AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google

 


Nyheter september 2010

Få GRATIS nyheter pr. e-post: Nyhetsbrev / Tips en bekjent om en nyhet på denne siden
 

30.09.2010: Seminar i Trondheim og Bergen
Krav til utførelse av stålkonstruksjoner
Norsk Stålforbund avholder seminar i Trondheim 19. okt og i Bergen 16. nov om ny utførelsesstandard for stålkonstruksjoner, NS-EN 1090-2. Her er noen av temaene på seminaret: Valg av utførelsesklasser, Stålmaterialer & bestanddeler, Dokumentasjon, Krav til sveisearbeidene, Krav til personellkompetanse, Geometriske toleranser, CE-merking av stålprodukter.
Trondheim 19/10. Program her.
Bergen 16/11. Program her.
30.09.2010: Anlegg
Rassikring på Bergensbanen
Montering av snøforbygningar ved Kleven og Reinunga mellom Hallingskeid og Myrdal stasjoner er dei største rassikringstiltaka på Bergensbanen i år. Solide stålkonstruksjonar skal hindra snøen frå å gli ut mot sporet. Totalt er det frakta inn 500 tonn stål, 50 tonn gysemasse og 20 tonn anna utstyr. Det aller meste er tatt inn med helikopter frå ein oppsamlingsplass for materiellet, helikopteret blir og brukt i samband med monteringa. www.jernbaneverket.no har mer.
29.09.2010: Konferanse
Nordic Steel Construction Conference 2012 First Announcement - Call for papers
Norsk Stålforbund har i dag sendt ut første annonsering og Call for papers til konferansen Nordic Steel 2012 som finner sted i Oslo 5-7. september 2012. Konferansen ble avholdt første gang i Stockholm i 1970 og den har deretter med ca tre års mellomrom sirkulert mellom de nordiske landene. Den siste konferansen var den 11. og ble avholdt i Malmö i 2009. Siste konferanse som ble avholdt i Norge var i 1998. Den vitenskapelige prosessen vil som i 1998 bli ledet av professor Per Kr. Larsen, NTNU, som formann i teknisk komité og med Dr. Ing Bjørn Aasen som viseformann. Den tekniske komiteen består av ledende professorer og forskere i stål fra Norden og Europa. Konferansen vil omfatte følgende temaer:
• Steel buildings & bridges
• Sustainable engineering
• Fire engineering
• Cold formed structures
• High strength steel
• Stainless steel structures
• Connections & Joints
For program: klikk HER

28.09.2010: Fagbøker
Ny utgave av Stål Håndbok Del 3
– dimensjonering ihht Eurokode 3

Norsk Stålforbund har nå ferdigstilt 3. utgave av Stål Håndbok Del 3. Boka har gjennomgått en meget stor omarbeiding og blitt mer omfattende enn andreutgaven fra 1994. Spesielt gjelder dette kapitlene om dimensjonering. Hovedredaktør av boka er Dr. ing. Bjørn Aasen. Følgende Eurokode 3-deler er behandlet:
• Del 1-1 (NS-EN 1993-1-1) bjelker/søyler
• Del 1-2 (NS-EN 1993-1-2) brann
• Del 1-5 (NS-EN 1993-1-5) tynnveggede staver
• Del 1-8 (NS-EN 1993-1-8) knutepunkter
Dimensjoneringskapitlene har mange regneeksempler som viser hvordan reglene skal benyttes i praksis. Boka er primært tenkt som en lærebok i faget stålkonstruksjoner for ingeniørstudenter men er også nyttig for praktiserende konstruktører. Boka inneholder også nyttig informasjon om fremstilling av konstruksjonsstål, fysikalske egenskaper, stålprodukter og forbindelsesmidler.
• Se forord og innholdsfortegnelse her 
• Publikasjonen kan bestilles her
23.09.2010: Anlegg
Speilveggen vant skulpturmastkonkurranse
Bystrup arkitekter og designere i København vant Statnetts arkitektkonkurranse for designmast tenkt plassert ved rasteplassen Heia i Balsfjord der en ny 420 kV-linje skal passere E6. Kjernen i «Speilveggen» blir rammeverk i stål som deretter kles på begge sider med polerte stålplater som speiler naturen. I overflaten kan det etses inn et mønster som visstnok bare dyr og fugler oppfatter. Samme teknikk er med hell brukt på høyhus for å unngå fuglekollisjoner. www.aftenbladet.no har mer.
21.09.2010: Anlegg
42 meter lang stålbjelke på plass
Betongfundamentene til den nye jernbanebrua over Skippergata i Trondheim er ferdige, og på lørdag ble stålbjelken som er hjertet i brua heist på plass. Den kom sjøveien til Trondheim fra fabrikken i Sandnessjøen på fredag, og ble fraktet som ekstra lang spesialtransport fra havna til anleggsområdet ved Strandveiparken. Stålbjelken er 42 meter lang og veier 45 tonn. Nå som den er heist på plass har mannskapet til entreprenøren NCC startet arbeidet med å bygge bruoverbygningen. Bygg.no har mer.
20.09.2010: Kurs
Eurokode 3-kurs i Trondheim og Oslo
Eurokodene er fra 1. april i år eneste gjeldende regelverk for prosjektering av byggverk. Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) arrangerer kurs i Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner i Trondheim 13. og 14. oktober og i Oslo 1. og 2. desember i hhv Eurokode 3 del 1-1, allmenne regler og regler for bygninger og Eurokode 3 del 1-8, beregning av knutepunkter og forbindelser. Program og påmelding her.
16.09.2010: Konferanse
Poplært tilbud for arkitekter på Ståldagen
Etter at Norsk Forening for Stålkonstruksjoner gikk ut og tilbød arkitekter gratis deltakelse i sesjonen kalt "Stål og arkitektur" på Norsk Ståldag 28. oktober kom det inn svært mange påmeldinger. Bare denne første dagen har 30 arkitekter registrert seg for deltakelse. Det store trekkplasteret er nok Lennart Grut i Rogers Stirk Harbour Partners (tidligere Richard Rogers). Lennart Grut har arbeidet med store flyplassprosjekter som Terminal 5 på Heathrow og ny Terminal på Barajas i Madrid (bildet), som han også mottok Stirling-prisen for i 2006. Program her.
13.09.2010: Utdanning
Nytt byggmontasjefag
Betongelementforeningen i samarbeid med Trelastindustriens forening og Norsk Stålforbund arbeider med å få etablert et nytt "Byggmontasjefag" i den videregående skole. Man har nå kommet så langt i prosessen at øvrige bransjeforeninger i BNL støtter en 1+3 modell. Dette betyr at eleven gjennomfører VG1 (Bygg & Anlegg) og går ut i en tre års læretid. Før vi lanserer det nye faget må vi sannsynliggjøre at det vil være mulig å skaffe en ”pilotgruppe” lærlingestillinger. Dersom din bedrift er interessert i mer informasjon om prosjektet eller vil vurdere å ta i mot lærlinger, ber vi deg ta kontakt. Skriv til post@stalforbund.com
08.09.2010: Konferanse
Norsk Ståldag 28. oktober
Norsk Ståldag arrangeres i år for 22. gang 28-29. okt på Grand Hotel i Oslo. Ståldagen er hovedarrangementet for stålkonstruksjonsbransjen i Norge og den naturlige møteplassen for ajourføring av kunnskaper, nye bransjekontakter og pleie av eksisterende og tidligere kontakter innen stålmiljøet. Årets program har et vidt spekter av de mest aktuelle temaer i stålbransjen for tiden, og inneholder temaer av stor aktualitet for byggherrer, utbyggere, arkitekter, ingeniører, entreprenører og leverandører. Program her.
03.09.2010: Anlegg
1862 tonn bru løfta på plass
Nøyaktig klokka 12.30 på fredag var Brandangersundet bru på plass i Gulen. Den 1862 tonn tunge brua vart løfta på plass av to kranskip frå det nederlandske firmaet SMIT. - Brua sat som eit skot i brufesta på begge sider, og operasjonen gjekk heilt knirkefritt. Det var minimalt med vind og ideelle arbeidsforhold, fortel Firda-journalist Ivar Longvastøl, som var til stades i Gulen. Hovudspennet til den nye brua er på 220 meter. www.firda.no har mer.
03.09.2010: Bygge- og anleggsvirksomhet, ordrestatistikk, 2. kvartal 2010
Økt tilgang på byggeprosjekter
Ordretilgangen på byggeprosjekter økte med 30 prosent fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010. Økningen var størst innenfor boligbygg, men veksten var betydelig også for næringsbygg. Tilgangen på nye boligprosjekter har vært stigende de siste kvartalene, og fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 økte ordretilgangen med 59 prosent. Ordretilgangen tilknyttet nye næringsbygg økte med 32 prosent i samme periode. Ordrereserven for bygg totalt lå 16 prosent høyere ved utgangen av 2. kv. www.SSB.no har mer.
 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 30 mai 2010