Norsk Offshoredag 2012

Årets viktigste Offshore-konferanse !

Onsdag 23. mai, Radisson Blu Scandinavia Hotel

med faglig/sosial samling i Skybaren i 21.etasje


Norsk Offshoredag henvender seg til deg som arbeider i offshoreindustrien, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og i framtiden innen energisektoren.

Årets konferanse tar sikte på å gi en helhetlig oversikt over situasjonen for olje- og gass industrien’s situasjon i Norge og internasjonalt og en orientering om nye store funn på norsk sokkel, nye utbygginger på norsk sokkel inkludert også nordområdene.

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine faglige kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe gode kollegaer i bransjen.

Vi ses på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo !!!


Program 

08.30 Registrering og kaffe

09.00 Åpning

09.05 Norsk sokkel, nye kjempefunn og høy aktivitet på leting og utbygging
v/ Hans Henrik Ramm

09.35 Barentshavet og Nordområdene fram til 2020
v/ Knut Aaneland, North Energy

10.05 Kaffepause

10.30 Rekordhøy aktivitet på norsk sokkel. Store muligheter – hva blir utfordringene?
v/ Bjørn Harald Martinsen, OLF

11.00 Utbygging av Goliat
v/ Ole Rekdal, Eni Norge

11.30 Videreutvikling av Ekofisk-området
v/ Stig S. Kvendseth, ConocoPhillips

12.00 DolWin2 Offshore Wind konverter stasjon, selvinstallerende konsept i stål med en syntese av flyter og GBS
v/ Jan Wigaard, Aibel

12.30 Lunsj

13.30 Nye krave til livbåter for offshore plattformer
v/ Karl Jørgen Strauman, DNV

14.00 Lete, finne og utvikle en ny operatør på norsk sokkel
v/ Øyvind Bratsberg, Det norske oljeselskap ASA

14.30 Det er nå større etterspørsel etter jackets enn noensinne
v/ Åge Tårnes, Kværner Jackets

15.00 Kaffepause

15.30 Installation of plattformdeck. Presentation of Barge Pieter Schelte
v/ André Steenhuis, Allseas Engineering B.V.

16.00 Utbygging av Luno feltet
v/ Sigmund Aalandslid, Lundin

16.30 Utbyggingsløsning for Dagny og Eirin Feltene
v/ Synnøve Garborg,Statoil

17.00 Faglig/sosial samling i Skybaren i 21. etasje for forelesere og deltakere med fingermat og drikke

18.00 Slutt


Praktisk informasjon

Arrangement:
Norsk Offshoredag 2012
Tid: Onsdag 23. mai 2012
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo (Holbergs gate 30)

Konferanse, deltakeravgifter:
Kr. 4.200 for medlemmer NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 4.400 for medlemmer av Tekna
Kr. 4.700 for ikke-medlemmer
inkl. lunsj, kaffepauser og faglig/sosial samling i Skybaren i 21. etasje med fingermat og drikke

Kvantumsrabatter: 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Utstilling, avgift:

Standplass utenfor konferansesalen.
Utstilleravgift kr. 9.000,- + 25 % MVA per utstillerplass (ca. 2,5 x 2,0 m). 
Inkluderer adgang til konferansen samt lunsj, kaffepauser og faglig/sosial samling i Skybaren i 21. etasje med fingermat og drikke for 1 person

Påmeldingsfrist 21. mai 2011

Administrasjon:  
Tekna Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22 94 75 60/61 - Telefax: 22 94 75 01 
E-post: registrering@tekna.no

Avbestilling:
Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

PÅMELDING: KLIKK HER
 Påmeldingsfrist 21. mai
Praktisk info: Klikk her
Påmelding: Klikk her

OM NORSK OFFSHOREDAG

Norsk Offshoredag ble første gang arrangert i 2002. Konferansen har siden blitt arrangert årlig, og blir i år arrangert for 11. gang. Norsk Offshoredag henvender seg til deg som arbeider i offshoreindustrien, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og i framtiden innen energisektoren. 

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger.

UTSTILLING

En utstilling av offshore leverandør- produkter og tjenester foregår fra kl. 8.30-16.30 i tilknytning til konferansen.

 

Tidligere Offshoredager

Program og kompendier for nedlasting, her:

Norsk Offshoredag 2011 

Norsk Offshoredag 2010 

Norsk Offshoredag 2009 

Norsk Offshoredag 2008 

Norsk Offshoredag 2007

Norsk Offshoredag 2006

Øvrige kurs og arrangementer

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund