Norsk Offshoredag 2011

Årets viktigste Offshore-konferanse !

Tirsdag 31. mai, Grand Hotell Oslo


Norsk Offshoredag henvender seg til deg som arbeider i offshoreindustrien, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og i framtiden innen energisektoren.

Årets konferanse tar sikte på å gi en helhetlig oversikt over situasjonen når nye utbygginger i olje- og gassindustrien planlegges og industrien beveger seg inn i nye områder. Det vil bli fokus på vedlikeholds- og modifikasjonssiden for eksisterende plattformer. En presentasjon av viktige områder innen engineering for offshore og polare områder vil bli gitt. Utbygginger for vindkraft offshore et på full fart inn i Nordsjøen, og det gis en presentasjon av den første utbyggingen til havs. Ulstein X-bow har fått priser for innovativ skipsdesign, og vi vil få en presentasjon av denne. Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine faglige kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe gode kollegaer i bransjen.

Arrangementet i år er organisert i 3 deler :
• Del 1 : Norsk sokkel generelt
• Del 2 : Engineering, V&M, Offshore drilling
• Del 3 : Nye utbygginger

Vi ses på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo !!!


Program 

08.30 Registrering og kaffe

Del 1 : Norsk sokkel generelt

09.00 Status og utfordringer for olje- og gass industrien inkludert: Kostnadsutviklingen, Stortingsmeldinger og teknologiutvikling
v/ Hans Petter Rebo, KonKraft

09.30 Utbygginger i Nordsjøen, ressursforvaltning og PUD oppdatering
v/ Nils Tjøstheim,Oljedirektoratet

10.00 Kaffepause

10.30 Plattformer på sokkelen - en status
* Aldring av plattformer på sokkelen
* Dokumentasjon for driftsfasen
* Skadestatistikk
v/ Gerhard Ersdal, Petroleumstilsynet

Del 2 : Engineering, V&M, Offshore drilling

11.00 Vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter i Nordsjøen
* Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M kontrakt
v/ Arve Tjønn Rinde, daglig leder Reinertsen AS - avd. Bergen

11.30 Offshore and Polar Engineering worldwide overview
* En oversikt over fokusområder i ISOPE’s verdensomspennende organisasjon
v/ Herman Moshagen, President ISOPE

12.00 Ulstein XDS-class ; the future to offshore drilling
v/ Bob Rietveldt, Ulstein Sea of Solutions

12.30 Lunsj

Del 3 : Nye utbygginger

13.30 Havsul, Norges første storstilte vindkraftanlegg til havs
v/ Tore Engevik, Adm Dir. Vestavind Offshore

14.00 Field development of the old challenging lady Hild
v/ Patrick Decosemaeker og Nina Falch, Total E&P Norge

14.30 Nye utbygginger på britisk sokkel
* Revitalisering av britisk sokkel skaper nye muligheter for norsk leverandørindustri
v/ Einar Holmefjord, INTSOK

15.00 BG - En internasjonal aktør med store planer for norsk sektor
v/ Marianne Eide, BG group

15.30 Kaffepause

16.00 Lundin- en ny aktør med store planer
v/ Anders Henrikson,Lundin

16.30 Teekay Petrojarl - FPSO Pioneer i vekst
v/ Øyvind Jordanger,Teekay Petrojarl Production AS

17.00 Gorgon feltet, Australia. En av verdens største feltutbygginger
v/ Ola Melland GE Oil & Gas

17.30 Gjenbruk av oljeplattformer - en mulighetsstudie
v/ Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen, NTNU18.00 Slutt


Praktisk informasjon

Arrangement:
Norsk Offshoredag 2011
Tid: Tirsdag 31. mai 2011
Sted: Grand Hotell, Oslo

Konferanse, deltakeravgifter:
Kr. 3.600 for medlemmer NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 3.800 for medlemmer av Tekna
Kr. 4.100 for ikke-medlemmer
inkl. lunsj og kaffepauser

Kvantumsrabatter: 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Utstilling, avgift:

Standplass utenfor konferansesalen.
Utstilleravgift kr. 7.200,- + 25 % MVA per utstillerplass (ca. 2,5 x 2,0 m). 
Inkluderer adgang til konferansen samt lunsj og kaffepauser for 2 personer

Påmeldingsfrist 27. mai 2011

Administrasjon:  
Tekna Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22 94 75 60/61 - Telefax: 22 94 75 01 
E-post: registrering@tekna.no

Avbestilling:
Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

PÅMELDING: KLIKK HER!

Teknisk arrangør

 
Påmeldingsfrist 27. mai
Program: Klikk her
Praktisk info: Klikk her
Påmelding: Klikk her

OM NORSK OFFSHOREDAG

Norsk Offshoredag ble første gang arrangert i 2002. Konferansen har siden blitt arrangert årlig, og blir i år arrangert for 10. gang. Norsk Offshoredag henvender seg til deg som arbeider i offshoreindustrien, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og i framtiden innen energisektoren. 

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger.

UTSTILLING

En utstilling av offshore leverandør- produkter og tjenester foregår fra kl. 8.30-17.30 i tilknytning til konferansen.Tidligere Offshoredager

Program og kompendier for nedlasting, klikk her:

Norsk Offshoredag 2010 

Norsk Offshoredag 2009 

Norsk Offshoredag 2008 

Norsk Offshoredag 2007

Norsk Offshoredag 2006

Øvrige kurs og arrangementer