Norsk Forening for Stålkonstruksjoner minner om følgende akutelle kurs:

Kurs: Prosjektering av offshore stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner

Tid: 3-4. november 2010
Sted: Quality Hotel & Resort Kristiansand


• Myndighetskrav, regelverk, standarder og retningslinjer
• Sertifisering / godkjenning
• Løft under 50 tonn
• Løft over 50 tonn 
• Subsea løft 
• Interne løft på installasjonerPåmeldingsfrist: 
29. oktober

Omtale  
I forbindelse med løfteoperasjoner innenfor petroleumsvirksomheten i Norge er det utarbeidet regelverk som skal dekke alle typer løft, lette og tunge, både til havs, ved land og på land, fra både flyttbare enheter (eks. forsyningsskip, lektere, kranfartøy) og faste enheter (eks. dekkskran, kaikran) til bunnfaste- og flytende installasjoner og undervannsinstallasjoner. Videre finnes det regelverk som dekker interne løft på installasjoner.

Kurset er inndelt i to hovedtemaer:
Del 1 omhandler interne løfteoperasjoner på permanent plasserte og flyttbare offshoreinstallasjoner. Del 1 vil fokusere på regelverk for design av løfteinnretninger som omfattes av Petroleumstilsynets regelverk (Permanent plasserte installasjoner + flyttbare installasjoner som driver petroleums virksomhet + landanlegg). Det vil bli gitt en oversikt over løfteinnretninger og løfteutstyr og krav til design og sikkerhetssystemer (gjeldene for løfteinnretninger + utstyr omfattet av foregående punkt). Aktuelle standarder/regelverk vil være:
• Ptils regelverk (Ramme- og Innretningsforskriften)
• Gjeldende EN standarder (EN 13852-1 ”Offshore Cranes”, prEN 15011 ”Bridge and Gantry Cranes”, EN 14492 ”Power Driven Winches and Hoists”, EN 14985 ”Slewing Jib Cranes”)
• NMD, FOR 2007-07-04 nr. 854 (Kranforskriften)
• DNV Standard for Certification No. 2.22 “Lifting Appliances”
• NORSOK R-002 ”Lifting Equipment”

Del 2 omhandler løfteoperasjoner fra faste- og flyttbare enheter til bunnfaste- og flytende installasjoner (Offshore løft). I del 2 vil det fokuseres både på løfteoperasjoner for vekt over 50 tonn og under 50 tonn. Aktuelle standarder/regelverk er:
• DNV Standard for Certification No. 2.7-3 ”Portable Offshore Units”
• DNV Standard for Certification No. 2.7-1 ”Offshore Containers”
• DNV Rules for Planning and Execution of Marine Operations (VMO Rules) Part 2 - Ch. 5, “Lifting”
• DNV RP-H103 Modelling and Analysis of Marine Operations, Ch. 4 "Lifting through Wave Zone - Simplified Method" (erstatter VMO Rules Ch. 6 “Sub Sea Operations”)

Dette kurset henvender seg til personer som primært arbeider innenfor prosjektering av konstruksjoner i offshoreindustrien. Kursets formål er å gi en innføring av aktuelle regelverk og standarder for prosjektering med hensyn på løfteoperasjoner. Det vil også bli gitt en kort innføring av ulike løftekomponenter og -innretninger, samt beregnings- og dimensjoneringseksempler.

Vel møtt til et meget aktuelt og nyttig kurs !!! 

Tid: 3-4. november 2010
Sted: Quality Hotel & Resort Kristiansand

Program og påmelding: KLIKK HER!

Påmeldingsfrist: 29. oktober 2010.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vennlig hilsen
Kjetil Myhre
Norsk Stålforbund

Avregistrere, endre e-post eller registrere ny: her