2-dagers kurs:

NORSOK-standardene for prosjektering av offshore stålkonstruksjoner

• Innføring i NORSOK N-001, N-003 og N-004
• Konstruksjonsforståelse
• Konstruksjonsregler for stålkonstruksjoner

Tid: 22 - 23. oktober 2014
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo

Omtale
NORSOK standardene er utviklet av petroleumsindustrien for å ivareta nødvendig sikkerhet og kostnadseffektivitet for installasjoner på norsk sokkel. Intensjonen har også vært å ha et enhetlig regelverk som alle operatører og myndigheter på sokkelen kunne forholde seg til.

Følgende relevante NORSOK standarder for prosjektering og levetidsdokumentasjon av stålkonstruksjoner til installasjoner på norsk sokkel vil bli dekket i kurset:
• NORSOK N-001 : Structural design general
• NORSOK N-003 : Action and action effects
• NORSOK N-004 : Design of steel structures

NORSOK standardene har internasjonale relasjoner til andre typer standarder som ISO etc. Informasjon om dette vil bli gitt på kurset.

Målgruppe
Kurset passer for alle som prosjekterer stålkonstruksjoner for petroleumsindustrien, og som trenger :
• Innføring i de sentrale emnene av NORSOK standardene som angitt
• Relasjoner til andre regelverk
• Konstruksjonsforståelse
• Detaljert innføring i beregningsgrunnlaget
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påmeldingsfrist: 
fredag 17. oktoberProgram dag 1

DEL 1 Generelt

08.30 Registrering

09.00 Orientering om NORSOK-standarder for stål
• Status NORSOK regelverk for stålkonstruksjoner
• Relasjoner til andre standarder (Eurokoder,ISO,DNV GL)
• Materialfaktorer
v/ Harald Thorkildsen, DNV GL

10.00 Konstruksjonsforståelse, grensetilstander, sikkerhetsformat iht NORSOK
• Innføring i NORSOK N-001 og N-004
• Sikkerhetsformat grenselastmetoden
• Designkriterier SLS, FLS og ULS
• Grensetilstander, feilformer
• Konstruksjonsprinsipper
• Eksempel
v/ Pål G. Jensen, DNV GL

11.30 Lunsj

12.30 Konstruksjonsforståelse, grensetilstander, sikkerhetsformat iht NORSOK forts.

14.30 Materialvalg iht NORSOK
• Designklasser og inspeksjonskategorier
• N-004 Appendix for spesielle konstruksjonsregler
v/ Harald Thorkildsen, DNV GL

15.00 Kaffepause

DEL 2 Laster på plattformer


15.20 Laster på Jacket
v/ Pål G. Jensen, DNV GL

16.30 Slutt

 

Program dag 2

DEL 2 Laster på plattformer (fortsetter)

08.30 Laster på flytere
v/ Harald Thorkildsen, DNV GL

09.30 Virvelavløsning
v/ Pål G. Jensen, DNV GL

DEL 3 Design av stålkonstruksjoner

10.30 Staver og rammer
• Staver med H-tverrsnitt
• Staver med rørtverrsnitt
• Vipping

v/ Pål G. Jensen, DNV GL

11.30 Lunsj

12.30 Staver og rammer forts.

13.45 Plate- og skallkonstruksjoner
• Uavstivet plate / Uavstivet skall
• Avstivet platefelt / avstivet skall
• Skallknekning
v/ Harald Thorkildsen, DNV

13.45 Plate- og skallkonstruksjoner
• Uavstivet plate / Uavstivet skall
• Avstivet platefelt / avstivet skall
• Skallknekning
v/ Harald Thorkildsen, DNV GL

15.00 Rørknutepunkter
v/ Harald Thorkildsen, DNV GL

16.30 Slutt


Praktiske opplysninger

Tid: 22 - 23. oktober 2014

Sted
: Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo

Deltageravgift:
kr. 9 200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9 500 for medlemmer av Tekna
kr. 9 700 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Hotell
: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium.
NORSOK-standardene N-001,N-003 og N-004 kan lastes ned HER

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

Påmelding
: KLIKK HER

NB! Påmeldingsfrist fredag 17. oktober 2014

.

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund