Kurs: 
Beregning av knutepunkter og forbindelser iht Eurokode 3 Del 1-8: NS-EN 1993-1-8
 
Tid: Torsdag 14. oktober 2010
Sted: Brittania Hotel Trondheim

Påmeldingsfrist: 
fredag 8. oktober

- Generell info om Eurokoder og Nasjonale tillegg (NA)
- Modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
- Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser
Foreleser er Dr. ing. Bjørn Aasen, Norconsult AS
Omtale

Dette kurset vil omhandle knutepunktsberegninger med vekt på kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser.

Det blir en gjennomgang av alle fasene i knutepunktsprosjekteringen fra grunnleggende kapasiteter til sammenhengen mellom modellering for konstruksjonsberegninger og til utformingen av knutepunktet.

Formålet med kurset er å vise hvordan de nye beregningsreglene i Eurokode 3 (NS-EN 1993-1-8: Design og joints) kan komplettere og utfylle reglene i NS 3472.

Kurset passer for alle som utfører konstruksjonsanalyser og beregning knutepunkter for stålkonstruksjoner
  Program

08.30 : Registrering
 
09.00 : Orientering om innføring av Eurokodene 
• Oversikt
• Tidsplan, gjennomføring og gyldighet
• Nasjonale tilleggsdokumenter
Kjetil Myhre, Norsk stålforbund

NS-EN 1993-1-8

09.15 : Skrudde og sveiste forbindelser
De nye reglene i NS-EN 1993-1-8: kapitlene 3 og 4
Hva er nytt i Eurokoden sammenlignet med NS 3472?

10.00 : Klassifisering, modellering og analyse av knutepunkter
De nye reglene i NS-EN 1993-1-8: kapittel 5
• Forutsetninger for elastiske og plastiske beregninger
• Leddede, stive og delvis stive knutepunkter

10.45 : Kaffepause

11.00 : Knutepunkter mellom staver av I- og H-profiler
De nye reglene i NS-EN 1993-1-8: kapittel 6
• Bakgrunn for reglene
• Komponentmetoden

12.00 : Lunsj

13.00 : Knutepunkter mellom staver av hulprofiler (CHS- og RHS-profiler)
• De nye reglene i NS-EN 1993-1-8: kapittel 7

14.00 : Beregningseksempler
• Momentfrie knutepunkter (som kun overfører 
  skjærkrefter):
    • Søyleføtter
    • Søyle-bjelkeforbindelser
• Bolteledd (som kun overfører normalkrefter)
• Momentstive knutepunkter:
    • Søyleføtter
    • Søyle-bjelkeforbindelser

15.00 : Kaffepause

15.15 : Beregningseksempler (forts)
• Knutepunkter av hulprofiler

16.00 : Oppsummering

16.30 : Slutt 
Praktiske opplysninger

Tid: Torsdag 14. oktober 2010

Sted
: Brittania Hotel Trondheim


Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5 400 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 5 900 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Deltakelse på både kurs 14. oktober og kurs i Prosjektering av stålkonstruksjoner 13. oktober:
kr. 8 400 for medlemmer NFS og Norsk Stålforbund
kr. 8 900 for ikke-medlemmer

Hotell
: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

Påmelding
: Online påmelding HER
NB! Påmeldingsfrist fredag 8. oktober 2010

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2000 Norsk Stålforbund