AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google

 


Nyheter mai 2006

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden

31.05.2006: Bygge- og anleggsvirksomhet, produksjonsindeks, 1. kvartal 2006
Sterk vekst i bygg og anlegg
 Den totale produksjonen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten økte med 12,6 % fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Produksjonen av nybygg var i 1. kvartal i år 13,8% høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor, mens den innenfor rehabilitering var 12,5 % høyere sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. I alt steg byggeproduksjonen med 13,2 % i 1. kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. SSB har mer.

30.05.2006: Anlegg
"Kurv-hengebro" til Lørenskog
 Statens vegvesen skal bygge en 70 meter lang og helt spesiell hengebro over riksveg 159 i Lørenskog. Brua skal henge som en kurv under en eneste skråstilt pillar. Der blir broen hengende krum som en banan, mens kablene som broen henger i vil være synlige fra alle kanter. - Det blir en veldig morsom ting å gå over, sier rådmann Arne Heilemann, som ikke tror det finnes maken noe sted. Foreløpig finnes brua bare som tegninger inne hos arkitektfirmaet Arkitektskap. De jobber nå med en tredimensjonal modell som bedre illustrerer den spesielle konstruksjonen. nrk.no har mer.

30.05.2006: FFKs nye stadion
Klart for kjempeløft
 Tirsdag 6. juni løftes tak-konstruksjonen til Stadion på Værste på plass. Det er travle tider på Værste, skal vi tro Eirik Kynningsrud i Kynningsrud kran AS. - Nå monteres stål og betongkonstruksjoner og stadionanlegget begynner virkelig å få dimensjoner. Tak-konstruksjonen som er laget av SKV er 60 meter lang og veier 20 tonn. -Det er et omfattende løft og vi har fire mobilkraner i drift i tillegg til de tre kranene som må til for å løfte taket. I tillegg starter arbeidet med å montere buer over tribunene. -Mye vil skje neste uke. Arbeidet med å få tak-konstruksjonen på plass vil nok ta et par dager. Da vil folk se forandring. Kilde Fredrikstad Blad.

29.05.2006: Island
Iceland MotoPark
 Iceland MotoPark er et av Islands største prosjekter gjennom tidene. Ved byen Keflavík like sør for Reykjavik planlegges en Formel 1 bane og en helt ny bydel. Bydelen skal inneholde flere hundre leiligheter for 5-8 000 innbyggere. Den skal også inneholde et stort hotell med kinosenter, restauranter, nattklubber og flere kongresshaller. Disse næringene samles i flere høyhus på opptil 13 etasjer rundt den store Formal 1 banen. Banen blir 4.2 km lang, og hele tomten er på 370 hektar. Arkitekten Marko Bowen står bak prosjektet og er berømt blant annet i Dubai. Byggestart skal etter planen skje allerede i høst. STÅLFORUM har mer.

26.05.2006: Landbruksbygg
Nøkkelen til billig fjøs: Arbeid og innkjøp
 Stor egeninnsats, gunstige innkjøp og god byggeledelse er resepten til Morten Lynum i Skogn i Nord-Trøndelag for å bygge billig. Fjøset har en lengde på 48 meter og et totalareal på 1080 kvm. Morten har selv stått ansvarlig i hele byggeprosessen. Han har leid med seg lokale fagfolk på timepris. Bare elektrikerarbeidet har vært ute på anbud. Fundamentering og sammenskruing av stålbuer gikk han på uten å blunke. Fjøset har stålplater utvendig og sementplater innvendig i veggene. I taket er det stålplater både ut- og innvendig. Både tak og vegger er isolert. buskap.no har mer.

26.05.2006: Industri
Vokser med rør
 Lafopa Industrier har sikret seg en lang rekke kontrakter på leveranser til vann-
behandlingsanlegg til store kommuner i Sør-Norge. Og flere vil det bli. Daglig leder og eier av Lafopa Industrier AS, Harri Lappalainen, ser svært optimistisk på framtida for den snart 26 år gamle industribedriften på Ørin i Verdal. Stål- og Næringslivsnytt har mer.

26.05.2006: Stål
Arcelor blir verdens største stålprodusent
 Den europeiske stålgiganten Arcelor fusjonerer med russiske Severstal i et forsøk på å hindre oppkjøp fra konkurrenten Mittal Steel. Fusjonen skal sluttføres innen utgangen av juli og vil gjøre selskapet til verdens største stålprodusent med en årlig omsetning på hele 360 mrd kroner. Severstals eier Aleksej Mordasjov vil få en eierandel på rundt 32 % i den nye stålgiganten, heter det i en kunngjøring. Stål- og Næringslivsnytt har mer. 

26.05.2006: Anlegg
Oslo får ski-VM - Kollen kan rives
 Oslo og Holmenkollen får ski-VM 2011. Den gamle Holmenkollbakken kan rives og et nytt moderne nasjonalmonument over skisporten kan reises, et anlegg som VM-arrangøren lover skal bli det flotteste i verden. Holmenkollen var også verter for ski-VM i 1966 og 1982. Hele utbyggingen er kostnadsberegnet til 450 millioner kroner, hvorav 325 millioner alene går til den nye storbakken med bakkestørrelse 136 meter. 75 millioner vil det koste å bygge en ny normal bakke i Midtstua og resten skal brukes til å ruste opp langrennsstadion. aftenbladet.no har mer.

24.05.2006: Bygge- og anleggsvirksomhet, ordrestatistikk, 1. kvartal 2006
Rekordhøy ordrebeholdning i bygg og anlegg
 Tilgangen på nye bygge- og anleggsprosjekter fortsetter å øke i 2006. Verdien av byggenæringens beholdning av bygge- og anleggsprosjekter er nå 29 % høyere enn ved utgangen av 1. kvartal 2005, målt i løpende kroner. Verdien av bedriftenes beholdning av nye boligbygg og andre bygg steg med henholdsvis 7 og 12 % i løpet av 1. kvartal i år. Beholdningen av rehabiliteringsprosjekter knyttet til andre bygg enn boliger har økt i løpet av de tre siste kvartalene og var ved utgangen av 1. kvartal i år 28 % høyere enn på samme tid i fjor. Ved utgangen av 1. kvartal 2006 var verdien av anleggsreservene 14 % høyere enn ved utgangen av 2005 og 28 % høyere enn for ett år siden. SSB har mer.

23.05.2006: Prosjektering
Jordskjelvstandard gir økte byggekostnader
 Den nye ”jordskjelvstandarden” vil føre til økte kostnader for byggenæringen fordi bygg nå må tåle større belastninger fra jordskjelv enn tidligere. Ut i fra forsiktig antakelse vil halvparten av nybyggene i de største befolkningssentrene få en gjennomsnittelig kostnadsøkning på cirka 6% med hensyn på bærekonstruksjoner og fundamentering. RIF har derfor satt i gang prosjektet ”Realistisk dimensjonering for jordskjelv” for å redusere kostnadene. Bygg.no har mer. Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner er to av flere bransjeorganisasjoner som bidrar med finansiell støtte til prosjektet. Red.

22.05.2006: Byggearealstatistikk, 1. kvartal 2006
Økt bygging av blokkleiligheter
 I 1. kvartal i år ble det påbegynt bygging av 4 591 blokkleiligheter, en økning på 74 % fra samme periode i 2005. Totalt ble det igangsatt bygging av 8.542 boliger i 1. kvartal i år, 16,1 % flere enn i 1. kvartal i fjor. I overkant av hver andre bolig som ble igangsatt i 1. kvartal var dermed en blokkleilighet. Over 30 %, eller 1 465 av de påbegynte blokkleilighetene, ble igangsatt i Oslo. Igangsatt bruksareal til bolig var 993.000 kvm, en økning på 9,1 % sammenlignet med fjorårets tre første måneder.
Flere nye fritidsbygninger og næringsbygninger
Det ble i 1. kvartal i år påbegynt bygging av 143.000 kvm bruksareal til fritidsbygninger, mot 91.000 kvm i 1. kvartal i fjor. Det tilsvarer en økning på 57,1 %. Også byggingen av næringsbygninger økte sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I 1. kvartal i år ble det satt i gang bygging av 947.000 kvm bruksareal til næringsbygninger, 17,3 % mer enn i 1. kvartal i fjor. Det har vært en økning for alle bygningstyper unntatt for fiskeri- og landbruksbygninger. Størst økning var det for helsebygninger der det ble igangsatt 84.000 kvm bruksareal i 1. kvartal, en økning på 86,7 %. SSB har mer.

22.05.2006: Materialer
ESA vil granske Treprogrammet - mistanke om ulovlig statsstøtte
 ESA har bestemt seg for å åpne formell etterforskning av mulig ulovlig statsstøtte til trebransjen gjennom det såkalte Treprogrammet. Mur- og betongbransjens organisasjon byggutengrenser.no klagde i 2004 Treprogrammet inn for ESA. Bakgrunnen for dette var at mur- og betongbransjen opplevde at Treprogrammet hadde konkurransevridende effekt på norsk byggeindustri gjennom å gi markedsførings- og innovasjonsstøtte til treindustrien. I en pressemelding fra ESA datert 17. mai fremgår det at ESA har åpnet formell gransking av Treprogrammet. ESA mistenker at Treprogrammet innebærer ulovlig statsstøtte. Av ESAs pressemelding fremgår det at de innledende undersøkelsene viser at Treprogrammet ikke faller innenfor noen av de unntaksordninger som EØS-avtalen hjemler, og slik sett trolig er i strid med EØS-avtalen. Treprogrammet var operativt fra 2000 og ut 2005 og tildelte treindustrien rundt 160 mill. kroner i denne perioden. Programmet er i øyeblikket etterfulgt av et nytt program: Fellessatsingen Tre. Bygg.no har mer.

21.05.2006: Landbruksbygg
Satser stort på samdrift
 Tre bønder på Søre Midøya slår seg sammen og bygger nytt fjøs til seks millioner kroner. Det gir stordriftsfordeler – og ikke minst ei mer normal fritid. Med vel 1.500 kvm får de plass til 75 melkekyr og 200 ungdyr. Stålkonstruksjonen er på plass. Resten gjør de selv. Nå skal blant annet to mål med takplater på plass. Utbyggerne har valgt ei finansiering gjennom Innovasjon Norge, med lån på 4,6 millioner kroner og 600.000 kroner i rein støtte. Egeninnsatsen ligger tett oppunder én million kroner. rbnett.no har mer

19.05.2006: Bygg
Peab bygger i Rolfsbukta
 Peab har vunnet konkurransen om bygging av de første boligene på Fornebu. Kontrakten på første byggetrinn som omfatter 161 leiligheter i Rolfsbukta er verdt ca 450 millioner kroner. Prosjektet skal utvikles trinnvis fra og med sommeren 2006 og frem til vinteren 2007/2008. Da skal første byggetrinn skal stå ferdig med bygninger, kanal, kaianlegg og grøntarealer. I første byggetrinn skal åtte av byggene i Rolfsbukta oppføres. Disse omfatter 161 av de totalt 419 leilighetene som skal bygges i området. I Norge har Peab 400 ansatte og omsatte for 1,4 mrd kroner i 2005. budstikka.no har mer.

18.05.2006: Ny informasjonsbrosjyre på nett:
Krav til produktdokumentasjon
 Tilsyn i byggesaker har avdekket et informasjonsbehov rundt kravene til produktdokumentasjon av byggevarer. Særlig har det vært usikkerhet om hvordan prefabrikkerte elementer og moduler skal være dokumentert fra produsent/importør og hva som kreves i byggesaken. Statens Bygningstekniske Etat har for å møte informasjonsbehovet publisert en informasjonsbrosjyre på nett om produktdokumentasjon og foretakenes ansvar i byggesaker. Brosjyren finner du her.

16.05.2006: Aktuelt seminar
Industriell boligproduksjon - modulbasert
 Stålbyggnadsinstitutet (SBI) avholder et seminar 31. mai i Stockholm om "Industriellt Byggande" der man tar for seg industriell boligbygging med moduler. På mange hold pågår nå en utvikling av ulike modulsystemer for boligbygging der en industriell tankegang er nøkkelordet. Det innebærer en utfordring for arkitekten å skape en bra arkitektur ut fra spesielle forhold. Samtidig må modulutformningen passe en rasjonell industriell produksjon og entreprenørens organisasjon på byggeplass. Dette er temaer som vil bli belyst på seminaret. Program og påmelding her.

16.05.2006: Arkitektur
HELE HUSET er et skikkeleg gutterom. Her rår gutta boys, her signaliserer både eksteriør og interiør mye makt og mye penger.Hus gir identitet
 Bedriftene i Vorarlberg kappes om å kapre de mest populære arkitektene når de skal bygge nytt. Millenniumsparken i Lustenau er full av bygg som vil være merkevarebyggende. DET SISTE NYE i Vorarlberg er at de som reiser nye industribygg har oppdaget at arkitektur kan være til hjelp i markedsføringen. - Kundene våre elsker dette bygget, sier Stefan Ruedl om stål- og glassbygget til bedriften DMG. Verksemda produserer dreie- og fresemaskiner en annen plass, her i Millenniumsparken har de kontor og en diger utstillingshall. bt.no har mer.

16.05.2006: Kommende byggeprosjekter
Mange nybygg underveis 
 Bygg under planlegging eller i tidlig startfase siste uke: Varehus, hangar, miljøstasjon, kulturhus, hermetikkfabrikk, postterminal, idrettsbygg, undervisningsbygg, kontorbygg, industribygg, fotballhall, skole og hotell. Kommende Byggeprosjekter har mer.

16.05.2006: Offshore
Røkke-selskap til Forus
 Kjell Inge Røkkes riggselskap Aker Drilling etablerer hovedkontor og driftsorganisasjonen på Forus for de to supermoderne riggene sine. Etter hvert skal Aker Drilling rekruttere 350-400 ansatte til drift av de to boreriggene. I første omgang er konsernsjef Geir Sjøberg på jakt etter 25-30 erfarne personer som skal følge opp byggingen av riggene med skrog fra Dubai og resten nærmest helnorsk. Dekket bygges og sammenkobling skjer på Stord. aftenbladet.no har mer. På Norsk Offshoredag 23. mai er Akers nye rigger et av hovedtemaene. Les mer her.

12.05.2006: Byggearealstatistikk, mars 2006
Høy byggeaktivitet i mars
 Etter to måneder med nedgang i boligbyggingen i forhold til fjoråret, ble det igangsatt nesten dobbelt så mange nye boliger i mars i år som i mars 2005. De foreløpige månedstallene viser at det ble påbegynt bygging av 3 338 boliger i mars i år, mot 1 727 boliger i samme måned i fjor. Ser en første kvartal under ett, er det i år registrert igangsatt bygging av 8 346 boliger, en økning på 13,4 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Igangsatt bruksareal til bolig i 1. kvartal ble 986 400 kvm, en økning på 8,4 % sammenlignet med fjorårets første tre måneder. 
Høy igangsetting av boliger i hovedstaden 
I Oslo ble det i 1. kvartal i år registrert igangsatt bygging av 1 664 boliger, mot 669 igangsatte boliger i 1. kvartal i fjor. 1 395 av disse boligene ble registrert igangsatt i mars i år. I Rogaland ble det påbegynt bygging av 1 240 nye boliger i 1. kvartal i år, mot 870 nye boliger i tilsvarende periode i fjor. I Akershus er det registrert en nedgang i boligbyggingen sammenlignet med fjoråret. 
Også økt igangsetting av andre bygninger
I løpet av årets tre første måneder er det påbegynt bygging av 1 252 500 kvm til næringsbygninger, fritidseiendommer og garasjer, en økning på 21,4 % fra samme periode i fjor. Av dette utgjør næringsbygninger 939 500 kvm, mens fritidseiendommer og garasjer utgjør 313 000 kvm bruksareal. Registrert igangsatt bruksareal for disse bygningskategoriene har økt med henholdsvis 19,6 og 27,0 % fra samme periode i 2005. SSB har mer.

12.05.2006: Bru
Problemfritt på Ormsundbrua
 Alt gikk som smurt da stålkonstruksjonen til den nye Ormsund-brua ble heist på plass natt til tirsdag. Nå skal det lages forskaling til betongdekket. Straks bilene tar den nye brodelen i bruk, går man i gang med å reparere den gamle delen. – Vi skal rive dekket, og det gamle fagverket skal forsterkes, sandblåses og lakkeres. Nytt betongdekke skal støpes, og forbindes med det andre, forklarer Asbjørn Verpe, anleggsleder i Østlandske vei og betong. Fortau blir det også. Brua er levert av Sveisemekanikk AS. nordstrands-blad.no har mer.

11.05.2006: Nybygg
Storbygg til 500 millioner på Fornebu
 Terminalbygget er rehabilitert og fullbooket, og nå investerer IT Fornebu Eiendom en halv milliard kroner i et nytt stort kontorbygg på den gamle flyplasstomten. Les mer om prosjektet og andre kommende byggeprosjekter her

11.05.2006: Bygg
Norske haller tåler ikke normal snølast
 15 rasulykker og flere stengninger på grunn av tak som gir etter for snølast er fasit etter vinteren 2005-6, som var en normalvinter hva snømengde angår. Rådgivende ingeniørers forening (RIF) oppfordrer halleiere til å kontrollere byggene før underdimensjonerte takkonstruksjoner krever menneskeliv. RIFs konklusjon er at Norske bygningsmyndigheter har drevet prinsippet for egenkontroll for langt. Bestemmelsene er uklare og det er rom for tolkning. Totalentreprenøren styrkeberegner, kontrollerer, utfører og dokumenterer byggene selv. Andre bransjer, som offshore og shipping, har løst dette ved at uavhengige firmaer står for kontrollen. Bygg.no har mer.

11.05.2006: Bygg
Storhallen holder fremdriften
 Grunnarbeidene blir mer omfattende enn planlagt, men storhallen på Sortland følger fremdriftsplanen. Arbeidet på garderobe- og servicebygget er i full gang. Det samme er arbeidet med fundamenteringen for de 80 m lange og 22 m høye ståldragerne. Anleggsleder Egil Olsen sier at fundamenteringsarbeidet blir mer omfattende enn planlagt fordi det var mye dypere til fjell i østsiden av tomta enn først beregnet. I august starter reisingen av ståldragerne som danner takkonstruksjonen. Først da vil hallens dimensjoner åpenbare seg for publikum med en høyde bare 10 meter under Sortlandsbruas 32 meter seilingshøyde. vol.no har mer.

10.05.2006: Bygg
Det nye studentsenteret reiser seg
 Glemt er asbest, betong og trange ganger. Inn kommer glass og stål, svømmebasseng og hvit stein. Ennå er det et virvar av betong og jern, men en kan allerede se konturene av det som skal bli studentene i Bergen si nye storstue. Omtrent med samme areal som det gamle studentsenteret, men med en helt ny innpakning og innhold. – Det blir et flott bygg når det står ferdig. Et signalbygg blir det, seir byggeleder Jarl Knarvik. Etter mange måneder med aktivitet er det nye stasbygget i ferd med å reise seg på Høyden. Det er et stort prosjekt han har ansvar for, med mellom 100 og 150 arbeiderer og over 10 000 kvm byggeareal. studvest.no har mer

10.05.2006: Stadion
Ikke bare Aker Stadion, men også Aker Hallen 
 Etter at Aker spyttet inn seks millioner kroner i Moldes nye hall-prosjekt, ble det sist uke klart at den skal hete Aker Hallen. Den kommende fotball-hallen på Årø, i Molde, skal være 60x40 m og ha kunstgress som underlag. Les mer om prosjektet og andre kommende byggeprosjekter her.

10.05.2006: Offshore
Indisk milliardkontrakt til Aker Kværner
 Aker Kværner skal levere et 18-brønners undervannsanlegg for gassproduksjon til indiske Reliance Industries til en verdi av 400 millioner dollar, eller drøye 2,4 milliarder kroner. Anlegget skal installeres på mellom 700 og 1.700 meters dyp utenfor østkysten av India. EPC-kontrakten skal være en av de aller største i sitt slag som noensinne har blitt tildelt. Aker Kvaerner Subsea skal levere et komplett produksjonsanlegg, og ingeniørarbeidet har allerede startet. offshore.no har mer.

09.05.2006: A-hus
Heimdal Entreprenør bygger Frontbygget
 NYE AHUS har gitt Heimdal Entreprenør AS i oppdrag å gjennomføre bygging av Frontbygget på AHUS. Oppføringen av det nye sykehusets siste råbygg startet etter påske. Frontbygget skal bli det nye sykehusets hovedinngang. I tillegg til resepsjon skal det inneholde auditorium i 1. etasje og personalkantine i 2. Heimdal Entreprenør har mer.

08.05.2006: Lørenskog
Ny Østlandsterminal på Robsrud
 Posten Norge AS inviterer til åpen anbudskonkurranse: Grunnarbeider/råbygg og vei for ny Østlandsterminal på Robsrud i Lørenskog kommune med blant annet prefabrikkerte betongelementer samt stålkonstruksjoner med tak. Den 220 mål store landbrukseiendommen i Lørenskog skal etter planen romme et kjempebygg på 40.000 kvm, det vil si 40 mål. Det skulle tilsvare omtrent åtte fotballbaner. Første byggetrinn skal være ferdig i 2008. I et eventuelt andre byggetrinn kan terminalen bli utbygd til det dobbelte. Terminalen skal gi plass til 1 500 arbeidsplasser i første byggetrinn, og muligens det dobbelte dersom Posten bestemmer seg for å flytte flere funksjoner hit. Kommende Byggeprosjekter har mer. 

05.05.2006: Ukeslutt
Mange byggeprosjekter underveis
Denne uken kan du lese om følgende nye prosjekter: et handelssenter på 65.000 kvm til 1,2 mrd kroner, et varehus på 15.000 kvm til 70 mill kr, boliger, flyhangar, skolebygg, vaskeri, kjørebro og gang/sykkelbro i stål. Kommende Byggeprosjekter har mer. 

04.05.2006: Skyskraper
Trump International Hotel and Tower 
Trump International Hotel and Tower vil bli et 48 etasjer høyt tårn som vil bli bygd midt ute på en av Dubai's palmeøyer, The Palm Jumeirah. Bygningen skal inneholde hotell, leiligheter, kontorer og restauranter. Høyhuset har en svært futuristisk design hvor to tårn reiser seg fra bakken og møter hverandre på toppen og lager en slags knute. Bygningen vil bli omtrent 210 meter høy. Dette byggverket vil bli det høyeste på den minste og den første av Dubai's nye øyer. Det er planlagt byggestart i løpet av 2006, og bygget skal stå ferdig i 2008. Luksusbygningen vil ha en prislapp på 600 millioner dollar, eller 3.68 mrd Nkr. Stålforum har mer. 

03.05.2006: Sveis
Første internasjonale sveiseingeniører på ti år
Fredag ble Børge Pedersen, Monica Wenger, Rolf Lidal og Vidar Gjerde utdannet som internasjonale sveiseingeniører fra Høgskolen Stord/Haugesund. De fire studentene er de første som får diplomet International Welding Engineer (IWE) i Norge på ti år. – Nå har vi en kompetanse som gjør at vi kan arbeide over hele Europa, sier Børge Pedersen. Utdanningen av internasjonale sveiseingeniører har lagt brakk i Norge i ti år. At utdanningen nå er på fote igjen skyldes industriens klare behov for folk med sveisekunnskaper. Les mer her.

02.05.2006: Konferanse
Norsk Offshoredag for 5. gang
Norsk Offshoredag 2006 arrangeres i år for 5.gang den 23. mai på Grand Hotell i Oslo. Norsk Offshoredag henvender seg til de som arbeider med offshorekonstruksjoner, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og framover. Konferansen arrangeres av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner som ønsker alle velkommen til en spennende offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger. Arrangementet har i år følgende hovedtemaer:

• Nordområdene på norsk og russisk sokkel
• Rigger
• Levetidforlengelser og styring av plattformer
• Pipelines

• LNG-prosjekter
• Utvikling av små oljefelt
• Nye prosjekter på norsk sokkel
• Modifikasjon av plattformer

>>> Program og påmelding her.

Nyhetsarkiv
År 2010 År 2009

Nyheter mars 10 
Nyheter februar 10 
Nyheter januar 10
 
Nyheter desember 09 
Nyheter november 09 
Nyheter oktober 09
 
Nyheter september 09 
Nyheter august 09
 
Nyheter juli 09 
Nyheter juni 09 
Nyheter mai 09 
Nyheter april 09 
Nyheter mars 09 
Nyheter februar 09 
Nyheter januar 09
 
År 2008 År 2007 År 2006

Nyheter desember 08 
Nyheter november 08 
Nyheter oktober 08
 
Nyheter september 08 
Nyheter august 08 
Nyheter juli 08 
Nyheter juni 08 
Nyheter mai 08 
Nyheter april 08
Nyheter mars 08
Nyheter februar 08
Nyheter januar 08
 

Nyheter desember 07
Nyheter november 07
Nyheter oktober 07
Nyheter september 07
Nyheter august 07
Nyheter juli 07
Nyheter juni 07
Nyheter mai 07
Nyheter april 07
Nyheter mars 07
Nyheter februar 07
Nyheter januar 07
Nyheter desember 06
Nyheter november 06
Nyheter oktober 06
Nyheter september 06
Nyheter august 06
Nyheter juli 06
Nyheter juni 06
Nyheter mai 06
Nyheter april 06
Nyheter mars 06
Nyheter februar 06
Nyheter januar 06
År 2005 År 2004 År 2003

Nyheter desember 05
Nyheter november 05
Nyheter oktober 05
Nyheter september 05
Nyheter august 05
Nyheter juli 05
Nyheter juni 05
Nyheter mai 05
Nyheter april 05
Nyheter mars 05
Nyheter februar 05
Nyheter januar 05

Nyheter desember 04
Nyheter november 04
Nyheter oktober 04
Nyheter september 04
Nyheter august 04
Nyheter juli 04
Nyheter juni 04
Nyheter mai 04
Nyheter april 04
Nyheter mars 04
Nyheter februar 04
Nyheter januar 04
Nyheter desember 03
Nyheter november 03
Nyheter oktober 03
Nyheter september 03
Nyheter august 03
Nyheter juli 03
Nyheter juni 03
Nyheter mai 03
Nyheter april 03
Nyheter mars 03
Nyheter februar 03
Nyheter januar 03

År 2002

År 2001

 År 2000

Nyheter desember 02
Nyheter november 02
Nyheter oktober 02
Nyheter september 02
Nyheter august 02
Nyheter juli 02
Nyheter juni 02
Nyheter mai 02
Nyheter april 02
Nyheter mars 02
Nyheter februar 02
Nyheter januar 02

Nyheter desember 01
Nyheter november 01
Nyheter oktober 01
Nyheter september 01
Nyheter august 01
Nyheter juli 01
Nyheter juni 01
Nyheter mai 01
Nyheter april 01
Nyheter mars 01
Nyheter februar 01
Nyheter januar 01

Nyheter nov-des 00
Nyheter sep-okt 00
Nyheter juli-aug 00
Nyheter mai-jun 00
Nyheter mar-apr 00
 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009