Den Norske Stålgruppen

 Kommende Byggeprosjekter
August 2005
Medlemssider: Kommende Byggeprosjekter  Stål- og Næringslivsnytt

31.08.2005: Lørenskog
Ny videregående skole til 352 mill.
Fylkesutvalget i Akershus skal torsdag ta stilling til byggeprogrammet for Nedre Romerike videregående skole. Komiteen for utdanning og kompetanse hadde i går kveld den store byggesaken bare til debatt, da det er fylkesutvalget som innstiller i en så stor sak. Den nye skolen, som fylkestinget tidligere har vedtatt skal bygges på Kjenn i Lørenskog, ventes å få en kostnadsramme på 352 millioner kroner. Planen er at den skal stå ferdig til skolestart i 2008. www.rb.no har mer.

30.08.2005: Lillesand
PT vil ha kontorbygg på Nygårds jorde
Post- og teletilsynets (PT) vil ha sitt fremtidige kontorbygg på Nygårds jordfe i Lillesand. Det offentliggjorde direktør Willy Jensen på en pressekonferanse i Lillesand i dag. Etter at det ble gitt avslag på planene om et kontorbygg i strandsonen på Tingsaker, har Post- og teletilsynet vurdert fem ulike alternativer for sitt fremtidige kontorbygg i Lillesand. I tillegg til tilbudet fra Lillesand Næringsvekst AS om å reise PT-bygget på Nygårds jorde, har Asko Agder lansert Tingsaker Senter, Mesel Invest Tingsaker Vest, den såkalte Githmarktomta, O. T. Tønnevold AS på Fossbekk, mens Skanska Norge AS tilbød et bygg i Strandgaten 1. Prosjektet på Nygårds jorde har også vakt reaksjoner i Lillesand. Både Solheim og Bergstø Vel har protestert mot forslaget om en gjennomkjøringsvei for å sikre alternativ adkomst fra Bergstøsletta. Kontorbygget på Nygårds jorde blir etter planen på 7.400 kvadratmeter. Post- og teletilsynet har 140 ansatte. Bilde: Slik har arkitekt Venke Moe i SMS-arkitekter tegnet Post- og teletilsynets bygning på Nygårds Jorde i Lillesand. Kilde Agderposten.

30.08.2005: Skien
Sektor bygger likevel stort
Politikerne i Skien har redusert arealet for nytt kjøpesenter på Herkules. Likevel går utbygger, Sektor, med storplaner i tankene. Politikerne har tillatt 27.000 kvadratmeter med detaljhandel på Herkules, rådmannen hadde i forkant gått inn for 32.100 kvadratmeter. Nå planlegger Sektor eiendomsutvikling AS fortsatt å bygge et kjøpesenter på 32.100 kvadratmeter. De mener å ha sitt på det tørre ved at 5.100 av dem øremerkes til tekniske rom, skriver Varden.

29.08.2005: Haugesund
Bygger for 20 millioner
Nok eit stort og flott nybygg på Sakkestad søraust i Haugesund er under planlegging. Prisen blir på rundt 20 millionar kroner. På nabotomta til YIT Building Systems (tidlegare ABB Elektro), har det nystifta selskapet BMK Eiendom AS kome langt i arbeidet med eit nytt og enda større forretningsbygg, også dette teikna av arkitektkontoret Vikanes Brekke. – Byggjemelding er sendt, og går alt som planlagt, skal bygget stå ferdig tidleg neste år, opplyser Hans J. Døsen, dagleg leiar i BMK Eiendom. haugesunds-avis har mer.

26.08.2005: Sandvika
ØIE bygger Inforama Multisenter
ØIE AS starter i september byggingen av det 43.000 kvm store Inforama Multisenter for Olav Thon Gruppen i Sandvika. Kontraktssum 470 mill. kroner. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. Bygget fundamenteres til dels direkte på fjell, for øvrig stålkjernepeler til fjell. Kjellervegger og bunnplate plass-støpes. Bærekonstruksjon utføres med prefab betongkonstruksjoner. Yttervegger utføres med stålstender gips som forblendes med teglstein og silketrykket glass. Kilde Bygg.no.

26.08.2005: Tromsø
Hoteller utvides
Radisson SAS satser alt på å ta tilbake hotelltoppen i Tromsø. 200 millioner kroner skal investeres i utvidelsen fra 10.000 til 17.000 kvadratmeter, skriver DN. De 7.000 nye kvm skal blant annet romme 81 rom og en konferansesal med plass til 660 personer. Hotellet vil ha i alt 276 rom når det etter planen skal stå ferdig sommeren 2007. Rica Ishavshotell, som er størst i Tromsø nå, utvider på sin side med 87 nye rom til en investering på 60 millioner kroner.

26.08.2005: Kristiansand
Vil investere millioner i Kristiansand 
Kongressenteret vil være på mellom 2.500 og 3.000 kvm og koste mellom 50 og 100 millioner. I går ble planene for det nye kongressenteret presentert for byutviklingsstyret. I disse planene er kongressenteret bygd i tilknytning til Radisson SAS Caledonien Hotel. Med kongressal, parkeringshus og forretninger i første etasje vil hele utbyggingen bli på til sammen 5650 kvm. Arkitektfirmaet Jarmund/Vigsnæs AS har laget skissene til det nye kongressenteret. fedrelandsvennen.no har mer.

25.08.2005: Elverum
Bygger ut for 300 mill.
AMFI Eiendom har planer om å utvikle Torgområdet i Elverum for 300 millioner kroner. Nye forretninger, leiligheter, helsesenter og 800 parkeringsplasser skal være klare på senhøsten i 2007. Arkitekt er Michael Bowe fra AMB Arkitekter. www.ostlendingen.no har mer.

25.08.2005: Trondheim
Bygger hydrogensenter for hvermannsen
Statkraft, Statoil og Det Norske Veritas skal bygge et forsknings- og demonstrasjonssenter for hydrogen i Trondheim til 55 mill. kroner. De tre partnerne vil utvikle miljøvennlige, lønnsomme og sikre løsninger for produksjon av hydrogen til drift av kjøretøyer og til kraft- og varmeproduksjon. Senteret skal bygges rett ved siden av Trondheims turistattraksjon Tyholt-tårnet og skal etter planen stå ferdig i 2007. Senteret har fått navnet Hytrec (Hydrogen Technology Research Centre), og vil trekke på teknologimiljøene ved NTNU og Sintef. prosessindustrien.no har mer.

24.08.2005: Andøya
Nytt verkstedbygg på Andøya
Forsvaret skal investere i et nytt verkstedsbygg på Andøya flystasjon. Verkstedsbygget vil bidra til en bedre samling av verkstedsfunksjonene. Verkstedsbygget er planlagt med to verkstedshaller, vaskehall, sveise- og gummiverksted og egen kontordel. Prosjektet omfatter også bakkeutstyrsverksted, som i dag ligger i flyterminalbygget. Totalt bruttoareal for nybygget er 1860 kvadratmeter. Prosjektet har en kostnadsramme i overkant av 50 millioner kroner. Bygg.no har mer.

24.08.2005: Trondheim
Mot ny ishall på Leangen
I påvente av et nytt eliteanlegg for ishockey i byen har Sør-Trøndelag Ishockeykrets skissert en midlertidig løsning som løser det prekære behovet for mer isflate i Trondheim. Byggekostnadene for den nye plasthallen er stipulert til seks mill. kroner. Plasthallen er mye brukt i andre land, og er en fullgod hall som kan flyttes i løpet av to uker. Kunstisflaten legges rett på avrettet grus, vantet står på grusen, og over det hele settes det en plasthall med stålskjelett. adressa.no har mer.

23.08.2005: Stavanger
Stavanger Aftenblad bygger nytt mediehus
Stavanger Aftenblad skal bygge nytt mediehus i sentrum som skal romme alle avisens mediekanaler, også TV Vest. Nybygget blir på 8000 kvm og skal stå ferdig i 2009. Styret for Aftenbladet fattet beslutningen i dag. Vedtaket innebærer at det meste av Aftenbladets lokaler i sentrum i dag vil bli solgt. Østfløyen vil bli revet, og nybygget skal reises på denne tomten samt på arealet som i dag er parkeringsplass. Mediehuset blir på fem etasjer, og de kalkulerte byggekostnadene er på 140-150 millioner kroner. dagensmedier.no har mer.

23.08.2005: Bergen
Skanska bygger brannstasjon
Med forbehold om bevilgning i Bergen kommunestyre medio september, kan Skanska Norge starte arbeidene på den Bergens nye hovedbrannstasjon i oktober. Bygget er redusert fra opprinnelig areal på 10 800 kvm til 7 800 kvm. Skanska Norge skal utføre arbeidene i en generalentreprise til en kontraktssum på ca 129 mill. kroner. Den nye brannstasjonen blir oppført i tre etasjer i stål og pefabrikkerte dekker samt noe plasstøpt betong. Store glassfasader mot Store Lungegårdsvann og kobberkledning mot trafikkmaskinen på Nygårdstangen. Båndtekket kobbertak. Byggetid er 16 måneder. Kilde Byggeindustrien.

22.08.2005: Telemark
3 km  med rekkverk
Statens vegvesen Region sør inviterer til åpen anbudskonkurranse: Prosjektet omfatter 3.000 m stålrekkverk på ulike riks- og fylkesveger i Telemark fylke. Hovedsaklig montert på trestolper. Sikring av betongledekanter med sigmastolper og klebeanker. Noe settes også på plaststolper. Doffin har mer.

19.08.2005: Steinkjer
Gigantisk kjøpesenter
Amfi Eiendom, AS Trelast og Coop Steinkjer lanserer planene om en storstilt satsing på Sørsileiret i Steinkjer. Går det som aktørene ønsker skal det bygges 16.000-17.000 nye kvm på området, og sammen med dagens areal på nesten 30.000 kvm i Zebra og Globus vil dette gi et kjøpesenter med drøye 45.000 kvm gulvflate til disposisjon. t-a.no har mer.

19.08.2005: Froland
Ja til badeland
Kommunestyret i Froland sa torsdag ja til å bygge et badeland og kulturhus til 60 millioner kroner. Ordfører Sigmund Pedersen tror bygget som skal romme badeland og kulturhus vil gi store positive ringvirkninger for kommunen. Kilde nrk.no.

18.08.2005: Lillestrøm
Sikrer full utbygging
En statsgaranti fra kulturminister Valgerd Svarstad Haugland gir Lillestrøm Kultursenter 26,4 millioner kroner i løpet av perioden 2006 til 2008. For at ikke byggeprosjektet skal stoppe opp etter første fase, stilles 500.000 kroner umiddelbart til disposisjon umiddelbart. – Vi skal formelt sett ha et styremøte på fredag hvor vi gjør vedtakene, men nå tror jeg hele prosjektet er i boks, sier daglig leder Lars Otto Ullereng ved Lillestrøm Kultursenter. Prosjektet har en totalramme på 122 millioner kroner. Rb.no har mer.

16.08.2005: Trondheim
NCC vil handle for 600 millioner
NCC forbereder Byggefase 2 av St Olavs Hospital på Øya i Trondheim i samspill med Helsebygg Midt-Norge og Team St Olav. NCC har ansvaret for en bygningsmessig entreprise (ekskl tekniske fag) som dekker 3 sentre på vel 83.000 m2 areal. NCC vil nå arrangere et seminar for interesserte underentreprenører og leverandører for å orientere om løsninger, HMS-krav og planer så langt. Av den totale kontraktsverdien på rundt 900 millioner kr. utgjør erfaringsmessig rundt 70 %, altså 600 millioner kroner, innkjøp av varer og tjenester. Arbeidene vil pågå fra desember 2005 til vårparten 2009. Seminaret holdes 18. august på Lerkendal Stadion. Kilde Byggeindustrien.

16.08.2005: Kragerø
Eksisterende ferjeleie på Skåtøyroa skal erstattes av nytt ferjeleie
Kragerø Havnevesen inviterer til åpen anbudskonkurranse: Eksisterende ferjeleie på Skåtøyroa skal erstattes av nytt ferjeleie: Ny ferjekai og dolfin. Ny ferjekaibru i stål. Levering eller utførelsessted: Skåtøyroa, Skåtøy utenfor Kragerø. Doffin har mer.

15.08.2005: Stavanger
Jåttå utvides for en halv milliard kroner
Nato satser stort på Stavanger og Jåttå. Det allierte hovedkvarteret skal de neste tre årene utvides for rundt 500 millioner kroner. Prosjektet som består av et større nybygg med kontorer og lokaler for øvelse- og opplæringsvirksomhet, skal etter planen stå ferdig i fjerde kvartal 2008, opplyser senior prosjektleder Lars Hallgren i Forsvarsbygg. Bygget skal gi plass til en utvidet og fast Nato-bemanning i Stavanger på 280 personer fra til sammen 24 forskjellige nasjoner. I tillegg skal kompetanse-, trening- og læresenteret kunne huse opptil 800 tilreisende offiserer fra forsvarsalliansen. Arkitekt er Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS. Aftenbladet har mer.

15.08.2005: Sør for Sandnessjøen
Stålarbeider
KF Petter Dass Eiendom inviterer til åpen anbudskonkurranse: Bærekonstruksjoner i stål inklusive 2 store stålfagverk. Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted: Petter Dass-museet, Alstahaug, ca. 20 km sør for Sandnessjøen, Nordland Fylke. Doffin har mer.

15.08.2005: Sandnes
Riska ungdomsskole får tilbygg til 26 mill.
Riska ungdomsskole skal rehabiliteres og bygges ut. Skolen er svært nedslitt og har dårlig inneklima. Sandnes kommune har bestemt at et nybygg på 1700 kvadratmeter skal stå ferdig i november 2006. I økonomiplanen er det foreslått at også de eksisterende skolebyggene skal pusses opp til skolestart 2009. aftenbladet.no har mer.

15.08.2005: Kalmar, Sverige
157 miljoner för att bygga Ikeas varuhus
Det blev Peab som får bygga det nya Ikea varuhuset i Kalmar. Första spadtaget tas på måndag klockan 11.00. Beställare är Ikea Fastigheter AB och kontraktsumman kommer att uppgå till 157 miljoner kronor. ostrasmaland.se har mer.

11.08.2005: Nesodden
Høgskolen i Vestfold
Veiledende kunngjøring fra Statsbygg: Nybygg for læreravdelingen. Bruttoareal 15.850 m2. Antatt oppstart er i mars 2006. Doffin har mer.

11.08.2005: Nesodden
Kultursal, kafé og svømmehall
Hotellkongen Arthur Buchardt har planene for utbygging av Tangen brygge klare. Han har laget en skisse med kultursal, svømmehall og restaurant/kafétilbud. Det hele skal pakkes inn i boliger, men Buchardt vil fortsatt ikke si hvor mange det er snakk om. Amta har mer.

11.08.2005: Bærum
Granfoss Bru (Lysaker Stasjon)
Entreprise LY04 i prosjektet Skøyen - Asker er en av grunnarbeidsentreprisene på Lysaker Stasjon og omfatter ombygging av Vollsveien med ny Granfoss Bru over jernbanen, omlegging av Vollsveien og kryss med Nordraaksvei samt nødvendig omlegging av kabler og VA-ledninger. I tillegg skal det bygges en gang-/sykkelveg samt et fortau langs Vollsveien. Området skal settes istand med opparbeidelse av beplantning. Granfoss bru består av en samvirkekonstruksjon med inntil 48 m lange ståldragere med høyde inntil 1,7 m samt plasstøpt betongdekke. Doffin har mer.

09.08.2005: Fredrikstad
Gangbro i stål til Rakholmen
Fredrikstad kommune inviterer til åpen anbudskonkurranse: Ca. 35 meter lang gangbro med fritt spenn på ca. 30 meter. Ca. 1,5 meter bred. Oppdraget omfatter alle arbeider med registrering, dimensjonering, prosjektering, saksbehandling, administrasjon, produksjon, transport og montering av ny bru samt riving, borttransport og deponering av eksisterende bru. Alle arbeider fra og med dagens tilstand til og med ferdig ny bru og deponert eksisterende bru. Doffin har mer.

09.08.2005: Bjorli
Bjorli bygger slakteri
Bjorli Fjellmat skal bygge eget slakteri som skal stå produksjonsklart 1. september neste år. For å nå målsettingen om en nær doblet omsetning fra elleve til 20 millioner kroner innen utgangen av 2007, skal produksjonslokalene utvides med et tilbygg på 1.500 kvm. Dagligvarehandelen har mer.

08.08.2005: Oslo
Levering/montering trapp og rekkverk i stål
Statsbygg Øst inviterer til åpen anbudskonkurranse: Ved Statens arbeidsmiljøintitutt i Gydas vei 8 skal det etableres adkomst til tak ved montering av ny spindeltrapp. i tilegg skal det etableres rekkverk langs gesimeser på tak i en lengde av ca. 75 meter. Doffin har mer.

08.08.2005: Namdalseid
Bygger gigantisk fjøs
Om et år står Herbjørn Kolstad og Åsmund Malum sitt gigantfjøs på Jamtsve forhåpentligvis ferdig. Fjøset blir 3600 kvm stort og skal huse 450 storfe. Herligheten vil koste mellom 10 og 12 millioner kroner. De to naboene har drevet med samdrift i to år allerede. Nå ekspanderer de, bygger et gigantfjøs og vil ha flere med på laget. Det skal de få til ved å etablere både et eiendomsselskap og et driftsselskap i tilknytning til gårdsdrifta på Jamtsve. namdalsavisa.no har mer.

05.08.2005: Arnafjorden
Samdrift for 70 millionar
Arnafjorden: Samdriftsfjøsen i Arnafjorden er ein av 10 samdriftsfjøsar som er under bygging i Sogn og Fjordane. Innsatsen representerer investeringar for 70 millionar kroner og nybygga skal gi plass til 600 mjølkekyr. Firdaposten har mer.

03.08.2005: Nøtterøy
Får bygge fryselager
Det faste utvalget for plansaker i Stokke kommune har bestemt at det blir bygging av fryselager på Borgeskogen. Bygget som skal føres opp er anslått i første omgang å være på 6700 kvm. Det skal inneholde fryselager, hall for kjøttproduksjon, kantine og kontorer. Fryselageret er ment å kunne brukes av bedrifter som måtte trenge det. Før tillatelsen ble vurdert måtte en justering av buffersonen godkjennes. Justeringen ble godkjent da det er en mindre vesentlig endring. Tb.no har mer.

03.08.2005: Hele landet
10 nye kysthoteller under planlegging eller bygging
Dagens Næringsliv skriver i dag om "Stor spabølge langs kysten" og viser til at det er planlagt eller under bygging 10 nye kysthoteller for totalt to milliarder kroner. De nye kysthotellene er:
Quality Spa & Resort: Kragerø
Fritzøe Brygge: Larvik
Son Marina: Son
Hotell Velvære: Hjelmeland
Atlantis hotell- og badeland: Søgne
Nye Grepan: Tjøme
Nordsjøhotellet: Sola
Radisson SAS: Svolvær, Stamsund og Henningsvær

03.08.2005: Ringebu
Kvitfjell-utbygging for 70 millioner
Før jul skal GudbrandsGard Hotell utvide med ny konferansesaler, stor kafeteria og skiutleie. I løpet av neste år vil 24 nye leiligheter stå klare. Til sammen koster utbyggingen 70 millioner. Området på nedsiden av hotellet er et stort krater om dagen. En storstilt utgraving skal gi plass til et tilbygg i to etasjer på til sammen 1.300 kvm. Gd.no har mer.

03.08.2005: Oslo
Kontrakt til AF Gruppen
AF Ragnar Evensen AS har inngått avtale med Årvollskogen KS om bygging av ytterligere 52 leiligheter i Årvollveien 56 i Oslo. Utbyggingen har en verdi på ca. 80 millioner kroner. - Avtalen omfatter 50 % av byggetrinn 2. Årvollskogen KS har planer for oppførelse av ytterligere 72 leiligheter i et endelig byggetrinn 3, heter det i meldingen fra selskapet. Arbeidene er igangsatt og gjennomføres som en totalentreprise. Byggetid er 14,5 måneder og vil sysselsette ca 75 egne håndverkere.

01.08.2005: Førde
Bonanza i småby
I Førde vil det i løpet av kort tid bli bygd ut 60.000 kvm butikkareal fordelt på i alt fire sentre. Qvam Eigedom står bak det ene av disse, som åpner 15. september med 20.000 kvm over fem plan. Senteret knyttes til det selskapet har i byen fra før med en bro. Hegnar.no har mer.

01.08.2005: Ormsund
Utvidelse og forsterkning av eksisterende bru
Utvidelse og forsterkning av eksisterende Ormsund bru (stålbru) samt utvidelse av tilstøtende vegareal. Etablering av støttemur. Omlegging av kabler i sjøen. Doffin har mer.


Flere nyheter HER!


Tidligere nyheter:
Juli 2005
Juni 2005
Mai 2005
April 2005
Mars 2005
Februar 2005
Januar 2005
Desember 2004
November 2004
Oktober 2004
September 2004
August 2004
Juli 2004
Juni 2004
Mai 2004
April 2004
Mars 2004
Februar 2004
Januar 2004
Desember 2003
Okt. - Nov. 2003