Norsk Offshoredag 2013

Årets viktigste Offshore-konferanse !

Onsdag 22. mai, Radisson Blu Scandinavia Hotel

med faglig/sosial samling i Skybaren i 21.etasje


Norsk Offshoredag henvender seg til deg som arbeider i offshoreindustrien, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og i framtiden innen energisektoren.

Årets konferanse tar sikte på å gi en helhetlig oversikt over situasjonen for olje- og gass industrien’s situasjon i Norge og internasjonalt og en orientering om nye store funn på norsk sokkel, nye utbygginger på norsk sokkel inkludert også nordområdene.

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine faglige kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe gode kollegaer i bransjen.

Vi ses på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo !!!


Program 

08.30 Registrering og kaffe

09.00 Åpning

09.05 Norsk olje-og gassindustris status og utfordringer
v/ Hans Henrik Ramm, eget firma

09.45 Forskning og Utvikling på norsk sokkel, DEMO 2000
- Hindrer høy oljepris forskning og innovasjon?
v/ Anders J.Stensen, Norges Forskingsråd

10.30 Kaffepause

10.45 Accidents and incidents in the oil and gas industry - lessons learned
v/ Torgeir Moan,NTNU

11.30 Tilstand og sikkerhet for konstruksjoner på sokkelen
• Ptil fokusområder
• Hendelser: Yme, Floatel Superior, Scarabeo 8
• Sikkerhetsnivå for flyttbare i forhold til faste innretninger
v/ Terje L. Andersen, Ptil


12.00 Lunsj

13.00 Åsgard Subsea Gas Compression
v/ Salvatore Micali, Aker Solutions

13.30 VMI-prosjekter på norsk sokkel
v/ Nils Arne Hatleskog, Aibel

14.00 Nye utbygninger på  sokkel
- Mariner-prosjektet
v/ Trond Eklund, Statoil
- Aasta Hansteen-prosjektet
v/ Olbrigt Bolstad,Statoil

15.00 Kaffepause

15.30 Nye utbygninger på  sokkel en fortsetter
- Ivar Aasen-prosjektet
v/ Stein Fines, DetNorske
- Johan Sverdrup-prosjektet
v/ Lars Håvardsholm,Statoil
- Skrugard/Havis-prosjektet v/ Audun Kjeldsen, Statoil

17.00 Slutt / End


17.15 Faglig/sosial samling i Skybaren i 21. etasje med fingermat og drikke
- for forelesere og deltakere


Praktisk informasjon

Arrangement:
Norsk Offshoredag 2013
Tid: Onsdag 22. mai 2013
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo (Holbergs gate 30)

Konferanse, deltakeravgifter:
Kr. 4.700 for medlemmer NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 4.900 for medlemmer av Tekna
Kr. 5.200 for ikke-medlemmer
inkl. lunsj, kaffepauser og faglig/sosial samling i Skybaren i 21. etasje med fingermat og drikke
MVA kommer i tillegg

Kvantumsrabatter: 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Utstilling, avgift:

Standplass utenfor konferansesalen.
Utstilleravgift kr. 9.500,- + 25 % MVA per utstillerplass (ca. 2,5 x 2,0 m). 
Inkluderer adgang til konferansen samt lunsj, kaffepauser og faglig/sosial samling i Skybaren i 21. etasje med fingermat og drikke for 1 person

Påmeldingsfrist 21. mai 2013

Administrasjon:  
Tekna Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22 94 75 60/61 - Telefax: 22 94 75 01 
E-post: registrering@tekna.no

Avbestilling:
Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

PÅMELDING: KLIKK HER 


Påmeldingsfrist 21. mai 2013
Praktisk info: Klikk her
Påmelding: Klikk her

Aasta Hansteen

Mariner

Åsgard subsea gass kompresjon

 

OM NORSK OFFSHOREDAG

Norsk Offshoredag ble første gang arrangert i 2002. Konferansen har siden blitt arrangert årlig, og blir i år arrangert for 12. gang. Norsk Offshoredag henvender seg til deg som arbeider i offshoreindustrien, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og i framtiden innen energisektoren. 

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger.

UTSTILLING

En utstilling av offshore leverandør- produkter og tjenester foregår fra kl. 8.30-16.30 i tilknytning til konferansen.

Ivar AasenTidligere Offshoredager:


Norsk Offshoredag 2012 

Norsk Offshoredag 2011 

Norsk Offshoredag 2010 

Norsk Offshoredag 2009 

Norsk Offshoredag 2008 

Norsk Offshoredag 2007

Norsk Offshoredag 2006

Arrangør

i samarbeid med

.Copyright © 2010 Norsk Stålforbund