Trykket konferanseprogram HER / Printed Conference Program HERE

NORSK OFFSHOREDAG 2007

Tirsdag 22. mai - Grand Hotel, Oslo

Arrangementet har i år følgende hovedtemaer :
• Energisituasjonen globalt
• Fornybar energi
• Olje- og gass situasjonen på norsk sokkel
• Et sammenslått Statoil/Hydro
• Ekofisk feltet
• Ulykkeshendelser
• Dypvannsløsninger
• Sylinderplattform
• Vibrasjonsproblematikk
• Prosjekteringsmetoder


Program: 

08.30 Registrering

09.00 Energisituasjonen - oversikt og perspektiver
• Forbruk av energi
• Olje-og gass situasjonen
• Fornybar energi
v/ stortingsrepresentant og tidligere miljøvernminister Børge Brende

09.30
Olje og gass situasjonen på Norsk sokkel
• Feltutbygginger på norsk sokkel og nordområdene
• Gassforvaltning
• FOU og ny teknologi i norsk olje- og gassindustri
v/ Tormod Slåtsveen, Oljedirektoratet

10.00
Sammenslått Hydro/Statoil
• Hva betyr det for leverandørindustrien i Norge
v/ Knut Aaneland, Norsk Industri

10.30 Kaffepause

Fornybar energi:

11.00
Presentasjon 1 (Hywind) v/ Jan-Fredrik Stadaas, Hydro
11.30
Presentasjon 2 v/ Petter Hersleth, Statkraft
Presentasjoner med fokus på konsepter og planer ifm havenergi fra 2 av hovedaktørene på dette området i Norge, hhv Hydro og Statkraft

12.00
Ulykker og nesten-ulykker i oljevirksomheten til havs
• En gjennomgang av noen aktuelle ulykkeshendelser for ulykker og nesten-ulykker
• Hvorfor gikk det galt
v/ Torgeir Moan, NTNU

12.30 Lunsj

Prosjekteringsmetoder for offshoreindustrien i historisk perspektiv og i framtiden:

13.30 -
Fra tegnebrett til 2D/3D-verktøy for plattformprosjektering
v/ Roger Kopperstad, Aker Kværner Engineering & Technology AS
14.00 -
Analyseverk for plattform strukturanalyser
v/ Vebjørn Guttormsen, DNV Software

14.30
Ekofisk-feltet; Tekniske utfordringer ved videre utvikling av Ekofisk
• Innsynkning av havbunnen
• Miljølaster
• Byggetekniske utfordringer ved evt. oppgradering av eksisterende anlegg og infrastruktur
v/ Michael Hall, Conoco Phillips

15.00 Kaffe

15.30
Vibrasjonsproblematikk på offshorekonstruksjoner - eksempler og løsninger
• Utmattingsskade relatert til eksitasjon fra roterende utstyr og strømninger i rør
• Operasjonsregularitet for utstyr
• Arbeidsmiljøproblematikk relatert til vibrasjoner og støy
v/ Jan Wigaard, Aibel

16.00
Deepwater solutions Gulf of Mexico
• Plattform løsninger for store havdyp med fokus på Mexicogulfen
v/ Magne Nygaard, Aker Kværner Engineering & Technology AS

16.30
Sylindrisk FPSO plattform for boring og operasjon
v/ Erling Fredriksen, Sevan Marine
Presentasjon Sevan’s sylinderplattform for Chestnut/Hummingbird
v/ Hans Håkon Norr, NLI

17.00 Slutt

18.00 Bankett i Speilsalen 


Praktisk informasjon og påmelding:

Arrangement nr: 74209281:
Norsk Offshoredag 2007
Tid: Tirsdag 22. mai 2007
Sted: Grand Hotel, Oslo
Administrasjon: Irene Haugli, Tekna. E-post:
irene.haugli@tekna.no

Deltakeravgifter:
Kr. 3400,-  for medlemmer NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 3900,- for ikke medlemmer
inkl. lunsj og kaffepauser
Bankett kl 18.00:
Kr. 900,- inkl. aperitiff, 3 retters middag med viner til, dessert og kaffe avec.
Kulturelle innslag, og underholdning med sanger.
Påmeldingsfrist:
16. mai 2007
Påmelding:
Online påmelding her
Tekna, Servicekontoret
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22 94 75 60/61
Telefax: 22 94 75 01
E-post:
registrering@tekna.no

Utstilling:

Standplass utenfor konferansesalen.
Utstilleravgift kr. 4400,- + 25 % MVA per utstillerplass (ca. 2,5*2,5 m). 
Dette inkluderer gratis adgang til konferansen samt lunsj og kaffepauser for 1 person. Påmelding for utstillere:
Online påmelding her
* evt. direkte til kontaktperson: Kjetil Myhre, tlf. 67838661/ mobil 41021598
* evt. på e-mail til :
kmy@standard.no
Komitè: Styret i Norsk forening for stålkonstruksjoner (NFS)
Medarrangør: Norsk stålforbund og Tekna

Avbestilling:
Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 


Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger. 

Vi ses på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo !!!

Lenker:
Online påmelding
her
Deltakerliste


Sylindrisk FPSO plattform


Hovedtaler: Børge Brende

Om Norsk Offshoredag:

Norsk Offshoredag er en konferanse som ble arrangert 1. gang i 2002. Konferansen har siden blitt arrangert årlig, og blir i år arrangert for 6. gang. Norsk Offshoredag henvender seg til deg som arbeider med offshore konstruksjoner, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og i framtiden innen energisektoren. 

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger. 


Hydros Hywind vindmøller


 Utstilling:

En utstilling av offshore leverandør- produkter og tjenester foregår fra kl. 8.30-16.40 i tilknytning til konferansen.


Nytt i år: 
BANKETT !


Useful links:

Kompendier / Compendiums:

Norsk Offshoredag 2006

Norsk Offshoredag 2005

Norsk Offshoredag 2004

Norsk Offshoredag 2003

Øvrige kurs og arrangementer / 
Other courses and arrangements


Organizer

In cooperation with

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund
Sist endret: 10 august 2009