Standarder og litteratur

Nasjonale

Akademika forlag
Tel.22 18 81 00
Byggtjeneste Pb.1575 Vika, 0118 Oslo
Tel.23 11 44 00 Fax.22 83 42 33
Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo, Tel.22 47 56 00
Norsk Stålforbund Møllergata 8, 0179 Oslo
Tel.41 02 15 98
SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim,
Tel.73 59 30 00 Oslo: Tel.22 96 55 55
Standard Norge Pb.242, 1326 Lysaker,
Tel.67 83 86 00 Fax.67 83 86 01

Internasjonale

Boverket Box.534, 371 23 Karlskrona, Sverige
Tel.00 46 455 35 30 00 Fax.00 46 455 35 31 00
CEN-CENELEC Management Centre, Rue de la Science 23, B - 1040 Brussels, Belgium, Tel.00 32 2 550 08 11 Fax. 00 32 2 550 08 19
ISO Central Secretariat, BIBC II, Chemin de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland, Tel. 00 41 22 749 01 11  
SIS (Svensk standard) Solnavägen 1 E / Torsplan, 113 65 Stockholm, Tel.00 8 555 520 00 Fax.00 8 555 520 01

Lenke til egen hjemmeside i Stålguiden, kr.1 200,- per år:  Les mer her!
 

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009