CONFERENCE PROGRAM, updated 10-08-09:

Norsk Offshoredag 2005
Torsdag 26. mai
Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo


PROGRAM: 
(Trykt program / printed program
HERE)

08.30 Registrering og kaffe 

09.00 Norske olje- og gassressurser - oversikt og perspektiver
• Ressursbildet - produksjonsprognoser
• Barentshavet - lite utforsket - stort potensiale
• Norskehavet - område i vekst
• Nordsjøen - mye ugjort - langt perspektiv
V/Johannes Kjøde, Oljedirektoratet

09.30 Internasjonale Offshore aktiviteter
• Oversikt over aktuelle offshore-prosjekter
V/Einar Holmefjord fra INTSOK

10.00 Forskning og Teknologiutvikling for Olje og Gass
• Virkemidler i Forskningsrådet
• PETROMAKS, et stort program for petroleumsforskning
Nyhetsbrev 01.05
V/Siri Helle Friedemann, Norsk Forskningsråd

10.30 Kaffepause

11.00 LNG mottaksterminaler
Aktuelle konsepter
V/Leif H. Pettersen, Moss Maritime

11.30 Skipskonsepter for gasstransport
• Metoder for transport av gass i historisk og framtidig perspektiv
V/Jan Koren, DNV

12.00 Subsea produksjonsystem
• Typiske elementer og prinsipper for etablering av subsea-anlegg
• Subsea historikk og utvikling på norsk sokkel
V/ William Bakke, Norsk Hydro

12.30 Lunsj

13.30 Konverting av eksisterende skip til oljeproduksjon
• Utfordringer og muligheter
V/Arne Hygen Tørnkvist, Bergesen Offshore Group

14.00 Alvheim FPSO-design utfordringer og analysemetodikk
Topside modul - og support stool design
V/Agnar Bergo, Vetco Aibel
Integrerte analyser av skrog og topside
V/Agnar Bergo, Vetco Aibel
Dekk og roterende utstyr mht støy,vibrasjoner og utmatting
V/Jan Wigaard, Vetco Aibel

14.30 Sylinderplattform, SSP
(foredragsholder ønsker ikke at kompendium publiseres på nett)
• Konseptgjennomgang
• Muligheter for feltproduksjon
V/Jan Erik Tveteraas fra Sevan Marine

15.00 Kaffepause

15.30 Jackets EPC prosjekt gjennomføring
• Integrert prosjektering og fabrikasjon
V/Bjørn Rognlien, Aker Kværner Jacket Technology

16.00 Vedlikehold og Modifikasjon av oljeinstallasjoner
V/Espen Krogh, Aker Kværner Offshore Partner

16.30 Slutt

En utstilling av produkter og tjenester arrangeres parallelt

Lenke til / Link to:
Conference program
ONLINE påmelding / registr.
Invitation
Utstilling - exhibition

Praktisk info / Practical info

Om Norsk Offshoredag:

Norsk Offshoredag er en fast årlig temadag som henvender seg til deg som arbeider innen olje- og gassindustrien, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt mht status, teknisk utvikling, nye konsepter, aktuelle prosjekter etc. Arrangementet blir i år holdt for 4. gang. Det vil bli avholdt en utstilling av aktuelle leverandørprodukter parallelt med konferansen. Vi ses på Norsk Offshoredag!!!!!!

Vi ses på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo!!

 

Utstilling

Utstilling av offshore leverandør- produkter og tjenester foregår fra kl. 8.30-16.30 i tilknytning til konferansen.

 

Useful links:

Deltakere / participators:
Norsk Offshoredag 2005
Norsk Offshoredag 2004

Kompendier / Compendiums:
Norsk Offshoredag 2003
Norsk Offshoredag 2004

Øvrige kurs og arrangementer / 
other courses and arrangements

UTSTILLING

For de som ønsker utstilling under konferansen, kan standplass utenfor konferansalen bestilles. Utstilleravgift kr. 3750 + 25 % MVA per utstillerplass (ca. 2,5*2,5 m). Dette inkluderer gratis adgang til konferansen samt lunsj og kaffepauser for 1 person.

We will also organize an exhibition for leading companies for presentation of products and services. This will take place next to the conference hall. Time for visiting the exhibition is planned for during coffee breaks, after lunch and before dinner. Each exhibition stand area is 2 by 2,5 meter. The price for each stand will be NOK 3.750,- which will include free entrance to the conference, lunch and coffeebreaks for 1 person.

Registrerte utstillere pdd:

www.struprog.se

www.edr.no

www.dnv.com/software

www.tda-as.no


PRAKTISK INFO

Arrangementet avholdes i Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Priser :

Konferanse, deltageravgift:
• kr. 2.900 inkl. lunsj og kaffepauser for medlemmer NFS og NSF
• kr. 3.400 for ikke-medlemmer

Utstilleravgift:
Kr. 3.750,- per utstillerplass
inkluderer gratis adgang til konferansen samt lunsj og 2 kaffepauser for 1 person

Påmelding:

Påmeldingsfrist: 20. mai 2005

Konferanse:
ONLINE PÅMELDING: Påmeldingsskjema eller per e-post, skriv til: registrering@tekna.no
Kontaktperson: Thor Dahl, tlf. 90 09 87 97

Utstilling:
ONLINE PÅMELDING:
Påmeldingsskjema
eller per e-post, skriv til: kmy@standard.no
Kontaktperson: Kjetil Myhre, tlf. 67.83.86.61

 

Organizer

In cooperation with


Copyright © 2000 Norsk Stålforbund
Sist endret: 10 august 2009