dragados hadde en budsjettsprekk på over 200% da det bygget understellet på Snorre B-plattformen. Anbudet på 230 millioner endte opp med at Aker og Kværner fikk en regning på 490 millioner. Kilde Nopef.
05.11.2002:
Katastrofe-resultat for NCC i Norge
Mens NCC-konsernet etter tredje kvartal er i fremgang med et resultat etter finansnetto på 568 millioner svenske kroner, går norske NCC Construction mot et katastroferesultat etter nedskrivninger på prosjekter på hele 372 millioner. Resultatet for tredje kvartal isolert ble på minus 266 millioner svenske kroner etter store omstruktureringskostnader, men fremfor alt på grunn av ytterligere tap og nedskrivninger i entreprenørvirksomheten og på boligprosjekter. – Resultatutviklingen de siste årene viser at vesentlige deler av virksomheten i Norge behøver en gjennomgripende strukturforandring, nytt lederskap og strammere oppfølgingsrutiner, uttaler NCC-sjef Alf Göransson og opplyser at to tredjedeler av selskapets tidligere operative ledere siden årsskiftet har forlatt virksomheten. Byggeindustrien har mer.
05.11.2002:
Først ute med båt-opplag i høyden
Vågsnes AS er Arendals første båtopplagsfirma som satser på høy hall med båtopplag i tre etasjer. Knapt 2 millioner kroner er investert i nybygget på 380 kvm som kan romme drøyt 40 båter. Frem til for to år siden tilbød de kun utendørs båtopplag. I 2000 begynte de med innendørs lagring i gamle haller. -Nå satser vi på større båter i nyhallen som lagres i høyden i reoler, opplyser daglig leder Øyvind Sjøwall. Firmaet ble startet i 1922 under navnet Vågsnes Sag og Høvleri. Nåværende eier er tredje generasjon og har drevet i 13 år. Sjøwall fremhever at det spesielle ved bygget er konstruksjonen. -Hallen er utrolig solid og godt dimensjonert. Den skal tåle en vindstyrke på 41 sekundmeter med åpne dører. Med halve fronten åpen blir det som et stort seil, sier han. Hele bygget er i stål. Taket tåler store snømengder. Agderposten har mer.
04.11.2002: NIF 
Ingeniører støtter økt utflagging
Glem Norge som base for arbeidskrevende industri og sats heller på eierskap, økt kunnskap og arbeidsplasser for høyt utdannede akademikere. Det er hovedbudskapet fra Norske Sivilingeniørers Forening. Norsk industri er i endring, og det er Distrikts-Norge som endres mest. Det er nemlig her de tradisjonelle industriarbeidsplassene i dag ligger. Men ikke i fremtiden, skal vi tro ingeniørene. Tvert imot skisserer yrkesgruppen et bilde på et Norge som i fremtiden forvalter kunnskap, kapital og robotproduksjon her hjemme, samtidig som vi leier billig arbeidskraft i utlandet, i produksjon styrt av menneskehender. Med dette budskapet besøkte de norske sivilingeniørene nylig næringskomitéen på Stortinget. Aftenposten har mer.
01.11.2002: RIF 
"Rent Tørt Bygg"
”Rent Bygg” har vært et begrep i BAE-næringen i RIF siden -95. Nå er tiden inne for å utvide begrepet. Når RIF lanserer veilederen Rent Tørt Bygg i månedsskiftet okt-nov er det tatt et nytt steg i arbeidet med å skape bedre byggeplasser, som igjen leder til færre feil, mindre sykefravær, bedre effektivitet og lavere driftskostnader. Rent Tørt Bygg-filosofien er gyldig både for byggeperioden og etter at brukerne av bygget har flyttet inn. En ren og ryddig byggeplass øker effektiviteten, og er lønnsom for alle som deltar i utførelsen. Inkluderingen av ordet ”tørt” i tittelen forklarer RIFs fagsjef Terje Hugin slik: - Årlig påfører fukt- og soppskader samfunnet skader for mange hundre millioner kroner, veilederen blir et virkemiddel mot denne typen skader. RIF har mer. 

Nyheter sist måned:
Klikk her!
 


Til Nyheter oktober     2002
Til Nyheter september 2002
Til
Nyheter august       2002
Til Nyheter juli            2002
Til Nyheter juni           2002
Til
Nyheter mai           2002
Til
Nyheter april          2002
Til
Nyheter mars         2002
Til Nyheter februar      2002
Til
Nyheter januar       2002
Til
Nyheter desember  2001
Til
Nyheter november  2001
Til
Nyheter oktober      2001


Til Nyheter september 2001
Til
Nyheter august       2001
Til Nyheter juli            2001
Til Nyheter juni           2001
Til
Nyheter mai           2001
Til
Nyheter april          2001
Til
Nyheter mars         2001
Til
Nyheter februar      2001
Til
Nyheter januar       2001
Til
Nyheter nov-des     2000
Til
Nyheter sep-okt      2000
Til Nyheter juli-aug      2000
Til Nyheter mai-jun      2000
Til Nyheter mar-apr     2000

 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009