2 dagers kurs
Subsea production systems 

17 - 18. september 2014
Hotell Scandic Ørnen, Bergen

Formålet er å gi en oversikt over:
• Koder, regler, standarder og spesifikasjoner.
• Rammebetingelser og hvordan betingelsene påvirker komponenter og valg av konsept
• Generell innføring i subsea produksjonssystemer med fokus på system.

The purpose of this course is to provide an overview of:
• Codes, rules, standards and specifications.
• Outline conditions and how conditions affect the components and choice of concept
• General introduction to subsea production systems focusing on the system.

Inkludert i kurset:
Publikasjonen Materialteknikk offshore Del 2: Transportrør for olje og gass
av Åsmund Gunleiksrud - les om boka her

. The course is held in English

Lecturer: Bjørn Søgård, DNV GL, Business Manager for Subsea Segmentet “Well, Pipeline and Subsea”,
Ketil Firing Hanssen og Svein Gundersen, DNV GL

Omtale
Gjennom kurset "Subsea Produksjonssystemer", vil kandidatene bli introdusert til hovedkomponentene som er med å forme et subsea produksjonssystem. I tillegg vil deltakerne få en gjennomgang av relevante koder, standarder samt oppbyggingen av regelverket. Kurset vil også dekke viktige kriterier for valg av subseakonsepter i forhold til plattformsløsninger.

Formålet
Formålet er å gi en oversikt over:
• Koder, regler, standarder og spesifikasjoner.
• Rammebetingelser og hvordan betingelsene påvirker komponenter og valg av konsept.
• Generell innføring i subsea produksjonssystemer med fokus på system.

Målgruppe
Kurset passer for alle som er involvert i Subsea aktiviteter og som ønsker å få en god innsikt i hvordan et Subsea produksjonsanlegg fungerer, og hva det består av.

Kursholder
Kurset vil bli gjennomført av Bjørn Søgård, DNV. Bjørn Søgård har 20 års erfaring med utvikling og prosjektering av undervannsanlegg. Bjørn er ansatt i DNV som Business Manager for Subsea Segmentet “Well, Pipeline and Subsea”.

 

 

 

Program Day 1

- 0900 01 Presentation of attendees and expectations
v/ Ketil Firing Hanssen

- 0930 02 What is Subsea?
v/ Ketil Firing Hanssen/Bjørn Søgård

- 1030 03 Drilling and Wellhead Systems
v/ Ketil Firing Hanssen/Bjørn Søgård

- 1200 LUNCH

- 1245 04 XT Concepts
v/ Bjørn Søgård

- 1515 12 Codes and Standards
v/ Bjørn Søgård

- 1600 End of day 1

Program Day 2

- 0830 05 Templates & Manifolds
v/ Ketil Firing Hanssen

- 0930 07 Tie-ins
v/ Svein Gundersen

- 1000 06 Umbilicals
v/ Svein Gundersen

- 1100 08 Production Control Systems
v/ Svein Gundersen

- 1200 LUNCH

- 1245 08 Production Control Systems ctd.
v/ Svein Gundersen

- 1315 09 Workover Systems
v/ Ketil Firing Hanssen

- 1415 10 ROV Intervention Systems and Tooling
v/ Ketil Firing Hanssen

- 1500 14 FAT / PVT / SIT Testing
v/ Svein Gundersen

- 1530 11 Processing and Boosting
v/ Ketil Firing Hanssen

- 1630 End of day 2

Praktiske opplysninger

Tid: 17 - 18. september 2014

Sted: Hotell Scandic Ørnen, Bergen

Deltageravgift:
inkl. lunsj, kaffepauser, e-kompendier og publikasjonen Materialteknikk offshore - Del 2: Transportrør for olje og gass
kr. 10
400 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 10
700 for medlemmer av Tekna
kr. 10
9
00 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding):
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Dokumenter: Kurset inkluderer e-kurskompendium

Hotell
: Den enkelte må selv bestille hotellrom.

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 
Kontaktperson: Kristian Ivsett Johnsen, Tekna. e-post: nfs@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.

Påmelding:
Påmeldingsfrist: fredag 12. september 2014
Påmelding // Registration: KLIKK HER

Arrangør


i samarbeid med

Norsk Stålforbund &


Copyright © 2000 Norsk Stålforbund