Kurs: 
Prosjektering av offshore stålkonstruksjoner
for løfteoperasjoner

 

Tid: 20 - 21. oktober 2014
Sted: Rica Maritim Hotel, Haugesund

NB: Deltakere går gratis på Temakvelden 20. okt hos Westcon Løfteteknikk

• Myndighetskrav, regelverk, standarder og retningslinjer
• Sertifisering / godkjenning
• Løfteinnretninger og løfteredskaper
• Fundamenter/oppheng for løfteinnretninger
• Interne løft på installasjoner
• Permanent løfteutstyr vs. temporært
• Løft og løfteutstyr iht NORSOK R-002
• Løft iht DNV Standard for Certification No. 2.7-1
• Løft iht DNV Standard for Certification No. 2.7-3
• Løft iht DNV-OS-H205
• Subsea-løft iht DNV RP-H103

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
 

 

 

 

 

Påmeldingsfrist: 
15. oktober


Omtale

I forbindelse med løfteoperasjoner innenfor petroleumsvirksomheten i Norge er det utarbeidet regelverk som skal dekke alle typer løft, lette og tunge, både til havs, ved land og på land, fra både flyttbare enheter (eks. forsyningsskip, lektere, kranfartøy) og faste enheter (eks. dekkskran, kaikran) til bunnfaste- og flytende installasjoner og undervannsinstallasjoner. Videre finnes det regelverk som dekker interne løft på installasjoner. Kurset er inndelt i to hovedtemaer:

Del 1 omhandler løfteutstyr og løfteoperasjoner i henhold til Petroleumstilsynets regelverk. Det vil bli gitt en innføring i NORSOK R-002 som erstattet R-CR-002 i september 2012. Utvalgte temaer i R-002 vil bli gjennomgått som anses som viktige for prosjektering av konstruksjoner med hensyn på løfteoperasjoner. Sikkerhetskrav og felles krav til løfteutstyr vil bli omtalt og prinsipper for materialhåndtering. Aktuelle standarder/regelverk vil være:
• Ptils regelverk (Ramme- og Innretningsforskriften)
• NORSOK R-002 Lifting equipment
• NORSOK R-003 Safe use of lifting equipment

Del 2 omhandler DNV’s standarder og regelverk for løfteoperasjoner fra faste- og flyttbare enheter til bunnfaste- og flytende installasjoner. Nye DNV-OS-H205 vil bli presentert som erstatter DNV Rules for Planning and Execution of Marine Operations (VMO Rules) Part 2 - Ch. 5, "Lifting".Aktuelle standarder/regelverk er:
• DNV Standard for Certification No. 2.7-3 Portable Offshore Units
• DNV Standard for Certification No. 2.7-1 Offshore Containers
• DNV-OS-H205 Lifting Operations (VMO Standard – Part 2-5)
• DNV RP-H103 Modelling and Analysis of Marine Operations, Ch. 4 "Lifting through Wave Zone - Simplified Method" (erstattet VMO Rules Ch. 6 "Sub Sea Operations")

Dette kurset henvender seg til personer som primært arbeider innenfor prosjektering av konstruksjoner i offshoreindustrien. Kursets formål er å gi en innføring av aktuelle regelverk og standarder for prosjektering med hensyn på løfteoperasjoner.

Vel møtt til et meget aktuelt og nyttig kurs !!! 


Program

DAG 1

08.30 Registrering og kaffe

09.00 Velkommen,
ved Norsk Forening for Stålkonstruksjoner

DEL 1 LØFTEUTSTYR OG LØFTEOPERASJONER I HENHOLD TIL PETROLEUMSTILSYNETS REGELVERK, NORSOK R-002 & R-003

09.10 Prosjektering av løfteutstyr til bruk i petroleumsindustrien;
Generelt om NORSOK R-002
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

09.45 Kaffepause

10.00 Generelle sikkerthetskrav og felles krav til løfteutstyr;
NORSOK R-002 kapittel 4 og 5
Kraner; NORSOK R-002 vedlegg G
ved Nils Martin Justad, Statoil

11.00 Flyttbare enheter (Portable Units); NORSOK R-002 vedlegg F
ved Svein Harald Hetland, BP Norge AS

12.00 Lunsj

13.00 Prinsipper for materialhåndtering; NORSOK R-002 vedlegg B
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

13.45 Fundamenter og oppheng, løfteører og tilhørende sjakler;
NORSOK R-002 vedlegg H og J
ved Kato Øvestad, Tech Team Solutions AS

14.30 Kaffepause

14.45 Løfteredskap og løftekomponenter;
NORSOK R-002 vedlegg C
ved Knut Dorsey, W. Giertsen Services AS

15.45 Sikker bruk av løfteutstyr;
Kort innføring i NORSOK R-003
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

16.30 Slutt for dagen

 

DAG 2

DEL 2 LØFTEOPERASJONER FOR INSTALLASJON AV OFFSHOREENHETER

08.30 DNV Standard for Certification No. 2.7-1 Offshore Containers
ved Nina Thorvaldsen, DNV GL

10.00 Kaffepause

10.15 DNV Standards for Certification No. 2.7-3 Portable Offshore Units
ved Steinar Hernes, DNV GL

12.00 Lunsj

13.00 DNV-OS-H205 Lifting Operations (VMO Standard Part 2-5)
ved Eivind Lona, DNV GL

14.15 Kaffepause

14.30 DNV-RP-H103 Modelling and Analysis of Marine Operations, Ch.4;
Lifting through Wave Zone Simplified Method,
ved Eivind Lona, DNV GL

16.00 Slutt


Praktiske opplysninger

Tid: 20 - 21. oktober

Sted: Rica Maritim Hotel, Haugesund

Deltageravgift:
kr. 9 200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9 500 for medlemmer av Tekna
kr. 9 700 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Dokumenter
Lenker til aktuelle forskrifter/standarder/regelverk for gratis nedlasting:
NORSOK R-002;
NORSOK R-003;
DNV 2.7-1;
DNV 2.7-3;
DNV-RP-H103;
DNV-OS-H205;

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.   

Påmelding
: Klikk HER

NB! Påmeldingsfrist: 15. oktober 2014

 

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2000 Norsk Stålforbund