Norsk Offshoredag 2003

CONFERENCE PROGRAM, updated 10-08-09:

Norsk Offshoredag 2003
Fredag 23. mai, Ingeniørenes Hus, Oslo


Forklaringer: 
PowerPoint Document PowerPoint Document
Adobe PDF Document
Adobe PDF Document


Program

09.00 : Norsk Offshorehistorie
v/ spesialrådgiver Jørn Vidar Lerøen, Statoil

PowerPoint Document 09.30 : Offshore Norges framtid
En presentasjon av arbeidet med utredningen av helårig petroleumsvirksomhet i Barentshavet
v/ Christer af Geijerstam,OED og Steinar Nesse, DNV

10.00 : Teknologiutvikling i offshore industrien
Presentasjon av Statoil’s forsknings-og utviklingsprogram
v/ Inger Marie Malvik, Statoil

10.30 : Kaffepause

11.00 : Norsk offshore verkstedindustri’s – er det historie?
gjennomgang av konkurransesituasjonen med utlandet
v/ Bransjesjef TBL Knut Aaneland

11.30 : Fra gründerbedrift til internasjonalt konsern 
En case om utviklingen av kompaktflenser og klammer/undervannskoblinger for offshore
v/ Konserndirektør Jostein Ueland, Vector International

12.00 : Lunsj

PowerPoint Document 13.00 : Standardisering i Petroleumsindustrien
– Internasjonale standarder/NORSOK

En presentasjon av internasjonaliseringsprosessen
v/ Knut Heieren, NTS Petroleumsstandardisering

13.30 : INTSOK-hvordan få norske offshore-firmaer
til å lykkes utenfor Norge

v/ regional direktør Angola og Canada Svein Heglund, INTSOK sekretariat

14.00 : Internasjonale utbygningsprosjekter
• Hvilke utfordringer møter en internasjonal operatør?
• Hvordan kan norsk offshore teknologi komme til anvendelse utenfor norsk sokkel?
v/ Einar Jensen, Statoil

14.30 : Kaffepause

Adobe PDF Document 15.00 : Offshore verkstedaktiviteter i Norge
gjennomgang av prosjekter på norske verksteder sist år
v/ Daglig leder Kjetil Myhre, Norsk stålforbund

15.30 : Ormen Lange går i land
• Valgt utbygningsløsning
• Hovedutfordringer for rørledninger på sjøbunnen
v/ Asbjørn Wilhelmsen, Norsk Hydro

En utstilling av produkter og tjenester arrangeres parallelt


Lenke til:

Praktisk informasjon

Online påmelding

 

engelsk flagg Invitation

Om Norsk Offshoredag:

- Norsk Offshoredag er en temadag som henvender seg til alle som arbeider med offshore-konstruksjoner, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt framover. Arrangementet starter med et tilbakeblikk på Norges offshorehistorie og fortsetter med temaer om framtiden og bransjens teknologiutvikling og internasjonalisering. Den meget aktuelle konkurransesituasjonen med utlandet om tildeling av offshoreprosjekter blir tatt opp som eget tema. Det blir en gjennomgang av prosjekter i de norske offshoreverksteder det siste året, og dagen avsluttes med en presentasjon av det nye Ormen Lange prosjektet. 

Velkommen til en spennende offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger.

 

Vi ses på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo!!

 

Utstilling

Utstilling av faglitteratur for stålkonstruksjoner (TAPIR / SBI etc.) og offshore leverandør- produkter og tjenester foregår fra kl. 9-17 i samme lokale som konferansen i Konferansesalen.

UTSTILLING
Utstilling av faglitteratur for stålkonstruksjoner (TAPIR / Pronorm etc.) og offshore leverandørprodukter og tjenester foregår fra kl. 9-17  i samme lokale som konferansen i Konferansesalen.


PRAKTISK INFO

Arrangementet avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, Oslo

Priser :

Konferanse, deltageravgift:
• kr. 2.400 inkl. lunsj og kaffepauser for medlemmer NFS
• kr. 2.900 for ikke-medlemmer

Utstilleravgift:
Kr. 3.800,- per standardmodul (ca. 2,5 x 2 m)
inkluderer gratis adgang til konferansen samt lunsj og 2 kaffepauser

Påmelding:

Konferanse:
Påmelding innen 16. mai til: registrering@nif.no

Utstilling:

Påmelding innen 9. mai til:  kmy@standard.no
Kontaktperson: Kjetil Myhre, tlf. 67.83.86.61 - E-post: kmy@standard.no

 

Organizer

In cooperation with


Copyright © 2000 Norsk Stålforbund
Sist endret: 10 august 2009