1-dags kurs: 
Brannteknisk dimensjonering av stål-konstruksjoner ihht Eurokode 1 og 3

Tid: Onsdag 5. november 2014
Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo

Dimensjonering ihht følgende standarder:
NS-EN 1991 Del 1-2 Laster på konstruksjoner ved brann
NS-EN 1993 Del 1-2 Brannteknisk dimensjonering

Fire Design of Steel Structures
Kurskompendium er læreboka Fire Design of Steel Structures fra ECCS inkludert medfølgende programvare Elefir-EN. Se forord og innhold her.

Elefir-EN, gratis programvare
Inkludert i kurset er opplæring i bruk av programmet Elefir-EN for enkel og nøyaktig branndimensjonering av stålkonstruksjoner.

Foreleser er Professor Paulo Vila Real, University of Aveiro, Portugal. Han har sammen med Jean-Marc Franssen forfattet læreboken Fire design of Steel Structures som er komplett lærebok for brannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner. Boka og medfølgende programvare Elefir-EN er meget nyttige hjelpemidler for konstruktøren.

NB! Deltakerne bør medbringe egen PC (lap-top) for å få fullt utbytte av undervisningen.

. Kurset holdes på engelsk
.
Påmeldingsfrist: 
torsdag 30. oktoberOmtale

Dette 1-dags kurset vil presentere de grunnleggende aspekter for dimensjonering mhp brann stålkonstruksjoner etterfulgt av en full gjennomgang av funksjonaliteten i programvaren Elefir-EN som er lisensiert til kjøpere av ECCS boken Fire Design of Steel Structures.

Programvaren Elefir-EN
Elefir-EN er et viktig verktøy for rådgivende ingeniørfirmaer og andre konstruktører, for å kunne utføre raske og nøyaktige beregninger, redusere prosjekteringstiden og sannsynligheten for feil i utregninger av formler / likninger. Programmet kan også brukes av akademikere og studenter.

I Elefir-EN kan man beregne brannmotstanden til stålkonstruksjoner som er belastet både om sterk akse og svak akse. Beregninger kan utføres mhp tid, motstand og temperatur. Eksempler fra boken og andre eksempler som ikke er inkludert i boken vil bli løst ved hjelp av programmet Elefir-EN, og kurset avsluttes ved å løse en "case studie".

. This one day course will present the fundamental aspects for fire design of steel structural elements followed by a full description of the capabilities of the software Elefir-EN which is licensed to the purchasers of the ECCS book Fire Design of Steel Structures.

The software Elefir-EN
Elefir-EN is an essential tool for structural engineers in the design office, enabling quick and accurate calculations to be produced, reducing design time and the probability of errors in the application of the equations. It can also be used by academics and students.

Elefir-EN allows the user to calculate the fire resistance of structural steel members loaded about the strong axis or about the weak axis. Calculations can be performed in the time domain, resistance domain and temperature domain. Examples from the book and others examples that are not included in the book will be solved using the program Elefir-EN and the course will end by solving a case study.

 

Program

08.30 : Registrering
 
09.00 : THERMAL AND MECHANICAL ACTIONS
- Nominal temperature-time curves
- Parametric temperature-time curves
- Localized fires
- Combinations of actions for accidental fire design situation

10.30 : THERMAL ANALYSIS
- Temperature of unprotected steelwork exposed to fire
- Temperature of protected steelwork exposed to fire

11.30 : MECHANICAL ANALYSIS
Fire resistance of structural members. Design in the resistance domain
- Tension members
- Compression members with Class 1, 2 or 3 cross-sections
- Shear resistance

12.30 : Lunsj

13.30 : MECHANICAL ANALYSIS (continues)
- Laterally restrained beams with Class 1, 2 or 3 cross-sections
- Uniform temperature distribution
- Non-uniform temperature distribution
- Bending and shear
- Laterally unrestrained beams with Class 1, 2 or 3 cross-sections
- The elastic critical moment for lateral-torsional buckling
- Resistance to lateral-torsional buckling
- Members with Class 1, 2 or 3 cross-sections, subjected to combined bending and axial compression
- Members with Class 4 cross-sections
- Cross-section verification of a member subjected to combined bending and axial force (compression or tension)
- Design in the temperature and in the time domain. Critical temperature
- Design of continuous beams

15.00 : CASE STUDY
- Description of the case study
- Fire resistance under standard fire
- Fire resistance under natural fire

16.00 : Slutt 

 


Praktiske opplysninger og påmelding


Tid: Onsdag 5. november 2014

Sted
: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo

Deltageravgift: inkl. lunsj og 2 kaffepauser samt boka "Fire Design of Steel Structures" fra ECCS
kr. 6 200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 6 500 for medlemmer i Tekna
kr. 6 700 for ikke-medlemmer

For de som allerede har anskaffet seg boka reduseres deltakeravgiften med 500 kroner.

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Hotell
: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kurskompendium: Kurset inkluderer læreboken Fire Design of Steel Structures fra ECCS og den lisensierte programvaren Elefir-EN (en brukerlisens kan benyttes på tre forskjellige PCer).
NB! Deltakerne bør medbringe egen PC (lap-top) for å få fullt utbytte av undervisningen.

Standarder: NS-EN 1991-1-2 og NS-EN 1993-1-2. Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

Påmelding
: Online påmelding KLIKK HER

NB! Påmeldingsfrist torsdag 30. oktober 2014


Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund