AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google


Nyheter oktober 2002

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden!

31.10.2002: 
Fremgang for Veidekke
Veidekkes resultat for tredje kvartal er påvirket både av en gevinst på 30 mill. kroner for salget av Bautas, og av nedskrivninger på til sammen 35 mill. kroner. Disse er knyttet til problemene rundt vannkraftsprosjektet Bujagali i Uganda, og en avsetning for omstrukturering og nedbemanning i Divisjon Spesialprosjekt. Vi skulle gjerne ha sett at resultatene var bedre for tredje kvartal," sier konsernsjef Terje R. Venold. "Men ser vi på årets ni måneder under ett, har vi en omsetning på 8 milliarder kroner og et resultat før skatt på 165 mill. kroner. Dette er en betydelig fremgang sammenlignet med fjoråret," sier han. Byggaktuelt har mer.
30.10.2002: 
Scandiaconsult kan bli dansk
De norske ansatte i det svenske rådgivningsselskapet Scandiaconsult kan om kort tid havne under dansk flagg. Scandiaconsult (SCC), som er notert på Stockholmsbørsen, har over 2000 ansatte i Skandinavia. Den norske delen av SCC har ekspandert kraftig de siste årene, og har i dag nesten 500 ansatte rundt omkring i Sør-Norge. Nå kan de rådgivende ingeniørene bli nødt til å fire det blågule flagget, og i stedet heise et dansk. Det danske rådgivningsselskapet Rambøll har nemlig sikret seg over 35 prosent av aksjene i SCC, og målet er en sammenslåing av de to jevnstore selskapene. Kilde Nettavisen.
29.10.2002:
Skanska sier opp folk
Skanska Sverige AB sier opp 200 ansatte i Stockholms-området. Oppsigelsene omfatter 150 yrkesarbeidere og 50 funksjonærer. Norge berøres ikke. Årsaken er ifølge konsernet at byggmarkedet i Stockholm har gått gradvis nedover gjennom året. Først og fremst gjelder dette kontorbyggmarkedet. Skanska-ledelsen ser heller ikke noen snarlig oppgang i dette markedet. I tillegg avsluttes gradvis flere store prosjekter i området før vinteren setter inn. Kilde TU.no.
28.10.2002:
Kjappere godkjenning
Databasen Welders Passport (WP) er nå ferdig utviklet. Målet var å effektivisere prosessen med å utstede, administrere og fornye sveiseres godkjenningsbevis. Ifølge NSFs daglige leder, Christian Holthe, ble WP startet og utviklet av NTS (Norsk Teknologisenter). Prosjektet er finansiert av TBL og NTNF/Norges Forskningsråd. I WP har ti små og store industribedrifter deltatt. Det Norske Veritas og Teknologisk Institutt Sertifisering A/S har deltatt som akkreditert tredjeparts organ. Poenget var å kvalitetssikre og effektivisere godkjenningsprosessen. I tillegg har det ifølge Holthe vært viktig å komme fram til et standardisert norsk godkjenningsbevis. Samtidig ønsket man å harmonisere tolkingen av standardene. TU har mer.
28.10.2002:
Negative signaler fra industrien
Samlede resultater for 3. kvartal 2002 viser at den gryende optimismen fra forrige måling er i ferd med å forsvinne. Særlig er det bransjer innenfor produksjon av investeringsvarer som medvirker til denne utviklingen. Stadig færre tror på økning i eksportprisene. For industrien samlet sett blir utviklingen i 3. kvartal vurdert som negativ. Det blir rapportert om moderat nedgang i samlet produksjonsvolum, og sysselsettingen fortsetter å falle. Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting er ca. 79 %. Samlet ordretilgang fra hjemmemarkedet viser merkbar nedgang, mens etterspørselen fra eksportmarkedet også fortsetter å falle. SSB har mer.
24.10.2002:
Stor interesse for Brukonferansen 2002 - Moderne Stålbruer
Den 30. og 31. oktober går årets brukonferanse av stabelen i Vika Atrium i Oslo. Det er hittil påmeldt 130 deltagere til konferansen som i år har fokus på moderne stålbruer. Målgruppen for konferansen er brumedarbeidere på vegkontorene og i Vegdirektoratet, samt prosjekterende ingeniører, entreprenører og spesialister utenfor Statens vegvesen som arbeider med brukonstruksjoner. For program og påmelding trykk her: http://www.stalguiden.com/brukonferansen02.doc
24.10.2002:
Oppdatert bok om byggereglene fra Byggforsk
Boken "Innføring i byggereglene" som er en oppslagsbok og referanseverk for alle aktører i byggebransjen er lansert av Byggforsk. Boken er en revisjon av kompendiet "De nye byggereglene", som ble utgitt i 1996 og inneholder Krav til bygninger - Byggesak - Ansvar, godkjenning og kontroll. Hele boken finnes på Statens Bygningstekniske Etats websider, men bare med et fåtall illustrasjoner. Les mer her: www.be.no
23.10.2002:
Treverk "forbudt" i Rypefjords nye superfabrikk
I september åpnet verdens mest moderne filetfabrikk i Rypefjord utenfor Hammerfest. Den gamle Findusfabrikken hadde gjort sitt, og mye takket være Kjell Inge Røkke ble drømmen om en ny fiskefabrikk realitet. Hele 79 % av prosjektkostnaden på 150 millioner kroner er finansiert av ham. Byggekostnader med tekniske anlegg og utomhuskostnader, men eksklusive prosessutstyr og avgifter kom på 94 millioner. Den nye fabrikken er spesiell i forhold til den gamle, mye fordi den har samlet all produksjon på en flate. - Dette gir bedre flyt i varene og enklere håndtering av alle produkter, forteller prosjektleder siv.ing. Trygve Martinussen. Han er partner og daglig leder i Food Consult Norway (FoodCon) som har hatt totalprosjekteringsansvaret og byggeledelsen. Fileteringsanlegget for hvit fisk er bygget i prefab betong og med stålkonstruksjon i andre etasje. - Treverk er «forbudt» i næringsmiddelindustrien da den er for porøs, forteller han videre, og føyer til at bygget er 11 m høyt. Takhøyden i første etasje er seks meter. Byggaktuelt har mer.
23.10.2002:
Temakveld om Postgirobygget
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner arrangerer temakveld om Postgirobygget i Oslo med befaring torsdag den 7. november. Postgirobygget (Biskop Guneriusgate 14) har vært et landemerke i Oslo i 30 år. Nå forvandles bygget med flere etasjer i stål på toppen og ny arkitektur. Forvandlingen gjøres med basis i det eksisterende bygget. Denne temakvelden setter fokus på de spesielle utfordringene som har vårt i prosjekteringsfasen og i byggefasen. For program og påmelding: Trykk her: http://www.stalguiden.com/NFSpostgirobygget.htm
22.10.2002:
Klare industrikrav til Stortinget
Høyere avskrivingssats for maskiner fra 2003; uendret regelverk for permitteringer; samt styrket innsats på arbeidsmarkedstiltak. Dette er hovedkravene fra seks tunge industriorganisasjoner som mandag møtte Stortingets finanskomite. De fem organisasjonene som sammen med TBL møtte Finanskomiteen er Prosessindustriens Landsforening (PIL), Byggenæringens Landsforening (BNL), Fellesforbundet, Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) og Norsk kjemisk industriarbeiderforbund. TBL.no har mer.
22.10.2002:
Vraker Snøhetta-forslag
Et enstemmig havnestyre går inn for at Niels Torp-prosjektet «Utsyn» (bildet) skal realiseres på Tjuvholmen i Oslo. Innstillingen til bystyret i Oslo kommer 12 dager etter at juryen utpekte Snøhetta-prosjektet «Fjordparken» som vinner i arkitektkonkurransen om utbyggingen. Et mindretall i juryen gikk riktignok inn for «Utsyn», som også var vinneren i en folkeavstemming i forkant av avgjørelsen. –Vår administrasjon har vurdert begge prosjektene, og sett på utkastene til salgsavtaler fra både Linstow Eiendom (Snøhetta) og Aspelin-Ramm/Selvaag-bygg (Torp). De har også sett på hvilke strategiske muligheter eller begrensninger de to alternativene åpner for oss som grunneier på Filipstad. Ut fra det har vi valgt å gå inn for «Utsyn», sier styreleder Bernt Stilluf Karlsen i havnestyret til Aftenposten. Kilde Nettavisen.no.
21.10.2002:
Rift etter bygningsfolk
Forgubbing og hard kamp for å få tak i arbeidskraft preger byggebransjen. Ledighet er et fremmedord. Mens mange yrkesgrupper sliter sterkere enn før for å skaffe seg arbeid, er det den omvendte verden for så å si alle typer bygningsfolk. Det er også situasjonen her på Vestlandet. - Vi opplever et trykk i byggebransjen, med store kapasitetsproblemer. Dette venter vi skal fortsette i overskuelig fremtid, sier direktør Ivar Ådlandsvik i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Vestenfjeldske distrikt. BT.no har mer.
18.10.2002:
Stål i yrkesbygg styrker sin posisjon
Tallene fra Prognosesenteret for år 2001 er positive og viser at det har vært en økning på ca 2 % fra 2000 til år 2001 for stål som hovedkonstruksjonsmateriale innen yrkesbygg. Det har vært en økning på 7,3 % siden 1998. Økningen de 3 siste årene er i snitt 2,4 % hvert år mot ca. 6,7 % fra 1990 til 1998. Dette betyr at selv om stål befester sin posisjon så er økningen ikke lenger så kraftig som tidligere. Den siste undersøkelsen som ble utført av Prognosesenteret i år og som dekker byggemarkedet i 2001, viser at 39,8 % av alle yrkesbygg hadde stål som hovedbæringssystem. Fra 1990 til år 2001 har andel stål steget med hele 81 %, fra 22 til 39,8 %. Ingen andre konstruksjonsmaterialer kan vise til tilsvarende imponerende vekst. Les mer her: http://www.stalforbund.com/framesets/2.asp
17.10.2002: Byggearealstatistikk, august 2002
14 prosent færre nye boliger
I årets åtte første måneder er det påbegynt bygging av 14 062 boliger, mot 16 371 boliger i samme periode i fjor. Dette er en nedgang på 14 prosent. Nedgangen i boligbyggingen er størst for Telemark og Sogn og Fjordane. I begge disse fylkene har antall igangsatte boliger gått ned med 37 %. I Oslo og Akershus er nedgangen på om lag 30 %. I Østfold er det derimot en økning i antall igangsatte boliger på 19 %.
Liten nedgang for andre bygg
Mens boligbyggingen avtar ligger igangsatt bruksareal for andre bygg enn boliger fortsatt på et høyt nivå. Hittil i år er det igangsatt 2 348 900 kvm til annet enn bolig. Dette er vel 1 % mindre enn i samme periode i fjor. Nedgangen er størst for næringen eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet der igangsatt bruksareal har gått ned fra 194 000 til 113 500 kvm. Igangsatt bruksareal for offentlig forvaltning øker mest, med 109 %. Det er store regionale forskjeller. I Troms fylke har igangsatt bruksareal til andre bygg i årets åtte første måneder gått ned fra 105 500 til 50 700 kvm, en nedgang på 52 % fra i fjor. Størst vekst i påbegynt bruksareal til andre bygg har Sør-Trøndelag der arealet har økt fra 122 500 til 237 300 kvm. Kilde SSB.
16.10.2002:
Det nye biblioteket i Alexandria
I dag åpner et nytt, super-storslått bibliotek i Alexandria. Arkitektfirmaet Snøhetta utformet dette bygget, som har blitt mottatt med en blanding av kritikk og beundring. I dag slår Egypt på de virkelig store paukene: Mer enn 3000 internasjonale størrelser deltar på en massiv åpningsseremoni. Søndag 20/10 åpner biblioteket for folk flest. På nettstedet Egypteng forklarer ingeniørene i Hamza Associates hvordan de løste problemer som konstruksjonen bød på. I den lange og dyptpløyende artikkelen finner vi også prosjektskisser og et bildegalleri: Egypteng.com
16.10.2002: Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 3. termin 2002 
Omsetningsvekst i bygg og anlegg
Omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten økte med 4,5 % 3. termin (mai-juni) i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er en vekst på 1,1 milliarder kroner. Den totale omsetningen var i overkant av 25 milliarder kroner i bygge- og anleggsvirksomheten i 3. termin 2002. Omsetningen i bygge- og anleggsbedriftene i Finnmark økte mest med 22,5 prosent. Sør-Trøndelag og Østfold hadde også en økning på over 10 prosent i denne perioden. Den totale omsetningen for bygge- og anleggsvirksomheten 1. halvår 2002 var på vel 67 milliarder kroner. Dette er en økning på 7 % sammenlignet med 1. halvår 2001. Det var bedriftene i næringshovedgruppene utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell og grunnarbeid som hadde den største økningen med henholdsvis 11,8 og 9,5 prosent. Bygge- og anleggsbedriftene i fylkene Finnmark og Vest-Agder økte omsetningen med henholdsvis 21,2 og 16,0 prosent i den samme perioden. SSB har mer.
15.10.2002:
Stålprodusent kan si opp 80
Den finske stålprodusenten Rautaruukki vurderer å kvitte seg med 80 ansatte i Mo i rana i innen de tre første månedene neste år. Årsaken er at etterspørselen etter stål har falt fordi det bygges færre skip, og den sterke kronekursen gjør stål produsert i Norge dyrere. Etter oppsigelsene vil Rautaruukki ha vel 200 ansatte i Norge. Kilde NRK.
15.10.2002: Konsulent
Eierskifte i Interconsult ASA
Det danskeide rådgiverfirmaet COWI A/S har tilbudt seg å kjøpe aksjene i det norske rådgiverfirmaet Interconsult ASA. En samlet konsernledelse og et enstemmig styre i Interconsult anbefaler at aksjonærene selger sine aksjer til COWI. Etter et gjennomført kjøp vil konsernet COWI med i alt 3500 ansatte og en omsetning på 2.600 millioner kroner bli et ledende nordeuropeisk rådgiverkonsern med førende markedsposisjoner i Danmark og Norge, samt i mange internasjonale markeder. RIF har mer.
15.10.2002:
Dårlige tider for tysk byggeindustri
Tysk byggeindustri går på lavgir. Boligbyggingen sank i 2001 med 6,8 % sammenlignet med året før, den offentlige byggingen med 4,8 % og kontor- og industribyggingen med 3,5 %. Største nedgangen har skjedd i tidligere Østtyskland. Det siste året var den tyske byggebransjens andel av bruttonasjonalproduksjon 11,6 %, en nedgang på nærmere 4 % sammenlignet med for fem år siden. Byggindustrin.com har mer.
14.10.2002: SSB
Små endringer i byggekostnadene
Byggekostnadene for boliger steg med 0,1 % fra august til september i år. Materialkostnadene økte med 0,2 % i samme periode. Materialkostnadene for rørleggerarbeid økte mest den siste måneden, med 2,5 % for eneboliger og 1,9 % for boligblokker. Fra september i fjor til september i år steg byggekostnadene for boliger med 3,3 %. Materialkostnadene økte med 2,3 % og arbeidskraftkostnadene steg med 5,0 % i samme periode. Delindeksen for rørleggerarbeid i eneboliger har steget mest det siste året, med 6,3 %. Kilde SSB.
14.10.2002: Tønsberg
Seks forslag til bro
Skal den nye bydelen Kaldnes få svingbro eller klaffebro? Det avgjør juryen som skal 
vurdere seks forslag fra fem arkitektfirmaer. Det foreligger ulike prinsippløsninger og materialvalg, blant annet tre, stål og kompositt (plastmateriale med karbonfiber). Div.A arkitekter foreslår en svingbro i tre og stål. Det samme arkitektfirmaet har også utformet en løsning med klaffebro. Lunde & Løvseth Arkitekter AS foreslår en klaffebro i stål med to store brotårn på hver side av seilingsløpet. Pir II Arkitektkontor AS har utformet en vippebro som består av tre elementer: pir + bro + pir. Møystad Nielsen Arkitektur AS har utarbeidet et konsept med trepir på bysiden og en klaffebro. Siste forslag er fra Griff som foreslår klaffebro i betong og stål. Tønsbergs Blad har mer.
10.10.2002: Stålkurs
Oppsamlingskurs i NS 3472
Siste planlagte kurs i ny revidert NS 3472 arrangeres 22.-23. oktober i Felix konferansesenter på Aker Brygge, Oslo. Foredragsholder er professor Per Kr. Larsen fra NTNU, Trondheim. Etter at ny NS 3472 utkom for litt over ett år siden har kurset blitt avholdt i Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger. Kurset som nå arrangeres er et oppsamlingskurs for de som ikke tidligere har hatt tid og anledning. Kurset tar for seg beregnings- og konstruksjonsregler etter ny og fullstendig omarbeidet NS 3472. I forhold til tidligere utgaver tar den nye standarden betydelig hensyn til Eurocode 3, og er dermed et langt skritt i retning av harmonisering og felles regler på området. Den nye NS 3472 er dessuten tilpasset den nye norske standarden for pålitelighet. Kurset passer for alle som arbeider innen prosjektering, undervisning og fabrikasjon av stålkonstruksjoner til lands og til havs. Påmeldingsfrist er 16. oktober! For program og påmelding: Trykk her!
10.10.2002: Arkitektur
Ekstraomganger om Tjuvholmen
Arkitektselskapene Snøhetta og Niels Torp Arkitekter må ut i ekstraomganger i kampen om å få bygge ut Tjuvholmen i hjertet av Oslos fjordbyområde. Juryen i i arkitektkonkurransen holder en knapp på Snøhetta. Norges to mest etterspurte arkitektselskaper har foreløpig spilt uavgjort i kampen om å få utforme det prestisjetunge byutviklingsprosjektet på Tjuvholmen i Oslo sentrums strandsone. Sammen med byutviklingsgiganten Linstow trakk Snøhetta det lengste strået da Oslo havnevesen igår la frem resultatet av arkitektkonkurransen der åtte prosjekter sto mot hverandre. Men havnevesenet vil likevel innstille Niels Torp arkitekters utkast, som også entreprenørselskapene Selvaagbygg og Aspelin-Ramm Gruppen står bak. Oslo bystyre skal i desember ta stilling til hvilket av de to prosjektene som skal settes ut i livet fra 2004. DN.no har mer.
09.10.2002: Konsulent
Unico kjøpt av svenske Scandiconsult
Scandiaconsult har kjøpt alle aksjene i rådgivningsselskapet Unico AS i Kristiansand. Unico AS ble stiftet i 1969 og har i dag 61 medarbeidere. Unico AS er et flerfaglig kompetansesenter med hovedoppgaver innenfor industri, byggprosjektering og prosjektutvikling. Unico AS kan første halvår i år vise til et resultat på kr. 1,2 millioner kroner av en omsetning på kr. 18,9 millioner. Selskapet fortsetter under ledelse av adm.direktør Tom Chr. Bredesen. Scandiaconsult har ca. 450 medarbeidere i Norge og ca. 2000 medarbeidere totalt i Norge, Finland og Sverige og utgjør således et ledende rådgivermiljø i Norden med en årlig omsetning på ca. kr. 1,5 milliarder kroner. Byggeindustrien har mer.
09.10.2002: Stål
Rimelig bra for Tinfos
God produksjon, langsiktige kontrakter og høy etterspørsel etter stål i vekstlandet Kina gjorde at Tinfos-konsernet, med Tinfos Jernverk på Øye i Kvinesdal som viktigste enhet, kom mer velberget gjennom andre tertial 2002 enn både kronekurs og generelle konjunkturer skulle tilsi. Omsetningen etter åtte måneder endte på nesten 1,9 milliarder kroner (en del ned), overskuddet etter skatt på 160 millioner kroner. Bokført egenkapital ved utgangen av august var 929 millioner kroner. Blir resten av året like godt, rundes kanskje milliarden for dette konsernet som hovedsakelig eies av Holta-familien på Notodden. Kilde Fedrelandsvennen.
08.10.2002: Offshore
Oljeutbygging sprekker med 1,3 milliarder
Norsk Hydro er best og verst når det gjelder å holde budsjetter på norsk sokkel. 17 utbygginger på norsk sokkel sprekker med 1,3 milliarder kroner, viser nye tall fra Olje- og energidepartementet. 
17 utbyggingsprosjekter er omtalt i Olje- og energidepartementets (OED) budsjett. Totalt var disse budsjettert til å koste 125 milliarder kroner. De kommer til å ende på minst i overkant av 126 milliarder kroner, med en budsjettsprekk på 1,3 milliarder kroner. Aftenposten har mer.
08.10.2002: Konsulent
Carl Bro selges til svenske Sweco
Danmarks klart største rådgivningsvirksomhet, Carl Bro Gruppen, kommer nå helt på svenske hender. Kjøperen er den svenske rådgivningsvirksomhet, Sweco. De to virksomheter offentliggjorde i går at Sweco har underskrevet et "letter of intent" om å kjøpe Carl Bro Gruppen for 640 millioner svenske kroner. Den sammenlagte virksomhet blir med i alt 5400 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner Skandinavias største rådgivningsvirksomhet og den femte største i Europa. Ingeniøren.net har mer.
07.10.2002: 
To drept da taket raste
To svenske bygningsarbeidere på 23 og 24 år døde av skadene de pådro seg da taket på Kampen skole falt sammen i morgentimene i dag. Det var rett etter klokka 8 i dag at taket mellom 4. til 5. etasje på Kampen skole i Oslo kollapset. Store deler av skolen er under rehabilitering, og elevene oppholder seg i andre bygninger. Det var taket på et rom på 110 kvm som raste. Ytterligere tre personer ble kjørt til legevakta med lettere skader. Nå overtar arbeidstilsynet og kriminalteknikere for å undersøke hvordan dødsulykken kunne skje. Dagbladet har mer.
07.10.2002: 
Norske verft utslettes
- Oljeselskapene er i ferd med å utslette norsk verftsindustri med myndighetenes velsignelse. Det sier Oddvar Hølland til NRK. Han er klubbleder ved Kværner Egersund og mener skjulte subsidier hos utenlandske verft gir urettferdige konkurranseforhold. Norske myndigheter forstår ikke konsekvensene av dette, sier Hølland Statoil hevder derimot at norsk leverandørindustri er i 
ferd med å prise seg ut av markedet. Kilde NRK.
04.10.2002:
Statsbudsjettet: God uttelling for NTNU
NTNU får en budsjettøkning på 11,5 %, eller 220 millioner kroner, i årets statsbudsjett. - Vi registrerer at vi får uttelling både for god forskning og for effektiv vekttallsproduksjon, sier en fornøyd rektor Eivind Hiis Hauge. Statsbudsjettet for 2003 gir dermed universitetet både friske forskningsmidler og rom for bedre studiekvalitet. Men NTNU-rektoren hadde gjerne sett at regjeringen bevilget mer penger til gjennomføring av Kvalitetsreformen. NTNU har mer.
03.10.2002: 
Blå bruer over blått hav
Mandag ettermiddag kom stålbru nummer to på plass på veien mellom Bulandet og Værlandet. De blå bruene trosser havet og bygger bånd som er viktige både sosialt og praktisk for de to øysamfunnene lengst vest i havet. Søndag kom den første brua av i alt 6 bruer på sambandet på plass. Bruene har en total lengde på 1 km med en stålvekt på 1800 tonn. Mandag var det tid for nummer to, brua over Langøysundet. Den kom som ferdig seksjon fra Scanbridge i Sandnessjøen, og ble plassert på fundamentene som stod og ventet. Firda har mer.
03.10.2002: Stålverk
Stabilt for Fundia - profilverket i skvis
- Prognosene for byggeindustrien i Norden og Nord-Europa viser stabilitet, sier direktør Gösta Engman i Rautaruukkis konsernledelse om markedet Fundia Armeringsstål opererer i.
Mens Engman er nøktern og ikke vil trekke karakteristikkene lengre enn «stabil« og «bra», er optimismen nesten følbar blant de tillitsvalgte innenfor Fundia-systemet innen Norden og Holland. Likevel sliter stålverket med en ulønnsom drift. Det pågår nå utredninger i forhold til hvilke grep som må gjøres. En av årsakene til problemene, er at verftsindustrien i Europa har havnet i et skvis etter at EU ikke har avklart sitt forhold til verftsstøtten. I denne situasjonen har konkurrentene fra Sør-Korea nærmest kunne forsyne seg fra dekket bord. Rana Blad har mer.
02.10.2002: Stålverk
Krever kvikksølv-samarbeid
Europeisk samarbeidsutvalg for Fundia-konsernet krever at norske myndigheter og bedriftsledelsen må finne fram til samarbeidsløsninger for kvikksølvrensing og forvarming av skrap. I går møttes 15 fagforeningsrepresentanter fra Fundia-bedrifter i Norge, Sverige, Finland og Nederland ved Fundia Armeringsstål i Mo i Rana for å diskutere konsernets strategi i årene som kommer. Spesielt ble det rettet et sterkt fokus på situasjonen og de store utfordringene til vertskapsbedriften. Det europeiske samarbeidsutvalget har registrert at norske myndigheter pålegger stålverket helt andre krav til sin produksjon, enn tilsvarende anlegg i resten av Europa får. Det de da tenker på er kravet om kvikksølvrensing. Rana Blad har mer.
01.10.2002: Stålstriden
EU fastholder ståltiltak mot Norge
EU-kommisjonen har gjort omstridte ståltiltak mot Norge permanente. UD er tilfreds med unntak for norske selskaper, men industrien er bekymret. Som et ledd i den pågående stålkonflikten med USA gjorde EU-kommisjonen fredag de midlertidige beskyttelsestiltakene mot stålimport endelige. Beskyttelsestiltakene, som har vært midlertidige i et halvt år, gjelder alle land utenfor EU, unntatt enkelte u-land. Også EØS-landet Norge rammes, og norske protester om at EØS-avtalen plasserer Norge i en særstilling ble overhørt. I Utenriksdepartementet er man likevel tilfreds med at den nye permanente løsningen gir en rekke unntak. Dagens Næringsliv har mer.

Nyheter sist måned:
Klikk her!
 


Til Nyheter september 2002
Til
Nyheter august       2002
Til Nyheter juli            2002
Til Nyheter juni           2002
Til
Nyheter mai           2002
Til
Nyheter april          2002
Til
Nyheter mars         2002
Til Nyheter februar      2002
Til
Nyheter januar       2002
Til
Nyheter desember  2001
Til
Nyheter november  2001
Til
Nyheter oktober      2001


Til Nyheter september 2001
Til
Nyheter august       2001
Til Nyheter juli            2001
Til Nyheter juni           2001
Til
Nyheter mai           2001
Til
Nyheter april          2001
Til
Nyheter mars         2001
Til
Nyheter februar      2001
Til
Nyheter januar       2001
Til
Nyheter nov-des     2000
Til
Nyheter sep-okt      2000
Til Nyheter juli-aug      2000
Til Nyheter mai-jun      2000
Til Nyheter mar-apr     2000

 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009