Kurs: 
Prosjektering av stålkonstruksjoner ihht
Eurokode 3 Del 1-1: NS-EN 1993-1-1
Allmenne regler og regler for bygninger

 
Tid: onsdag 29. oktober 2014
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo

Inkludert: 
• Forbindelsesmidler iht NS-EN-1993, del 1-8
• Platekonstruksjoner iht NS-EN-1993, del 1-5


Kurset holdes på norsk

Foreleser er Professor Per Kristian Larsen, NTNU 

 

 

 

 

Påmeldingsfrist:
torsdag 23. oktober


Omtale

EN 1993 del 1-1, Allmenne regler og regler for bygninger, definerer beregningsgrunnlaget for prosjektering av stålkonstruksjoner etter innføringen av Eurokode 3 i Europa. 

NS-EN 1993 del 1-1, med nasjonalt tillegg, er gyldig norsk standard for prosjektering av stålkonstruksjoner som skal oppføres i Norge. Standarden inneholder regler for beregning av bjelker, søyler og rammekonstruksjoner. 

Kurset er supplert med beregningsregler for sveise- og bolteforbindelser og platekonstruksjoner for å danne grunnlag for en helhetlig beregning iht Eurokode 3. 

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer stålkonstruksjoner i Norge. 


Program

08.30 : Registrering
 
NS-EN-1993,del 1-1

09.00 : Prosjekterings-og beregningsforutsetninger
- Krav til materialer og utførelse
- Beregnings- og dimensjoneringsforutsetninger

09.30 : Tverrsnittskapasitet 
- Innføring i plastisitetsteori
- Elastisk og plastisk kapasitet
- Tverrsnittsklassifisering

09.45 : Kaffepause 

10.30 : Tverrsnittskapasitet av staver fortsetter

11.00 : Kapasitet av staver og bjelker
- Vipping
- Knekking
- Bjelke-søyler

12.30 : Lunsj

13.15 : Bjelke-søyler

NS-EN-1993,del 1-8

14.15 : Forbindelsesmidler
- Skruer og sveiser
- Skrue- og sveisegrupper

14.45 : Kaffepause 

15.00 : Forbindelsesmidler forts.

NS-EN-1993,del 1-5

15.30 : Platekonstruksjoner
- Uavstivede plater
- Etterkritisk bæreevne 
- Kapasitet av platebærere

16.45 : Slutt 

.

Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 29. oktober 2014

Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 6.200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 6.500 for medlemmer i Tekna
kr. 6.700 for ikke-medlemmer


Deltakelse på både kurs 29. og 30. oktober: Beregning av knutepunkter og forbindelser etter Eurokode 3: NS-EN 1993-1-8:
kr. 9.200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9.500 for medlemmer i Tekna
kr. 9.700 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

Påmelding: KLIKK HER
NB! Påmeldingsfrist: torsdag 23. oktober
.

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund