Torsdag 22. mai, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Årets viktigste Offshore-konferanse !


Norsk Offshoredag er en heldags konferanse som har vært arrangert årlig siden 2002, og arrangeres iår for 13.gang. Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen olje/gass og energisektoren, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt idag og i framtiden.

Arrangementet tar også iår sikte på å gi en helhetlig oversikt over hva som skjer i bransjen, og vil fokusere på de sentrale temaer for bransjen mht utfordringer idag og videre framover. Årets arrangement inneholder:
• Hovedinnlegg ved Hans Henrik Ramm
• Årsaksforhold knyttet til konstruksjon- og maritime hendelser
• Kostnadsutviklingen
• Seismikk og leting
• Nye aktører på sokkelen
• Plattformkonsepter
• Johan Sverdrup feltet
• Johan Castberg feltet

Det vil bli arrangert en utstilling i tilknytning til konferansen.

Etter konferansen vil det bli arrangert en sosial samling i Skybaren i 21.etasje.

Vi ses på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo !!!


Program

0830 Registrering

0900
Åpning
ved Thor Dahl, forman NFS

0905 Norsk olje-og gassindustris status og utfordringer
ved Hans Henrik Ramm

1000 Oil market outlook
ved Torbjørn Kjus, DNB Markets

1045 Kaffepause

1100 Use of DNV GL Classified Units on Norwegian Continental Shelf
ved Erik Henriksen, DNV-GL

1130 Rapport om årsaksforhold knyttet til konstruksjon- og maritime hendelser
- Rapport utarbeidet for Ptil i tilknytning til Ptil's RNNP prosjekt
ved Jens Christen Rolfsen, Safetec

1200 Lunsj

1300 Seismic and exploration
ved Kim Gunn Maver, Spectrum ASA

1330 Gohta og Langlitinden – nye funn i Barentshavet
ved Torleiv Agdestein, Det norske

1400 Nye aktører med prosjekter på norsk sokkel
Presentasjoner fra RWE og Lars Fridthjof Moe  

1445 Kaffepause

1500 Platform concepts for the future
ved Simen Moxness, Statoil

1530 Nye utbygginger
- Johan Sverdrup
ved Klaus Horne,Statoil
- Johan Castberg
ved Rolf Jacobsen, Statoil

1630 Slutt

Endringer i tittel/foredragsholder kan forekomme


16.30 Faglig/sosial samling i Skybaren i 21. etasje med fingermat og drikke
- for forelesere og deltakere

Praktisk informasjon

Arrangement:
Norsk Offshoredag 2014
Tid: Torsdag 22. mai 2014
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo (Holbergs gate 30)

Konferanse, deltakeravgifter:
Kr. 4.700 for medlemmer NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 4.900 for medlemmer av Tekna
Kr. 5.200 for ikke-medlemmer
inkl. lunsj, kaffepauser og faglig/sosial samling i Skybaren i 21. etasje med fingermat og drikke
MVA kommer i tillegg

Kvantumsrabatter: 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Utstilling, avgift:

Standplass utenfor konferansesalen.
Utstilleravgift kr. 9.900,- + 25 % MVA per utstillerplass (ca. 2,5 x 2,0 m). 
Inkluderer adgang til konferansen samt lunsj, kaffepauser og faglig/sosial samling i Skybaren i 21. etasje med fingermat og drikke for 1 person

Påmeldingsfrist 16. mai 2014

Administrasjon:  
Tekna Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22 94 75 60/61 - Telefax: 22 94 75 01 
E-post: registrering@tekna.no

Avbestilling:
Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

PÅMELDING: HER


Påmeldingsfrist 16. mai 2014
Praktisk info:
HER
Påmelding:
HER

OM NORSK OFFSHOREDAG

Norsk Offshoredag ble første gang arrangert i 2002. Konferansen har siden blitt arrangert årlig, og blir i år arrangert for 13. gang. Norsk Offshoredag henvender seg til deg som arbeider i offshoreindustrien, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og i framtiden innen energisektoren. 

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger.

UTSTILLING

En utstilling av offshore produkter og tjenester foregår
i tilknytning til konferansen.


Tidligere Offshoredager:

Norsk Offshoredag 2013

Norsk Offshoredag 2012  

Norsk Offshoredag 2011 

Norsk Offshoredag 2010 

Norsk Offshoredag 2009 

Norsk Offshoredag 2008 

Norsk Offshoredag 2007

Norsk Offshoredag 2006

Arrangør

i samarbeid med

.Copyright © 2010 Norsk Stålforbund