AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google

 


Nyheter april 2004

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden

30.04.2004:
Nytt landemerke i London
En ny og dristig skyskraper ble offisielt åpnet i London i går. Den unike bygningen som huser forsikringsselskapet Swiss Re, har fått kallenavnet "sylteagurken" (Gherkin) på grunn av sin spesielle form. Den blå sigarliknende formen på bygningen står i sterk kontrast til den øvrige bebyggelsen i Londons finansdistrikt, og kan sees over store deler av byen. Fra de øverste etasjene i den 180 meter høye bygningen skuer man ut over London sentrum, og byen speiler seg tilbake i den glasserte fasaden. Ifølge BBC karakteriserer engelskmenn den 40 etasjer høy skyskraperen i glass og stål som "Storbritannias nye ikon", og bygningen har allerede erstattet Big Ben, Tower Bridge og St. Paul's Cathedral som et kjennetegn for London i mange annonser på TV og film. Aftenposten har mer.

30.04.2004: Arbeidsmarked
Mange ledige jobber

Tallet på ledige stillinger stiger i Vestfold. 850 stillinger er ledige, og det er 11 prosent flere enn for ett år siden. Innen industri, bygg og anlegg er det 60 prosent flere ledige stillinger nå enn for ett år siden. Stokke Stål er blant de bedriftene som nå sliter med å skaffe nok fagfolk. Selskapet har fast arbeid for 8 - 10 nye plate- og hjelpearbeidere, men må leie inn arbeidskraft. Kilde NRK.

28.04.2004: Seminar
Revisjon av NS 477 - regler for godkjenning av sveiseinspektører

Standard Norge arrangerer i samarbeid med Norsk Sveiseteknisk Forbund seminar 27. mai i Bergen og 15. juni i Sandefjord om revisjon av NS 477 Regler for godkjenning av sveiseinspektører. Den nye revisjonen av 2004 bygger fortsatt på EWF´s dokumenter som nå også er tatt opp i IIW-systemet. Grunnlaget for det utdanningsmessige er dermed basert på et verdensomspennende dokument. Seminaret vil også omhandle revidert NS-EN 287-1 Godkjenning av sveisere, da godkjenning av sveisere berører sveiseinspektørene i sitt arbeid. For seminar - program: Trykk HER.

27.04.2004: Nybygg
BundeBygg-kontrakter for 383 millioner

Oslo-entreprenøren BundeBygg har innngått kontrakter for 383 millioner kroner - blant annet med Olav Thon Gruppen. Bøler senter og Basarhallen på Grønland er de to største kontraktsinngåelsene på henholdsvis 150 og 113 millioner kroner. Ellers bygger BundeBygg for Color Line, boliger på Gjerdrum. nybygg for 2 Brødre og tilbygg/nybygg for Orto Eiendom AS. Kilde: Byggeindustrien.

24.04.2004: Danmark
Lette byggesystemer sparer tid og penger

Renovering med lette byggesystemer sparer både tid og penger. Det viser erfaringene fra et byggeprosjekt på Vesterbro. Her har man nå fått tidmessige toaletter og nye større og lysere kjøkkener. Samtidig er byggetiden blitt redusert med 35 % og håndverksutgiftene med 10 %. Eksempelvis er de eksisterende etasjeskillene av tre i kjøkken og entré erstattet med en lett gipsplate-stålkonstruksjon med prefabrikkerte stålrammer. Dette har gjort utskiftingen av etasjeskillene hurtigere og dermed billigere. Også andre byggesystemer, et nyutviklet lettfasadesystem, er brukt med suksess. BygNet har mer.

24.04.2004: Operabygget
Entreprenørene må gå i seg selv

– Statsbygg kan ikke klandres, men entreprenørene må gå i seg selv, sier Statsbygg-sjef Øivind Christoffersen i en kommentar til NRK-oppslaget om at Statsbygg må selv ta skylda for manglende tilbud fra entreprenørene. – Vi har prøvd å finne den riktige konkurranseformen ved å snakke med entreprenørene. På forhånd sa entreprenørene at operaen var for stor til å bygges i en totalentreprise, den måtte stykkes opp. Nettopp fordi det er et kjempebygg. Det var signalene de ga for en tid tilbake. Når vi da deler opp entreprisene så vil de ikke regne, og det synes vi er litt underlig, sier Statsbyggsjef Øivind Christoffersen. Byggeindustrien har mer.

23.04.2004: Operabygget
Statsbygg får skyld, men også honnør

Det er Statsbyggs egen feil at det ikke er konkurranse om den nye operaen, mener Norske Arkitekters Landsforbund. Statsbyggs stramme avvikling av byggeprosjekter skremmer entreprenørene bort. - Men det er ingen kritikk til Statsbygg, det er kanskje heller en honnør, sier konkurransesekretær i Norske Arkitekters Landsforbund Per Rygh. Men det er flere faktorer som spiller inn. Større entreprenører liker ikke at entrepriser deles inn i en lang rekke mindre entrepriser. De vil heller gjøre hele jobben selv. En annen årsak er at operaen kommer i en periode hvor markedet svinger seg opp igjen og man har ikke veldig mye ledig kapasitet i påvente av et operabygg. NRK har mer.

23.04.2004: Operabygget
Avviser tørke i opera-anbud

Ingen varsellamper lyser hos Bjørvika-operaens ansvarlige, men to store jobber fikk bare ett anbud hver. Minst en håndfull leverandører fra inn- og utland har imidlertid levert anbud på levering av 16 000 kvm stein. - Det er tilfredsstillende, sier Statsbyggs direktør for operaprosjektet, Roar Bjordal. Samtidig meldte NRK i går at det bare er kommet inn ett anbud på bærekonstruksjoner på råbygget og også kun ett anbud på bygging av ytterveggene. Disse to prosjektene har en samlet verdi på ca. 600 millioner kroner. Bjordal skjelver likevel ikke over at det bare er var ett anbud på de to store byggejobbene. - Vi skal skrive 40 kontrakter, og må regne med at omtrent halvparten ligger over og den andre halvparten under det vi har beregnet i pris, sier Bjordal. Aftenposten har mer.

22.04.2004: Operabygget
Tilbudstørke på operaen

Veidekke Entreprenør var eneste tilbyder på bærekonstruksjoner (råbygg) og bygningsmessige arbeider, yttervegger/tak i Statsbyggs protokoll ved tilbudsåpningen i går. De andre storentreprenørene, som NCC Construction, Skanska Norge og AF Ragnar Evensen glimret alle med sitt fravær. Tilbudssummene er henholdsvis 292.900 millioner på K213 Bærekonstruksjoner og 278.168 millioner på KK221 Bygningsmessige arbeider, yttervegger/tak. Byggeindustrien har mer.

21.04.2004: Larvik
«Alfred»-bru over «Ælva»

Valgte stål: Man valgte en stålkonstruksjon for gangbrua som nå skal bygges over «Ælva» fra Fritzøe Brygge til Sanden. Brua får et dekke av tre. (Tegning: Sweco Grøner AS) NLI Alfred Andersen starter i dag arbeidet med gangbrua som skal gå fra Fritzøe Brygge over til Sanden. Brua får et spenn på 31 m og en seilingshøyde under på 2,8 m. Den blir utført som lett stålkonstruksjon med tredekke som på bryggene, og med rekkverk i stål. Hovedbæringen utføres av rørbuer med sekundærbæring og avstivninger med strekkstag og hulprofiler. Brua er tegnet av arkitektkontoret Niels Torp. Dimensjonering samt produksjon av arbeids- og verkstedstegninger leveres av Sweco Grøner AS i Porsgrunn. NLI Alfred Andersen i Larvik skal produsere brua med underleveranse av de induksjonsbøyde stålbuene fra Niras, Norsk induksjonsbøyning AS i Bø. Op.no har mer.

20.04.2004: Byggearealstatistikk, februar 2004
Økt boligbygging - færre næringsbygg

I løpet av årets to første måneder ble det registrert igangsatt 4 532 boliger. Dette var en økning på 13,5 % i forhold til samme periode i fjor. I de mest folkerike fylkene, Oslo, Akershus og Hordaland, har det vært en vekst i boligbyggingen. Størst nedgang har det vært i Nordland og Troms. Bruksareal som ble igangsatt til boliger denne perioden var på 537 200 kvm – en økning på 9,5 % i forhold til januar og februar 2003. I januar og februar i år ble det igangsatt 597 400 kvm bruksareal til annet enn bolig – mot 617 200 kvm på samme tid i fjor. Dette var en nedgang på 3,2 %. Den største prosentvise nedgangen var i Oslo og Hedmark. SSB har mer.

19.04.2004:
Frykter smell i Kina

Kinas økonomiske vekst er ute av kontroll - og flere analytikere mener det er en boble som kan briste. Under Folkekongressen i mars sa statsminister Wen Jiabao at Kina i år skulle prøve å dempe den økonomiske veksten til 7 %. Men i 1. kvartal ble veksten i Kina på 9,7 %, og den statsansatte kinesiske økonomen Xu Hongyuan at veksten i 2. kvartal kommer over 10 %. Kinesisk økonomi er umiddelbart ikke stor i internasjonal målestokk: 4 % av verdens samlede BNP. Men utviklingen i Kina er likevel avgjørende for resten av verden. Kina sto nemlig i fjor for 40 % av verdens sementforbruk, opp mot 30 % av stål- og kullforbruket, samt 25 % av forbruket av aluminium. Bt.no har mer.

16.04.2004:
Veidekke-kontrakt med Radiumhospitalet

Veidekke Entreprenør AS Region Anlegg har fått en kontrakt med verdi på 40 mill kroner for oppføring av råbygg for det nye stråleterapibygget ved Det norske radiumhospital HF. Arbeidene omfatter i hovedsak plasstøpte betongkonstruksjoner og prefabrikerte stål- og betongkonstruksjoner for et ferdig råbygg på ca. 7 000 kvm. Råbyggsarbeidene vil omfatte ca 600 kbm tung betong, 3700 kbm normalbetong, bæresystem i stål, ca 140 tonn prefabrikkerte hulldekker, ca 3 200 kvm prefabrikkerte vegger og ca 1 800 kvm membrantekking. Byggeindustrien har mer.

16.04.2004:
Byggeprosjekter for 235 mill. utsatt

Forsvaret i Midt-Troms kan i år likevel ikke starte bygging av fire store prosjekter. Nå frykter bygg- og anleggsbransjen mange permitteringer. Prosjektene har en kostnad på 235 millioner kroner. Utsettelsen kan gi store negative ringvirkninger. Prosjektene som inntil videre er lagt på is er: Reanskaffelse av 30 familieboliger på Setermoen (50 mill kroner), to flerbrukshaller på Skjold og på Setermoen: Stålplatehaller på til sammen 10.000 kvm (150 mill kroner) og militært idrettsbygg i Setermoen leir (35 mill kroner). Folkebladet har mer.

15.04.2004:
Mer effektiv bygging

I stedet for tegningsbasert prosjektering kan bygge- og anleggsbransjen lage virtuelle 3D-modeller før bygget er påbegynt. EDR as har lansert en ny innpakning av to viktige dataprogrammer bransjen har benyttet. Det ene, Xsteel, ble benyttet for stålkonstruksjoner. Det andre, Xengineer, for betongkonstruksjoner. Det nye programmet Tekla Structures gjør at konstruktører nå kan jobbe med både stål, betong og andre materialer i samme program. I tillegg er det nå integrert en egen modul for styrkeberegning og dimensjonering basert på STAAD.Pro. TU har mer.

13.04.2004:
Polske arbeidere vil gjerne til Norge

Av frykt for en strøm av arbeidere fra øst etter EU-utvidelsen har de fleste EU-land og Norge vedtatt strenge overgangsordningene som skal begrense arbeidsinnvandringen, men dette hindrer ikke Mostostal og andre selskaper fra de nye EU-landene i å ta med seg egne ansatte til Norge dersom de vinner oppdrag her i landet etter EU-utvidelsen 1. mai. – I fremtiden ser vi fram til å kunne sende våre egne ansatte til Norge, sier Iwona Borzyszkowska. Hun leder prosjektet Ekofisk 2/4M som Mostostal utfører for Aker Kværner Egersund. Mostostal leverer 2.100 tonn stålkonstruksjoner til plattformen, og prosjektet skal sluttføres 3. mai – to dager etter EU-utvidelsen. Dn.no har mer.

13.04.2004:
Tollstasjon gir storkontrakter

Firmaer fra Halden-distriktet har gjort et kraftig innhogg i de sju anbudene for bygging av ny tollstasjon og vektstasjon ved nye E6. Av totale anleggskostnader på 270 millioner kroner har over 120 millioner tilfalt lokale entreprenører, skriver Halden Arbeiderblad. Et arbeidsfellesskap mellom Brødr. Glomsrød Entreprenører i Halden og Brødr. Holstad i Råde har fått kontrakt på byggearbeidene, mens Veidekke utfører grunnarbeidene. Smaalenenes Avis har mer.

13.04.2004:
Korrupsjon er dagligdags

Betaling under bordet er et utbredt problem i norsk næringsliv, ifølge en ny undersøkelse. Over 40 % av de ansatte i hotell- og restaurantbransjen, samt i bygg og anlegg, mener at korrupsjon og bestikkelser er en del av hverdagen. Det viser en undersøkelse som Analysehuset Sentio har gjort for Gjensidige Nor Forsikring. På landsbasis mener nesten én av fire bedriftsledere at egen bransje er korrupt. Dn.no har mer.

12.04.2004: Miljø
Resirkulering bra for klimaet

Avfallet som resirkuleres erstatter uttak av ny råvare. Dermed spares også utslipp av klimagass. Resirkulering av avfall bidrar ikke bare til reduserte utslipp av miljøgifter og mer bærekraftig ressursbruk. Det sparer også utslipp av klimagass. Årsaken er dels at resirkulert avfall kan erstatte ny råvare og dels at resirkulering holder avfallet unna søppelfyllinga. Norges Naturvernforbund har mer.

06.04.2004: Helsebygg
Førde Sentralsjukehus med hovedbæresystem av stål

Helse Førde HF skal bygge på Førde sentralsjukehus med 4000m2. Påbygget utføres i tre lameller oppå eksisterende lavblokk, og lamellene bygges frem om eksisterende veggliv og nye trapphus føres ned til terreng. Bygget utføres i lette konstruksjoner med hovedbæresystem av stål og etasjeskillere av hulldekke element. Yttervegger av platekledde konstruksjoner, tak av lett-tak element. Arbeidene utføres i faseforskyvde entrepriser. Kilde Doffin.

06.04.2004: Offshore
Subsea 7 tildeles kontrakt for Hydro Oseberg Vestflanken

Subsea 7 bekreftet i dag tildelingen av EPCI kontrakten for Oseberg Vestflanken fra Hydro ASA. Kontrakten inkluderer utførelse av ingeniørarbeid, fabrikasjon og installasjon av Oseberg Vestflanken prosjektet som knyttes til Oseberg feltet, operert av Hydro ASA. Estimert kontraktsverdi for Oseberg Vestflanken er NOK 254 millioner. Subsea 7 har også mottatt en intensjonsavtale for Tune fase 2 utbyggingen som er en utvidelse av Tune fase 1 som ble utført av Subsea 7 i 2002. Offshore.no har mer.

05.04.2004: Rådgiver
Scandiaconsult AS endrer navn til Rambøll Norge AS

Endringen skal skape en tydeligere tilknytning til de øvrige selskapene i Rambøll-gruppen som tilbyr tverrfaglig og komplett rådgivning innen områdene infrastruktur, telekommunikasjon, bygg, industri, olje&gass, energi, miljø, IT og ledelsesrådgivning. Som en del av Rambøll Gruppen er Scandiaconsult medlem av et av de største kunnskapsbaserte rådgiverselskapene i Norden, med mer enn 4,000 medarbeidere på ca 70 kontorer. I Norge er det ca 550 medarbeidere. RIF har mer.

02.04.2004: Arkitektur
Til Finland for å finne fotballstadion

I disse dager er Sogndal-ledelsen i Finland for å se nærmere på fotballarenaer for å hente inspirasjon til egen stadion, Campus Fosshaugane. De tre Sogndal-lederne Rolf Navarsete, Per Rygg og Yngve Hallén har i løpet av mandag og tirsdag denne uken sett nærmere på et av Finlands flotteste stadionanlegg for fotball, Finnair Stadium i Helsingfors. Dette anlegget ble åpnet i 2000, og har plass til litt over 14000 tilskuere. Med på befaringen er Arkitektane Guri Fonsdal i «Arkitektkontoret 4B» og Terje Rørby i «Biong&Biong». Firda.no har mer.

01.04.2004: Garantert ingen 1. aprilspøk):
Stål-Guiden med ny besøksrekord

Stål-Guiden får stadig nye besøkende. I mars måned ble det registrert 5565 besøk og 39407 sidevisninger. Dette representerer en økning på henholdsvis 26 og 86 prosent fra måneden før. Tallene viser også at de besøkende leser langt flere sider enn tidligere. I mars var det 7,1 sidevisninger per besøkende mot 4,8 i februar måned. Det var i mars nær 180 besøkende i snitt per dag. På hverdager var det mer enn 200 besøkende. Aktuelle nyheter som sterkt økende stålpriser kan ha medvirket til den store interessen for Stål-Guiden den siste tiden. Red.

01.04.2004: Byggearealstatistikk. Endelige tall, 2003
Fra enebolig til blokkleilighet

Siden 1997 har andel nye boliger i blokkbebyggelse steget kraftig. Samtidig har andelen nye eneboliger falt betydelig. I 2003 har kommunene registrert 23 177 påbegynte boliger i Norge. Av disse er vel 30 %, boliger i blokkbebyggelse på 3 etasjer eller mer. Til andre bygninger enn boligbygg ble igangsatt 3 816 000 kvm i 2003. Det er knapt 1 % mer areal enn året før. Fritidsbygninger og boliggarasjer utgjør den største grupperingen med 958 000 kvm. Deretter følger kontor- og forretningsbygninger og industri- og lagerbygninger med henholdsvis 679 000 og 600 000 kvm. SSB har mer.

01.04.2004: Eiendom
Bygger for 4 milliarder

Adm. direktør Peter Groth i Aspelin-Ramm har planer om å investere hele 4 milliarder kroner de neste syv til ti årene i byggeprosjekter. Tjuvholmen i Oslo tar alene 1,6 milliarder. Aspelin-Ramm har ekspandert kraftig innen eiendom, og hadde ved nyttår 365.000 kvm i sin beholdning. I 1990 eide selskapet til sammenligning 90.000 kvm. Kilde Finansavisen.

01.04.2004: Nybru
Kan bygge bru over Julsundet

Et nyutviklet norsk brukonsept kan gjøre det mulig å krysse Julsundet fra Otrøya til Julholmen. Dette kan bli et alternativ til tunnel som hittil har vært sett på som eneste mulighet for å gi Aukra og Midsund fastlandsforbindelse. Utviklingen av den nye brutypen er allerede kommet langt. Vegdirektoratet har i samarbeid med firma Dr. Ing. Aas - Jakobsen AS under utvikling et brukonsept for ultralange spenn, fra 1000 opp til 3000 meter. Konseptet er en hybrid av tre ulike bæresystemer i samme brukonstruksjon. Romsdals Budstikke har mer.

Flere nyheter HER !

Nyhetsarkiv:

År 2004

År 2002

År 2001 År 2000

Nyheter mars 04
Nyheter februar 04
Nyheter januar 04

År 2003
Nyheter desember 03
Nyheter november 03
Nyheter oktober 03
Nyheter september 03
Nyheter august 03
Nyheter juli 03
Nyheter juni 03
Nyheter mai 03
Nyheter april 03
Nyheter mars 03
Nyheter februar 03
Nyheter januar 03

Nyheter desember 02
Nyheter november 02
Nyheter oktober 02
Nyheter september 02 Nyheter august 02
Nyheter juli 02
Nyheter juni 02
Nyheter mai 02
Nyheter april 02
Nyheter mars 02
Nyheter februar 02
Nyheter januar 02

Nyheter desember 01
Nyheter november 01
Nyheter oktober 01
Nyheter september 01
Nyheter august 01
Nyheter juli 01
Nyheter juni 01
Nyheter mai 01
Nyheter april 01
Nyheter mars 01
Nyheter februar 01
Nyheter januar 01
Nyheter nov-des 00
Nyheter sep-okt 00
Nyheter juli-aug 00
Nyheter mai-jun 00
Nyheter mar-apr 00
 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009