CONFERENCE PROGRAM, updated 10-08-09:

Norsk Offshoredag 2004
Torsdag 27. mai
Royal Christiania hotel, Oslo


KOMPENDIER:

Forklaringer:   
PowerPoint Document PowerPoint Document
Adobe PDF Document Adobe PDF Document


PROGRAM: 

08.30 Registrering, kaffe og frukt

Orientering og status for pågående
hovedprosjekter på Norsk sokkel:

• 09.00 Adobe PDF Document Snøhvit-prosjektet
v/ Ole Svein Krakstad og May Liss Silseth,
Statoil

• 09.30
Adobe PDF Document Ormen Lange, landanlegget og
rørledningen

v/ Dag Ryen Ofstad og Asbjørn Wilhelmsen,

Hydro

• 10.00 Adobe PDF Document Kristin-prosjektet
v/ Johan Fredrik Brandt, Statoil

10.30 Kaffepause

10.45 Adobe PDF Document Norske offshore verftsaktiviteter
• Gjennomgang av offshore byggeprosjekter på norske verft sist år
v/ Kjetil Myhre, Norsk stålforbund

11.15
Adobe PDF Document Forsikring av offshoreprosjekter
• Erfaringer vedr. utviklingen av forsikringspremier og hva det betyr for prosjektene
v/ Harry Nilsen, Hydro

11.45
Adobe PDF Document Situasjonen for norsk leverandørindustri
etter nylig fremlagt oljemelding og revidert nasjonalbudsjett

v/ Knut Aaneland, TBL

12.15 Lunsj

13.15 Adobe PDF Document Norsk platformteknologi i framtida
• Presentasjon av Nasjonal teknologistrategi: OG 21 
(Olje og gass i det 21. århundre)
v/ Thore Thuestad, Hydro

13.45 Adobe PDF Document Norsk maritim offshorenæring
• Næringens vekst og internasjonalsering
v/ representant fra Norges Rederiforbund

14.30 Kaffepause

Internasjonale prosjekter:

• 1 4.45
Markedsutsikter til 2010 og prosjektstatus (Foredrag vil ikke bli lagt ut på nett etter foredragsholders ønske)
v/ Per Hagen, INTSOK

• 15.30
Adobe PDF Document Gjennomgang av aktuelle internasjonale prosjekter
v/ Christian Nygård, Technip

16.30 Slutt

En utstilling av produkter og tjenester arrangeres parallelt

Påmeldinger kan gjøres ved oppmøte på konferansedagen!


Lenke til / Link to:

Conference program

Exhibition / Utstilling

Praktisk info// Practical info

ONLINE påmelding / registr.

Deltakere / participators

Invitation

Øvrige kurs og arrangementer

Om Norsk Offshoredag:

Norsk offshoredag er en temadag som henvender seg til deg som arbeider med offshorekonstruksjoner, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk og internasjonal sokkel.
Arrangementet gir en oppdatert status for de største pågående prosjekter i Norge, samt en gjennomgang av årets aktiviteter på offshoreverftene våre. Vi får et innblikk i forsikringsaspektet i for de store offshoreprosjektene.
Kostnadsoverskridelser i de store prosjektene har vært et gjennomgangstema i det siste året, og dette blir belyst fra TBL. Norsk framtidig plattformteknologi presenteres via OG21 prosjektet. 
Internasjonale prosjekter omhandles med presentasjon av framtidige utvinningsområder, markedsutsikter mot 2010 og aktuelle internasjonale prosjekter.

Vi ses på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo!!

 

Utstilling

Utstilling av faglitteratur for stålkonstruksjoner (TAPIR / SBI etc.) og offshore leverandør- produkter og tjenester foregår fra kl. 9-17 i tilknytning til konferanse-salen.

 

Kompendier Norsk Offshoredag 2003

 

UTSTILLING
Utstilling av faglitteratur for stålkonstruksjoner (TAPIR / Pronorm etc.) og offshore leverandørprodukter og tjenester foregår fra kl. 08.30 - 17.00  i lokale i tilknytning til konferansen. Registrerte utstillere pdd:

 

Lenke til / Link to:

Conference program

Exhibition / Utstilling

Praktisk info// Practical info

ONLINE påmelding / registr.

Deltakere / participators

Invitation

 


PRAKTISK INFO

Arrangementet avholdes i Royal Christiania hotel, Oslo

Priser :

Konferanse, deltageravgift:
• kr. 2.950 inkl. lunsj og kaffepauser for medlemmer NFS
• kr. 3.450 for ikke-medlemmer

Utstilleravgift:
Kr. 3.900,- per standardmodul (ca. 2,5 x 2 m)
inkluderer gratis adgang til konferansen samt lunsj og 2 kaffepauser

Påmelding:

Konferanse:
Påmelding innen 21. mai til:
registrering@tekna.no
ONLINE PÅMELDING innen 26. mai: Påmeldingsskjema
Kontaktperson: Thor Dahl, tlf. 90 09 87 97 - E-post:
thodahl@online.no

Påmeldinger kan gjøres ved oppmøte på konferansedagen!

Utstilling:
Påmelding innen 21. mai til:
kmy@standard.no
ONLINE PÅMELDING innen 26. mai: Påmeldingsskjema
Kontaktperson: Kjetil Myhre, tlf. 67.83.86.61 - E-post: kmy@standard.no

Lenke til / Link to:

Conference program

Exhibition / Utstilling

Praktisk info// Practical info

ONLINE påmelding / registr.

Deltakere / participators

Invitation

Organizer

In cooperation with


Copyright © 2000 Norsk Stålforbund
Sist endret: 10 august 2009