Trykket konferanseprogram HER

NORSK OFFSHOREDAG 2008

Torsdag 29. mai
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo

Årets hovedtemaer er:
• Norsk og internasjonal olje- og gassindustri
• Miljø, laster og sikkerhet
• Nye Energiformer og løsninger


Program: 

Norsk og internasjonal olje-og gassindustri; hovedinnlegg

09.00
Norsk sokkel i en brytningstid
v/ Direktør Kjell Agnar Dragvik,Oljedirektoratet

09.30
Situasjonen på norsk sokkel
- Status lete og utbyggingsaktivitet
- Nye operatører på norsk sokkel
- Framtidsutsikter og strategiske tiltak
v/ Hans Henrik Ramm, Ramm Kommunikasjon

10.00
Utviklings-og utbyggingsprosjekter innen olje-og gass på den internasjonale arena
v/ Einar Holmefjord, INTSOK

10.50
Markedsituasjonen for FPSO-er
- En status oversikt over aktuelle prosjekter
- Forskjellige FPSO konsepter
- Aktuelle aktører
v/ Jens Petter Hamang, ODS-Petrodata

Miljø, laster og sikkerhet

11.20
Viktige aspekter i norsk og internasjonal miljøspørsmål
- hvordan bidrar offshoreindustrien
- CO2 fangst
v/ Marius Holm, Bellona

11.50
Barents 2020 -Sikkerhet og miljø i arktiske farvann
v/ Erling Sæbø, DNV

11.50 Lunsj

(Miljø, laster og sikkerhet fortsetter)

13.20
Ekstreme værsituasjoner på norsk sokkel
- En situasjonsrapport
- Vindhastigheter og bølgehøyder nå og i framtida
v/ Matthew Reeve, Storm Weather Center

13.50
Nasjonal standard for levetidsforlengelse av konstruksjoner på norsk sokkel
- Konsekvenser for nye og eksisterende plattformer
- Ny NORSOK N-006
v/ Lars G.Bjørheim, StatoilHydro

14.20
Levetidsforlengelser av tankskip for FPSO konvertering i Hurricane utsatte områder
v/ John Riis, Inocean As

14.50
Nye krav til livbåtløsninger for offshore plattformer
- Hva skjer
- Ny standard
- Nye tekniske løsninger
v/ Jørgen Ranum Krogstad,DNV

Nye energiformer og løsninger

15.40
Vindmøller til havs
v/ Stig Svalheim, Lyse Produksjon AS

16.10
Offshore vind-et mulig marked for Aker Verdal
v/ Åge Tårnes, Aker Verdal

16.40
Hi Load
- Nytt konsept for lastebøyer for oljetankere
v/ Claes W.Olsen, Remora


Praktisk informasjon og påmelding:

Arrangement: nr. 84219281 Norsk Offshoredag 2008
Tid: Torsdag 29. mai 2008
Sted: Radisson SAS Scandinavia hotel, Oslo
Administrasjon: Irene Haugli, Tekna. E-post:
irene.haugli@tekna.no

Deltakeravgifter*:

Kr. 3400,- inkl. lunsj og kaffepauser for medlemmer NFS
Kr. 3900,- for ikke medlemmer

Dokumentasjon vil bli tilsendt når avgiften er betalt.
Påmeldingsfrist: 22. mai
Påmelding: Tekna, Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22 94 75 60/61 Telefax: 22 94 75 01
E-post:
registrering@tekna.no

Utstilling:

For de som ønsker utstilling under konferansen, kan standplass utenfor konferansalen bestilles. Utstilleravgift kr. 4400,- + 25 % MVA per utstillerplass
(ca. 2,5*2,5 m). Dette inkluderer gratis adgang til konferansen samt lunsj og kaffepauser for 1 person.
Påmelding for utstillere: Send e-post til :
kmy@standard.no
Komitè: Styret i Norsk forening for stålkonstruksjoner (NFS)

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger. 

Vi ses på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo !!!


Om Norsk Offshoredag:

Norsk Offshoredag er en konferanse som ble arrangert 1. gang i 2002. Konferansen har siden blitt arrangert årlig, og blir i år arrangert for 7. gang. Norsk Offshoredag henvender seg til deg som arbeider med offshore konstruksjoner, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og i framtiden innen energisektoren. 

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger.  Utstilling:

En utstilling av offshore leverandør- produkter og tjenester foregår fra kl. 8.30-16.40 i tilknytning til konferansen.


Useful links:

Kompendier / Compendiums:

Norsk Offshoredag 2007

Norsk Offshoredag 2006

Norsk Offshoredag 2005

Norsk Offshoredag 2004

Norsk Offshoredag 2003

Øvrige kurs og arrangementer / 
Other courses and arrangements


*Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.

Organizer

In cooperation with

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund
Sist endret: 10 august 2009