AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google

 


Nyheter august 2004

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden

31.08.2004: Sandnes
Vitensenter til 127 millioner 
Nå starter forprosjektet for Vitensenteret i Sandnes. Allerede fra flyhøyde skal du se det: Som en lysende globe i nattemørket vil planetariet lyse opp omgivelsene. Sett fra Oalsgata blir det en kjempeball, et rom der 60 mennesker om gangen skal fascineres av det som finnes av lysende legemer på himmelen. En gigantisk storskjerm på veggen vil informere deg om verdensbegivenheter; en solformørkelse, VM i fotball eller kanskje vise scener fra det som utspiller seg innenfor veggene akkurat nå. Det er Niels Marius Askim og Lars Lantto i Askim/Lantto arkitekter i Oslo som har tegnet det de kaller «Jonas og Vitenfabrikken.» Visse justeringer er foretatt siden kåringen av beste forslag i mars i år. Blant annet er det nye bygget blitt nesten en etasje lavere, slik at solen fortsatt skal få skinne på naboene i Solaveien. Aftenbladet har mer.

31.08.2004: Marked
Stålprisindekser klare for salg

Stålforbundets varslede prisindekser for stålprodukter i bransjene "Bygg", "Anlegg" og "Bygg & Anlegg" er nå ferdige og klare for salg. Indekser er basert på prisutviklingen til relevante produktgrupper og deres markedsandeler innen respektive bransjer. Det tilbys årsabonnement med månedlige oppdateringer. Det tilbys også skreddersydde prisindekser til bestemte bransjer, produktområder eller byggeprosjekter så som til nytt Operahus i Bjørvika (kunde Statsbygg). Les mer om prisindeksene her.

31.08.2004: Byggearealstatistikk, 2. kvartal 2004
Byggerekord for blokkleiligheter

I første halvår i år er om lag halvparten av de påbegynte boligene blokkleiligheter. Dette har sammenheng med at boligbyggingen øker mest i en del av de større byene, særlig i Oslo og Trondheim. Antallet påbegynte boliger i rekkehus, tomannsboliger og andre småhus steg med 28 % i første halvår i år, sammenlignet med første halvår i fjor. I samme periode steg bruksareal til næringsbygg med 19 %. SSB har mer.

31.08.2004: Nybru
I pakt med gammelbruene

I juli åpnet den nye Straumsbrua på Sunnmøre. Brua har en unik konstruksjon fordi to gamle verneverdige bruer i nærheten satte strenge krav til utformingen. Linjene til den nye Starumsbrua passer godt sammen med de to gamle bruene i bakgrunnen. Stålbuen under brua er 176 meter lang. Hele brua er ca. 290 meter lang. Det spesielle med brua er at den har en underliggende stålbue med en overbygning av betong. Ifølge prosjektlederen er konstruksjonen så spesiell at det i Norden ikke finnes maken. Stålbuen ble fabrikkert hos Scanbridge AS i Sandnessjøen. TU har mer.

30.08.2004: Nybru
Heerema bygger brua

Heerema Tønsberg skal bygge gangbrua over kanalen. Brua blir dermed stående som et minnesmerke over bedriften, som skal avvikles våren 2005. Det er entreprenørfirmaet Reinertsen Anlegg har plassert oppdraget med stålarbeidene hos tønsbergbedriften. Brua blir 130 m lang, og seilingsløpet er 47 m bredt. Kaldnes Brygge har kalkulert brukostnadene til cirka 40 mill kroner. I utgangspunktet var det Griff Arkitekter som vant konkurransen om bruutkast, men Tønsbergs politikere valgte å gå for løsningen til Knut Seeberg Arkitekter, som var 15 mill kroner billigere.  tb.no har mer.

27.08.2004: Skrapstål er høyt priset
Demonterte og stjal brua

Wink I 150 år har metallbrua stått som et 13 m langt bindeledd mellom to elvebredder utenfor byen Mostar. Men nå er brua gått inn i kriminalhistorien. Frekke tjuver har nemlig demontert hele brua, og solgt unna bit for bit som skrapjern. Ifølge lokalt politi var det sju menn som tok seg bryet med å stjele brua. De jobbet og sleit i flere dager med å hogge den opp, og transporterte deretter metalldelene til en skraphandler. Tilsammen skal de ha tjent rundt 1200 kroner på jobben. Brua sto i et grisgrend strøk, men innbyggere i området skal ha sett mennene laste inn metalldeler i lastebiler. De varslet politiet forrige fredag. De sju mennene ble deretter arrestert, og holdes nå i varetekt mens saken etterforskes. Den nå opphogde brua ble opprinnelig bygget under det østerriksk-ungarske riket. Den fikk stå i fred i ganske nøyaktig 150 år. Kilde Dagbladet.

27.08.2004: Stålpriser
Ytterligere prisøkning på armering

Bladet Byggeindustrien har ved flere anledninger skrevet om det høye prisnivået på armeringsstål. Nå settes prisene ytterligere opp. - Råvareprisene (skrap) har igjen nådd slike høyder at vi dessverre ser oss nødt til å sette opp våre priser fra og med 1. september, sier Terje Forvik, adm. direktør i Fundia Armering AS. Prisen på armeringsnett settes opp med 400 kroner tonnet. Prisen for kamstål og kveil settes opp med 300 kroner tonnet. Kilde Byggeindustrien.

26.08.2004: Entreprenør
Fremgang for Veidekke

Veidekke kan vise til et resultat før skatt på 79,5 millioner kroner i årets andre kvartal, mot 50 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet viste en tilsvarende økning fra 61,2 millioner kroner til 83,6 millioner kroner. Driftsinntektene var på vel 3,3 milliarder kroner det siste kvartalet, mot nesten 3,1 milliarder i andre kvartal i fjor. Veidekkes resultat for første halvår viser en fremgang i fire av fem divisjoner, ifølge en pressemelding fra selskapet. Veidekke.no har mer.

26.08.2004: Arkitektur
Arkitektkonkurranse om kulturhuset

Første-premien i den åpne internasjonale design-konkurransen om nytt kulturhus i Kristiansand er på en million kroner. Teater og Konserthus for Sørlandet IKS inviterer nå til åpen internasjonal designkonkurranse for arkitekter om nytt kulturhus på Odderøya. Juryen har tre millioner kroner til disposisjon til premier og innkjøp. Dersom det deles ut en førstepremie er den på en million kroner. Fædrelandsvennen har mer.

26.08.2004: Energi
Bygger gasskraftverk i Hammerfest

Hammerfest Energi skal bygge et CO2-fritt gasskraftverk basert på naturgass fra Snøhvit. Avgassene skal renses med ny teknologi før CO2en lagres i Snøhvit-reservoaret. Hammerfest Energi presenterte på ONS-messen onsdag planer om å bygge et pilotanlegg for gasskraftverk på 105 MW med naturgass fra Snøhvit. Anlegget er planlagt ferdig allerede i 2007. Dagens Næringsliv har mer.

24.08.2004: Sverige
Forslag til treprogram får kritikk

I Sverige er det forslag om en offentlig støttet kampanje kalt "Mer trä i byggandet". Forslaget ble møtt med massiv kritikk i vinter og ble derfor sendt ut på høring. Jernkontoret har i sitt svarbrev kommet med sterke innvendinger mot forslaget. De skriver at det er høyst tvilsomt at statlige ressurser rettes inn mot et enkelt byggemateriale på bekostning av andre alternativer. - Hvilket materiale som anvendes må avgjøres av markedet i fri konkurranse. - Eventuell kampanjer må besørges av ens egen bransje uten statlig innblanding. Jernkontoret mener dessuten at forslaget strider mot EU´s regler om statlig støtte. Kilde Jernkontoret.

23.08.2004: Byggearealstatistikk, juni 2004
Stor vekst i byggingen

I 1. halvår 2004 er det påbegynt bygging av 3 163 boliger i Oslo. Dette er mer enn 3 ganger så mange boliger som i 1. halvår i fjor. I hele landet er 13 843 boliger påbegynt. Dette er en økning på nær 30 %. Fordi boligene er mindre i år, er veksten i bruksareal til bolig 17 %. I juni er det registrert 3 537 igangsatte boliger. Det er nesten 65 % flere boliger enn i juni i fjor. For andre bygg enn boliger er det igangsatt 1,8 millioner kvm bruksareal i første halvår 2004. Det er 19,5 % mer enn i første halvår i fjor. Totalt er det igangsatt 3,4 millioner kvm bruksareal t.o.m. juni 2004. Det er 18,3 % mer enn i de seks første månedene i fjor. SSB har mer.

20.08.2004: Arkitektur
Ut med høyet - inn med stil

Snart kan du bo standsmessig og kontrastfylt på et jorde i Asker: I en hypermoderne bolig med lett sakral fellesentré rett innenfor låvedøren. Du får neppe høy i hatten hvis du flytter inn på Østre Asker Gaard, for den gamle låven får høyteknologisk innredning i glass, stein og stål og glatte, hvite flater, men fra veien skal det se ut som en låve, sier sivilarkitekt professor dr. philos. Thomas Thiis-Evensen. Aftenposten har mer.

18.08.2004:
Vil samordne miljødeklarasjoner

Norsk Stålforbund starter nå et prosjekt som skal bidra til å øke antall tilgjengelige Miljøvaredeklarasjoner (type III) for stålprodukter i byggebransjen. For å oppnå dette må det legges til rette for rimeligere deklarasjoner for den enkelte bedrift. Stat og kommune som byggherre krever nå i stadig større grad miljødokumentasjon av byggevarer i form av Miljødeklarasjoner (type III). Byggeindustrien har mer.

18.08.2004:
Nye prisindekser for stål

Som en følge av den kraftige prisøkningen på stål kommer nå Stålforbundet med tre prisindekser som kan legges til grunn for regulering av kontrakters stålpris. Stålentreprenøren får ikke fanget opp dagens kraftige kostnadsøkning på stål med vanlig byggekostnadsindeks. Stålforbundet har derfor utviklet nye indeksmålinger for stål innen bransjene: "Bygg", "Anlegg" og "Bygg & Anlegg". Byggeindustrien har mer.

17.08.2004:
Stålproduksjonen øker ytterligere

Globalt ble det første halvår 2004 produsert 503 millioner tonn råstål. Dette er en økning på 7.9 % sammenlignet med samme periode i 2003, melder Norsk Stålforbund på sin hjemmeside. Økningen i hele 2003 var på 6,7 %. Det er fremdeles den store økningen i Kina som er hovedårsaken til den globale økningen. Byggeindustrien har mer.

17.08.2004:
Stålforbundet i ny drakt

I dag åpnet Norsk Stålforbund sin nye hjemmeside med flere nye temasider. - Den økte mengden med informasjon har gjort det nødvendig med en oppgradering av Stålforbundets sider på internett, skriver de i nyhetsbrevet sitt. - Det er lagt vekt på å strukturere innholdet og ha en god og enkel meny / navigering. Det er lagt inn mange nye temasider, og flere vil komme. Byggeindustrien har mer.

17.08.2004: Offshore
Vant superkontrakt

For under to år siden var Aker Kværner Egersund truet av nedleggelse. I dag kan de ansatte juble. Aker Kværner har signert en intensjonsavtale for fabrikasjon, utrustning og testing av syv lektere for oljeproduksjon i oljefeltet Kashagan i Det kaspiske hav. Kontrakten har en anslått verdi på 1,5 mrd kroner og gir til sammen 750 årsverk ved verftet over en treårsperiode. - Det er veldig morsomt at vi har vist at vi kan konkurrere på bortebane, sier konsernsjef Inge K. Hansen i Aker Kværner. VG har mer.

16.08.2004: OL i Athen
Bilder fra åpningen

OL-stadion i Athen var et imponerende skue fredag kveld under den flotte åpningsseremonien. Den genierklærte spanske arkitekten og ingeniøren Santiago Calatrava har designet det fantastiske stadiontaket. Calatrava benytter ofte stål i sine konstruksjoner. Vi har laget et lite slideshow med utvalgte bilder fra åpningsseremonien:

                                        

16.08.2004: Ny hengebro
Snarvei over Fedafjorden

Byggingen av en ny høybro over Fedafjorden er i gang. - De to tårnene vil ruve 103 meter over sjøen, og broen blir totalt 565 m lang. Det sier prosjektleder Anders Dahl Johansen i VKR-gruppen (arbeidsfellesskap m/ Veidekke, Kruse Smith og Br. Reme). Det vil koste Vegdirektoratet som oppdragsgiver rundt 200 mill kroner å bygge broen. Totalt vil det gå med 8000 m3 tonn betong og 1500 tonn stål. Det nederlandske selskapet BAM har fått kontrakten på stålarbeidet på broen. Fædrelandsvennen har mer.

13.08.2004: OL i Athen
Calatrava bak OL-anlegg

Selv når du går midt i det moderne OL, ligger fortiden like oppi dagen. Det er en passende link akkurat i denne byen, der moderne arkitektur går hånd i hånd med fortiden. Blendende hvitt ligger det i solsteken, omgitt av gulbrune grusflater. OL-stadion er den mest imponerende, men den er stengt for innsyn. Det er én dag før åpningsseremonien, og ingen slipper inn. I velodromen like ved er det åpent hus. Tak à la Vikingskipet, men med samme imponerende oppheng som Olympiastadion. Banen ble bygget i 1991, men uten tak. Det ble hengt på plass nylig, etter at den spanske arkitekten Santiago Calatrava var ferdig med tenkearbeidet rundt fornyingen av også dette anlegget. Han er mannen bak OL-stadions «new look» også. Svalt blir det også når du trår fra marmorplassen og inn under den flere hundre meter lange buegangen av «palmeblader» i stål. En genial idé og et landemerke når du kommer opp av undergrunnsbanen og inn mot hovedinngangen på anlegget. Arbeidsfolkene har et litt mer hektisk utseende i dag enn i går. Det er kort tid og mange oppgaver. Adresseavisa.no har mer.

12.08.2004: Entreprenør
Veidekke med flere nye kontrakter

SL Infrateknik AB har gitt Veidekke Stockholm AB kontrakten på bygging av ny lokaltogstasjon i Jakobsberg, rundt 20 km nordvest for Stockholm. Kontraktssummen er på ca. 40 mill SEK. Av Svenska Bostäder har Veidekke Stockholm AB fått i oppdrag med nybygging og renovering av totalt 209 leiligheter, i Hammarby Sjöstad. Bygget er på totalt 24.000 kvm og omfatter fem til åtte etasjer. Totalt boligareal er ca. 11.200 m2. Kontraktssummen er ca. 215 mill SEK. Også i Norge har Veidekke inngått flere nye kontrakter den siste tiden. Medlemssidene har mer - Logg inn ovenfor.

11.08.2004: Arbeidsmarked
Nye EU-borgere til Norge for å jobbe

I løpet av de tre månedene siden EU-utvidelsen har det kommet en strøm av arbeidsinnvandrere til Norge fra de nye medlemslandene. Det er tildelt 60 % flere arbeidstillatelser til personer fra de nye EU-landene sammenliknet med samme periode i 2003. Analysesjef i Aetat, Stein Langeland, sier utlendingene går inn i jobber innen bygg og anlegg og i industrien, der det er et større behov for arbeidskraft. På Norsk Ståldag 2004 den 13. oktober vil situasjonen bli belyst. Fhv arbeidsgiverdirektør i BNL, Kirsti Stokland, vil holde foredraget "Arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen – konsekvenser for byggenæringen". Program for Ståldagen kan du se her, red.

09.08.2004: Stålentreprenør
Stålkonstruktører merker oppsvinget

Både Skalles mek. Verksted AS og SKV AS i Fredrikstad har merket den økte investeringslysten innen næringslivet. Mens Skalles mek. verksted er engasjert i levering stålkonstruksjonene til blant annet Terje Høilis lager- og butikkbygg i Rolvsøy, har SKV AS leveranser av stålkonstruksjoner til sju bygg på det nye terminalområdet på Svinesund. – Det er selvsagt flest prosjekter innenlands vi er engasjert i, sier administrerende direktør Trond Brynildsen ved Skalles mek. Verksted. – Likevel synes jeg det er en fjær i hatten at vi også er konkurransedyktige i lavkostlandet Polen. Der har vi nemlig tatt to kontrakter i konkurranse med polakkene på hjemmebane. Fredrikstad Blad har mer.

07.08.2004: Mur og betong
Vil gjeninnføre murtvang

Styreformann Bjørn Mørck i Byggutengrenser utfordrer myndighetene til å gjeninnføre murtvang ved bygg i offentlig sektor. Bakgrunnen er alle brannene i trehus det siste året, nå sist i Lille Øvregaten. Begrunnelsen er trygghet, lavere kostnader og spennende muligheter innen arkitektur. Byggutengrenser er en sammenslutning av store interesser innen betongindustrien i Norge. Kilde Bt.no.

07.08.2004: Midt-Norge
Byggevarebransjen øker salget

De 15 største i aktørene i byggevarebransjen i Midt-Norge omsatte for nesten en milliard kroner i fjor og økte dermed omsetningen med hele 11 % fra 2002 til 2003. Mange har snudd minusresultater fra 2002 til pluss, og for enkelte aktører ser det riktig så godt ut. Byggeboomen merkes godt for byggevarebransjen. Adressa har mer.

06.08.2004: Innspill fra Norsk Stålforbund
Stål – et industrielt og bærekraftig materiale

Kravene til byggebransjen når det gjelder bærekraftig bygging og lavere byggekostnader er store. Økt gjenvinning er en forutsetning for en bærekraftig utvikling og krever materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Stål er et slikt materiale. Blant de vanligste byggematerialene er stål det eneste materiale som i dag gjenvinnes 100 prosent og med minst like god kvalitet. Sett i et livsløpsperspektiv er stål et meget bestandig og miljøvennlig materiale. Det har lang levetid og er enkelt å vedlikeholde, demontere og resirkulere. Byggaktuelt har mer.

04.08.2004:
Får ikke oppgjør for Lidl-bygg

Stene Stålprodukter i Fredrikstad leverte armeringsstål til Lidls sentrallager på Vinterbro, men oppgjør fra entreprenøren F.C. Trapp lar vente på seg. – Vi har et betydelig beløp utestående hos entreprenøren, og vi er nokså overrasket og skuffet over at entreprenøren ikke betaler til fastsatt tid, sier Knut Klev, daglig leder i Stene Stålprodukter i Rolvsøy. – Hva er det egentlig som har skjedd? – Vi er visst ikke alene når det gjelder manglende oppgjør. Vårt tilgodehavnende retter seg ikke direkte mot Lidl, men mot den tyske entreprenæren F.C. Trapp som bygger for Lidl. F-b.no har mer.

03.08.2004: Oslo
Boligbygging på topp i Oslo

I hovedstaden kan boligbyggingen i år komme opp i 4000-5000 boliger, viser beregninger Kjell Senneset i Prognosesenteret har gjennomført. Igangsettingen de fem første månedene var på over 1750 boliger. Hvis det fortsetter resten av året på samme måte som vanlig, vil vi havne på 5000, sier Senneset. Men han har personlig mer tro på at 4000 er mer realistisk. Men likevel er tallet det høyeste man har sett siden midt på 1970-tallet. Aftenposten har mer.

03.08.2004: Lillestrøm
Byggeboom for 1,8 milliarder

12 nye prosjekter, 724 nye leiligheter og ny kino med kultursenter. Lillestrøm vokser i rekordtempo. Innen utgangen av 2006 vil 12 nye bygg ha reist seg i romeriksbyen. – Endelig skjer det noe her i Lillestrøm, sier direktør Baard Lysestøl i Romerike Boligbyggelag. Han opplever at presset på Lillestrøm omsider tar av, etter det han mener er en forsinket Gardemoeffekt. Samtidig som rentenedgangen det siste året har gitt oss mer penger mellom hendene. Rb.no har mer.

01.08.2004: Trondheim
Fire store branner på tre år

Trondheim har vært kraftig rammet av brann de siste årene. Fire store branner på tre år har ødelagt store deler av den karakteristiske trehusbebyggelsen i Midtbyen.
- 15. juli 2002 brant den kjente restauranten Vækteren i Prinsens gate.
- 7. desember 2002 brant store deler av kvartalet midt i Nordre gate ned. Eierne av branntomta tør ikke satse på trehus. De synes det blir for risikabelt med et nytt byggverk i tre i en 4-5 etg. bygård. Les mer her.
- 21. februar 2003 brant et to etasjers forretningsbygg, kjent som Kvamsgården.
- 30. juli 2004 fant den fjerde store brannen sted. To bygårder i Søndre gate og på Peter Egges plass tok fyr. På samme måte som ved storbrannen i desember 2002, spredte flammene seg over de åpne loftene i tregårdene. Adressa har mer.

Flere nyheter HER !

Nyhetsarkiv
År 2010 År 2009

Nyheter mars 10 
Nyheter februar 10 
Nyheter januar 10
 
Nyheter desember 09 
Nyheter november 09 
Nyheter oktober 09
 
Nyheter september 09 
Nyheter august 09
 
Nyheter juli 09 
Nyheter juni 09 
Nyheter mai 09 
Nyheter april 09 
Nyheter mars 09 
Nyheter februar 09 
Nyheter januar 09
 
År 2008 År 2007 År 2006

Nyheter desember 08 
Nyheter november 08 
Nyheter oktober 08
 
Nyheter september 08 
Nyheter august 08 
Nyheter juli 08 
Nyheter juni 08 
Nyheter mai 08 
Nyheter april 08
Nyheter mars 08
Nyheter februar 08
Nyheter januar 08
 

Nyheter desember 07
Nyheter november 07
Nyheter oktober 07
Nyheter september 07
Nyheter august 07
Nyheter juli 07
Nyheter juni 07
Nyheter mai 07
Nyheter april 07
Nyheter mars 07
Nyheter februar 07
Nyheter januar 07
Nyheter desember 06
Nyheter november 06
Nyheter oktober 06
Nyheter september 06
Nyheter august 06
Nyheter juli 06
Nyheter juni 06
Nyheter mai 06
Nyheter april 06
Nyheter mars 06
Nyheter februar 06
Nyheter januar 06
År 2005 År 2004 År 2003

Nyheter desember 05
Nyheter november 05
Nyheter oktober 05
Nyheter september 05
Nyheter august 05
Nyheter juli 05
Nyheter juni 05
Nyheter mai 05
Nyheter april 05
Nyheter mars 05
Nyheter februar 05
Nyheter januar 05

Nyheter desember 04
Nyheter november 04
Nyheter oktober 04
Nyheter september 04
Nyheter august 04
Nyheter juli 04
Nyheter juni 04
Nyheter mai 04
Nyheter april 04
Nyheter mars 04
Nyheter februar 04
Nyheter januar 04
Nyheter desember 03
Nyheter november 03
Nyheter oktober 03
Nyheter september 03
Nyheter august 03
Nyheter juli 03
Nyheter juni 03
Nyheter mai 03
Nyheter april 03
Nyheter mars 03
Nyheter februar 03
Nyheter januar 03

År 2002

År 2001

 År 2000

Nyheter desember 02
Nyheter november 02
Nyheter oktober 02
Nyheter september 02
Nyheter august 02
Nyheter juli 02
Nyheter juni 02
Nyheter mai 02
Nyheter april 02
Nyheter mars 02
Nyheter februar 02
Nyheter januar 02

Nyheter desember 01
Nyheter november 01
Nyheter oktober 01
Nyheter september 01
Nyheter august 01
Nyheter juli 01
Nyheter juni 01
Nyheter mai 01
Nyheter april 01
Nyheter mars 01
Nyheter februar 01
Nyheter januar 01

Nyheter nov-des 00
Nyheter sep-okt 00
Nyheter juli-aug 00
Nyheter mai-jun 00
Nyheter mar-apr 00
 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009