Norsk Offshoredag 2010

Torsdag 27. mai, Grand Hotell Oslo


Velkommen til Norsk Offshoredag 2010 !

Norsk Offshoredag ble arrangert første gang i 2002. Konferansen har siden blitt arrangert hvert år, og årets konferanse blir den 9. i rekken.

Norsk Offshoredag henvender seg til deg som arbeider med offshore konstruksjoner, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og i framtiden innen energisektoren.
Følgende temaer tas opp i år : 

• Utbygginger på norsk sokkel
• Internasjonale feltutbygginger
• Nye aktuelle energiressurser
• Offshore vindenergi
• Subsea produksjon
• Gudrun og Ekofisk 2/4 L: Nye jackets
• Sylindrisk FPSO for ekstreme miljøer
• Materialtekniske utfordringer i arktisk miljø

Arrangementet tar sikte på å gi en helhetlig oversikt over situasjonen på norsk sokkel nå og framover samtidig som vi vil fokusere på det som skjer internasjonalt.
Olje- og gassindustrien beveger seg inn i ekstreme og arktiske miljøer, og vi kommer inn på hva dette betyr mht konsepter og krav til materialer 
Nye alternative energiformer som skifergass, oljesand og lignende er blitt aktuelle, og vi vil se nærmere på hvilke potensialer og utfordringer disse innebærer. 
Offshore vindenergi er på full fart fram med store utbyggingsplaner som vil bli presentert.

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine faglige kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe gode kollegaer i bransjen. 

Vi ses på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo !!!!!


Program 

08.30 Registrering og kaffe

HOVEDTEMAER :

09.00 :
Olje,gass og ny energi
ved Hans Henrik Ramm, eget firma

09.30 :
Utbygginger på norsk sokkel
- Funn portelfølje
- PUD og PAD veiledning

ved Nils Tjøstheim, Oljedirektoratet

10.00 :
Egenkapitalmarkedets syn på FPSO-selskaper/nye utbygginger
ved Erik Tønne, Arctic securities


10.30 : Kaffepause 

11.00 :
Aker Solutions - økt fokus på internasjonale feltutbygginger
ved Petter Urdahl, Aker Solutions

11.30 :
Framtidige satsingsområder for Det norske Oljeselskap 
ved Øyvind Bratsberg, Det Norske Oljeselskap

12.00 : Lunsj

13.00 :
Ukonvensjonelle energiressurser
- Skifergass,kullgass og oljesand
- Potensiale, teknologi og utfordringer

ved Kjell Erikson, Det Norske Veritas

13.30 :
Offshore vindenergi utbygging 
- Bakgrunn, konsepter, prosjekter og planer
ved Erik Bærug, Det Norske Veritas 

14.00 :
Sylindrisk FPSO for ekstreme miljøer
ved Kåre Syvertsen, VP Technology & Research, Sevan Marine ASA  

14.30 :
Materialtekniske utfordringer i arktiske strøk
ved Geir Egil Eie, sjefsingeniør Materialteknologi, Statoil ASA

15.00 : Kaffepause

15.30 :
Gudrun og Ekofisk 2/4 L; Nye jacket EPC prosjekter i Nordsjøen
ved Jarle Gullaksen, Aker Solutions 

16.00 :
Utfordringer i plattformdesign
- Overordnet metodikk for utmattingsanalyser på søyle-stabiliserte flytere
- Dynamikk på Kvitebjørn

ved Amund Mowinckel, Aibel 

16.30 :
Vil subsea produksjon gjøre topsides overflødige?
ved Ove Jahnsen, FMC 

17.00 : Slutt


Praktisk informasjon

Arrangement:
Norsk Offshoredag 2010
Tid: Torsdag 27. mai 2010
Sted: Grand Hotell, Oslo

Konferanse, deltakeravgifter:
Kr. 3400,-  for medlemmer NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 3900,- for ikke medlemmer
inkl. lunsj og kaffepauser

Kvantumsrabatter: 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Utstilling, avgift:

Standplass utenfor konferansesalen.
Utstilleravgift kr. 6800,- + 25 % MVA per utstillerplass (ca. 2,5 x 2,0 m). 
Inkluderer adgang til konferansen samt lunsj og kaffepauser for 2 personer 

Påmeldingsfrist 25. mai 

Administrasjon:  
Tekna Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22 94 75 60/61 - Telefax: 22 94 75 01 
E-post:
registrering@tekna.no

Avbestilling:
Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

 
Påmeldingsfrist 25. mai

Praktisk info
her 

Påmelding her  


Sevan Marines sylindriske FPSO 


Aker Verdal skal bygge understellet til Gudrun-plattformen i Nordsjøen

Om Norsk Offshoredag 

Norsk Offshoredag ble første gang arrangert i 2002. Konferansen har siden blitt arrangert årlig, og blir i år arrangert for 9. gang. Norsk Offshoredag henvender seg til deg som arbeider med offshore konstruksjoner, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og i framtiden innen energisektoren. 

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger. 


Offshore vindenergi


Utstilling:

En utstilling av offshore leverandør- produkter og tjenester foregår fra kl. 8.30-17.00 i tilknytning til konferansen.


Useful links:

Kompendier / Compendiums:

Norsk Offshoredag 2009 

Norsk Offshoredag 2008 

Norsk Offshoredag 2007

Norsk Offshoredag 2006

Øvrige kurs og arrangementer


Sevan Marine med sylindrisk flyter i arktiske områder

  
  PÅMELDING HER 

Arrangør

I samarbeid med
Norsk Stålforbund