GRATIS Temakveld:
Fredrikstad og Sarpsborg
Utviklingsprosjekter i regionen

Tid: Tirsdag 23. mars
Sted: Høgskolen i Østfold, avd. for ingeniørfag, Fredrikstad 

Omtale

Større fremtidsrettede utbyggingsprosjekter på Værste-området i Fredrikstad og Grålum/Kalnes-området i Sarpsborg vil i løpet av temakvelden bli belyst.  

Værste-området med sine 650 mål er et byutviklingsprosjekt med klynger innen utdanning, kultur, teknologi og forskning. Her skal folk kunne bo, studere, arbeide og få kulturopplevelser. I desember 2009 ble det avgjort at Værste-området kommer til å romme en enda større kulturklynge enn det som allerede er på området. Allerede finnes Kulturskolen, Fredrikstad Stadion, Fotballmuseet og noen mindre aktører på området. Dette betyr at både Fylkesscenen, Østfold Teater, Østfold Kulturproduksjoner, Fylkesbiblioteket og Akademiet for scenekunst vil etablere seg her. 

Midt i Østfold, ved E6 på Grålum i Sarpsborg, bygges det et unikt kraftsenter for kunnskap og teknologi, landets mest moderne vitensenter, Science Center Østfold. Hovedtemaer for formidlingen blir Energi, Miljø og Helse. Science Center Østfold, som blir på 6.400 m2, utgjør et svært viktig tilskudd til "Det Nye Østfold", sammen med nytt Østfoldsykehus på naboområdet Kalnes der prosjekteringen nå er i gang. Østfoldsykehuset vil bli Østfolds største bygning med sin 87.000 kvm når det står ferdig i 2015.

En ny tidsepoke i nedre Glomma-regionen, med flere større byggeprosjekter, er i startfasen. Dette vil forhåpentligvis gi mange oppdrag til de lokale arkitektkontorene, rådgivende ingeniørene, entreprenørene og byggevareleverandørene.

VEL MØTT TIL EN MEGET SPENNENDE TEMAKVELD !!! 

Program

Kl. 15:00 Registrering og kaffe

Kl. 15:30 Presentasjon av Værste
Kommende planlagte utbygginger på Værste området
ved daglig leder Sigbjørn Moe, Værste

Kl. 15:50 Høgskolen i Østfold, avd. for ingeniørfag
– presentasjon av prosjektet
ved Lars Eivind Karlsen, NCC

Kl. 16:15 Befaring: Høgskolen i Østfold, avd. for ingeniørfag
ved repr. fra Høgskolen

Kl. 16:50 Servering baguetter, kaffe/te

Kl. 17:15 Ny Fylkesscene
Flerbruksarena for konserter, konferanser, utstillinger på Værste
ved Jarl Ture Vormdal, Griff arkitekter

Kl. 17:45 Ny tilførselsvei og klaffebru over Vesterelva
– presentasjon av konstruksjonen, teknikken og gjennomføringen 
ved prosjektleder Tor Stabbetorp, Statens Vegvesen region øst

Kl. 18:15 ”Univers”, nytt Science Center i Sarpsborg
– nytt spennende prosjekt med store ringvirkninger for regionen
ved Osmund Ueland, styreleder, Science Center Østfold

Kl. 18:45 Nytt Østfoldsykehus
– i 2015 skal det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg stå klart. Sykehuset vil med sine 87.000 kvm bli Østfolds største bygning.
ved Trond Wisur, COWI

ca Kl. 19:15 Slutt 

____________________________________

PRAKTISK INFO

Tid og sted: 
Tid: Tirsdag 23. mars 2010, kl.15.00
Sted: Høgskolen i Østfold, Ingeniørutdanningen aud. S-401 

Priser:
Gratis deltakelse 

Påmelding:
Påmeldingsfrist: fredag 19. mars
Påmelding: Send e-post til
registrering@tekna.no

Administrasjon:
Adm:
Tekna Servicekontoret
Tlf.: 22 94 75 60/61, Fax: 22 94 75 01

E-post: registrering@tekna.no
Arrangører: