Kurs: 
Prosjektering av stålkonstruksjoner iht

Eurokode 3 Del 1-1: NS-EN 1993-1-1
Allmenne regler og regler for bygninger

 
Tid: Onsdag 1. desember 2010
Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo

Påmeldingsfrist: 
fredag 26. november

Inkludert: 
Generell info om Eurokoder og NA 
Forbindelsesmidler iht NS-EN-1993, del 1-8
Platekonstruksjoner iht NS-EN-1993, del 1-5
Foreleser er Professor Per Kristian Larsen, NTNU 
Omtale

NS-EN 1993 del 1-1, Allmenne regler og regler for bygninger, definerer beregningsgrunnlaget for prosjektering av stålkonstruksjoner etter innføringen av Eurokode 3 i Europa. Dette vil også gjelde Norge. 

NS-EN 1993 del 1-1 har nå kommet på norsk og med nasjonalt tillegg. Norsk standard for prosjektering av stål, NS 3472, er på vei ut. Fra mars 2010 er det kun Eurokode 3 som er gyldig norsk standard. 

NS-EN-1993 del 1-1 danner grunnlaget for beregninger av bjelker, søyler og rammekonstruksjoner. 

Kurset er supplert med beregningsregler for sveise- og bolteforbindelser og platekonstruksjoner for å danne grunnlag for en helhetlig beregning iht Eurokode 3. 

Som en introduksjon til kurset gis en generell orientering om status for innføring av Eurokodene og de nasjonale tilleggsdokumentene (NA). 

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer stålkonstruksjoner i Norge. 


  Program

08.30 : Registrering
 
09.00 : Orientering om innføring av Eurokodene 
• Oversikt
• Tidsplan, gjennomføring og gyldighet
• Nasjonale tilleggsdokumenter
Kjetil Myhre, Norsk stålforbund

NS-EN-1993,del 1-1

09.15 : Prosjekterings-og beregningsforutsetninger
- Krav til materialer og utførelse
- Beregnings- og dimensjoneringsforutsetninger

09.30 : Tverrsnittskapasitet 
- Innføring i plastisitetsteori
- Elastisk og plastisk kapasitet
- Tverrsnittsklassifisering

09.45 : Kaffepause 


10.30 : Tverrsnittskapasitet av staver fortsetter

11.00 : Kapasitet av staver og bjelker
- Vipping
- Knekking
- Bjelke-søyler


12.30 : Lunsj

13.15 : Bjelke-søyler

NS-EN-1993,del 1-8

14.15 : Forbindelsesmidler
- Skruer og sveiser
- Skrue- og sveisegrupper

14.45 : Kaffepause 

15.00 : Forbindelsesmidler forts.

NS-EN-1993,del 1-5

15.30 : Platekonstruksjoner
- Uavstivede plater
- Etterkritisk bæreevne 
- Kapasitet av platebærere

16.45 : Slutt 

Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 1. desember 2010

Sted
: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt. 17, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5400 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 5900 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Deltakelse på både kurs 1. desember og kurs i Beregning av knutepunkter og forbindelser 2. desember:
kr. 8400 for medlemmer NFS og Norsk Stålforbund
kr. 8900 for ikke-medlemmer

Hotell
: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

Påmelding
: Online påmelding HER
NB! Påmeldingsfrist: fredag 26. november

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2000 Norsk Stålforbund