Kurs: 
Beregning av knutepunkter og forbindelser iht Eurokode 3 Del 1-8: NS-EN 1993-1-8
 
Tid: Torsdag 26. jan 2012
Sted: Høgskolen i Narvik, Narvik
Påmeldingsfrist: 
torsdag 19. januar

- Generell info om Eurokoder og Nasjonale tillegg (NA)
- Modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
- Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser


inkludert studiebesøk til LKAB
Foreleser er Førsteamanuensis Arne Aalberg, Inst. For konstruksjonsteknikk, NTNU
Omtale

Dette kurset vil omhandle knutepunktsberegninger med vekt på kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser.

Det blir en gjennomgang av alle fasene i knutepunktsprosjekteringen fra grunnleggende kapasiteter til sammenhengen mellom modellering for konstruksjonsberegninger og til utformingen av knutepunktet.

Formålet med kurset er å vise hvordan de nye beregningsreglene i Eurokode 3 (NS-EN 1993-1-8: Design og joints) kan komplettere og utfylle reglene i NS 3472.

Kurset passer for alle som utfører konstruksjonsanalyser og beregning knutepunkter for stålkonstruksjoner
  Program

08.30 : Registrering
 
NS-EN 1993-1-8

09.00 : Skrudde og sveiste forbindelser
De nye reglene i NS-EN 1993-1-8: kapitlene 3 og 4
Hva er nytt i Eurokoden sammenlignet med NS 3472?

10.00 : Klassifisering, modellering og analyse av knutepunkter
De nye reglene i NS-EN 1993-1-8: kapittel 5
• Forutsetninger for elastiske og plastiske beregninger
• Leddede, stive og delvis stive knutepunkter

10.45 : Kaffepause

11.00 : Knutepunkter mellom staver av I- og H-profiler
De nye reglene i NS-EN 1993-1-8: kapittel 6
• Bakgrunn for reglene
• Komponentmetoden

12.00 : Lunsj

13.00 : Knutepunkter mellom staver av hulprofiler (CHS- og RHS-profiler)
• De nye reglene i NS-EN 1993-1-8: kapittel 7

14.00 : Beregningseksempler
• Momentfrie knutepunkter (som kun overfører 
  skjærkrefter):
    • Søyleføtter
    • Søyle-bjelkeforbindelser
• Bolteledd (som kun overfører normalkrefter)
• Momentstive knutepunkter:
    • Søyleføtter
    • Søyle-bjelkeforbindelser

15.00 : Kaffepause

15.15 : Beregningseksempler (forts)
• Knutepunkter av hulprofiler

16.00 : Oppsummering

16.30 : Slutt 

.

Tilbud for de som ankommer dagen før:
Besøk på LKAB for interesserte: Om kvelden onsdag 25.01.12 fra kl. 17-19 er vi invitert til en visning hos LKAB, Narvik malmhavn. Årlig skipes det ut ca 20 mill. tonn malmprodukter over Narvik havn. LKAB har nettopp fullført et stort silo-anlegg og fortsetter med byggeprosjekter for malmomlastningshall (NOK 300 mill.) og olivinhåndteringsanlegg (NOK 200 mill).

Praktiske opplysninger

Tid: Torsdag 26. januar 2012

Sted
: Høgskolen i Narvik (HIN), Narvik

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5 700 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 6 200 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Deltakelse på både kurs 26. januar og kurs i Prosjektering av stålkonstruksjoner 25. januar:
kr. 8 400 for medlemmer NFS og Norsk Stålforbund
kr. 8 900 for ikke-medlemmer

Hotell
: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

Påmelding
: Online påmelding HER.
NB! Påmeldingsfrist torsdag 19. januar

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2000 Norsk Stålforbund