KOMPENDIER - NORSK STÅLDAG 2005

Avviklede arrangementer i 2005 / Completed arrangementes in 2005:

1 dags seminar
Fotballarenaer
 
- konsepter og løsninger

Football Stadiums - Consepts and Solutions
Tirsdag 29. november 2005
Radisson SAS Hotel, Holbergsgate - Oslo
Program her
Temakveld
SNØHVIT - DESIGNUTFORDRINGER OG BYGGING
ved site repr. hos Dragados Inge-Bertin Almeland, Aker Kværner 
Torsdag 24. november, kl. 16.30 - 20.00,
Ingeniørenes Hus i Oslo
Program HER
1 dags kurs
Stål Tynnplatekonstruksjoner - etter Eurocode 3 Part 1-3
Design of steel structures of cold formed thin gauge

ved professor Torsten Höglund, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Sverige
Tirsdag 22. november, Oslo
Program HER
1 dags kurs
Prosjektering av stålkonstruksjoner etter NS 3472
NS 3472 Steel structures. Design rules.
Tirsdag 15. november, Ingeniørenes Hus i Oslo

Program HER
1 dags seminar
STEELIT 2005 - om praktisk bruk av prosjektverktøy for stålkonstruksjonsbransjen
Steel IT software and fabrication tools

Torsdag 10. november 2005
Sted: Rainbow hotel Vika Atrium, Oslo 
Program HER
1 dags kurs
Prosjektering og dimensjonering ved påvirkninger fra jordskjelv /
Etter NS 3491 Del 12
(based on EN 1998 – Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance)

Torsdag 3. november 2005
Ingeniørenes Hus - Oslo
Program HER
Konferanse
Norsk Ståldag 2005  Norwegian Steel Day
m/ utdeling av Norsk Stålkonstruksjonspris 2005 

Onsdag 26. oktober
RadissonSAS Scandinavia hotell, Holbergsgate, Oslo
Program HER
1 dags kurs
Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong
EN 1994 – Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures
Tirsdag 18. oktober 2005
Rica Victoria Hotel - Oslo

Program her
Temakveld
Nye Europeiske Regelverk (Eurokoder)
New European Codes (Eurocodes)
Mandag 17. oktober, kl. 17-19.30 
Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo
Program
her
1 dags kurs
Prosjektering av platekonstruksjoner i stål
Eurocode 3 part 1-5 / EN 1993 part 1-5 and NORSOK & DNV RP-C201
Dato: Tirsdag 11. oktober
Sted: Scandic KNA Hotel, Oslo

Program her
Temakveld
ISO-standarder for stålkonstruksjoner i petroleumsindustrien
ISO standards for Steel structures in the petroleum industry
Tirsdag 27. september 2005

Ingeniørenes Hus - Oslo, , kl. 17-20
Program her
Konferanse
NorskOffshoredag2005_big.jpg (24592 bytes)Norsk Offshoredag 2005
Norwegian Offshore Day 2005

Torsdag 26. mai - Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo
Norsk Offshoredag er en fast årlig temadag som henvender seg til deg som arbeider innen olje- og gassindustrien, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt mht status, teknisk utvikling, nye konsepter, aktuelle prosjekter etc. Arrangementet blir i år holdt for 4. gang. Det vil bli avholdt en utstilling av aktuelle leverandørprodukter parallelt med konferansen. Vi ses på Norsk Offshoredag !!!!!!

Program HER.

Temakveld
Tak- og veggkledninger i stål 
Roof and Wall Panels
Om produktene og deres muligheter
28. april, kl. 17 - 20, i Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsv. 29
1 dags kurs 
Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong
EN 1994 – Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures
Tirsdag 26. april, Clarion Royal Christiania Hotell, Oslo

Samvirkekonstruksjoner av stål og betong anvendes i økende grad i en rekke konstruksjoner, men de viktigste anvendelsene finnes i brokonstruksjoner og bygninger. Målsettingen bak samvirkekonstruksjonene er å koble de ulike materialkomponenter på en slik måte at man får en kostnadseffektiv konstruksjon. Dette kurset har som målsetting å gi en innføring i analyse og dimensjonering av samvirkebjelker og samvirkesøyler, med utgangspunkt i den kommende Eurocode 4.
1 dags internasjonalt seminar
Design av stålknutepunkter
Design of Steel Joints
-hvordan anvende Eurokoder i praktisk design  

Onsdag 20. april 2005, Grand Hotell, Rococcosalen, Oslo

Du inviteres til dette seminaret om Eurocode 3 og knutepunktsdelen, hvor du får møte de fremste fagfolkene i Europa, som står bak utviklingen av det nye regelverket. Dette er en sjelden anledning til å bli kjent med dagens europeiske beregningsstandarder for stålkonstruksjoner. Dette seminaret legges opp mht praktisk bruk av Eurokoder i ståldesign.

Om få år skal alle de norske konstruksjonsstandardene erstattes med de såkalte Eurokodene for betong-, stål- og trekonstruksjoner mm. Eurokode 3 kommer altså til å erstatte NS 3472. Det er ikke tillatt å bruke NS-standardene og Eurokodene om hverandre. Likevel finnes det ett spennende unntak som både utfyller og kompletterer NS 3472, nemlig NS-EN 1993-1-8: Dimensjonering av knutepunkter! Norsk Forening for Stålkonstruksjoner arbeider for at flest mulig skal ta i bruk denne standarden så snart som mulig.

Program HER
1 dags kurs
Prosjektering og dimensjonering ved påvirkninger fra jordskjelv
etter NS 3491-12, som er basert på sentrale deler av
EN 1998 – Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
Onsdag 2. mars, Ingeniørenes Hus,Oslo
Program HER (pdf).
1 dags kurs
NS 3472 - dimensjonering av stålkonstruksjoner
NS 3472 Steel structures. Design rules
17.februar, Ingeniørenes Hus, Oslo
Program HER (pdf).
2 dagers kurs
Videregående utmatting av stålkonstruksjoner
Advanced Fatigue of Steel Constructions
8. og 9. Februar 2005. RICA Victoria Hotell, Rosenkranzgate, Oslo
Program HER (pdf).
Temakveld
RP for ulykkeslaster og utmatting
RP for Accident Loads and Fatigue 
20. januar 2005, kl. 17-19.30, DNV Høvik v/ Oslo
Program HER .

 

Last ned Adobe Acrobat Reader her

 


 

For mer info: 
Kontakt Irene Haugli, Tekna, tel. 22 94 75 53 / mob. 93 25 95 53
eller skriv til
irene.haugli@tekna.no

Påmelding kurs og arrangementer: Tekna, servicekontoret, e-post: registrering@tekna.no - telefon 22 94 75 60 / 61

Foreslå kandidater til "Norges beste fotballarena 2006" 

NFS skal i 2006 arrangere en ny nasjonal priskonkurranse der en jury skal kåre Norges beste fotballarena. Du inviteres herved til å foreslå kandidater. Arenaen skal ha kvaliteter både hva angår arkitektonisk utforming og funksjonalitet. Prisen vil bli delt ut på neste seminar om Fotballarenaer; onsdag 29. november 2006 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo.

Send forslag til: kmy@standard.no

 

Fagbøker & publikasjoner: www.stalforbund.com

Gratis publikasjoner: www.stalforbund.com

Norske & int. standarder: www.pronorm.no

 
Hjertelig velkommen til
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner !

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) ble startet høsten 1986 av en gruppe på 5 personer som så et behov for en samlende forening for alle personer som jobber med prosjektering av stålkonstruksjoner. Les mer om NFS

 Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2000 Norsk Stålforbund
Sist endret: 14 november 2009