Kurs
Prosjektering av stålkonstruksjoner
for arktisk miljø

- ISO 19906
- Norsok N-003
- Regelverk for vinterisering
- Materialvalg

Torsdag 4. desember
Felix Konferansesenter, Aker Brygge Oslo


. Kurset holdes på norsk
.

Omtale  

Olje-og gass industrien beveger seg nordover. I den forbindelse vil det være nye miljøkrav og kriterier som må tas hensyn til i design av konstruksjoner i disse farvann.

Dette kurset vil fokusere på de særgene miljøaspekter som det er nødvendig å kjenne til for prosjektering av konstruksjoner i disse farvann.

Seminaret vil fokusere på de aktuelle standarder som gjelder for arktisk miljø, og design løsninger som er aktuelle for konstruksjoner generelt og stål spesielt.

Seminaret vil passe for alle som arbeider med prosjektering av konstruksjoner i arktisk miljø.

Foreleserne er sentrale i komitee'r og arbeid med de standarder som presenteres på kurset.


Program  

08:30 : Registrering og kaffe

09:00 : Utfordringer i arktisk design
Ove Tobias Gudmestad,UiS

09:30 : Erfaringer med Barents 2020
Leif Nesheim, DNVGL

10:15 : Offshore flytere og krav mht arktiske forhold
Basile Bonnemaire, Multiconsult, Tromsø

11:00: Kaffepause

11:15 : Gjennomgang av nye ISO standarder inkl. ISO 19906
Ove Tobias Gudmestad,UiS

12:00 : Erfaringer fra bruk av ISO 19906
Per Olav Moslet, DNVGL

12:30 : Lunsj

13:30: Gjennomgang av NORSOK N-003
Kenneth Johannessen Eik, Statoil

14:15 : Vinterisering av skip og offshore innretninger
- Gjennomgang av DNV-OS-A201
Steven Sawhill,DNVGL

15:00 : Kaffepause og frukt

15:15 : Materialer for arktiske forhold
Agnes Horn, DNVGL

16:00 : Teknologi prosjekter mht arktisk design
Per Olav Moslet, DNVGL

16:45 : Diskusjon og avslutning

17:00 Slutt
..

Praktisk informasjon og påmelding

Dato: torsdag 4. desember 2014

Venue: Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift
: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 6.200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 6.500 for medlemmer i Tekna
kr. 6.700 for ikke-medlemmer

Dokumenter
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon:
Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no  

Avbestilling:
Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.

PÅMELDING
Online påmelding KLIKK HER


NB! Påmeldingsfrist fredag 28. november
.
.

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund