NB! Ingen trykte programmer sendes ut. 
NORSK  OFFSHOREDAG  2009

Onsdag 27. mai, Grand Hotell Oslo

NY! Deltakerliste - her

Kompendier er lagt ut! Klikk på foredragene nedenfor


Arrangementet har i år følgende temaer: 
Hovedtemaer:
   • Lav oljepris og finanskrisens virkning på olje- og gassindustrien
   • Utbygginger på norsk sokkel og nordområdene
   •
Norsk oljehistorie fra 1960 til i dag og framover
Prosjekter i norske farvann:
   • Sylindriske plattformer 

   • Oppjekkbare plattformer 
   • Skarv-prosjektet 
   • Gjøa-prosjektet
Internasjonale prosjekter
   •
Utbygginger i Russland 
   • Utbygginger i sørøst Asia og nordvest Australia 
Ny teknologi
   • Bunnfaste vindmøller 
   • Konsepter for arktiske miljø 
   • Konvertering av tankskip til heavylift vessels 
   • Første FPSO i Gulf og Mexico. Utfordringer og løsninger 


Program 

08.30 Registrering

HOVEDTEMAER :

9.00
Lav oljepris og finanskrisens virkning på olje- og gassindustrien 
-
Innlegg 1 ved Gaute Erichsen, avdelingsdirektør Olje og Energidepartementet 
-
Innlegg 2 ved Stein Lier Hansen, administrerende direktør Norsk Industri 

10.00 Utbygginger på norsk sokkel og nordområdene
ved Kalmar Ildstad,
direktør Oljedirektoratet 

10.30 Kaffepause

10.50
Norsk oljehistorie fra 1960 til i dag og framover
ved Hans Henrik Ramm 

PROSJEKTPRESENTASJONER 

Prosjekter i norske farvann :


11.20
Konseptuelle fordeler med en norskutviklet sylindrisk flyter 
- for arktiske og sub-arktiske områder 

ved Fredrik Major, Vice-president Sevan Marine ASA

11.50
Oppjekkbare plattformer/Jack-ups
- Generelle bruksområder
- Ekofisk hotellplattform 
ved Jan Ingar Knutsen, Master Marine 

12.20 Lunsj

(Prosjekter i norske farvann fortsetter)
13.20
Skarv-prosjektet 
ved Kjell Madsen, BP 

13.50
Gjøa-prosjektet
ved Lars G. Bjørheim, StatoilHydro

Internasjonale prosjekter :

14.20
Utbygginger i Russland 
ved Petter Birkeland, INTSOK 

14.50
Utbygginger i sørøst Asia og nordvest Australia 
ved Per Hagen, INTSOK 

15.20 Kaffepause

NY TEKNOLOGI : 

15.40
Konsepter for arktiske miljø 
ved Jon Liverud, Aker Solutions AS

16.10
Bunnfaste vindmøller 
ved Arne Ivar Hansen, Teknisk Data 

16.40
Konvertering av tankskip til heavylift vessels 
ved John Riis, Inocean AS

17.10
Første FPSO i Gulf og Mexico. Utfordringer og løsninger  
ved Kjell Faafeng, Inocean 
Modeling ships and ship collisions using Finite Element Analysis
ved Simon Holmstrøm, EDR 


17.40 Slutt

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger. 

Vi ses på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo !!!


Praktisk informasjon

Arrangement:
Norsk Offshoredag 2009
Tid: Onsdag 27. mai 2009
Sted: Grand Hotell, Oslo


Konferanse, deltakeravgifter:
Kr. 3400,-  for medlemmer NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 3900,- for ikke medlemmer
inkl. lunsj og kaffepauser

Kvantumsrabatter: 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Utstilling, avgift:

Standplass utenfor konferansesalen.
Utstilleravgift kr. 4900,- + 25 % MVA per utstillerplass (ca. 2,5 x 2,0 m). 
Inkluderer adgang til konferansen samt lunsj og kaffepauser for 1 person. 

Påmeldingsfrist 26. mai 2009

Administrasjon:  
Tekna Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22 94 75 60/61 - Telefax: 22 94 75 01 
E-post:
registrering@tekna.no

Avbestilling:
Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

 
Påmeldingsfrist 26. mai

Praktisk info
her 

Påmelding her  Eni Norge valgte Sevan Marine sin Sevan 1000 FPSO på Goliat-feltet.


Gjøa, halvt nedsenkbar plattform


Om Norsk Offshoredag 

Norsk Offshoredag ble første gang arrangert i 2002. Konferansen har siden blitt arrangert årlig, og blir i år arrangert for 8. gang. Norsk Offshoredag henvender seg til deg som arbeider med offshore konstruksjoner, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og i framtiden innen energisektoren. 

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger. Montering: Owec Towers vindmølle


Illustrasjon.: Statoil Hydros Hywind


Utstilling:

En utstilling av offshore leverandør- produkter og tjenester foregår fra kl. 8.30-18.00 i tilknytning til konferansen.


Useful links:

Kompendier / Compendiums:

Norsk Offshoredag 2008  

Norsk Offshoredag 2007

Norsk Offshoredag 2006

Øvrige kurs og arrangementer


Sevan Marine med sylindrisk flyter i arktiske områder


Gjøa
-feltet, undervannsbrønner

   
  PÅMELDING HER 

Arrangør

I samarbeid med
Norsk Stålforbund