NORSK STÅLDAG 2014

NORSK STÅLDAG 2014
6. november - Grand Hotell, Oslo

PROGRAM

08:00 Registrering med kaffe

08:55 Åpning

09:00 Norsk økonomi fram mot 2020
- hvordan påvirkes industrien av mindre investeringer offshore
ved Knut Anton Mork, sjefsøkonom, Handelsbanken

09:30 Fjordbyen i Oslo utvikles videre
- en oversikt over kommende prosjekter
ved Stein Kolstø, Enhetsdirektør Fjordbyenheten, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune

10:00 Arkitektur og Stålets Uttrykkskraft
- stålets letthet, styrke og ekspressivitet i moderne arkitektur
ved siv. arkitekt Kari Nissen Brodtkorb, Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS

10:30 Kaffepause

11:00 Neste generasjon Eurokoder og EN 1090
ved Roald Sægrov, Standard Norge

11:20 Norge rundt
- status CE-merking og 1090-sertifiseringer
- faglige aktiviteter og presentasjon av medlemmers prosjekter siste år
ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

12:00 Presentasjon av utstillerne
ved møteleder

12:30 Lunsj

13:30 Miljøgevinster fra bruk av høyfast stål /
Sustainable gains in use of high strength steels

ved Petteri Lautso, miljøansvarlig, SSAB

13:55 Rusttregt stål (Corten) - korrosjonsegenskaper
ved Gunilla Herting, Ph.D, Surface and Corrosion Science, KTH Royal Institute of Technology

14:15 Fire design of steel members
- with welded or hot-rolled section
ved Prof. Paulo Vila Real, University of Aveiro, Portugal

14.35 Galvanisering av stålkonstruksjoner
- hvordan oppfylle krav til CE-merking?
- miljøegenskaper mht avrenning
ved Annik Hirn, Nordic Galvanizers

15:00 Kaffepause

15:30 FRAMEUP - intensiv användning av stål i stundentlägenheter
- ett forskningsprojekt
- vad skulle vi har gjort bättre?
ved doktorand Pedro Andrade, Luleå Tekniske Universitet

15:50 The use and conditions of steels for bridges
- normalized vs thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
ved Georges Axmann, ArcelorMittal Europe - Long Products

16:15 Fornebuporten - Norges største byggeprosjekt
- Stål og betong i bærende konstruksjoner
ved Dipl.-ing Florian Kosche, Dipl.-Ing. Florian Kosche AS

16:40 Design av flyplasser i Norge og Worldwide
- Istanbul, Gardermoen, Flesland m.fl.
ved arkitekt Gudmund Stokke, Nordic ? Office of Architecture

17:20 Gjenbruk av stål, store miljøgevinster
- eksempler på vellykkede stålprosjekter
ved arkitekt Andrew Holt, Architectopia og Henning Fjeldheim, Skanska

17:45 AHO Stål-Workshop
- presentasjon av workshop for arkitektstudenter ved Arkitekthøgskolen i Oslo
Ny priskonkurranse: Demonterbare bygg for gjenbruk

- hvordan designe et bygg som kan føres opp som noe helt annet?
ved arkitekt Lasse Kilvær, Norsk Stålforbund

18:00 Slutt

18:05 Stålbaren åpner

19:00 Bankett - en festaften m/underholdning