Trykket konferanseprogram HER / Printed Conference Program HERE

Deltakerliste her!

NORSK OFFSHOREDAG 2006

Tirsdag 23. mai - Grand Hotel, Oslo

Arrangementet i år har følgende hovedtemaer :
• Nordområdene på norsk og russisk sokkel
• Rigger 
• Levetidforlengelser og styring av plattformer
• Pipelines
• LNG-prosjekter
• Utvikling av små oljefelt
• Nye prosjekter på norsk sokkel
• Modifikasjon av plattformer


Program: 

08.55. Åpning

09.00.
Orientering om Goliat-feltet og nordområdene  (3,9 Mb)
ved Kalmar Ildstad, Oljedirektoratet 

09.30.
Stokman og nordomådene (4,9 Mb)
• Utfordringer for norske oljeselskaper og norsk leverandørindustri 
ved Knut Aaneland, Norsk Industri 

10.00.
Rigger og riggmarkedet (7,2 Mb)
ved Svein Flogeland, DNV 

10.30. Kaffepause

10.50.
Aker H-6e (5,8 Mb)
• Borerigg for de store havdyp og arktiske klima 
ved Pål Lindstad, Aker Kværner 

11.20.
Levetidsforlengelser for eksisterende plattformer (1,3 Mb)
• Presentasjon av en Dr.ing. avhandling om levetidsforlengelser 
ved Gerhard Ersdal, Petroleumstilsynet 

11.50.
SIMS-Et verktøy for styring av integriteten av offshore plattformer (6,4 Mb)
ved Heidi Johansen, DNV Software 


12.20. Lunsj

13.20.
Pipelines (19,2 Mb)
• Generell status på feltutbygginger
Langeled og Ormen Lange
ved Asbjørn Wilhelmsen, Hydro

13.50.
LNG-prosjekter nasjonalt og internasjonalt (2,7 Mb)
• Markedsoversikt
• Muligheter for norsk leverandørindustri
ved Oscar Graff, Aker Kværner

14.20.
Lønnsomhet på små oljefelt (0,9 Mb)
• Gjenåpning av Yme og Varg-feltene
ved Andreas Midelthon, Talisman Energy Norge 

14.50.
Orientering om utbyggingen av Gjøa-feltet (7,2 Mb)
ved Henning Dale, Statoil

15.20. Kaffepause

15.40.
Orientering om utbyggingen av Skarv-Idun feltet (3,2 Mb)
Simon Coleman, BP

16.10.
Statfjord A-modifikasjon (3,3 Mb)
ved Mohammad Golrang, Vetco Aibel

16.40. Slutt

En utstilling av produkter og tjenester arrangeres parallelt

Lenke til / Link to:
Conference program
ONLINE påmelding / registr.
Invitation
Utstilling - exhibition
Praktisk info / Practical info


Om Norsk Offshoredag:

Norsk Offshoredag er en årlig konferanse og arrangeres i år for 5.gang. Norsk Offshoredag henvender seg til deg som arbeider med offshorekonstruksjoner, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt idag og framover. 

Velkommen til en spennende offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger. 

Vi ses på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo!!

 Utstilling

Utstilling av offshore leverandør- produkter og tjenester foregår fra kl. 8.30-16.40 i tilknytning til konferansen.

 
Useful links:

Deltakere / participators:
Norsk Offshoredag 2005

Kompendier / Compendiums:
Norsk Offshoredag 2005

Øvrige kurs og arrangementer / 
other courses and arrangements

UTSTILLING

For de som ønsker utstilling under konferansen, kan standplass utenfor konferansalen bestilles. Utstilleravgift kr. 3750 + 25 % MVA per utstillerplass (ca. 2,5*2,5 m). Dette inkluderer gratis adgang til konferansen samt lunsj og kaffepauser for 1 person.

We will also organize an exhibition for leading companies for presentation of products and services. This will take place next to the conference hall. Time for visiting the exhibition is planned for during coffee breaks, after lunch and before dinner. Each exhibition stand area is 2 by 2,5 meter. The price for each stand will be NOK 3.750,- which will include free entrance to the conference, lunch and coffeebreaks for 1 person.

GRAND HOTEL, Oslo
PRAKTISK INFO

Arrangementet avholdes i Grand Hotel, Oslo 

Priser :

Konferanse, deltageravgift:
• kr. 2.900 inkl. lunsj og kaffepauser for medlemmer NFS og NSF
• kr. 3.400 for ikke-medlemmer

Utstilleravgift:
Kr. 3.750,- per utstillerplass
inkluderer gratis adgang til konferansen samt lunsj og 2 kaffepauser for 1 person

Påmelding:

Ny påmeldingsfrist: 19. mai 2006

Konferanse:
ONLINE PÅMELDING: Påmeldingsskjema eller per e-post, skriv til: registrering@tekna.no
Kontaktperson: Thor Dahl, tlf. 90 09 87 97

Utstilling:
ONLINE PÅMELDING:
Påmeldingsskjema eller per e-post, skriv til: kmy@standard.no
Kontaktperson: Kjetil Myhre, tlf. 67.83.86.61

Organizer

In cooperation with

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund
Sist endret: 10 august 2009